Category: Latvian (All Categories))

Sort

Showing 76-100 of 305

Image for Latvijas Vesture 1710 - 1800

Latvijas Vesture 1710 - 1800

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $72.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1973

Seller ID: 004189

Condition: Very Good +


668pp. Illustrated. A very good, bright, tight copy. Colour photofacsimili dj. enclosed in clear mylar protector. In Latvian with additional table of contents and list of illustrations in English. Extensive bibliography and indexes in Latvian. Includes list of subscribers booklet. " Kopvertejuma jasecina, ka -- (Edgars Dunsdorfs, Latvijas vesture 1710-1800.; Andrejs Johansons, Latvijas kulturas vesture, 1710-1800. (iz recenzijas par abam gramatam) sarakstijusi patiesi... View more info

Image for Zeltenes Rokdarbi II Baltie Darbi

Zeltenes Rokdarbi II Baltie Darbi

By: Dzervitis, ( Dzervisi ), A & Al.; Sunepska, N

Price: $14.00

Publisher: Riga, Latvijas Stradnieku Savieniba: 1990

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 002788

Condition: Almost As New


93pp. Facsimili reprint of the 1935 Grinbergs edition. In almost as new condition, clean, bright, tight, unmarked. In Latvian. Vien. un divvirzienu izvilkumi / Grieztie raksti, spodrie suvumi / Mezgines izvilkuma darba / Krasaini pildijumi / Svestautu baltie darbi izvilkta un savilkta pamata u.c. / Kompozicijas un gatavu darbu atteli atseviski un telpas. xxx View more info

Image for Zeltenes Rokldarbi Krasainie Darbi I. Ielocitais Raksts, Krusta Durieni, Rucavas Krusta Durieni, Svitru Durieni

Zeltenes Rokldarbi Krasainie Darbi I. Ielocitais Raksts, Krusta Durieni, Rucavas Krusta Durieni, Svitru Durieni

By: Dzervitis, A; Sunepska, N

Price: $14.00

Publisher: Riga,

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 002787

Condition: Almost As New


69pp. photographs, design examples. Facsimili reprint of the Riga 1934 edition Almost as new. Cauras viles, izvilktais raksts, ielocitais raksts, grieztais raksts. xxx View more info

Tiesas Svetdiena

By: Dzilums, Alfreds

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1970

Seller ID: 000436

Condition: Very Good


234pp. Presentation inscription on ffe. Dj shows some slightwear, all in attractive mylar cover, else a very good copy. Romans par Zviedrija parbeguso Latviesu Legionaru izdosanu Padomju Savienibai --- View more info

Image for Pedas Rita Rasa

Pedas Rita Rasa

By: Dzilums, Alfreds

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatau Draugs: 1964

Edition: First Edition

Seller ID: 004006

Condition: Very Good


320pp. A very good, clean, tight copy. . (Dzilums) "sarakstijis autobiografiskus romanus "Zeme dzivo" un "Pedas rita rasa". Sajos abos romanos rakstnieks siki apraksta Baldones ciemu, un iedzivotajus 1930-tajos gados." (Baldone.lv) --- "autobiografiskais romans ir ievads vina dzivesstastam. Darbs sniedz plasu ieskatu par laiku pirms vairakiem gadu desmitiem, kad "zeme dzivoja" (Saldus bib.) "kulturvesturisks romans par latviesu zemniekiem, vinu suro, bet cildeno darbu, ... View more info

Image for Tornas Gravraci -Romans

Tornas Gravraci -Romans

By: Dzilums, Alfreds

Price: $12.00

Publisher: (Lubeck), Ziemelblazma- Janis Abucs: 1949

Edition: First Edition

Seller ID: 000316

Condition: Good +


225pp. Spine and edges age yellowed, else a cood clean still fairly tight copy. Several wartime cartoon illustrations by Hugo Hanka "Romans veltits visiem putenaina cela lidzgajejiem. Tiem kas izbrida piesnigusos Pomeranijas laukus, tiem kuri palika gulot visas frontes...... Ari Hugo Hanka karikaturas raksturo so bezjedzigo laiku, kad vistragiskakos brizos latviesu karaviri vel prata smieties" (Autors) View more info

Image for Uliss

Uliss

By: Dzoiss, Dzeimss [James Joyce]

Price: $24.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma Janis Abucs: 1960

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 004172

Condition: Very Good +


717pp A very good, clean, tight copy. Translated by Dzintars Sodums. " Sodums ir valodas meistars. Trimda izaudzis rakstnieks paraks par lielo vairumu dzimtene esosajiem! Fakts ir preti visiem valodas attistibas un asimilacijas likumiem." View more info

Image for Grenadieru Gramata

Grenadieru Gramata

By: Eglitis, Alberts

Price: $12.00

Publisher: Riga, Nacionalo Daugavas Vanagu Latvijas Apvieniba: 1998

Seller ID: 004027

Condition: Very Good


135pp. A very good, clean, bright, tight copy. Very small almost imperceptible crease to top rt cnr. Illustrated with drawings by Laugalis. "A. Eglitis raksta par 19. diviziju un uzcel tai garigu pieminekli, ipasi majora Ernesta Laumana izluku bataljonam, kura pats cinijies. Gramata lasama apjomiga un emocionala komandiera E. Laumana biografija un bataljona kauju vesture. Saistoss ir apraksts par Bruninieku krusta kavalieri kaprali Alfredu riekstinu. Iespaidiga ir ... View more info

Image for Vientulis Un Dzirotajs

Vientulis Un Dzirotajs

By: Eglitis, Anslavs

Price: $35.00

Publisher: Riga, Valtera Un Rapas Akc. Sab. Apgads: 1938

Edition: First Edition

Seller ID: 003410

Condition: Very Good +


136pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Rebound with original paper covers preserved after front free endpaper." Anslava Eglisa pirma dzejas gramata. Anslavs Eglitis kopa ar Eriku Adamsonu iedami loti izsmalcinata estetisma virziena atradusi kadu agrak neienemtu poziciju , kas vinu izteiksmei un pantiem pieskir pievilcigu svaigumu. Anslavu Egliti var apskaust dazs labs dzejas meistars, --- Egli sa lirikas stila izpauzas elegants smins, ironija, viegla ske... View more info

Image for Lielais Memais Filmu Zurnalista Piezimes

Lielais Memais Filmu Zurnalista Piezimes

By: Eglitis, Anslavs

Price: $18.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1972

Seller ID: 004095

Condition: Very Good +


334pp. Photographs. A very good +, clean, tight copy, dj likewise, very good+ .. "Anslava Eglisa skats uz kino. Gramatas pamata bagatigs kino vestures atspogulojums. Gramata ir veiksmigs ieguvums, ikvienam kino milotajam un interesantam. Stastits ne tikai par kino Latvija un Riga, bet ari pasaule, jeb precizak ASV, kur uz dzivi, rakstnieks parcelas 1950.gada." ( Etceterum) xx View more info

Image for Ligavu Mednieki

Ligavu Mednieki

By: Eglitis, Anslavs

Price: $12.00

Publisher: Stuttgart, Gramatu Draugs: 1949

Edition: Second Edition

Seller ID: 004142

Condition: Very Good +


203pp. A very good, very clean, tight, gently aged copy. White paper covers notably clean. ""Ligavu mednieki" ir musu literaturas klasika Anslava Eglisaa pirmais romans, ko 1939.gada -- publiceja zurnals "Atputa". Ar so romanu rakstneks ieguva lielu popularitati. Lasitajus saistija A.Eglisa aspratibam piesatinatais stils, kas ir ari bagats daudzkrasains un neparasts. Interesanta ir ari rakstnieka izcila raksturosanas maksla. Romana centra ir tris draugu - Eplata, Kurz... View more info

Image for Ciemins No Dzimtenes Stasti

Ciemins No Dzimtenes Stasti

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Amber Printers and Publishers: 1992

Seller ID: 004148

Condition: Very Good +


224pp. A very good, bright, tight copy. Illustrets ar zimejumiem. Autora pedeja gramata. Vairaki stasti ar ziemassvetku temu - citi par dzivi Amerika - dazi par senam dienam Latvija, ari par satiksanos ar izglitotu jaunibas draugu no Latvijas. Autora viegla humora pilna ironija vijas caur stastiem. View more info

Image for Cilveks Meza

Cilveks Meza

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1970

Seller ID: 004195

Condition: Very Good +


346pp. A very good, clean, tight copy. Very good dj with some light wear enclosed in an attractive clear mylar protector. "Jaunakas paaudzes lasitaji izplatijusi domu, ka Anslava Eglisa labakie darbi ir "Ligavu mednieki" un "Homo novus". Anslavs pats ta nedomaja. ".......Cilveks meza" un citi bija labaki par Eglisa diviem pirmajiem darbiem." (I. Lipsa) View more info

Image for Kastalavots

Kastalavots

By: Eglitis, Viktors

Price: $15.00

Publisher: Shippenville Pa., Upeskalna Apgads River Hill Press: 1960

Seller ID: 002700

Condition: Very Good +


79pp. Corners lightly bumped. Some slight yelloing to covers. #169 of a numbered edition of 200. Handset type. Else very good, clean, tight, bright copy. Jana Vesela prieksvardi Anslava Eglisa sakartojums. So gramatu ar roku salicis, iespiedis un iesejis Roberts Jaskovskis sava Upeskalna spiestuve 1960.gada, septembri - decembri divi simti numuretos eksemplaros. Teksta burti - 10 punktu Old Style 2, papirs - Ticonderoga Antique Text. Sis gramatas numurs : No 169 View more info

Image for Bedas Uz Nebedu

Bedas Uz Nebedu

By: Elsbergs, Klavs

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1986

Edition: First Edition

Seller ID: 004013

Condition: Very Good


110pp. A very good, clean, unmarked copy. " Klava Elsberga krajums "Bedas uz nebedu" lasitaju noskano divejadi: gan drastiski (nebedniba, pargalviba, draiskuliba) gaisi, gan ironiski smeldzigi. Lasot so dzeju rodas viegla, reizem pat rotaliga noskana, kas mudina parvaret dzives sapigos un tragiskos brizus, pasmaidot par sevi, par pasauli, vardu sakot - tvert bedas uz nebedu" ( Atlants) " Pirmas gramatas skaudrais godigums tapa piedots, pat uzslave... View more info

Image for 100 Dizakie Un Svetakie

100 Dizakie Un Svetakie

By: Enins, Guntis

Price: $20.00

Publisher: Riga, Lauku Avize: 2008

Seller ID: 004177

Condition: As New


293pp. Profusely illustrated, Photographs, maps. As New "Autors gramatai izvelejies Latvijas 100 dizkoku muza stastus. Tie ir izjutu piesatinati un vesta par pasiem resnakajiem, kuplakajiem, garakajiem, skaistakajiem un vesturiskaja piemina bagatakajiem koku vectetiniem. Stastijumu papildina koku vizitkarte: izmeri, vecums, adrese un precizas geografiskas koordinatas. Pie katra dikoka ir ievietota apkartnes karte, kura noradita ta atrasanas vieta un citi turistu iecieni... View more info

Image for Karavira Biblioteka IV Stasti

Karavira Biblioteka IV Stasti

By: Erss, Adolfs

Price: $10.00

Publisher: Riga, Zelta Abele:

Seller ID: 002719

Condition: Good


62pp. A good, sound copy. 1943.gada "Zelta abele"" izdeva ta saukto "karaviru biblioteku", kura maza izmera del bija domata karaviriem fronte. View more info

Image for Legionari

Legionari

By: Esots, Vilis

Price: $14.00

Publisher: Adelaide, Author's Publication: 1952

Seller ID: 004007

Condition: Very Good +


279pp. Paper showing some gradual ageing, else a very good, tight, clean copy. Pages partially uncut. Autors kara laika nonacis latviesu kara zinotaju rota, kuras butiskais uzdevums bija aprakstit legionaru cinas un ikdienu fronte. Apraksta legionaru piedzivojumus. View more info

Image for Esejas Par 1917. Gadu   Rigas Domes Velesanas 1917. Gada  Latviesu Zemnieku Savieniba 1917. Gada  Latviesu Mazinieki 1917. Gada

Esejas Par 1917. Gadu Rigas Domes Velesanas 1917. Gada Latviesu Zemnieku Savieniba 1917. Gada Latviesu Mazinieki 1917. Gada

By: Ezergailis A.

Price: $18.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1991

Seller ID: 004120

Condition: Very Good +


251pp. A very good, clean, tight copy. "--autors uzskatami atsedzis politisko speku sameru un daudzkrasaino spektru, analizejis ietekmigako latviesu politisko partiju programmas, to strategiju un taktiku cina par ietekmi tauta ---- otra dala apkopoti ---- materiali par Vidzemes Pagaidu zemes padomes un Valkas aprinka Pagaidu zemes padomes darbibu."(Izdevejs) View more info

Image for Stockholm Documents The German Occupation of Latvia 1941-1945  What Did America Know?

Stockholm Documents The German Occupation of Latvia 1941-1945 What Did America Know?

By: Ezergailis, Andrew Editor

Price: $39.00

Publisher: Riga, Historical Institute Of Latvia: 2002

Seller ID: 004090

Condition: As New


506 pp. Symposium of the Commission of the Historians of Latvia Volume 5. Dj over paper covers. A clean, bright, as new copy. "The Latvian American historian Andrew Ezergailis has recently edited a collection of primary materials entitled Stockholm Documents: The German Occupation of Latvia, 1941-1945: What Did America Know? Based on reports prepared during the war by Latvian diplomats abroad who had sources in occupied Latvia, these materials parallel collection... View more info

Image for Emigranta Elegijas Un Mezgli

Emigranta Elegijas Un Mezgli

By: Ezergailis, Andrievs

Price: $19.00

Publisher: Riga, Egles Systems: 1991

Seller ID: 004119

Condition: Very Good +


160pp. A very good, clean, tight, unread copy. "Sejuma Emigranta Mezgli un Elegijas esmu sakopojis savas politiskas esejas par emigraciju. To sakums ir meklejams emigracijas tumsaja, stagnacijas laika ------ Gandriz visassejuma ieklautas esejas bija publicetas Jaunaja Gaita, kas bija uznemies sakarnieku lomu ar Latvijas briestosas kulturas zemtekstiem. ----- Mana velesanas bija, lai emigrantu biedribas un prese ka minimumu varetu atdzimstosai Latvijai despotisma dzivojo... View more info

Image for Ezergaila Gramata Jana Ezergaila Skices Un Atminas (1898 -1984)

Ezergaila Gramata Jana Ezergaila Skices Un Atminas (1898 -1984)

By: Ezergailis, Janis

Price: $15.00

Publisher: Ithaca, ULISS: 1988

Seller ID: 001804

Condition: Very Good


247pp. Photographs. Ownership and date on tp. A. Ezergaila un I. Miskes redakcija "Raksti gramata sakartoti divas dalas, no kuram pirma aptver apceres par Latvija dzirdeto, noveroto un piedzivoto. Otra dala sakopoti atminu stasti par 1905. gadu, strelnieku laikiem, revoluciju un atbrivosanas karu --Ezergaila stastijums ir nemakslots un tekoss, aizkustinadams ar savu vienkarso vardu sirsnibu. It seviški ta ir izjutama stastijumos, kur vinš atceras savus kritušos... View more info

Image for Indrika Hronika Heinrici Chronicon Livoniae

Indrika Hronika Heinrici Chronicon Livoniae

By: Feldhuns, A. Translated By

Price: $28.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1993

Seller ID: 002781

Condition: As New


450pp. A very good, clean, tight, bright copy. - Original Latin Text with facing Latvian translation. followed illustrated commentaries and extensive bibliography in Latvian. "1993 apgada "Zinatne" iznaca jauns hronikas akademisks izdevums. Hronikas tulkojumu latviesu valoda veicis A. Feldhuns. Pirmo reizi paraleli latviesu tekstam tika publicets ari hronikas originalteksts latinu valoda. Izdevums papildinats ar plasu vesturnieka E. Mugurevica ievadu un verienigiem ko... View more info

Image for Maslenku Tragedija Latvijas Tragedija

Maslenku Tragedija Latvijas Tragedija

By: Feldmanis, Andrejs Edvins

Price: $16.00

Publisher: Riga, Latvijas 50 Gadu Okupacijas Muzeja Fonds: 2000

Seller ID: 003090

Condition: Almost As New


259pp. Photographs and maps. Almost as new. "Tragedija uz austrumu robezas 1940 gada 15. junija ievadija Latvijas okupacijas dramatiskos notikumus, saistitus ar cilveku upuriem. Autors devis butiskus papildinajumus sa robezkonflikta sakara..." View more info

Image for Es Sapni Par Dzimteni Pagalvi Liksu Latviesi Padomju Vergu Nometnes Vols1, 2 &3

Es Sapni Par Dzimteni Pagalvi Liksu Latviesi Padomju Vergu Nometnes Vols1, 2 &3

By: Freimanis Gunars

Price: $30.00

Publisher: Riga, Solvita: 1993

Seller ID: 004016

Condition: Very Good +


Vol1.1993. 495pp. Vol2. 1994 519pp. Vol3.1996 307pp. Each volume has an extensive list of names mentioned in text. Latviesi padomju vergu nometnes un izsutijuma : atminu un dokumentu krajums. Politiska vajasana, deportacijas, biografijas. " ----jabut par apsudzibu un atgadinajumu, pie ka noved ticiba svesam idejam, ar ko beidzas visas tautaskopiga nepretosanas launumam, bet païavîba, ka gan jau tasmani neskars----" ( Redakcija) View more info