New Items

Sort

Showing 1-25 of 132

Image for Bliva Upe

Bliva Upe

By: Aizpuriete, Amanda ( Compiled by)

Price: $13.00

Publisher: Riga, Noass: 1988

Seller ID: 004184

Condition: Very Good +


187pp. With original red slipcase. A very good, clean, bright, tight copy. Dzeja par Latviju "Gramata Latvijas dzive dzeja savijusies ar latviesu dzejnieku dzivi karos un miera, trimda un ceribas. Visu laiku pagatne saduras ar nakotni, cinisms nomirst un celas atkal augsam, veli mekle celu uz majam, dzivie dedzina savas iluzijas. Visu laiku sai senaja valoda turpinas dzeja, gleznojot muzam mainigas Latvijas portretu." View more info

Image for Latvijas Saimniecibas Vesture 1914-1945

Latvijas Saimniecibas Vesture 1914-1945

By: Aizsilnieks, Arnolds

Price: $78.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1968

Seller ID: 004190

Condition: Very Good +


983pp. In Latvian. Economic History of Latvia 1914- 1945 Extensive bibliography with a detailed table of contents in English. A very good, clean, bright, tight copy. Dj shows some light general wear but is enclosed an attractive clear mylar protector. Includes the 23page index booklet "Raditaji". " Nepievienojoties daziem autora secinajumiem un arkartigai privato uznemumu cildinasanai, jaatzist un augsti javerte tomer ta pacietiba un iedzilinasanas, ar kadu autors... View more info

Image for ALA 35 1951-1986

ALA 35 1951-1986

By: Albats, Bruno; Klive Visvalds

Price: $13.00

Publisher: Lincoln, Amerikas Latviesu Apvieniba: 1986

Seller ID: 004186

Condition: Very Good +


245pp. Illus. A very good, clean, bright, tight copy. "-------par to, kas ir noticis, darits planots, paveikta Amerikas Savienoto Valstu latviesu centralaja organizacija. ---- ievads ALAs darba jaunajiem latviesu sabiedriskajiem darbiniekiem ----- par ALAs visraksturigakajam iezimem. par vissvarigako, kas parrunats un lemts ALAs kongresos, par politiskiem notikumiem, kam vislielaka nozime talaku notikumu attistiba.. Gramata rakstita no ALAs darbinieku un ALAs darba vi... View more info

Image for Mazpilsetas Arsts Gramata Par Arstniecibu, Par Arstiem Un Par Citiem Cilvekiem - Veseliem Un Slimiem Gramatas Panaceja Un Vinas Macekli Turpinajums

Mazpilsetas Arsts Gramata Par Arstniecibu, Par Arstiem Un Par Citiem Cilvekiem - Veseliem Un Slimiem Gramatas Panaceja Un Vinas Macekli Turpinajums

By: Alksnis, Arveds

Price: $13.00

Publisher: Gauja: 1988

Edition: Latvian

Seller ID: 004235

Condition: Very Good


291pp. Some very slight wear to cover, else a very good, clean, tight copy. "Panaceja savu uzdevumu nema loti nopietni. Par katru arstu zemes virsu vina veda darba gaitas vesturi - Ja, vins bija no Latvijas, diplomu vins bija godigi nopelnijis, nebija to pircis melna tirgu - vins bija iesaukts legiona, gimene glabusies vacija - emigrejusi uz Ameriku."( No ievada) View more info

Image for Senie Kurzemnieki Amerika Un Tobago Kolonizacija

Senie Kurzemnieki Amerika Un Tobago Kolonizacija

By: Andersons, Edgars

Price: $30.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1970

Seller ID: 004226

Condition: Very Good +


371pp. A very good, clean bright, tight copy In Latvian, with a 7 page summary in English ""The study of Couronian activities in the West Indies is very rewarding". Extensive bibliography, illustrated. "tukstosiem stundu bibliotekas un archivos, meklejot (un atrodot) avotus, ko vel neviens vesturnieks nav redzejis vai izmantojis. Un katra zina ar Andersonu Tobago telojuma gruti butu sacensties citiem vesturniekiem, kam nav bijusi izdeviba un laime vairakkart personigi ... View more info

Image for Latvijas Vesture 1920-1940 Arpolitika Vols I &II

Latvijas Vesture 1920-1940 Arpolitika Vols I &II

By: Andersons, Edgars

Price: $140.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1982

Seller ID: 004255

Condition: Very Good +


Vol1. 703pp. Vol2. 697pp. In Latvian. History of Latvia 1920-1940 Foreign Affairs. Vol1 - 11 p. summary in English; Vol2 - 15 page summary and acknowlkedgement in English. Extensive notes and bibliography in V2. Photographs. Very clean, tight bright copies. Colour facsimili djs enclosed in atractive clear mylar protectors. "Kapitaldarbs Latvijas vesture" "Kas ir Andersona galvenie sasniegumi sini darba? 1) vins ir dokumentejis neatkarigas Latvijas valdibas centienus;... View more info

Image for Sena Riga Gleznu, Zimejumu, Graviru Un Planu Izstade Rigas Pilsetas Makslas Muzeja 1937. 16. VIII-21. VIII

Sena Riga Gleznu, Zimejumu, Graviru Un Planu Izstade Rigas Pilsetas Makslas Muzeja 1937. 16. VIII-21. VIII

By: Arends,P. Silins,J (Compiled by)

Price: $13.00

Publisher: Riga, Latvijas Vestures Instituts: 1937

Seller ID: 004253

Condition: Very Good +


54pp. A very good, clean, tight, gently aged, unmarked copy. 286 items of historical interest pertaining to the history of Riga listed in Latvian and German. Engravings, paintings, drawings, maps, documents. View more info

Image for Nyet Nyet Soviet Stasti Par Latviesu Politiskajam Demonstracijam Trimda

Nyet Nyet Soviet Stasti Par Latviesu Politiskajam Demonstracijam Trimda

By: Auliciema, Marianna And Others

Price: $14.00

Publisher: Riga, Latviesi Pasaule: 1918

Edition: First Edition

Seller ID: 004209

Condition: Very Good +


318 pp. Illus. A very good, clean, bright, tight copy. Nyet, nyet, Soviet! - ne tikai politiskas demonstracijas un akcijas izmantots, skali izkliegts vai uzrakstits sauklis, bet ari trimdas latviesu parliecinosi uztureta doma un sajuta cetrdesmit sesu gadu garuma Latvijas okupacijas laika. Gramata ir apkopoti 58 cilveku atminu stasti par politiskajam akcijam un demonstracijam ASV, Australija, Lielbritanija, Kanada, Vacija un Zviedrija, no 1944. lidz 1991. gadam Atminu s... View more info

Image for Avis Dzejolu Izlase 1965-69

Avis Dzejolu Izlase 1965-69

By: Avens, Voldemars

Price: $10.00

Publisher: Newton Ma., Latviesu Rakstnieku Apvienibas Gramatu Klubs: 1989

Seller ID: 000425

Condition: Very Good +


132pp. Avens ir divu makslu kalps, vins raksta dzeju un ir pazistams gleznotajs... "Sen jau zinu, ka kritu. Turos pie lietussarga ar jumi roktura vieta." xx View more info

Kas Ir Daugavas Vanagi

By: Avotins, E ; Dzirkalis, J ; Petersons, V

Price: $14.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1962

Seller ID: 004288

Condition: Good +


125pp + supplement, illustrated. Some light wear to paper cover. A prime example of Soviet political disinformation. An amalgam of truth and blatent lies... subsequently exposed and analised elsewhere by Ezergailis: "cekas propaganda pret trimdas vadosajam personam, it seviski Daugavas Vanagu organizacijai un latviesu legionariem." View more info

Image for Latvju Tauta Beglu Gaitas

Latvju Tauta Beglu Gaitas

By: Bachmanis, Kristaps

Price: $18.00

Publisher: Gaujas Apgads: 1980

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 004257

Condition: Very Good +


314pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. " Gramata ievietoti apraksti no kara un beglu dzives, begliem dezimteni atstajot, ka ari atteloti apstakli, kados krita begli Krievija ieejot un tani dzivi uzsakot." (Autors) Saturs: Kars. Pirmais beglu cela zvans. Neticamas prieka zinas. Lejaskurzemes begli. Pec ienaidnieka aiziesanas. Pa ienaidnieka pedam. Pamirusi dzive. Dzives trudu smaka. Pirmie beglu gaitas vestnesi. Asinu tvaika. Sarezgiti pienakumi. ... View more info

Image for Mana Muza Atminas

Mana Muza Atminas

By: Bangerskis, Rudolfs

Price: $95.00

Publisher: Copenhagen, Imanta:

Seller ID: 004256

Condition: Very Good +


4 Vols. Vols. 2,3,4. posthumously edited by P. Klans & A. Plensners. Many photographs and maps. Attractive dark blue faux leather bindings. A very good, clean and tight set. In Latvian. Generalis Rudolfs Bangerskis no lojala krievu armijas virsnieka laika gaita izauga par latviesu patriotu...Politiskam darbam vins nebija gatavojies, un tapec saja plaksne vinam bija grutak orienteties. Ari abstraktaki un teoretiskaki gara vingrinajumi nebija vina daba." [U. Germani... View more info

Image for Misters Latvija

Misters Latvija

By: Bankovskis, Pauls

Price: $13.00

Publisher: Riga, Karogs: 2002

Edition: First Edition

Seller ID: 004192

Condition: Very Good +


287pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Paula Bankovska ----- romans ir par cilveka atminas neuzticamibu, savas pieredzes un piedzivojumu izpuskosanu. Par to, ka svesas atminas un vestures gramatas atrodamie fakti pamazam parversas par savu, skietami istu, autentisku pieredzi. Par atminu stastitaja meliem, kas jau sen parvertusies ticamiba. Pienemti svesi vardi, segvardi, iesaukas, begsanas un vajasanas, talas zemes piedzivotas dekas un sausmas - visa tik dau... View more info

Image for Lauj Debestin Dzeja 1990-1993  Latviesu Dzejnieki Sodien

Lauj Debestin Dzeja 1990-1993 Latviesu Dzejnieki Sodien

By: Barbale, Marta

Price: $10.00

Publisher: Riga, Sol Vita: 1994

Seller ID: 000663

Condition: Very Good +


110pp ""Vienmer esmu bijusi izteikta lirike un noskanu dzejniece," sacijusi Marta Barbale, kuras dzeja bija ka svetlugsana Latgalei. Starp daudzajam si novada dzejniecem vina bija ta, kas tiecas visdzilak ielukoties Latgales dvesele un izprast to."(A. Rubine) xx View more info

Image for Spek's Story A Novel for Young Readers

Spek's Story A Novel for Young Readers

By: Baruss, Rita

Price: $10.00

Publisher: Ottawa, Borealis Press: 1994

Seller ID: 004188

Condition: Very Good


80pp. A very good copy. "Spek can feel her ears burning under her sandy coloured waves of hair as she slowly walks back to inform Darlene that she's not allowed to go. Darlene shrugs and continues down the laneway. Spek goes into the house, letting the door slam behind her. It just isn't fair, she thinks. Other kids swim in the lake all the time. Their mums don't care about the pollution. Or who they hang out with" (exerpt) View more info

Image for Es Dzivoju

Es Dzivoju

By: Baumane, Biruta

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 1995

Seller ID: 004243

Condition: As New


204pp. Includes erata leaf. As New. Dj very good+, some very slight wear spine top extremity. "Toties ar batatalijam bagatigi apgadata ir Birutas Baumanes gramata Es dzivoju, kas iznaca 2000 eksemplâros ---- aizvien saista cilveku uzmanibu, domaju, uzdrîkstesanas del. Lai gan gramatas atklatîbai ir druscin balerinas kaprizes raksturs, neapsaubami Baumanes literarais darbs ir tadas pasas dzîvelîbas pilns ka vinas gleznas" (J. Liepins) "«Tas nav romans, ta nav atm... View more info

Image for Zemes Siltums  Dzeja

Zemes Siltums Dzeja

By: Belsevica, Vizma

Price: $11.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1959

Seller ID: 004234

Condition: Very Good +


114pp. A very good, clean, tight copy. " Dala no "Zemes siltuma" dzejoliem joprojam skan tauta iemilotas dziesmas (piemeram, Raimonda Paula "Es milu tevi ta, ka priede aug"). Saja krajuma daudz tam laikam tipiskas aptuvenibas un trauksmes, tomer V. Belsevica uzrada samera konkretas adreses, tie nav tikai kaut kadi kalni, kur skind ganampulku zvargulisi un cauri rita miglai atbrien briezi - tie ir Aizkarpati; ta nav tikai viena no daudzajam pilsetam, kur klejo senatnes do... View more info

Image for Majestate Un Pertikis

Majestate Un Pertikis

By: Bendrupe, Mirdza

Price: $13.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1950

Edition: Second Edition

Seller ID: 004210

Condition: Very Good +


94pp. A very good, clean, tight copy."Tacu vinas stastu krajumi "Majestate un pertikis" (1938) un "Dieva viesuli" (1942) ir ne tikai lidzvertigi Adamsona isprozai, bet ari tuvi tai poetiska zina --stastos klejo vienvienigi divaini, vientulnieki, dazadu kompleksu apsestie un sevi iekapsulejusies ipatni. -- Aizplivurotu majienu vieta - neslepta erotika. --Krajuma "Majestate un pertikis" (virsraksts izteiksmigi raksturo Bendrupes speles principus: lidzas ir "augstais" un "z... View more info

Image for Sigismunds Vidbergs

Sigismunds Vidbergs

By: Berzina, Marita

Price: $30.00

Publisher: Riga, Neputns: 2015

Seller ID: 004239

Condition: New


123pp. NEW Extensively illustrated. Text in both Latvian and English. "Apart from drawings and prints created as autonomous works, Vidbergs also contributed to many other forms of art, producing book illustrations, posters, caricatures, bookplates and company logos. In addition, he worked in stained glass, porcelain painting, textile design, set and costume design, as well as teaching. Vidbergs is best known in the general panorama of Latvian art for his elegant interpr... View more info

Image for Karlis Zarins Dzive Un Darba Monografija Ar Draugu Un Laika Biedru Veltijumiem

Karlis Zarins Dzive Un Darba Monografija Ar Draugu Un Laika Biedru Veltijumiem

By: Berzins, Arturs

Price: $19.00

Publisher: London, Ruja: 1959

Seller ID: 002420

Condition: Very Good +


334pp. Bibliography. Dj enclosed in mylar covering, a very good, clean, tight copy. Prof. V. Tones gleznots portrets un 50 uznemumi. "Karlis Zarins ir virs, kura vardu piemin un atceras ar neviltotu cienu. 1918.gada 18.novembri vins bija vesturiska Latvijas valsts pasludinasanas akta dalibnieks un dazus menesus velak iestajas arlietu dienesta, kur lidz sava muza pedejai dienai, kopskaita 44 gadus, pasaizliedzigi kalpoja Latvijai un latviesiem. Kops 1933. gada julija vi... View more info

Image for Gutenmorgens

Gutenmorgens

By: Berzins, Maris

Price: $13.00

Publisher: Riga, Karogs: 2007

Seller ID: 004268

Condition: Fine


167pp. Fine. Teksts sastav no apmeram 60 fabuliskiem, bet ne vienmer teiksmainiem stastijumiem, kas nav gluzi Esopa atdarinajumi, tacu ar tadam ka folkloriskam iezimem, visizteiktak varbut ar stastitaja naivitati., kas, protams, izradas ir maska dzildomibai, simplicissimus sui generis, kad teiciens "kas ir, tas ir" noraksturo daudz, tacu nepasaka visu un varbut to pasu svarigako. Gutenmorgena pratojumi un piedzivojumi izriet no musdienu sadzives verojumiem. Gramata dau... View more info

Image for Piemineklis Kazai

Piemineklis Kazai

By: Berzins, Uldis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1980

Seller ID: 004164

Condition: Very Good +


72pp. A very good, clean, tight copy. Autora pirma dzejas gremata kura 13 gadus mekle izdosanu. " 1972. gada krajuma manuskripts "Liesma" tiek iesniegts ar nosaukumu "Bruninieks un Sanco Pansa", 1975. gada ar nosaukumu "Marsiesu bikses". Neviens no tiem netiek izdots, kaut ari Rakstnieku savieniba stingri iestajas par krajuma izdosanu." "Ta sasodita alergija pret katru jaunumu, katru kaut mazako neparastuminu, no neprasmes atskirt jaunu kvalitati no tas butaforijas, - ... View more info

Image for Poetisms Baltkrievs Dzeja

Poetisms Baltkrievs Dzeja

By: Berzins, Uldis

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1984

Edition: First Edition

Seller ID: 004165

Condition: Very Good


Berzins ir loti talantigs autors, kas neapsaubami spej radit istu dzeju, bet ne vienmer paliek dzejas normalaja gultne ----- nerekinasanas ar robezam ir viena no autora pieejas galvenajam ipasibam. Berzins dzejo ta, ka vinam sadu vai tadu iemeslu del liekas izdevigi, nevis ta, ka no vairak tradicionalu lasitaju viedokla ir "pareizi". " ( G. Plavkalns) "Dzejnieks --- runa par dazadu laikmetu un tautu kulturas ietekmi uz musdienu cilveka dveseli, parada sarezgitos vestur... View more info

Image for Nenotikusie Atentati  Dzeja

Nenotikusie Atentati Dzeja

By: Berzins, Uldis

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1990

Seller ID: 004166

Condition: Very Good +


158pp. A very good, clean, tight copy. with the exile poet's A Zemdega's neat, inconspicuous ownership sig. on the t.p. " Uldis Berzins, --- devets par latviesu poetikas reformetaju" "Krajums iecerets ka autora saruna ar "liriskiem varoniem" nu jau tik tuvaja XXI gadsimta un ka meginajums izprast savu atbildibu nakamas eras cilveka prieksa. Autora stils ari saja gramata ir tikpat savdabigs un neatdarinams. Ta ir dzeja, kas reize ir ari proza vai melodija, vecmodigs t... View more info

Image for Nozagtie Velisopedi

Nozagtie Velisopedi

By: Berzins, Uldis

Price: $10.00

Publisher: Riga, Minerva:

Seller ID: 004218

Condition: Fine


61pp. Fine. Uldis Berzins, kurs devets par latviesu poetikas reformetaju, ir vairak neka 20 izcilu dzejas un atdzejas gramatu autors, un katra no tam ir kluvusi par notikumu, butiski bagatinot musu literaturas kopainu" ( Satori) "Gandriz visos apcerejumos par U. Berzina dzeju gan literaturas vestures, gan recenzijas u.c. tiek noradits, ka dzejoli atgadina lielu haosu, bet, kas iespejams svarigak, tiek noradits, ka tas ir tikai sakotnejais iespaids, kas lasisanas proce... View more info