Category: Rokdarbi (Needlecraft Etc.)

Sort

Showing 1-16 of 16

Image for Latvian Weaving Techniques

Latvian Weaving Techniques

By: Apinis - Herman, Anita

Price: $85.00

Publisher: Kenthurst, Kangaroo Press: 1993

Seller ID: 004098

Condition: Very Good ++


136pp. Illustrated with pattern diagrams and colourv photographs. Almost as new. An attractive copy.This usefull handbook of Latvian weaving techniques covers all basic weave types such as plain weave, twill and satin weave, textured weaves and combination weaves. Its aim is to present as many Latvian designs as possible using between four and eight shafts" ( Publisher). " (Outstanding reference!!! This is a well-written detailed book with excellent color/bw ... View more info

Image for Senais Mantojums  Latvian Heritage    	Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis

Senais Mantojums Latvian Heritage Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis

By: Beklesova, Lidija; Beklesovs, Sergejs

Price: $28.00

Publisher: Melbourne, Latviesu Dailamatnieku Apvieniba Australija: 1983

Edition: First Edition

Seller ID: 004097

Condition: Fine


188pp. Illustrated. Photographs. Fine. All photographs in b&w excluding title page illustration. Brief summary in English. Exhibition of Latvian Arts and Crafts Exhibits from: Australia, Brazil, Canada, England, Germany, USA. Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis. Photographs and biographical information on the over 100 participants. Illustrated articles on the major Latvian exile arts and crafts organisations View more info

Image for Cimdu Jettina

Cimdu Jettina

By: Brancis, Maris. Compiled By

Price: $24.00

Publisher: Riga, Presess Nams: 1997

Seller ID: 004174

Condition: Very Good +


159pp. Black and white biographical photographs. with colour photographs of Jettina's mittens by Gunars Janaitis. One page summary in English. A very good + clean, bright, tight copy. Gramata Jettina Uzane dalas ar saviem dz?ves piedz?vojumiem un redz?jumiem. "Par Triju Zvaigznu ordena kavalieri tautas dailamata meistari Jeti Uzani. 1997. gada iznaca makslas zinatnieka Mara Branca sastadita gramata "Cimdu Jetina" ar Gunara Janaisa meistarigi uznemtajiem cimdu atteliem... View more info

Image for Zeltenes Rokdarbi II Baltie Darbi

Zeltenes Rokdarbi II Baltie Darbi

By: Dzervitis, ( Dzervisi ), A & Al.; Sunepska, N

Price: $14.00

Publisher: Riga, Latvijas Stradnieku Savieniba: 1990

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 002788

Condition: Almost As New


93pp. Facsimili reprint of the 1935 Grinbergs edition. In almost as new condition, clean, bright, tight, unmarked. In Latvian. Vien. un divvirzienu izvilkumi / Grieztie raksti, spodrie suvumi / Mezgines izvilkuma darba / Krasaini pildijumi / Svestautu baltie darbi izvilkta un savilkta pamata u.c. / Kompozicijas un gatavu darbu atteli atseviski un telpas. xxx View more info

Image for Zeltenes Rokldarbi  Krasainie Darbi I.  Ielocitais Raksts, Krusta Durieni, Rucavas Krusta Durieni, Svitru Durieni

Zeltenes Rokldarbi Krasainie Darbi I. Ielocitais Raksts, Krusta Durieni, Rucavas Krusta Durieni, Svitru Durieni

By: Dzervitis, A; Sunepska, N

Price: $14.00

Publisher: Riga,

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 002787

Condition: Almost As New


69pp. photographs, design examples. Facsimili reprint of the Riga 1934 edition Almost as new. Cauras viles, izvilktais raksts, ielocitais raksts, grieztais raksts. xxx View more info

Indian silver jewelry of the Southwest, 1868-1930

By: Frank, Larry; Holbrook II, Millard J.

Price: $33.00

Publisher: Boston, New York Graphic Society: 1978

Seller ID: 001026

Condition: Very Good +


214pp. Extensively illustrated An attractive, very good, clean, bright, tight copy. "The basic text on the subject for most beginning collectors. Very fine photographs of outstanding pieces from museum collections, many of which have very useful collection histories." (Turkey Mountain) View more info

Image for Suitu Rakstainas Zekes  Suiti Patterned Socks

Suitu Rakstainas Zekes Suiti Patterned Socks

By: Gibiete, Lia Mona

Price: $22.00

Publisher: Riga, Latvijas Nacionalais Kulturas Centrs: 2017

Seller ID: 004154

Condition: As New


80pp. As New. Photographs, patterns. Extensively illustrated in colour. Bilingual. Latvian English. This publication consists of three parts - the story of ancient and modern Suiti socks, a collection of 80 sock patterns, created by the author, which show the composition of vivid colors, the origin of each sock and the pattern charts as well as information on the historical Suiti socks which are stored in the collections of Latvian museums. On the one hand, ‚ÄěSuiti Patt... View more info

Image for Majturiba   Tamboresana Un Adisana

Majturiba Tamboresana Un Adisana

By: Grasmane, Maruta

Price: $18.00

Publisher: Riga, Zvaigzne: 1993

Edition: Second Edition

Seller ID: 001989

Condition: Very Good +


223pp.Numerous illustrations including colour photographs, drawings, diagrams, patterns. A very good, clean, tight copy. Macibu gramata. Skaidri un viegli uztverami apraksti, ka uzadit etnografiskus cimdus - durainus un pirkstainus. Melnbalti raksti pa rutinam, krasainas cimdu fotografijas." (B.Vaivare) xxx View more info

Image for Krustpils Novada Tautasterps

Krustpils Novada Tautasterps

By: Grasmane, Maruta

Price: $20.00

Publisher: Riga, E. Melngaila Tautas Makslas Centrs:

Seller ID: 004248

Condition: Very Good


76pp. Illustrated Colour photographs, Colour and black and white drawings, patterns. A very good copy. M. Slava: Ievads. Krekli: Maruta Grasmane. Villaines: Maruta Grasmane. Bruncu audumi: Lilita Lidaka. Vainagi: Maruta Grasmane. Sievu cepures: Maruta Grasmane. Jostu ausana: Emma Skujina. Zekes: Maruta Grasmane View more info

Image for Atkal Dzimtene Aleksandras Dzervites muza devums Latviesu Lietiskas Makslas Attistiba Trimda Back Home Again Aleksandra Dzervitis And The Development Of Latvian Crafts In Exile

Atkal Dzimtene Aleksandras Dzervites muza devums Latviesu Lietiskas Makslas Attistiba Trimda Back Home Again Aleksandra Dzervitis And The Development Of Latvian Crafts In Exile

By: Jansone, Aija

Price: $32.00

Publisher: Riga, Zinatne: 2013

Seller ID: 003660

Condition: New


167pp. A New unread copy. Biligual English and Latvian Edition. Attractively illustrated. Bibliography. "This publication is dedicated to Aleksandra Dzervite ... the Latvian applied arts expert and craftswoman, outstanding needlewoman and teacher. ..... The main directions of A. Dzervitis professional activities are described, including hand drawn sketches, original compositions and photographs of her creations. Also included is a manuscript of teaching materials, with p... View more info

Image for Latviesu Cimdu Raksti  Latvian Mitten Design

Latviesu Cimdu Raksti Latvian Mitten Design

By: Jansons, Erna

Price: $42.00

Publisher: USA, Erna Jansons: 2006

Seller ID: 004111

Condition: New


[125] pp. Full page colour illustrations. A very good, clean, bright, tight copy. Text in Latvian and English. "100 original hand-painted mitten designs are featured along with some Latvian history and instructions on how to properly size a Latvian mitten. All photos are in full color for ease of color charting. This book is an inspiration for anyone in love with the brilliantly-colored patterns found in Latvian mittens." ( Ravelry) View more info

Image for Krasosana Ar Augu Krasvielam

Krasosana Ar Augu Krasvielam

By: Madre, Ilga

Price: $14.00

Publisher: Riga, Avots: 1990

Seller ID: 002466

Condition: Very Good +


111pp. Colour illustrations. A very good, clean, tight copy. "Gramata aprakstita skiedru krasosana ar augu krasvielam Autore iepazistina ar [Latvija] sastopamiem, krasosanai derigajiem augiem, ka sos augus ievakt, sagatavot un uzglabat. Sniegts krasosanas procesa un ta rezultata iegustamo krastonu apraksts. " dzijas krasosanas seno prasmi ar augu izcelsmes krasvielam vislabak parzinot un lietojot audejas. Vertigu mantojumu sava gramata "Krasosana ar augu kr... View more info

Image for Etnografiskais Ornaments  Latviesu Etnografiskais  Mantojums 2

Etnografiskais Ornaments Latviesu Etnografiskais Mantojums 2

By: Nadzina, Valija

Price: $11.00

Publisher: Riga, Zvaigzne:

Seller ID: 001871

Condition: New


24pp. Illustrated in colour. A new fresh copy. "Pieredzes bagata pedagoge un izcila latviesu ornamenta parzinataja, rokdarbniece Valija Nadzina gramata "Etnografiskais ornaments" iepazistina ar latviesu ornamentiem, to veidosanas likumibam, ka ari sniedz ieskatu rakstu saceresana. Gadsimtiem ilgi latviesus, tapat ka citas tautas, ikdienas gaitas ir pavadijusas zimes. Tagad var tikai minet, ka tas radusas. Iespejams - noverotas daba, bet pec tam - izteiktas linijas. Senai... View more info

Image for Senas Mezgines Latvija

Senas Mezgines Latvija

By: Priberga, Dagmara

Price: $25.00

Publisher: Riga, Zelta Grauds: 2007

Seller ID: 004139

Condition: Very Good +


245pp.Extensively illustrated in colour. Bibliography. 3 page summary in English. A very good, clean, bright, tight copy. "Gramatas saturu veido tris nodalas: Senas mezgines pasaule, Senas mezgines Latvija, Mezginu veidi un darinasanas tehnika. Materiali sakartoti hronologiska seciba atbilstosi mezginu vesturiskajai attistibai. Pirmaja un otraja nodala sniegts vesturisks ekskurss mezginu darinasanas prasmju attistiba pasaule un Latvija. Tresaja nodala lasitajs tiek ie... View more info

Image for Latviesu Rakstainie Cimdi

Latviesu Rakstainie Cimdi

By: Slava Mirdza

Price: $69.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1990

Seller ID: 004193

Condition: Very Good +


174pp. Profusely illustrated, mostly in colour. A very good, clean, tight copy. Summary in Russian, English and German. Over 500 patterns. "Parskats par latviesu rakstaino cimdu izmantosanas tradicijam, raksturigakajiem cimdu rakstiem, to izplatibu un kompozicijas ipatnibam dazados vesturiski etnografiskajos apgabalos. Publiceti 575 cimdu raksti." (izdevejs) ---- View more info

Image for Latviesu Cimdu Raksti

Latviesu Cimdu Raksti

By: Strode, Raimonda; Krustina, Laura (compiled by)

Price: $18.00

Publisher: Riga, Jumava: 2012

Seller ID: 004102

Condition: New


Tiek aplukotas vairakas nodalas, ka cimdi tiek izmantoti latviesu tradicijas, folklora, kadas ir to krasas un raksti. Latviesi cimdus piemin gan tautasdziesmas, gan miklas, gan ticejumos, gan sakamvardos. 144 pp. Extensively illustrated in colour. NEW. "Gramata ir bagatinata ar dazadiem krasniem cimdu atteliem, kuros var aplukot daudzveidigas rakstu variacijas. Kopuma ir aprakstiti 14 cimdu rakstu veidi, to izmantosana. Ir gan attelotas, gan smalki aprakstitas 10 izpl... View more info