Category: Vesture (History)

Sort

Showing 1-25 of 434

Image for Dzimtene Sauc

Dzimtene Sauc

By: N/A

Price: $25.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1947

Seller ID: 002275

Condition: Very Good


140pp. Photographs. Small chip to base of spine, else a very good, clean copy. Inscribed on tp: "sanemta no LPSR repatriac. virsnieka Liepas sasaukta sapulce 1947.g. 8. decembri Rott***te " Dzimtene sauc bija domata izplatisanai latviesu vidu arzemes. Tur iespiestas repatriantu liecibas un vairaku latviesu kulturas darbinieku, inzenieru un technisko darbinieku uzaicinajumi saviem agrakiem darba biedriem atgriezties Latvija, ka ari raksti, kas apliecina, ka ikdienas dz... View more info

Image for Latvijas Ieksejas Drosibas Nostiprinasanas Vesture 1918-1925

Latvijas Ieksejas Drosibas Nostiprinasanas Vesture 1918-1925

By: N/A

Price: $18.00

Publisher: Gaujas Apgads: 1979

Edition: Second Edition

Seller ID: 002520

Condition: Very Good +


258pp. Some very light wear to covers, else a very good, clean, tight, bright unmarked copy. Reprint of 1925 Riga edition. Photographs. Vesturisks parskats par Latvijas policijas un Aizsargu darbibu lidz 25. gadam. View more info

Image for Kara Invalids Tev Nebus Aizmirst  Nrs.3-22

Kara Invalids Tev Nebus Aizmirst Nrs.3-22

By: N/A

Price: $56.00

Publisher: Memmingen, Latviesu Kara Invalidu Apvienîba: 1959

Seller ID: 004157

Condition: Very Good +


Issues 3-22 bound together in two navy blue faux leather volumes V. 1: issues 3-14 and V2: issues 15-22. Both volumes ex libris but without any library markings, just some light faint clear residue from transparent scotch tape on endpapers. Else clean, tight and unmarked in very good condition. Latviesu bijuso karaviru un lietprateju atminas un pardomas. Both volumes together weigh 2.7 kg. Additional postage at cost will apply. View more info

Image for Latvijas Saimniecibas Vesture 1914-1945

Latvijas Saimniecibas Vesture 1914-1945

By: Aizsilnieks, Arnolds

Price: $78.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1968

Seller ID: 004190

Condition: Very Good +


983pp. In Latvian. Economic History of Latvia 1914- 1945 Extensive bibliography with a detailed table of contents in English. A very good, clean, bright, tight copy. Dj shows some light general wear but is enclosed an attractive clear mylar protector. Includes the 23page index booklet "Raditaji". " Nepievienojoties daziem autora secinajumiem un arkartigai privato uznemumu cildinasanai, jaatzist un augsti javerte tomer ta pacietiba un iedzilinasanas, ar kadu autors... View more info

Image for Es Solijos Atriebt  Kada Piemirsta Latviesu Brivibas Cinitaja Ernesta Minkas (1873 - 1940)

Es Solijos Atriebt Kada Piemirsta Latviesu Brivibas Cinitaja Ernesta Minkas (1873 - 1940)

By: Akmentins, Osvalds

Price: $15.00

Publisher: East Lansing, Gaujas Apgads: 1991

Seller ID: 003948

Condition: Very Good


220 pp. Photographs, index. Some tape residue to inner covers; ex libris but without stamps or other markings, else a very good, clean, tight, bright, unmarked copy."Par latviesu pirmo politisko emigraciju jaunakas paaudzes tikpat ka neka nezina un ari vecakam paaudzem tas ir maz zinams vestures notikums. ---- Pec saglabatiem norakstiem radusies si gramata par Ernestu Minku un vina laika biedriem, par pirmo latviesu politisko partiju - (Latviesu Stradnieku Socialistu ... View more info

Image for ALA 35  1951-1986

ALA 35 1951-1986

By: Albats, Bruno; Klive Visvalds

Price: $13.00

Publisher: Lincoln, Amerikas Latviesu Apvieniba: 1986

Seller ID: 004186

Condition: Very Good +


245pp. Illus. A very good, clean, bright, tight copy. "-------par to, kas ir noticis, darits planots, paveikta Amerikas Savienoto Valstu latviesu centralaja organizacija. ---- ievads ALAs darba jaunajiem latviesu sabiedriskajiem darbiniekiem ----- par ALAs visraksturigakajam iezimem. par vissvarigako, kas parrunats un lemts ALAs kongresos, par politiskiem notikumiem, kam vislielaka nozime talaku notikumu attistiba.. Gramata rakstita no ALAs darbinieku un ALAs darba vi... View more info

Image for Rujiena : kulturvesturisks parskats par Rujienas pilsetu un novadu

Rujiena : kulturvesturisks parskats par Rujienas pilsetu un novadu

By: Alberings, L (udis), Licis, Ed.

Price: $28.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma: 1978

Seller ID: 003982

Condition: Very Good +


284pp. Illustrated . Signed by A. Zemdega. Very good clean dj enclosed in a mylar protector. A very good, clean, bright, tight copy. Dr. Andrejs Johansons, Redaktors, Ar vairaku autoru lidzdalibu ieskaitot E.Dunsdorfs, J. Abucs, J. Kreslins, J. Penikis un citi. " Vienu no plasakiem apceru un atminu krajumiem, kuru par Rujienu bij sakopojusi Ludis Alberings un Eduards Licis, Andreja Johansona redakcija klaja laida rujeniesa Jana Abuca apgads Ziemelblazma Zviedrija: Ru... View more info

Image for Pretestibas kustiba okupacijas varam Latvija : Atminas un dokumentos no 1941. lidz 1956.gadam

Pretestibas kustiba okupacijas varam Latvija : Atminas un dokumentos no 1941. lidz 1956.gadam

By: Alkis, Ivars (Edited by)

Price: $20.00

Publisher: Riga, Sol Vita: 1997

Seller ID: 003803

Condition: Very Good +


366pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. "Gramata stastits par latviesu nacionalo pretosanas kustibu krievu okupacijas varai. Uzrakstits no notikumu dalibnieku atminam un arhivu dokumentiem. Rakstitais ir veltits latviesu brivibas cinitajiem, kas vel dzivi, tiem, kas kapos un tiem, kuru kapa vietas nav zinamas -- cekistu nosleptas." View more info

Image for Hipokrats Spiles  Jauna Arsta Dzives Posms

Hipokrats Spiles Jauna Arsta Dzives Posms

By: Alksnis, Arveds

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Apgads Daugavas Vanags: 1980

Seller ID: 003965

Condition: Very Good +


322pp.A very good, clean, bright, tight copy. V.G. colour photofacsimili dj. " Otra pasaules kara gados neilgi katedru vadijusi profesora Jekaba Alksna dels Arveds Alksnis un Teodors Vitols.Tuvojoties padomju armijai, vini abi devas trimda. Arveds Alksnis savus arsta piedzivojumus un pardzivojumus krievu un vacu okupacijas rezimu apstaklos aprakstijis gramata "Hipokrats spiles" . Par so darbu vinam 1991. gada pieskirta Paula Stradina balva."(Rigas Stradina Universitate) View more info

Image for Atskanu Chronika

Atskanu Chronika

By: Alnpeke, Ditleb ( Ditlebs Alnpeke )

Price: $18.00

Publisher: Riga, SiA Kopa: 1993

Seller ID: 004155

Condition: Very Good +


298pp. Tiny fine notation on btm of tp. else a very good, clean, bright, tight unmarked copy. Ditleba Alnpekes "Rimju Chronika Atdzejojis Jekabs Saiva R. Klaustina ievads un piezimes Atskanu hronika lidzas Indrika hronikai ir otrs nozimigakais stastosas vestures avots par krusta kariem Baltija un vietejo tautu brivibas cinam 13.gadsimta. Ta sniedz ticamas zinas it ipasi par 13.gs. otras puses notikumiem - par Livonijas ordena cinu pret kursiem, zemgaliem un liet... View more info

Image for Amidst Latvians During The Holocaust

Amidst Latvians During The Holocaust

By: Anders, Edward

Price: $13.00

Publisher: Riga, Occupation Museum Association of Latvia: 2010

Edition: First Edition

Seller ID: 003804

Condition: Very Good


204pp. A very good, clean, bright, tight copy with the covers showing some very light wear. Not a print on demand copy. "One of the best books of 2011"...A nerve-wracking saga in which life and death depend on a capricious fate...absorbing lucidity...vivid portraits...simple moral vision that resonates: "I became immunized against prejudice". A testament of remarkable clarity and humanity, wrung from dark experience.- KIRKUS REVIEWS. "Surviving the H... View more info

Image for Latvia- Past and Present... 1918-1968

Latvia- Past and Present... 1918-1968

By: Anderson, Edgar ( Edgars Andersons)

Price: $45.00

Publisher: Waverly Iowa, Latvju Gramata: 1969

Edition: First Edition

Seller ID: 003729

Condition: Very Good +


528pp. Latvia past and Present... -1918-1968 by Dr. Edgar Anderson, San Jose State College, Cal. Historical Past in Pictures; Climate, Fauna and Flora; The Country and its Cities; People and Their Culture Conclusion, introduction and captions written by Ed. Dobelis. First edition Vol. I (Volume II never published) Extensively illustrated-photographs, drawings. Dj. shows light wear to extremities, enclosed in clear mylar covers, else a very good, clean, br... View more info

Image for Cross  Road Country Latvia

Cross Road Country Latvia

By: Andersons , Edgars et al.

Price: $36.00

Publisher: Waverly, Latvju Gramata: 1953

Seller ID: 003452

Condition: Very Good +


386pp. Illustrated. Comprehensive bibliography. A very good, clean, bright, tight copy. Contributing authors : Edg. Andersons, K. Kalnins, J. Silins, B. Jirgensons. V. Berzkalns, J. Rudzitis, A. Silins, Arv. Svabe. Alb. Auza, Rud. G. Shillwes. "--- There is a great need for a general survey text on the geographical situation of Latvia, her economic and social problems, the history and culture of the nation, the activities of Latvians abroad, and the future outlook of ... View more info

Image for Tur Plivoja Kurzemes Karogi

Tur Plivoja Kurzemes Karogi

By: Andersons, Edgars

Price: $18.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1970

Seller ID: 001821

Condition: Very Good +


258pp. Dj very good with a neatly repaired small closed tear to top f front cover, else a very good, clean, bright, tight copy. Footnotes, photographs. 6 page summary about the Dutchy of Courland's colonies in English. Very good clean, tight copy; dj. generaly very good, with some wear to top extremities.".... visu gramatu var lasit vai nu ka rupigi detalizetu, simt archivus izraknajusa vesturnieka petijumu (izsekojot daudzajam noradem uz avotiem un citu rakstiem un gr... View more info

Image for Latvijas Vesture 1914 -1920

Latvijas Vesture 1914 -1920

By: Andersons, Edgars

Price: $68.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1967

Seller ID: 003920

Condition: Very Good +


754pp. Illustrations. Extensive bibliography, index. Detailed table of contents in English. An attractive copy. Clean, bright, tight throughout,.Includes list of subscribers. "pirmais sada veida darbs, kas sniedz parskatu par sesiem Latvijas vestures sarezgitakajiem un izskirigakajiem gadiem. Gramata iedalita tris nodalas: 1) Latvija Pirmaja pasaules kara, 2) revolucijas mutuli un imperialisma znaugos un 3) cina par neatkaribu. ---Autora darbs ir ieverojams ieguldi... View more info

Image for Latvijas Brunotie Speki Un To Prieksvesture   Armed  Forces Of Latvia And Their  Historical Background

Latvijas Brunotie Speki Un To Prieksvesture Armed Forces Of Latvia And Their Historical Background

By: Andersons, Edgars

Price: $35.00

Publisher: Toronto, Daugavas Vanagi: 1983

Seller ID: 004075

Condition: Fine


832 pp. Fine. An unread copy. In Latvian. Summary in English : pp773-787 Photographs. Maps. Extensive. bibliography and index. " Lasitaju rokas pirmo reizi nonak iespejami pilnigs parskats par Latvijas brunoto speku uzbuvi un vadibu, pa dalai balstoties ari uz autoram pieejano slepeno Latvijas armijas militaro literaturu." Heavy book. 1.6kg. Additional postage. Please contact Trimdadimd in advance for best shipping rates. View more info

Image for Senie Kurzemnieki Amerika Un Tobago Kolonizacija

Senie Kurzemnieki Amerika Un Tobago Kolonizacija

By: Andersons, Edgars

Price: $30.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1970

Seller ID: 004226

Condition: Very Good +


371pp. A very good, clean bright, tight copy In Latvian, with a 7 page summary in English ""The study of Couronian activities in the West Indies is very rewarding". Extensive bibliography, illustrated. "tukstosiem stundu bibliotekas un archivos, meklejot (un atrodot) avotus, ko vel neviens vesturnieks nav redzejis vai izmantojis. Un katra zina ar Andersonu Tobago telojuma gruti butu sacensties citiem vesturniekiem, kam nav bijusi izdeviba un laime vairakkart personigi ... View more info

Image for Latvijas Vesture 1920-1940  Arpolitika  Vols I &II

Latvijas Vesture 1920-1940 Arpolitika Vols I &II

By: Andersons, Edgars

Price: $140.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1982

Seller ID: 004255

Condition: Very Good +


Vol1. 703pp. Vol2. 697pp. In Latvian. History of Latvia 1920-1940 Foreign Affairs. Vol1 - 11 p. summary in English; Vol2 - 15 page summary and acknowlkedgement in English. Extensive notes and bibliography in V2. Photographs. Very clean, tight bright copies. Colour facsimili djs enclosed in atractive clear mylar protectors. "Kapitaldarbs Latvijas vesture" "Kas ir Andersona galvenie sasniegumi sini darba? 1) vins ir dokumentejis neatkarigas Latvijas valdibas centienus;... View more info

Image for Latvju enciklopedija: 1962-1982. Vols 1-5

Latvju enciklopedija: 1962-1982. Vols 1-5

By: Andersons, Edgars Red

Price: $155.00

Publisher: Rockville, ALA Latviesu Instituts:

Seller ID: 004022

Condition: Very Good +


5 Volumes. All very good +. Published 1983 - 2006 Japaskaidro, ka LE manuskripts no A lidz Z pabeigts ar nosaukumu Latvju Enciklopedija 1962 - 1982 un jau 1983. gada sakuma tika nodots Amerikas Latviesu apvienibas Latviesu institutam izdosanai. Lielais darbs iesakas 1975. gada rudeni, kad oktobri vesturnieks Dr. Edgars Andersons uznemas galvena redaktora pienakumus.--- Mazliet vairak neka septinos gados manuskripts tika pabeigts. ---1. sejums iznaca 1983. gada, 2. sej... View more info

Image for Latvijas Centrala Padome - LCP Latviesu Nacionala Pretestibas Kustiba 1943 - 1945

Latvijas Centrala Padome - LCP Latviesu Nacionala Pretestibas Kustiba 1943 - 1945

By: Andersons, Edgars; Silins, Leonids

Price: $24.00

Publisher: Upsala, LCP: 2000

Seller ID: 004050

Condition: As New


496pp. Photographs. An attractive, clean, bright copy. Brief summary in English. Si ir pirma gramata, kura aprakstita latviesu politiku pretestibas organizacijas - Latvijas Centralas Padomes - darbiba Latvija, vacu okupacijas laika. Gramatu ir sastadijis Leonids Silins, kurs ir pats aktivi piedalijies LCP veidosana un aktiva pretestibas darba kops 1942. gada. 1943. gada Silins nonak Zviedrija, aizvezdams uz turieni lielu dokumentu un citu materialu krajumu, kas lieci... View more info

Armija Trimda (Army in Exile)

By: Anderss, V(ladislavs) Gen. Anders, V. Ltn-Gen

Price: $15.00

Publisher: London, DVF: 1953

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 000897

Condition: Very Good


228pp. A very good solid copy, spine mildly aged Maps, photographs. A No anglu valodas tulkojis V. Skultans. Vladislava (Wladyslaw) Andersa memuari Armija trimda (An Army in Exile, 1949) - legendarais polu generalis II Pasaules kara rietumu fronte cinas pret vaciesiem vada (1943-1945) Persija saformeto Polijas Armijas 2. korpusu. 1945.. gada kluva par vienu no vadossajiem Polijas trimdas valdibas locekliem Londona, tadel Polijas komunistu valdiba vinam 1946. gada at... View more info

IMANTA Andreja Pumpura Gimnazijas 6. Rakstu Krajums

By: Andreja Pumpura Gimnazija

Price: $18.00

Publisher: Rotenburg, Andreja Pumpura Gimnazijas Pasdarbibas Pulcins: 1947

Seller ID: 000605

Condition: Very Good +


74pp. A very well preseved copy protected by hard cover binding. Saturs - "Idejas un istenba-Skolas dzive-Musu nometne-Valas brizi." Audzeknu stasti, esejas. Sava veida nometnes dokumentacija. View more info

Padomju Savienibas Lielais Tevijas Kars 1941-1945 Isa Vesture

By: Anisimovs, N; Bogdanovs, P. Et al.

Price: $26.00

Publisher: Riga, Liesma: 1975

Seller ID: 001004

Condition: Good +


574pp. 37 colour fold out maps. Numerous photographs Book slightly shaken, title and half title seperated, same with rear end papers, else a good +, tight and clean copy with book solidly attatched to spine and covers. Tulkots no otra, izlabota un papildinata izdevuma (no krievu valodas). View more info

Image for Vini Bez Maskas

Vini Bez Maskas

By: Arklans, B; Dzirkalis, J; Silabriedis, J.

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liesma: 1966

Seller ID: 003793

Condition: Good


206pp. Photographs. A good, sound, unmarked copy. Vini bez maskas : [latviesu burzuazisko nacionalistu noziedziga darbiba hitleriskas okupacijas laika Padomju Latvija] " Patiesiba pita ar meliem " "----- padomju merkis bija kompromitet trimdas latviesus un tam bija nepieciesami jauni "fakti" tapec tika radita virkne VDK publikaciju -----" ( S. Kalniete) View more info

Image for Album von Riga : I. Fünfundzwanzig Stahlstiche aus den fünfzehn Jahrgängen des Rigaschen Almanachs

Album von Riga : I. Fünfundzwanzig Stahlstiche aus den fünfzehn Jahrgängen des Rigaschen Almanachs

By: Asmus, N(apoleon)

Price: $24.00

Publisher: Hannover - Dohren, Nachdruck Harro v Hirschheydt: 1975

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 003481

Condition: As New


94pp. 25 illustrations. As new. Reprint of the 1871 Riga edition. Text in German. "Publicist and historiographer Napoleons Asmuss (1805 - 1879) compiled an album of 25 steel engravings with an informative text on the history of buildings in Riga. The work is an important historical evidence of the architecture of 19th century Riga, since not all buildings have survived." " Publicists un historiografs Napoleons Asmuss (1805 - 1879) albuma apkopojis 25 Rigas eku graviru a... View more info