Category: Latvian (All Categories))

Sort

Showing 151-175 of 305

Image for Vientulibas Kalns. Romans

Vientulibas Kalns. Romans

By: Karklins, Valdemars

Price: $15.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatau Draugs: 1979

Seller ID: 004002

Condition: Almost As New


376pp A very good, clean, bright, tight copy. Very good + dj enclosed in mylar protector "Romans ir aizraujoss lasamgabals iz Amerikas zeltracu dzives, piesatinats ar tumsam un gaisam kaislibam, noslepumiem un zelta raksanas tehnikas aprakstiem. Darbiba noris vizuali viegli iedomajama un iespaidiga vide - vientuliga maja liela kalna pakaje Oregonas stata austrumdalas tuksnesigaja kalniene ----. Romana pirmaja dala aprakstits, ka latviesu trimdiniece Ruta Silakalna,... View more info

Image for Latvian Fairy Tales

Latvian Fairy Tales

By: Karlsberga, Inga, Compiled By

Price: $30.00

Publisher: Riga, Janis Roze: 2017

Seller ID: 004099

Condition: New


96pp. NEW Illustraated. This book is a collection of typical, popular and widely known Latvian fairy tales. However, some non-standard variants of these tales that are not usually included in collections were chosen in order to keep it more interesting. It may seem that the world of fairy tales -- harsh, and filled with ancient myths and echoes of epics -- may not be entirely suited to, or understandable by, children. There is only one story in this collection of twel... View more info

Image for Latviesu Etimologijas Vardnica Vols.1&2

Latviesu Etimologijas Vardnica Vols.1&2

By: Karulis, Konstantins

Price: $36.00

Publisher: Riga, Avots: 1992

Seller ID: 004039

Condition: Very Good +


V1. 638pp. V2.670. pp. Extensive bibliography. EX LIBRIS without markings on spine or cover, only on tp. and p17. delisted. Both volumes very good, clean, bright and tight. Saja vardnica populara veida dota latviesu valodas vardu etimologija - paradita vardu cilme, to sakari un radnieciba ar attiecigajiem citu valodu vardiem, vardu formas un leksisko nozimju veidosanas un attistiba. Pielikuma autors pastasta par indoeiropiesu valodu izcelsanos un veidosanos, pieskaroties... View more info

Image for Mernieku Laiki Stasts

Mernieku Laiki Stasts

By: Kaudzite, Reinis, Kaudzite, Matiss

Price: $22.00

Publisher: Riga, Rigas Latviesu Biedribas Derigo Gramatu Izdevums: 1913

Edition: First Illustrated Edition

Seller ID: 002108

Condition: Good+


452pp. 60 illustrations by the artist. Previous ownership sig. on top right of t.p. Some very light scuffing to extremities, else a good, clean, tight, unmarked copy. "Romana parstaveti visi ta laika sabiedribas slani un psihologiskie tipi ietverti gan komedijas, gan tragedijas elementi. Ipasu popularitati ari citas valstis romanam palidzejusas iegut latviesu makslinieka Eduarda Brencena (1885-1929) ilustracijas, tadel, "Reading Europe" kolekcijai izvelets ... View more info

Image for Latviesu Karaviri Zem Svesiem Karogiem 1940 - 1945

Latviesu Karaviri Zem Svesiem Karogiem 1940 - 1945

By: Kazocins, Indulis

Price: $14.00

Publisher: Riga, Latvijas Universitates Zurnala "Latvijas Vesture" Fonds: 1994

Seller ID: 002564

Condition: Very Good +


222pp. Bibliography, Indexes. A very good, clean, tight, bright copy. " Neviena no publicetajam zinatniskajam monografijam lidz sim nav veltita latviesu karaviru liktengaitu zinatniskai izpetei, izmantojot ari Krievijas arhivus --- gramata pec satura aptver visus latviesu karavirus, kas cinijas zem svesajiem karogiem Vacijas un PSRS puse. --- autors, ka militars vesturnieks, censas ietvert ari mums nepatikamus jautajumus. -- gramata uzrakstita popularzinatniska... View more info

Image for Asja Rezisores Annas Laces Dekaina Dzive

Asja Rezisores Annas Laces Dekaina Dzive

By: Kimele, Dagmara; Strautmane, Gunta

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 1996

Seller ID: 004197

Condition: Very Good


244pp. illus. A very good, clean, tight, bright copy. Some very slight wear to rear cover ( sticker residue) " Muza pedejos gadu desmitos rezisore Anna Lace par sevi bija izveidojusi prieksstatu ka par skarbu, areja veidola proletariski vienkarsu, nelokamu cinitaju padomju teatra makslas fronte. Skita neticami, ka jauniba ta bijusi raganiga, neatvairama sieviete, kas salazusi daudzus muzus - no Rigas lidz Berlinei un Maskavai. Anna Lace liktenigi krustojusi Julija Laca... View more info

Image for Gundega Ievina

Gundega Ievina

By: Kletnieks, Valdis

Price: $14.00

Publisher: Latvijas Skautu Prezidenta Generala Karla Goppera Fonds: 1972

Seller ID: 003987

Condition: Very Good +


88pp. Extensively illustrated. Glossary. A very good, clean, bright, tight copy. " bagatigs kulturvest. un izzinas materials par seno latv. sadzivi, nodarbosanas veidiem, uguns iegusanu un sargaswanu alu laikmeta. Gram. beigas - senu latv. vardu skaidrojums." ( Literatura.lv) Esmu ilustrejis ari V. Kletnieka Gundega Ievina, kas jauniesiem dod ieskatu senas Latvijas akmens laikmeta dzive." ( G. Bite) View more info

Image for Satiksanas Riga Stastu Izlase

Satiksanas Riga Stastu Izlase

By: Klidzejs, Janis

Price: $13.00

Publisher: LaRAS Gramatu Klubs: 1989

Seller ID: 003963

Condition: Very Good +


235pp. A very good, clean copy. "Saja izlase sastopam vecus pazinas - periodika jau paradijusos Jana Klidzeja stastus un telojumus, kas rakstiti laika posma no 1948. lidz 1988. gadam. -- Vairakos stastos seviski izceltas kvelas patriotiskas jutas, darbs un uzupuresanas tautas laba utt. Skeptiskakam musdienu lasitajam sada ideala gaisma pasniegti teli var likties svetaki par pavestu. Bet kas zina, varbut sodien atdarinasanas vertus idealcilvekus paradit ir tiesi vajadzig... View more info

Image for Debesu Puse Stosti Un Noveles

Debesu Puse Stosti Un Noveles

By: Klidzejs, Jons

Price: $15.00

Publisher: Munich, Latgalu Izdevniceiba: 1968

Seller ID: 003994

Condition: Very Good +


216pp.Includes General Catalogue of Latgalian Books and Periodicals for 1968. A very good, clean, bright, tight copy, Stastu un novelu krajums latgaliesu valoda. "Darbos par dzimteni autora iecienita tema ir bernu un jauniesu izaugsme un to personibas veidosanas, kas ciesi saauzas ar dzimtenes izjutu ka personibas apzinasanas un latviskuma saglabasanas nosacijums. Stastos atklajas bernu personibas attistisanas, kura ir atkariga no apkartejas vides, kura berns aug. -- Vi... View more info

Image for Hilda Vika

Hilda Vika

By: Knavina, Valda

Price: $28.00

Publisher: Riga, Neputns: 2018

Seller ID: 004204

Condition: New


140pp. NEW Profusely illustrated. Text in English and Latvian. The strangely compelling work of Hilda Vika (1893–1963), whose naïve naturalness blended sense and sensibility, and scenes and figures from both nature and imagination, was a bright phenomenon of Latvian art scene of the 1920s-30s. ( Author) "The artist’s creative output was very broad, from finely executed black and white drawings to subtle, vivid watercolours and uniquely stylised landscapes, portrait... View more info

Image for Iemilota Spele ( Favourite Game )

Iemilota Spele ( Favourite Game )

By: Koens, Leonards ( Leonard Coen )

Price: $16.00

Publisher: Riga, Atena: 2006

Seller ID: 001755

Condition: Fine


237pp. Fine. Still sealed in original shrink wrap. Leonarda Koena romans Iemilota spele tiek pielidzinats Selindžera Uz kraujas rudzu lauka ka gramata, kas aizrauj tikpat specigi un ataino jauna cilveka pasauli tikpat spilgti. Drosmiga gramata, intima un tiesa, poetiska. Galvenais varonis it senas ebreju dzimtas atvase Monreala Lorenss Brivmans, kas pec teva naves, milas un kara spelem aizbeg uz Nujorku un satiek liktenigo sievieti Sellu. No anglu valodas tulkojusi ... View more info

Image for Riga Kajamgajejiem

Riga Kajamgajejiem

By: Kolbergs, Andris

Price: $20.00

Publisher: Riga, A.K.A.: 2001

Seller ID: 002347

Condition: Very Good ++


560pp. Illustrated. A very good, clean, tight, bright copy. Walking tour guide of Riga by one of Latvia's most popular writers. In Latvian. Still current. "Si gramata ir domata priviligetai lauzu kartai kajamgajejiem - Rigas priekspilsetas nav mazak interesantas ka Vecpilseta vai eklektikas stila aplipinatie bulvari. Gramata ir vairak ka simts illustraciju bet nevienas fotografijas. Ja sekosiet noradem teksta, Jus neapmaldisieties. Uzdevums: visisaka laika visva... View more info

Image for Auseklis Bauskenieks Baus 88 Gleznas

Auseklis Bauskenieks Baus 88 Gleznas

By: Konstants, Zigurds

Price: $16.00

Publisher: Riga, Liesma: 1990

Seller ID: 004129

Condition: Very Good


Unpaginated. 22.5 cm x 23 cm 83 colour illustrations with b&w photographs accompanying an essay about the painter. A very good, clean, tight, unmarked copy. Summaries in Latvian Russian and English. A mostly gentle surrealist whose satire is not without its humour. View more info

Image for Latviesu Kolonijas

Latviesu Kolonijas

By: Krasnais, Vilberts

Price: $30.00

Publisher: Melbourne, Karla Zarina Fonds: 1980

Seller ID: 004182

Condition: Very Good


540pp. Ammended reissue of the 1938 edition. A very good clean tight copy. Photographs " Riga 1938. gada klaja naca Vilberta Krasna gramata "Latviesu kolonijas" --Arpus savas tevuzemes atrodas apmeram 300 000 latviesu -- pieverst savai tautai ikvienu svesuma dzivojosu latvieti ir musu svets pienakums -- Gramata savu uzdevumu bus veikusi, ja tuvinas dzimtenes un arzemju tautiesus, pedejos nostiprinot tautas un tevzemes milestibu un audzinot nacionalo lepnumu." ( Autor... View more info

Image for Svensk - Lettisk Ordbok

Svensk - Lettisk Ordbok

By: Krastina, Mirdza

Price: $14.00

Publisher: Riga, Memento: 1992

Edition: Second Edition

Seller ID: 004061

Condition: Very Good +


451pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Zviedru latviesu vardnica. View more info

Image for Vinas Dienas Atminas, apcerejumi un laika biedru Suminajumi

Vinas Dienas Atminas, apcerejumi un laika biedru Suminajumi

By: Krievins, Edgars

Price: $22.00

Publisher: Melbourne, Australijas Latvietis: 1966

Seller ID: 003562

Condition: Very Good +


332pp. Slight lean to spine. Book enclosed in original publisher's clear plastic dj. Includes errata leaf. A very good, clean, tight copy. " Nodalas par Berline pavadito laiku autors dod isu, bet spilgtu ne tikai tur sastapto daudzo prominencu raksturojumu, bet ari kodoligu to faktoru analizi, kas veicinaja Hitlera nakanu pie varas, --Ir meli, apgalvo autors, "ka sis slepenais vacu un krievu ligums tapis zinams tikai pec Vacijas sabrukuma". Pec tam kad Vacijai neizdeva... View more info

Image for Kalpaka Bataljons Un Baloza Brigade

Kalpaka Bataljons Un Baloza Brigade

By: Kripens, Arvids

Price: $30.00

Publisher: Belmore, Mintis: 1963

Seller ID: 004093

Condition: Very Good


212pp. Illustrated - photographs, maps. A very good copy with some small neat ownership stamps on top fore edge, front endpaper, half title and title pages... else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "Ideologiska zina Kalpaks ar personigo priekszimi bija ieverojami veicinajis Latvijas valsts ideju, salauzis vienaldzibu un latviesu tauta liela palaviba saka raudzities uz savu delu varondarbiem ar Latvijas brivibu ka cinas merki" " Talak, ceru ari, ka busu ... View more info

Image for 379 baiga gada dienas : latviesu jaunatnes un tas audzinataju liktenis Baigaja 1940. un 41. gada

379 baiga gada dienas : latviesu jaunatnes un tas audzinataju liktenis Baigaja 1940. un 41. gada

By: Kronlins, Janis

Price: $32.00

Publisher: Waverlly, Latvju Gramata: 1967

Edition: Revised Edition

Seller ID: 003969

Condition: Very Good +


362pp. A very good, clean tight unmarked copy, Dj. very good. . Bijusais izglitibas ministrijas statistikas biroja vaditajs Janis Kronlins, balstidamies uz autentiskiem dokumentiem, intervijam un padomju periodikas un citu publicejumu zinam, sistematiski rekonstruejis zemako, vidusskolu un arodskolu, to audzeknu un audzinataju likteni 1940.-1941.gada. Large book. Some additional postage may be required. View more info

Image for Lidojums Uz Vietas

Lidojums Uz Vietas

By: Kross, Jans

Price: $14.00

Publisher: Riga, Atena: 2002

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 004062

Condition: Very Good +


405pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Igaunu rakstnieka romans atklaj Igaunijas vesturi. Tas ir stastijums par 20. gadsimta sakuma dzimusa daudzas jomas talantiga cilveka Ullo Paeranda un vina lidzaudzu likteniem. «Lidojums uz vietas» 1999. gada sanemis Igaunijas Valsts premiju un Baltijas asamblejas premiju. No igaunu valodas darbu tulkojusi Maima Grinberga." (Bauskas Dzive) View more info

Image for Latvju Seta (The Latvian Farmstead)

Latvju Seta (The Latvian Farmstead)

By: Kundzins, Pauls

Price: $75.00

Publisher: Daugava: 1974

Seller ID: 004196

Condition: Very Good +


449pp. Extensively illustrated; photographs, line drawings. Extensive bibliography, notes; 30 page summary in English. A clean, bright, tight copy with very good dj . enclosed in a clear mylar protector. "...tas, ko veicis P. Kundzins, ir tiesam apbrinas cienigs..autors norada, ka darbu sarakstijis, lai saglabatu zinas par to vidi, kur Latvju tautas paaudzes 2000 gadus vadijusas un veidojusas savu dzivi,..Daugavas apgadam pienakas atziniba par si kapitaldarba kvalit... View more info

Image for Atminu Celos

Atminu Celos

By: Kursitis, Stanislavs

Price: $14.00

Publisher: Rezekne, Latgalales kulturas centra Izdevnieciba:

Edition: First Edition

Seller ID: 004048

Condition: Good+


175pp. Light crease to front cover. Pages starting to age, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Kursitis bija viens no tiem kuri padomju okupanti velejas dabut ka savu cilveku bet kuriem tas neizdevas... gluzi otradi. Sis slepenaas pieziimes ir Kursisa Latvijas okupacijas sakumgadu lieciibas. Ar Janinas Kursites ievadrakstu. View more info

Image for The Latvian Legion According to Independent Observers

The Latvian Legion According to Independent Observers

By: Lacis, Visvaldis

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Latvian Relief Society Daugavas Vanagi: 2006

Seller ID: 003657

Condition: New


71pp. A clean, bright, tight unread copy. "The historical role of the "Latvian SS" Legion in the Second World War has been hotly debated in both the Latvian and the international press, especially since 1998, after the establishment of the Legion's anniversary on March 16th. Even though the role and function of the "Latvian SS" Legion has been thorougly and creditably dealt with by Latvian scholars, historians, politicans and press who have provided ... View more info

Image for Otrais Pasaules Kars  Eiropa Lisemas No Nordkapa Lidz Kretai V1

Otrais Pasaules Kars Eiropa Lisemas No Nordkapa Lidz Kretai V1

By: Lacis, Visvaldis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Elpa: 1993

Seller ID: 003955

Condition: Very Good +


142pp. Photographs. A very good, clean unmarked copy. Pierma gramata V. Laca serija par otro pasaules karu. Ietipst nodala par Molotova Ribentropa paktu. View more info

Image for Iecavas Muiza

Iecavas Muiza

By: Lancmanis, Imants

Price: $16.00

Publisher: Bauska, Rundales Pils Muzejs: 2001

Edition: First Edition

Seller ID: 003968

Condition: Good+


Illustrated in b&w and in colour. Photographs, drawings, portraits. A very good, clean, bright copy. A monographic study devoted to the history of the estate, architecture, works of art and the family of the counts von der Pahlen. Text in Latvian and German with a summary in English and Russian. Monografisks petijums par muizas vesturi, arhitekturu, makslas vertibam un grafu fon der Palenu dzimtu. Teksts latviesu un vacu valoda, kopsavilkums anglu un krievu valoda. View more info

Image for Ceribas Un Vilsanas Latviesu Karavira Dzives Stasts

Ceribas Un Vilsanas Latviesu Karavira Dzives Stasts

By: Lasmanis, Aleksandrs

Price: $25.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1963

Seller ID: 003200

Condition: Very Good


272pp. Dj. shows some light wear to edges, enclosed in a clear mylar protector else a very good, tight, unmarked copy. Table of contents. Photographs, documents. " ...par laikmetu, kas ietver ka Pirmo ta Otro pasaules karu... sie memuari atskiras no citiem ar faktu bagatibu, precizitati..." ... "Bija ari tadi kas skreja pie vaciesiem, lai tur tiktu pierakstiti labak par citiem un panaktu savu, un ar to kaitetu latviesu interesem... ir cilveki, kas labprat dod celu citi... View more info