New Items

Sort

Showing 1-25 of 136

Image for Lai Atskan Dziesmas  Dziesmu Krajums

Lai Atskan Dziesmas Dziesmu Krajums

By: N/A

Price: $15.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1955

Seller ID: 004339

Condition: Very Good +


572pp Red binding. In Latvian. Patriotic and popular songs. A very good clean, tight copy Silver decoration and lettering to spine and cover still shiny. "Gadi aizsteidzas, un laika tecejuma izbal no atminas ari dziesmas, kas dziedatas dzimtene senos gados, dziedatas milaja Latvija, vai klistot svesuma. Sai krajuma sakopoti visu to dziesmu teksti, kas vien bija sadabujami vai restaurejami. Dziesmas sadalitas tris grupas. Pirma raksturiga ar patriotiskam ieskanam, ... View more info

Image for Ievainots Zelts  Stasti

Ievainots Zelts Stasti

By: Aistare, Zinta

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1985

Seller ID: 004333

Condition: Very Good +


150pp. Almost as new. Latviesu pasaules kopienas dilstosaja literatu saime ir ienakusi jauna rakstniece ar izcilu talantu un vera nemamam spejam. ---Stastu tematika ir milestiba dazados izpausmes veidos un starp dazadiem partneriem - zenu un meiteni, sievu un viru. mati un bernu u.t.Aistaras speks ---- rodas apstakli, ka vina ir idealiste ---Vina savu dzives filozofiju smelusies no Einas Rendas (Ayn Rand), pazistamas amerikanu rakstnieces un domatajas darbiem." (I. Bred... View more info

Komunistiska Totalitarisma Un Genocida Prakse Latvija Konferences Materiali

By: Alks, Dzintris; Sneidere, Irene et al.

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1992

Seller ID: 004362

Condition: Very Good


177pp. Very good. Papers presented at the conference. Piedalas H. Strods. U. I. Ronis, Germanis, D. Bleiere, P. Lazda u. citi. Dazi temati: "Genocida galvenas formas un merki Latvija, 1940-1985" " Ka "tautu cietums" kluva p[ar "tautu kapsetu" " Latvijas valsts iznicinasana" ""Represijas pret Latvijas valsts darbniekiem 1940-1941. gada"Stalinisma genocids pret Latvijas armijas karaviriem Baigaja gada" "Latvijas s... View more info

Image for Mazpilsetas Arsts Gramata Par Arstniecibu, Par Arstiem Un Par Citiem Cilvekiem - Veseliem Un Slimiem Gramatas Panaceja Un Vinas Macekli Turpinajums

Mazpilsetas Arsts Gramata Par Arstniecibu, Par Arstiem Un Par Citiem Cilvekiem - Veseliem Un Slimiem Gramatas Panaceja Un Vinas Macekli Turpinajums

By: Alksnis, Arveds

Price: $13.00

Publisher: Gauja: 1988

Edition: Latvian

Seller ID: 004235

Condition: Very Good


291pp. Some very slight wear to cover, else a very good, clean, tight copy. "Panaceja savu uzdevumu nema loti nopietni. Par katru arstu zemes virsu vina veda darba gaitas vesturi - Ja, vins bija no Latvijas, diplomu vins bija godigi nopelnijis, nebija to pircis melna tirgu - vins bija iesaukts legiona, gimene glabusies vacija - emigrejusi uz Ameriku."( No ievada) View more info

Image for Senie Kurzemnieki Amerika Un Tobago Kolonizacija

Senie Kurzemnieki Amerika Un Tobago Kolonizacija

By: Andersons, Edgars

Price: $30.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1970

Seller ID: 004226

Condition: Very Good +


371pp. A very good, clean bright, tight copy In Latvian, with a 7 page summary in English ""The study of Couronian activities in the West Indies is very rewarding". Extensive bibliography, illustrated. "tukstosiem stundu bibliotekas un archivos, meklejot (un atrodot) avotus, ko vel neviens vesturnieks nav redzejis vai izmantojis. Un katra zina ar Andersonu Tobago telojuma gruti butu sacensties citiem vesturniekiem, kam nav bijusi izdeviba un laime vairakkart personigi ... View more info

Image for Latvijas Vesture 1920-1940 Arpolitika Vols I &II

Latvijas Vesture 1920-1940 Arpolitika Vols I &II

By: Andersons, Edgars

Price: $140.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1982

Seller ID: 004255

Condition: Very Good +


Vol1. 703pp. Vol2. 697pp. In Latvian. History of Latvia 1920-1940 Foreign Affairs. Vol1 - 11 p. summary in English; Vol2 - 15 page summary and acknowlkedgement in English. Extensive notes and bibliography in V2. Photographs. Very clean, tight bright copies. Colour facsimili djs enclosed in atractive clear mylar protectors. "Kapitaldarbs Latvijas vesture" "Kas ir Andersona galvenie sasniegumi sini darba? 1) vins ir dokumentejis neatkarigas Latvijas valdibas centienus;... View more info

Image for Sena Riga Gleznu, Zimejumu, Graviru Un Planu Izstade Rigas Pilsetas Makslas Muzeja 1937. 16. VIII-21. VIII

Sena Riga Gleznu, Zimejumu, Graviru Un Planu Izstade Rigas Pilsetas Makslas Muzeja 1937. 16. VIII-21. VIII

By: Arends,P. Silins,J (Compiled by)

Price: $13.00

Publisher: Riga, Latvijas Vestures Instituts: 1937

Seller ID: 004253

Condition: Very Good +


54pp. A very good, clean, tight, gently aged, unmarked copy. 286 items of historical interest pertaining to the history of Riga listed in Latvian and German. Engravings, paintings, drawings, maps, documents. View more info

Image for Latvju Tauta Beglu Gaitas

Latvju Tauta Beglu Gaitas

By: Bachmanis, Kristaps

Price: $18.00

Publisher: Gaujas Apgads: 1980

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 004257

Condition: Very Good +


314pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. " Gramata ievietoti apraksti no kara un beglu dzives, begliem dezimteni atstajot, ka ari atteloti apstakli, kados krita begli Krievija ieejot un tani dzivi uzsakot." (Autors) Saturs: Kars. Pirmais beglu cela zvans. Neticamas prieka zinas. Lejaskurzemes begli. Pec ienaidnieka aiziesanas. Pa ienaidnieka pedam. Pamirusi dzive. Dzives trudu smaka. Pirmie beglu gaitas vestnesi. Asinu tvaika. Sarezgiti pienakumi. ... View more info

Image for Mana Muza Atminas

Mana Muza Atminas

By: Bangerskis, Rudolfs

Price: $95.00

Publisher: Copenhagen, Imanta:

Seller ID: 004256

Condition: Very Good +


4 Vols. Vols. 2,3,4. posthumously edited by P. Klans & A. Plensners. Many photographs and maps. Attractive dark blue faux leather bindings. A very good, clean and tight set. In Latvian. Generalis Rudolfs Bangerskis no lojala krievu armijas virsnieka laika gaita izauga par latviesu patriotu...Politiskam darbam vins nebija gatavojies, un tapec saja plaksne vinam bija grutak orienteties. Ari abstraktaki un teoretiskaki gara vingrinajumi nebija vina daba." [U. Germani... View more info

Image for Zalo Cietoksnu Varonu Pieminai Ziemellatgales (Abrenes Aprinka) Nacionala Partizana, Izluka - Sakarnieka Jana Barkovska ("Smilgas") Atminas 1944.G. 20. 11. -1949. G. 23. )9

Zalo Cietoksnu Varonu Pieminai Ziemellatgales (Abrenes Aprinka) Nacionala Partizana, Izluka - Sakarnieka Jana Barkovska ("Smilgas") Atminas 1944.G. 20. 11. -1949. G. 23. )9

By: Barkovskis, Janis

Price: $13.00

Publisher: Balvi: 2002

Seller ID: 004293

Condition: Very Good +


160 pp. Photographjs. A very good, clean, tight, bright copy. Autors "Darbojies Ziemellatgales nacion. partiz. grupa, kuru vadija A.Roskoss (1944). 1945 kopa ar partiz. grupu parcelas uz Stompaku partiz. nometni pie komand. P.Supes, piedal. daudzas kaujas, ari uzbruk. Berzpils un Tilzas izpildkom." (Balvu regiona kulturvestures datu baze) "Sie talie drausmu brizi mudina atcereties sis dienas un naktis ka ipasu pieminu par tiem, kas gaja blakam, bet neatnaca lidz mu... View more info

Image for Pasvesture Beglu Gaitas Un Trimda Amerika

Pasvesture Beglu Gaitas Un Trimda Amerika

By: Bastjanis - Krasts, Ilmars

Price: $13.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 2001

Seller ID: 004311

Condition: Very Good


314pp. Photographs. Some light wear to corners, else a very good, clean, tight, unmarked copy. "aptver, gandriz divdesmit gadus - no 1944. gada decembra lidz 1963. gada julijam. Tur ietverti autora piedzivojumi kara, gusta, beglu nometnes un ASV pilsetas pirmajas divas dekadas. Ar gandriz sveikisku noskanu attelota gaisotne kara beigu posma. Biedigi reali ir piedzivojumi amerikanu gusta, kur bads, dizenterija un utis valda par gusteknu ikdienu. Trapigi aprakstita dzive A... View more info

Image for Pasvesture - Pieminai : Memuari, Stasti, Dzejoli, Apceres, Draugu Vestules

Pasvesture - Pieminai : Memuari, Stasti, Dzejoli, Apceres, Draugu Vestules

By: Bastjanis - Krasts, Ilmars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 2006

Seller ID: 004312

Condition: Very Good +


327pp. Photographs. Aspratigais rakstitajs muziba aizgaja 2004.gada, nepabeidzis savu treso gramatu. Tapec to meginajusi izdarit vina draugi latvija un trimda. Fotoatteli no gimenes arhiva. pedeja nodala ievietotas laikabiedru atminas par I. Bastjani. View more info

Image for Es Dzivoju

Es Dzivoju

By: Baumane, Biruta

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 1995

Seller ID: 004243

Condition: As New


204pp. Includes erata leaf. As New. Dj very good+, some very slight wear spine top extremity. "Toties ar batatalijam bagatigi apgadata ir Birutas Baumanes gramata Es dzivoju, kas iznaca 2000 eksemplâros ---- aizvien saista cilveku uzmanibu, domaju, uzdrîkstesanas del. Lai gan gramatas atklatîbai ir druscin balerinas kaprizes raksturs, neapsaubami Baumanes literarais darbs ir tadas pasas dzîvelîbas pilns ka vinas gleznas" (J. Liepins) "«Tas nav romans, ta nav atm... View more info

Image for Zemes Siltums  Dzeja

Zemes Siltums Dzeja

By: Belsevica, Vizma

Price: $11.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1959

Seller ID: 004234

Condition: Very Good +


114pp. A very good, clean, tight copy. " Dala no "Zemes siltuma" dzejoliem joprojam skan tauta iemilotas dziesmas (piemeram, Raimonda Paula "Es milu tevi ta, ka priede aug"). Saja krajuma daudz tam laikam tipiskas aptuvenibas un trauksmes, tomer V. Belsevica uzrada samera konkretas adreses, tie nav tikai kaut kadi kalni, kur skind ganampulku zvargulisi un cauri rita miglai atbrien briezi - tie ir Aizkarpati; ta nav tikai viena no daudzajam pilsetam, kur klejo senatnes do... View more info

Image for Sigismunds Vidbergs

Sigismunds Vidbergs

By: Berzina, Marita

Price: $30.00

Publisher: Riga, Neputns: 2015

Seller ID: 004239

Condition: New


123pp. NEW Extensively illustrated. Text in both Latvian and English. "Apart from drawings and prints created as autonomous works, Vidbergs also contributed to many other forms of art, producing book illustrations, posters, caricatures, bookplates and company logos. In addition, he worked in stained glass, porcelain painting, textile design, set and costume design, as well as teaching. Vidbergs is best known in the general panorama of Latvian art for his elegant interpr... View more info

Image for Gutenmorgens

Gutenmorgens

By: Berzins, Maris

Price: $13.00

Publisher: Riga, Karogs: 2007

Seller ID: 004268

Condition: Fine


167pp. Fine. Teksts sastav no apmeram 60 fabuliskiem, bet ne vienmer teiksmainiem stastijumiem, kas nav gluzi Esopa atdarinajumi, tacu ar tadam ka folkloriskam iezimem, visizteiktak varbut ar stastitaja naivitati., kas, protams, izradas ir maska dzildomibai, simplicissimus sui generis, kad teiciens "kas ir, tas ir" noraksturo daudz, tacu nepasaka visu un varbut to pasu svarigako. Gutenmorgena pratojumi un piedzivojumi izriet no musdienu sadzives verojumiem. Gramata dau... View more info

Image for Saruna Ar Pastnieku

Saruna Ar Pastnieku

By: Berzins, Uldis

Price: $11.00

Publisher: Riga, Neputns: 2009

Edition: First Edition

Seller ID: 004224

Condition: Very Good +


65pp. A very good, clean, tight copy. " Lidz ar ierasto vesturiski politisko tematiku, ka ari Bibeles Vecas Deribas un Korana ainam, ko autors izklasta ar vinam vien raksturigo suligo sarunvalodas izteiksmi, kas akcente cilvecisko parstastitaja sizeta, krajuma sastopami ari dzejoli, kuros autors atlaujas but neierasti personisks. Tomer ari saja personiskuma Uldis Berzins saglaba sev tik loti raksturigo raupjumu. Melanholiskas noskanas autora dzeja spej iezagties vienig... View more info

Image for Latviesu Strelnieki Cina Par Padomju Latviju 1919.gada

Latviesu Strelnieki Cina Par Padomju Latviju 1919.gada

By: Berzins, V. (aldis)

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1969

Edition: First Edition

Seller ID: 004272

Condition: Very Good +


256pp. Illus. Bibliography. In Latvian. A very good+ copy. Very good+ d.j. enclosed in a mylar protector. "This monograph coverrs the history of the Latvian Riflemen from the collapse of the German front in 1918 to the conclusion of peace between independent Latvia and the Soviet Union in 1920. The author shows thorough controll of primary and secondary sources ----- this is one of the few Soviet monographs on the civil war with which Western scholars can disagree witho... View more info

Image for Latviesu Dziesmu Svetku Vesture 1864  1940

Latviesu Dziesmu Svetku Vesture 1864 1940

By: Berzkalns, Valentins

Price: $35.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1965

Seller ID: 004335

Condition: Very Good ++


559pp. Photographs. Index. An attractive very good clean, tight, bright copy with original clear plastic dj. "Berzkalnam bija muka pacietiba un izturiba, vecos rakstus caurskatot, atzimejot un iztirzajot---Vins bija vesturnieks, kada mums vairs nekad nebus. Kas gan vares turpinat vina dziesmu svetku norisu petijumus? Vina Latvijas dziesmu svetku vesturi konfidenciali atzina ari Latvijas zeme." (I. Sakss) Heavy book. (greater than 1kg) Please contact Trimdadimd in advan... View more info

Image for Latviesu Dziesmu Svetki Trimda 1946-1965

Latviesu Dziesmu Svetki Trimda 1946-1965

By: Berzkalns, Valentins

Price: $30.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1968

Seller ID: 004337

Condition: Very Good +


445pp. Photographs, index. Clear plastic jacket. Trimdas muzikalogs, komponists un dirigents, Valentins Berzkalns beidzis Rezeknes Skolotaju institutu, veidojis tautasdziesmu apdares, stradajis pie "Latviesu muzikas vestures vardnicas" sagatavosanas, rakstijis par Jurjanu Andreju. No 1968. gada Berzkalns ir bijis izdevuma "Latvju Muzika" galvenais redaktors. Heavy book. Extra postage. Please contact Trimdadimd for best shipping rates prior to purchase, pl... View more info

Image for 123 Dziesmas Sieviesu Koriem 123 Original and Folk Song Arrangements for Women's Choirs

123 Dziesmas Sieviesu Koriem 123 Original and Folk Song Arrangements for Women's Choirs

By: Berzkalns, Valentins; Kalnajs Arnolds

Price: $27.00

Publisher: USA, Daugavas Vanagi Un Latviesu Koru Apvieniba: 1970

Seller ID: 004336

Condition: Very Good


195 pp. A very good copy with some penciled notes and tel. no. on rear ep. Table of contents. (izlase) "butu vel lielaka, ja tam Riga publicetam jaunakam tautas dziemu apdarem, kas atrodamas krajuma otra dala lidzas varetu ievietot ari jaunakas dzimtene publicetas originaldziesmas." View more info

Image for Ar Latviju Svesuma Gleznotajs Janis Zuntaks

Ar Latviju Svesuma Gleznotajs Janis Zuntaks

By: Brancis, Maris

Price: $15.00

Publisher: [ Riga ], Apgads Mantojums 2006: 2006

Seller ID: 004353

Condition: As New


132pp. As new. Detailed bibliography and listing of the artist's work. Numerous colour photographs of the artist's work. Two page summary in English. "Tas ir stasts par identitates saglabasanas dramatismu citu tautu ielenkuma, par to, ka makslinieka pardzivojumi gariga pasaule ienes noteiktas izmainas radosa snieguma." (J. Brancis) " " Ka Kalmite kluva pazistams ar savam kletim un rijam, ta musu vidu Janis Zuntaks kluva slavens ar savam ziemas ainavam." ( Ilze Prikule O... View more info

Image for Teach Yourself Latvian

Teach Yourself Latvian

By: Budina - Lazdina, Rereza

Price: $19.00

Publisher: London, The English Universities Press Ltd: 1966

Seller ID: 004317

Condition: Very Good +


325pp. Dj. shows some slight wear at edges with asmall repaired tear to front cover, else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "The course consists of 32 lesons. The main core of the course -the basic Latvian grammar - is graded as regards the dificulties from the viewpoint of the English learner. The reading passages are closely interwoven with the exercises which follow the section of the grammar. They provide sufficient lexical material for the practical ... View more info

Image for Patrioti  Dzejojumi Un Dzejoli

Patrioti Dzejojumi Un Dzejoli

By: Caks, Aleksandrs

Price: $12.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1948

Seller ID: 004310

Condition: Fair +


144pp. Fair + Scarce. Gentle ageing and wear to covers, some chipping and repairs to spine, interior clean, else unmarked and very sound. "---- un tomer Caks bija Stalina rezima apdzejotajs, kas neko daudz neatskiras no "galma dzejniekiem" un apnicigi varieja vienus un tos pasus motivus. Caks aktivi stradaja, daudz publicejis, vinam iznaca divi dzejolu krajumi "Zem celas zvaigznes" un "Patrioti" - abi 1948), veidojas verienigi nakotnes p... View more info

Image for Rényi Picture Dictionary : Latvian and English   Bernu Vardnica

Rényi Picture Dictionary : Latvian and English Bernu Vardnica

By: Cordner, K.L.; Ezera, Elfrida

Price: $26.00

Publisher: Toronto, Editions Renyi: 1989

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 004252

Condition: Very Good


Unpaginated. Previous ownership sig on ffe. Hamilton Latvian School stamp on tp, else a very clean, unmarked, tight copy. 3336 numbered colour illustrations arranged alphabetically in English, each illustration surmounted by the Latvian translation crossrefferenced with a Latvian index. "Bernu Vardnica Latvian Heritage Dictionary." View more info