Category: Latvian (All Categories))

Sort

Showing 26-50 of 353

Latvijas Pilsetas Valsts 20 Gados

By: Asaris, Hermanis Compiled By

Price: $36.00

Publisher: Lincoln, Vaidava: 1979

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 001103

Condition: Very Good +


385pp. Numerous photographs. A very good, clean, tight copy. Reprint of the 1938 edition. 500 copies. Scarce. Rakstu krajums ar visu Latvijasilsetu aprakstiem un atteliem. Sakopotajs Hermanis Asaris Gramatas makets Niklava Strunkes Latvijas pilsetu savienibas izdevums MCMXXXVIII -- No satura raditaja: Latvijas pilsetas atbrivosanas cinu ugunis. Pilsetu saimnieciba un sasniegumi. Celtnieciba Latvijas pilsetas --- Rigas dibinasanas vesture. No latviskas Rigas senatnes-... View more info

Image for Dumpinieka Miniaturas

Dumpinieka Miniaturas

By: Atoms, Hugo

Price: $16.00

Publisher: Windsor Gardens S.A. [Adelaide?], Sadarbs: 1965

Seller ID: 002909

Condition: Very Good


81pp. 250 copies. A very good, clean tight copy. "Tumsadainais bralis" - "Par brali saukt tevi varu/ tikai melnaja nakti,/apskaut tavus plecus/ un mierinat,/ runat par brivibu/ un vienlidzibu,/ jo gaisa diena/ vel bistas patiesibas... No putekliem/ tu esi celies varens, stalys tavs brunais augums,/gaiss tavs acu raugs:/ tu esi un vienmer busi/ mans bralis!---" : View more info

Image for Nyet Nyet Soviet Stasti Par Latviesu Politiskajam Demonstracijam Trimda

Nyet Nyet Soviet Stasti Par Latviesu Politiskajam Demonstracijam Trimda

By: Auliciema, Marianna And Others

Price: $14.00

Publisher: Riga, Latviesi Pasaule: 1918

Edition: First Edition

Seller ID: 004209

Condition: Very Good +


318 pp. Illus. A very good, clean, bright, tight copy. Nyet, nyet, Soviet! - ne tikai politiskas demonstracijas un akcijas izmantots, skali izkliegts vai uzrakstits sauklis, bet ari trimdas latviesu parliecinosi uztureta doma un sajuta cetrdesmit sesu gadu garuma Latvijas okupacijas laika. Gramata ir apkopoti 58 cilveku atminu stasti par politiskajam akcijam un demonstracijam ASV, Australija, Lielbritanija, Kanada, Vacija un Zviedrija, no 1944. lidz 1991. gadam Atminu s... View more info

Image for Avis Dzejolu Izlase 1965-69

Avis Dzejolu Izlase 1965-69

By: Avens, Voldemars

Price: $10.00

Publisher: Newton Ma., Latviesu Rakstnieku Apvienibas Gramatu Klubs: 1989

Seller ID: 000425

Condition: Very Good +


132pp. Avens ir divu makslu kalps, vins raksta dzeju un ir pazistams gleznotajs... "Sen jau zinu, ka kritu. Turos pie lietussarga ar jumi roktura vieta." xx View more info

Image for Kas Ir Daugavas Vanagi

Kas Ir Daugavas Vanagi

By: Avotins, E ; Dzirkalis, J ; Petersons, V

Price: $14.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1962

Seller ID: 002649

Condition: Very Good


125pp + supplement, illustrated. Some light surface wear to cover and cnrs, else a very good, clean, tight copy. A prime example of Soviet political disinformation. An amalgam of truth and blatent lies... subsequently exposed and analised elsewhere by Ezergailis: "cekas propaganda pret trimdas vadosajam personam, it seviski Daugavas Vanagu organizacijai un latviesu legionariem." View more info

Image for Silent Churches

Silent Churches

By: Babris, Peter

Price: $22.00

Publisher: Arlington, Research Publishers: 1978

Edition: First Edition

Seller ID: 004074

Condition: Almost As New


531pp. Bibliography. A very good, clean bright, tight unread copy. Some very minor edgewear to dj. "Through the aid of many institutions (e.g. Institutum Balticum, Radio Liberty Research, Radio Free Europe) and individuals the author has gathered a vast amount of factual information on the current state of religion in communist Eastern Europe. He has examined it warily and illustrates that the churches are not silent - the title is ironic but the faithful are all un... View more info

Image for Latvju Tauta Beglu Gaitas

Latvju Tauta Beglu Gaitas

By: Bachmanis, Kristaps

Price: $18.00

Publisher: Gaujas Apgads: 1980

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 003178

Condition: Very Good +


314pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. " Gramata ievietoti apraksti no kara un beglu dzives, begliem dezimteni atstajot, ka ari atteloti apstakli, kados krita begli Krievija ieejot un tani dzivi uzsakot." (Autors) Saturs: Kars. Pirmais beglu cela zvans. Neticamas prieka zinas. Lejaskurzemes begli. Pec ienaidnieka aiziesanas. Pa ienaidnieka pedam. Pamirusi dzive. Dzives trudu smaka. Pirmie beglu gaitas vestnesi. Asinu tvaika. Sarezgiti pie... View more info

Image for 1905. Gada Revolucijas Cinu Un Sodu Dienas

1905. Gada Revolucijas Cinu Un Sodu Dienas

By: Bachmanis, Kristaps

Price: $15.00

Publisher: Lincoln, Gauja 1980: 1985

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 003996

Condition: Very Good +


221pp. Reprint of the 1926 Riga edition. With a small spot on front cover ( see photograph) A very good, clean bright, tight copy. "Autora noluks rakstot so gramatu ir nodot atklatibai noverojumus un pardzivojumus 1905. un 1906. gada cinu un sodu dienas. sis piezimes un atminas uzrakstitas Sveice 1906. gada. Autora apraksti top divkarsi vertigi tadel, ka tie uzrakstiti pasu notikumu laika un vieta.-- gramata var siki un smalki uzzinat par to, kas notika ar tiem, ka... View more info

Image for Kosmosofija  Atreferejumi No Otra Lerkciju Cikla Dievs, Pasaule Un Cilveka Stavoklis Tani Inigaesnoimantagara Joga MacIba

Kosmosofija Atreferejumi No Otra Lerkciju Cikla Dievs, Pasaule Un Cilveka Stavoklis Tani Inigaesnoimantagara Joga MacIba

By: Balodis, A.P.

Price: $24.00

Publisher: Toronto, "Autora Izdevums": 1981

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 003997

Condition: Very Good +


463pp. A very good, clean tight bright copy. A reprint of the 1935 Riga edition. "1935.gada, Riga, klaja naca Baloza gramata "Kosmosofija", kura joprojam piesaista lasitaju uzmanibu, maina iesikstejusos uzskatus un palidz uz pastavoso palukoties no cita redzes punkta. Varetu pat teikt, ka si ir viena no spilgtakajam gramatam, kada tikusi izdota latviesu valoda, kura autors sistematizeta veida centies pasniegt macibu par svarigo musu dzive - Dievu, pasauli un cilveku stav... View more info

Image for Sena Latvija

Sena Latvija

By: Balodis, Fr(ancis)

Price: $20.00

Publisher: Chicago, Dzimta Zeme: 1956

Edition: Second Latvian

Seller ID: 003532

Condition: Very Good


214pp. Extensively illustrated with photographs, drawings, maps. 1000 copies. Reprint of the 1938 edition Cover illustration shows some light fading and wear else a very good, clean tight, unmarked copy. "Excellent book about archaeological evidence of prehistoric peoples in Latvia. Problem: It focuses mainly on Latvia". (M. Hougardy) "Vesture ir loti specigs jaunatnes pilsoniskas audzinasanas lidzeklis" (Autors) View more info

Image for Mana Muza Atminas

Mana Muza Atminas

By: Bangerskis, Rudolfs

Price: $85.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1958

Seller ID: 004256

Condition: Very Good


4 Vols. Published 1958-1960 Vols. 2,3,4. posthumously edited by P. Klans & A. Plensners. Many photographs and maps. Attractive dark blue faux leather bindings. Gilt lettering on vols 2,3,4 faded. Tiny blemish on spine of vol2. Else a very clean, set In Latvian. Generalis Rudolfs Bangerskis no lojala krievu armijas virsnieka laika gaita izauga par latviesu patriotu...Politiskam darbam vins nebija gatavojies, un tapec saja plaksne vinam bija grutak orienteties. Ari ... View more info

Image for Misters Latvija

Misters Latvija

By: Bankovskis, Pauls

Price: $13.00

Publisher: Riga, Karogs: 2002

Edition: First Edition

Seller ID: 004192

Condition: Very Good +


287pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Paula Bankovska ----- romans ir par cilveka atminas neuzticamibu, savas pieredzes un piedzivojumu izpuskosanu. Par to, ka svesas atminas un vestures gramatas atrodamie fakti pamazam parversas par savu, skietami istu, autentisku pieredzi. Par atminu stastitaja meliem, kas jau sen parvertusies ticamiba. Pienemti svesi vardi, segvardi, iesaukas, begsanas un vajasanas, talas zemes piedzivotas dekas un sausmas - visa tik dau... View more info

Image for Lauj Debestin Dzeja 1990-1993  Latviesu Dzejnieki Sodien

Lauj Debestin Dzeja 1990-1993 Latviesu Dzejnieki Sodien

By: Barbale, Marta

Price: $10.00

Publisher: Riga, Sol Vita: 1994

Seller ID: 000663

Condition: Very Good +


110pp ""Vienmer esmu bijusi izteikta lirike un noskanu dzejniece," sacijusi Marta Barbale, kuras dzeja bija ka svetlugsana Latgalei. Starp daudzajam si novada dzejniecem vina bija ta, kas tiecas visdzilak ielukoties Latgales dvesele un izprast to."(A. Rubine) xx View more info

Image for Es Dzivoju

Es Dzivoju

By: Baumane, Biruta

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 1995

Seller ID: 004243

Condition: As New


204pp. Includes erata leaf. As New. Dj very good+, some very slight wear spine top extremity. "Toties ar batatalijam bagatigi apgadata ir Birutas Baumanes gramata Es dzivoju, kas iznaca 2000 eksemplâros ---- aizvien saista cilveku uzmanibu, domaju, uzdrîkstesanas del. Lai gan gramatas atklatîbai ir druscin balerinas kaprizes raksturs, neapsaubami Baumanes literarais darbs ir tadas pasas dzîvelîbas pilns ka vinas gleznas" (J. Liepins) "«Tas nav romans, ta nav atm... View more info

Image for Senais Mantojums Latvian Heritage  	Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis

Senais Mantojums Latvian Heritage Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis

By: Beklesova, Lidija; Beklesovs, Sergejs

Price: $28.00

Publisher: Melbourne, Latviesu Dailamatnieku Apvieniba Australija: 1983

Edition: First Edition

Seller ID: 004097

Condition: Fine


188pp. Illustrated. Photographs. Fine. All photographs in b&w excluding title page illustration. Brief summary in English. Exhibition of Latvian Arts and Crafts Exhibits from: Australia, Brazil, Canada, England, Germany, USA. Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis. Photographs and biographical information on the over 100 participants. Illustrated articles on the major Latvian exile arts and crafts organisations View more info

Image for Bataljona Arsts

Bataljona Arsts

By: Beldavs, Jazeps T.

Price: $12.00

Publisher: Riga, Antava: 2005

Seller ID: 003260

Condition: Very Good +


71pp. A very good, clean, tight, bright copy. " notikumiem un koloritu cilveku, piem., legendara latviesu legiona virsnieka Miervalza Adamsona ("Marokas baigais") portretejumiem bagats stastijums, kas aptver gan Latvijas brivvalsts laiku, gan tragiskas parmainas pie okupacijas, cilveku attiecibas, raksturus dazadas vietas - Cesis, Livanos, Talsos, Ventspili, Riga u.c. --- klasisks memuarliteraturas paraugs" ( M. Ruks) xx View more info

Image for Zemes Siltums  Dzeja

Zemes Siltums Dzeja

By: Belsevica, Vizma

Price: $11.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1959

Seller ID: 004234

Condition: Very Good +


114pp. A very good, clean, tight copy. " Dala no "Zemes siltuma" dzejoliem joprojam skan tauta iemilotas dziesmas (piemeram, Raimonda Paula "Es milu tevi ta, ka priede aug"). Saja krajuma daudz tam laikam tipiskas aptuvenibas un trauksmes, tomer V. Belsevica uzrada samera konkretas adreses, tie nav tikai kaut kadi kalni, kur skind ganampulku zvargulisi un cauri rita miglai atbrien briezi - tie ir Aizkarpati; ta nav tikai viena no daudzajam pilsetam, kur klejo senatnes do... View more info

Image for Majestate Un Pertikis

Majestate Un Pertikis

By: Bendrupe, Mirdza

Price: $13.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1950

Edition: Second Edition

Seller ID: 004210

Condition: Very Good +


94pp. A very good, clean, tight copy."Tacu vinas stastu krajumi "Majestate un pertikis" (1938) un "Dieva viesuli" (1942) ir ne tikai lidzvertigi Adamsona isprozai, bet ari tuvi tai poetiska zina --stastos klejo vienvienigi divaini, vientulnieki, dazadu kompleksu apsestie un sevi iekapsulejusies ipatni. -- Aizplivurotu majienu vieta - neslepta erotika. --Krajuma "Majestate un pertikis" (virsraksts izteiksmigi raksturo Bendrupes speles principus: lidzas ir "augstais" un "z... View more info

Image for Sigismunds Vidbergs

Sigismunds Vidbergs

By: Berzina, Marita

Price: $30.00

Publisher: Riga, Neputns: 2015

Seller ID: 004239

Condition: New


123pp. NEW Extensively illustrated. Text in both Latvian and English. "Apart from drawings and prints created as autonomous works, Vidbergs also contributed to many other forms of art, producing book illustrations, posters, caricatures, bookplates and company logos. In addition, he worked in stained glass, porcelain painting, textile design, set and costume design, as well as teaching. Vidbergs is best known in the general panorama of Latvian art for his elegant interpr... View more info

Image for Latviesu Valodas Gramatika Skolai Un Pasmacibai

Latviesu Valodas Gramatika Skolai Un Pasmacibai

By: Berzina-Baltina V

Price: $14.00

Publisher: [Washington], Amerikas Latviesu Apvienibas Kulturas Birojs: 1973

Edition: Later Edition

Seller ID: 004108

Condition: Very Good +


288pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. " Latviesu valoda, tas gramatika ir zelta atslega un vartu vereja visiem tiem latviesiem, kas neaizmirst un negrib aizmirst savu tevu kulturu" (Autore) View more info

Image for Karlis Zarins Dzive Un Darba Monografija Ar Draugu Un Laika Biedru Veltijumiem

Karlis Zarins Dzive Un Darba Monografija Ar Draugu Un Laika Biedru Veltijumiem

By: Berzins, Arturs

Price: $19.00

Publisher: London, Ruja: 1959

Seller ID: 002420

Condition: Very Good +


334pp. Bibliography. Dj enclosed in mylar covering, a very good, clean, tight copy. Prof. V. Tones gleznots portrets un 50 uznemumi. "Karlis Zarins ir virs, kura vardu piemin un atceras ar neviltotu cienu. 1918.gada 18.novembri vins bija vesturiska Latvijas valsts pasludinasanas akta dalibnieks un dazus menesus velak iestajas arlietu dienesta, kur lidz sava muza pedejai dienai, kopskaita 44 gadus, pasaizliedzigi kalpoja Latvijai un latviesiem. Kops 1933. gada julija vi... View more info

Image for Piemineklis Kazai

Piemineklis Kazai

By: Berzins, Uldis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1980

Seller ID: 004164

Condition: Very Good +


72pp. A very good, clean, tight copy. Autora pirma dzejas gremata kura 13 gadus mekle izdosanu. " 1972. gada krajuma manuskripts "Liesma" tiek iesniegts ar nosaukumu "Bruninieks un Sanco Pansa", 1975. gada ar nosaukumu "Marsiesu bikses". Neviens no tiem netiek izdots, kaut ari Rakstnieku savieniba stingri iestajas par krajuma izdosanu." "Ta sasodita alergija pret katru jaunumu, katru kaut mazako neparastuminu, no neprasmes atskirt jaunu kvalitati no tas butaforijas, - ... View more info

Image for Poetisms Baltkrievs Dzeja

Poetisms Baltkrievs Dzeja

By: Berzins, Uldis

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1984

Edition: First Edition

Seller ID: 004165

Condition: Very Good


Berzins ir loti talantigs autors, kas neapsaubami spej radit istu dzeju, bet ne vienmer paliek dzejas normalaja gultne ----- nerekinasanas ar robezam ir viena no autora pieejas galvenajam ipasibam. Berzins dzejo ta, ka vinam sadu vai tadu iemeslu del liekas izdevigi, nevis ta, ka no vairak tradicionalu lasitaju viedokla ir "pareizi". " ( G. Plavkalns) "Dzejnieks --- runa par dazadu laikmetu un tautu kulturas ietekmi uz musdienu cilveka dveseli, parada sarezgitos vestur... View more info

Image for Nenotikusie Atentati  Dzeja

Nenotikusie Atentati Dzeja

By: Berzins, Uldis

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1990

Seller ID: 004166

Condition: Very Good +


158pp. A very good, clean, tight copy. with the exile poet's A Zemdega's neat, inconspicuous ownership sig. on the t.p. " Uldis Berzins, --- devets par latviesu poetikas reformetaju" "Krajums iecerets ka autora saruna ar "liriskiem varoniem" nu jau tik tuvaja XXI gadsimta un ka meginajums izprast savu atbildibu nakamas eras cilveka prieksa. Autora stils ari saja gramata ir tikpat savdabigs un neatdarinams. Ta ir dzeja, kas reize ir ari proza vai melodija, vecmodigs t... View more info

Image for Nozagtie Velisopedi

Nozagtie Velisopedi

By: Berzins, Uldis

Price: $10.00

Publisher: Riga, Minerva:

Seller ID: 004218

Condition: Fine


61pp. Fine. Uldis Berzins, kurs devets par latviesu poetikas reformetaju, ir vairak neka 20 izcilu dzejas un atdzejas gramatu autors, un katra no tam ir kluvusi par notikumu, butiski bagatinot musu literaturas kopainu" ( Satori) "Gandriz visos apcerejumos par U. Berzina dzeju gan literaturas vestures, gan recenzijas u.c. tiek noradits, ka dzejoli atgadina lielu haosu, bet, kas iespejams svarigak, tiek noradits, ka tas ir tikai sakotnejais iespaids, kas lasisanas proce... View more info