New Items

Sort

Showing 1-25 of 130

Image for Lai Atskan Dziesmas  Dziesmu Krajums

Lai Atskan Dziesmas Dziesmu Krajums

By: N/A

Price: $15.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1955

Seller ID: 004339

Condition: Very Good +


572pp Red binding. In Latvian. Patriotic and popular songs. A very good clean, tight copy Silver decoration and lettering to spine and cover still shiny. "Gadi aizsteidzas, un laika tecejuma izbal no atminas ari dziesmas, kas dziedatas dzimtene senos gados, dziedatas milaja Latvija, vai klistot svesuma. Sai krajuma sakopoti visu to dziesmu teksti, kas vien bija sadabujami vai restaurejami. Dziesmas sadalitas tris grupas. Pirma raksturiga ar patriotiskam ieskanam, otra grupa aptver dziesmu lielais vairumu, bet tresa grupa ietilpinatas dziesmas ar jautrakiem un vai pat neratniem pantiem."... View more info

Image for Ievainots Zelts  Stasti

Ievainots Zelts Stasti

By: Aistare, Zinta

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1985

Seller ID: 004333

Condition: Very Good +


150pp. Almost as new. Latviesu pasaules kopienas dilstosaja literatu saime ir ienakusi jauna rakstniece ar izcilu talantu un vera nemamam spejam. ---Stastu tematika ir milestiba dazados izpausmes veidos un starp dazadiem partneriem - zenu un meiteni, sievu un viru. mati un bernu u.t.Aistaras speks ---- rodas apstakli, ka vina ir idealiste ---Vina savu dzives filozofiju smelusies no Einas Rendas (Ayn Rand), pazistamas amerikanu rakstnieces un domatajas darbiem." (I. Bredrichs) View more info

Image for Zila Aploksne Pa Latviesu Slepeno Agentu Pedam

Zila Aploksne Pa Latviesu Slepeno Agentu Pedam

By: Aleksandrs ( Alexandrs Kundrats)

Price: $15.00

Publisher: Toronto, Tevijas Sargs: 1961

Seller ID: 004369

Condition: As New


280 pp. An attractive copy. "...dramatisks un saistoss stastijums par Latvijas brivvalsts ipasa pretizlukosanas dienesta lidzstradnieku patriotisko un bistamo cinu pret musu neatkaribas apdraudetajiem." View more info

Image for Komunistiska Totalitarisma Un Genocida Prakse Latvija Konferences Materiali

Komunistiska Totalitarisma Un Genocida Prakse Latvija Konferences Materiali

By: Alks, Dzintris; Sneidere, Irene et al.

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1992

Seller ID: 004362

Condition: Very Good


177pp. Very good. Papers presented at the conference. Piedalas H. Strods. U. I. Ronis, Germanis, D. Bleiere, P. Lazda u. citi. Dazi temati: "Genocida galvenas formas un merki Latvija, 1940-1985" " Ka "tautu cietums" kluva p[ar "tautu kapsetu" " Latvijas valsts iznicinasana" ""Represijas pret Latvijas valsts darbniekiem 1940-1941. gada"Stalinisma genocids pret Latvijas armijas karaviriem Baigaja gada" "Latvijas skola stalinisma represiju dzirnavas" "Industrializacijas destruktiva politika Latvija" Un vel citi raksti. Bibliografijas vairaku rakstu beigas.. View more info

Image for Tur Plivoja Kurzemes Karogi

Tur Plivoja Kurzemes Karogi

By: Andersons, Edgars

Price: $18.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1970

Seller ID: 004389

Condition: Very Good +


258pp. Footnotes, photographs. 6 page summary about the Dutchy of Courland's colonies in English. Very good clean, tight copy; dj. generaly very good.".... visu gramatu var lasit vai nu ka rupigi detalizetu, simt archivus izraknajusa vesturnieka petijumu (izsekojot daudzajam noradem uz avotiem un citu rakstiem un gramatam), vai ari - ka krasainu, saistigu deku stastu." View more info

Image for Rokas Gramata Audejam

Rokas Gramata Audejam

By: Antens A. ( Antena, Anna

Price: $14.00

Publisher: Dusseldorf, J. Alksnis: 1949

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 004382

Condition: Good +


250 [6] illus. Reprint of the 1931 edition "Ausana" A clean, tight unmarked copy. Printed on inexpensive paper indicative of the time and place of publication; some light ageing to covers and spine else a good + - very good copy. "---Tapec pedejos gados latvietes atkal sak atzit majas audumu prieksrocibas un keras rosigi pie darba, lai celtu saulite senos tikumus. Ar savu gramatu gribu nakt talka, lai darbs labaki sekmetos. Gramata centos ieverot visu, kas vajadzigs praktiska darba. Ceru, ka ar to busu pakalpojusi ausanas skolotajam un skolniecem, ka ari visam citam audejam. ( A. Antens ... View more info

Image for Gauja Ar 7. Kartem Un 50 Illustracijam

Gauja Ar 7. Kartem Un 50 Illustracijam

By: Asmanis, Karlis

Price: $12.00

Publisher: East Lansing, Gauja: 1777

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 004373

Condition: Very Good ++


84pp. Illustrated, Maps, drawings, photographs. An ostensibly unread copy. Bright, tight. spine lightly aged. Reprint edition. Originali izdots 1930. gada ka Valtera un Rapa serijas "Jaunais zinatnieks Nr.7" klat ari pielikta gramatu pardeveja Kruklisa reklamas lapa. Gramata ir ka celvedis par Gauju kura ietilpst gan senvesture, apraksti par floru un faunu, vietu apraksti, teikas un vel. View more info

Image for Mana Muza Atminas

Mana Muza Atminas

By: Bangerskis, Rudolfs

Price: $95.00

Publisher: Copenhagen, Imanta:

Seller ID: 004392

Condition: Very Good +


4 Vols. Vols. 2,3,4. posthumously edited by P. Klans & A. Plensners. Many photographs and maps. Attractive dark blue faux leather bindings. A very good, clean and tight set. In Latvian. Generalis Rudolfs Bangerskis no lojala krievu armijas virsnieka laika gaita izauga par latviesu patriotu...Politiskam darbam vins nebija gatavojies, un tapec saja plaksne vinam bija grutak orienteties. Ari abstraktaki un teoretiskaki gara vingrinajumi nebija vina daba." [U. Germanis] Some additional postage may be required. Heavy set. Please contact seller prior to purchase for best shipping rates.--- View more info

Image for Zalo Cietoksnu Varonu Pieminai Ziemellatgales (Abrenes Aprinka) Nacionala Partizana, Izluka - Sakarnieka Jana Barkovska ("Smilgas") Atminas 1944.G. 20. 11. -1949. G. 23. )9

Zalo Cietoksnu Varonu Pieminai Ziemellatgales (Abrenes Aprinka) Nacionala Partizana, Izluka - Sakarnieka Jana Barkovska ("Smilgas") Atminas 1944.G. 20. 11. -1949. G. 23. )9

By: Barkovskis, Janis

Price: $13.00

Publisher: Balvi: 2002

Seller ID: 004293

Condition: Very Good +


160 pp. Photographjs. A very good, clean, tight, bright copy. Autors "Darbojies Ziemellatgales nacion. partiz. grupa, kuru vadija A.Roskoss (1944). 1945 kopa ar partiz. grupu parcelas uz Stompaku partiz. nometni pie komand. P.Supes, piedal. daudzas kaujas, ari uzbruk. Berzpils un Tilzas izpildkom." (Balvu regiona kulturvestures datu baze) "Sie talie drausmu brizi mudina atcereties sis dienas un naktis ka ipasu pieminu par tiem, kas gaja blakam, bet neatnaca lidz musdienam - palika purvos, mezos, kaujas laukos. Tada bija nacionalo partizanu dzive View more info

Image for Pasvesture Beglu Gaitas Un Trimda Amerika

Pasvesture Beglu Gaitas Un Trimda Amerika

By: Bastjanis - Krasts, Ilmars

Price: $13.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 2001

Seller ID: 004311

Condition: Very Good


314pp. Photographs. Some light wear to corners, else a very good, clean, tight, unmarked copy. "aptver, gandriz divdesmit gadus - no 1944. gada decembra lidz 1963. gada julijam. Tur ietverti autora piedzivojumi kara, gusta, beglu nometnes un ASV pilsetas pirmajas divas dekadas. Ar gandriz sveikisku noskanu attelota gaisotne kara beigu posma. Biedigi reali ir piedzivojumi amerikanu gusta, kur bads, dizenterija un utis valda par gusteknu ikdienu. Trapigi aprakstita dzive Austrijas Alpos, kur apmetusies autora gimene, tapat velak beglu nometne Eslingena. --- to var lasit ka deku romanu --- atr... View more info

Image for Pasvesture - Pieminai : Memuari, Stasti, Dzejoli, Apceres, Draugu Vestules

Pasvesture - Pieminai : Memuari, Stasti, Dzejoli, Apceres, Draugu Vestules

By: Bastjanis - Krasts, Ilmars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 2006

Seller ID: 004312

Condition: Very Good +


327pp. Photographs. Aspratigais rakstitajs muziba aizgaja 2004.gada, nepabeidzis savu treso gramatu. Tapec to meginajusi izdarit vina draugi latvija un trimda. Fotoatteli no gimenes arhiva. pedeja nodala ievietotas laikabiedru atminas par I. Bastjani. View more info

Image for Gutenmorgens

Gutenmorgens

By: Berzins, Maris

Price: $13.00

Publisher: Riga, Karogs: 2007

Seller ID: 004268

Condition: Fine


167pp. Fine. Teksts sastav no apmeram 60 fabuliskiem, bet ne vienmer teiksmainiem stastijumiem, kas nav gluzi Esopa atdarinajumi, tacu ar tadam ka folkloriskam iezimem, visizteiktak varbut ar stastitaja naivitati., kas, protams, izradas ir maska dzildomibai, simplicissimus sui generis, kad teiciens "kas ir, tas ir" noraksturo daudz, tacu nepasaka visu un varbut to pasu svarigako. Gutenmorgena pratojumi un piedzivojumi izriet no musdienu sadzives verojumiem. Gramata daudz komisku un nelogisku aprakstu, kuru rezultata rodas pardomas un tragikomiski ieskati musdienu likteniba, katra zina Gutenm... View more info

Image for Latviesu Dziesmu Svetku Vesture 1864  1940

Latviesu Dziesmu Svetku Vesture 1864 1940

By: Berzkalns, Valentins

Price: $32.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1965

Seller ID: 004335

Condition: Very Good ++


559pp. Photographs. Index. An attractive very good clean, tight, bright copy with original clear plastic dj. "Berzkalnam bija muka pacietiba un izturiba, vecos rakstus caurskatot, atzimejot un iztirzajot---Vins bija vesturnieks, kada mums vairs nekad nebus. Kas gan vares turpinat vina dziesmu svetku norisu petijumus? Vina Latvijas dziesmu svetku vesturi konfidenciali atzina ari Latvijas zeme." (I. Sakss) Heavy book. (greater than 1kg) Please contact Trimdadimd in advance for best shipping. View more info

Image for Latviesu Dziesmu Svetki Trimda 1946-1965

Latviesu Dziesmu Svetki Trimda 1946-1965

By: Berzkalns, Valentins

Price: $26.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1968

Seller ID: 004337

Condition: Very Good +


445pp. Photographs, index. Clear plastic jacket. Trimdas muzikalogs, komponists un dirigents, Valentins Berzkalns beidzis Rezeknes Skolotaju institutu, veidojis tautasdziesmu apdares, stradajis pie "Latviesu muzikas vestures vardnicas" sagatavosanas, rakstijis par Jurjanu Andreju. No 1968. gada Berzkalns ir bijis izdevuma "Latvju Muzika" galvenais redaktors. Heavy book. Extra postage. Please contact Trimdadimd for best shipping rates prior to purchase, please. View more info

Image for 123 Dziesmas Sieviesu Koriem 123 Original and Folk Song Arrangements for Women's Choirs

123 Dziesmas Sieviesu Koriem 123 Original and Folk Song Arrangements for Women's Choirs

By: Berzkalns, Valentins; Kalnajs Arnolds

Price: $22.00

Publisher: USA, Daugavas Vanagi Un Latviesu Koru Apvieniba: 1970

Seller ID: 004336

Condition: Very Good


195 pp. A very good copy with some penciled notes and tel. no. on rear ep. Table of contents. (izlase) "butu vel lielaka, ja tam Riga publicetam jaunakam tautas dziemu apdarem, kas atrodamas krajuma otra dala lidzas varetu ievietot ari jaunakas dzimtene publicetas originaldziesmas." View more info

Image for Latvju Neratnas Anekdotas

Latvju Neratnas Anekdotas

By: Birkerts, P[eteris]

Price: $24.00

Publisher: Eutin, Andr. Ozolina Apgads: 1954

Seller ID: 004391

Condition: Good +


637pp. 1000 copies. Inner hinges starting to wear, mild yellowing, else a sound, clean tight copy." Bagatas gimenes telpu dekoresanas nolukos medz gramatas kaudzes it ka izmetat uz galdiem. Tas ir riskanti, jo, dazreiz veseliem sejumiem no izdevejiem pasutinot, gadas, ka uz galdiem noklust neratnas tautas anekdotes un dziesmas." [T.Bezmers] "Satura zina neratnas tautas anekdotas ir ratno pspildinajums. Sociali vinas aptver tas pasas sabiedriskas grupas ka ratnas. Vinas runa par berniem, un vecakiem, sievu un viru, saimnieku un kalpu, par muiznieku, macitaju, par dazadam tautibam u.t.t. Tika... View more info

Image for Ar Latviju Svesuma Gleznotajs Janis Zuntaks

Ar Latviju Svesuma Gleznotajs Janis Zuntaks

By: Brancis, Maris

Price: $15.00

Publisher: [ Riga ], Apgads Mantojums 2006: 2006

Seller ID: 004353

Condition: As New


132pp. As new. Detailed bibliography and listing of the artist's work. Numerous colour photographs of the artist's work. Two page summary in English. "Tas ir stasts par identitates saglabasanas dramatismu citu tautu ielenkuma, par to, ka makslinieka pardzivojumi gariga pasaule ienes noteiktas izmainas radosa snieguma." (J. Brancis) " " Ka Kalmite kluva pazistams ar savam kletim un rijam, ta musu vidu Janis Zuntaks kluva slavens ar savam ziemas ainavam." ( Ilze Prikule Oga) View more info

Image for Teach Yourself Latvian

Teach Yourself Latvian

By: Budina - Lazdina, Rereza

Price: $19.00

Publisher: London, The English Universities Press Ltd: 1966

Seller ID: 004317

Condition: Very Good +


325pp. Dj. shows some slight wear at edges with asmall repaired tear to front cover, else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "The course consists of 32 lesons. The main core of the course -the basic Latvian grammar - is graded as regards the dificulties from the viewpoint of the English learner. The reading passages are closely interwoven with the exercises which follow the section of the grammar. They provide sufficient lexical material for the practical application of the grammatical rules. The course includes also a large number of conversations, set phrases and idioms." (Pub... View more info

Image for Patrioti  Dzejojumi Un Dzejoli

Patrioti Dzejojumi Un Dzejoli

By: Caks, Aleksandrs

Price: $12.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1948

Seller ID: 004310

Condition: Fair +


144pp. Fair + Scarce. Gentle ageing and wear to covers, some chipping and repairs to spine, interior clean, else unmarked and very sound. "---- un tomer Caks bija Stalina rezima apdzejotajs, kas neko daudz neatskiras no "galma dzejniekiem" un apnicigi varieja vienus un tos pasus motivus. Caks aktivi stradaja, daudz publicejis, vinam iznaca divi dzejolu krajumi "Zem celas zvaigznes" un "Patrioti" - abi 1948), veidojas verienigi nakotnes plani. Vardu sakot, vins nekada veida nevelejas nonakt konflikta ar padomju varu. Tacu pat si darbiba Caku neglaba no gandriz ... View more info

Image for Augsta Krasta

Augsta Krasta

By: Caks, Aleksandrs

Price: $14.00

Publisher: Lubeck, Kursa: 1950

Seller ID: 004383

Condition: Very Good


79pp. Some light wear to covers, else a very good, clean, tight, unmarked copy. " Sai gramatina sakopotie dzejoli nemti no Aleksandra Caka krajuma "Zem celas zvaigznes" kas izdots Riga 1948.gada." ( Izdevejs) "So pasu nedaudzo dzejolu del nelaikis Caks bija pastavigs uzbrukuma objekts bolseviku kritikiem. Caks pieversies patiesam garigumam, kas vina savdabigaja izteiksme gust neatvairamu krasainibu, spozumu. ( Janis Rudzitis) View more info

Image for Rainis Un Aspazija Atminas Un Pardomas

Rainis Un Aspazija Atminas Un Pardomas

By: Cielens, Felikss

Price: $12.00

Publisher: Riga, Lietusdarzs: 1917

Seller ID: 004402

Condition: Very Good


135pp. Some photographs. Noticable bump un lower front edge, else almost as new, unread, direct from publisher. " Atminu un pardomu gramatu "Rainis un Aspazija" F. Cielens sarakstijis 20. gs. 1950-to gadu sakuma trimda Zviedrija. Pirmo reizi Latvija izdota pirms vairak neka 65 gadiem trimda sarakstita un publiceta atminu un pardomu gramata, kas apbrinojami dzivi lauj ieskatities gan Raina un Aspazijas dzive un dailrade, gan Latvijas valsts tapsana un talakaja vesture." ( LNB) " Lieliska lasamviela visiem Raina un Aspazijas cienitajiem. Socialdemokratu politika Feliksa Cielena atminas labi ... View more info

Image for Dieviska Komedija ( La Divina Commedia )

Dieviska Komedija ( La Divina Commedia )

By: Dante, Alighieri

Price: $24.00

Publisher: Riga, Vaidelote: 1994

Seller ID: 004405

Condition: Very Good +


480pp. With Rikmanes Illustrations. A very good, clean, bright, tight copy. Dj. shows some very light wear. Izcila atdzejotaja Valza Bisenieka tulkojuma ar Maras Rikmanes ilustracijam. "Dantes Aligjeri nemirstiga "Dieviska komedija" uz laiku laikiem iegajusi visizcilako cilveces kulturas piemineklu skaita. Dantes daildarbs radits uz divu laikmetu robezskirtnes un pelniti uzskatams par viduslaiku un agrinas Renesanses politisko, ekonomisko, tikumisko un estetisko uzskatu dzejisku enciklopediju. ( Jumava) Heavy book. May require some additional postage. View more info

Image for DP Lithuanian Immigration To Canada After The Second World War

DP Lithuanian Immigration To Canada After The Second World War

By: Danys, Milda

Price: $20.00

Publisher: Toronto, Multicultural History Society of Ontario: 1986

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 004378

Condition: Very Good +


365pp. Photographs. Biographical notes, Bibliography. Index. Some very faint vertical creasing to spine else a very good, clean, bright, tight copy. SIGNED by the author as a presentation to recipient. " Milda Danys focuses on the experience of one refugee group - Lithuanian refugees, but her book is by no means a narrow and ethnocentric account. In the sections devoted to their European background she compares the plight of the Lithuanians to millions of other people caught between Nazi and Soviet terror. These traumatic years are skillfully analysed and made more poignant through the recolle... View more info

Image for Saules Jostas Dejas. 1. Sejums

Saules Jostas Dejas. 1. Sejums

By: Darius, Skaidrite.

Price: $15.00

Edition: Second Edition

Seller ID: 004307

Condition: Very Good


85pp. Choreographic diagrams. Music notation. Reissue of the 1991 Sydney edition. A very good, clean, unmarked copy. Text in Latvian Collection of Latvian folk dances choreographed by Skaidrite Darius to folk music or to music by Imants Licis and performed by Saules jostas ansamblis. Deju apraksti: Aizpurves deja.Kausu deja. Lidzinasanas deja. Vainagu deja. Alku deja. Puisi, puisi. Traka polka. Aulejas josta. Lurikis. Saules vija. Cielavina. Atspolite. Klausas. Luteklite. Marpukite. View more info

Image for No Prezidenta Uz Prezidentu Trimdas Aviznieka Piezimes Pasaules Politiska Skatuve  Executive Encounters Latvian Notes on a Prime Ministerial Journey

No Prezidenta Uz Prezidentu Trimdas Aviznieka Piezimes Pasaules Politiska Skatuve Executive Encounters Latvian Notes on a Prime Ministerial Journey

By: Delins, Emils

Price: $13.00

Publisher: Sydney, Salas Apgads: 1981

Seller ID: 004371

Condition: Almost As New


119pp. Photographs. Almost as new. Dj. very good+ with small, inconspicuous, neatly closed tear to cover. In Latvian excepting a 9 page speech (in English) by Australian Prime Minister Fraser on the subject of Australia's non recognition of Latvia as a legally annexed part of the USSR. Emils Delins pavadija Australijas ministru presidentu pasaules celojuma tiekoties ar Lielvalstu diplomatiskiem un zurnalistikas parstavjiem lai varetu paust Trimdas viedokli par Latvijas okupaciju. xx View more info