Category: Zinatne/Filosofija ( Science/Philosophy)

Sort

Showing 1-25 of 36

Image for Latvju enciklopedija: 1962-1982. Vols 1-5

Latvju enciklopedija: 1962-1982. Vols 1-5

By: Andersons, Edgars Red

Price: $155.00

Publisher: Rockville, ALA Latviesu Instituts:

Seller ID: 004022

Condition: Very Good +


5 Volumes. All very good +. Published 1983 - 2006 Japaskaidro, ka LE manuskripts no A lidz Z pabeigts ar nosaukumu Latvju Enciklopedija 1962 - 1982 un jau 1983. gada sakuma tika nodots Amerikas Latviesu apvienibas Latviesu institutam izdosanai. Lielais darbs iesakas 1975. gada rudeni, kad oktobri vesturnieks Dr. Edgars Andersons uznemas galvena redaktora pienakumus.--- Mazliet vairak neka septinos gados manuskripts tika pabeigts. ---1. sejums iznaca 1983. gada, 2. sej... View more info

Lacplesis, Karalis Arturs Un Svetais Grals

By: Ankrava, Sigma

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC:

Edition: Second Edition

Seller ID: 000794

Condition: Very Good +


279pp. Almost as new. Illustrated; bibliography. 2. papildinatais izdevums. "Gramatas pirmaja dala ir dots pilnigs Artura un Sveta Grala legendu parstasts, otraja dala - so legendu analize. Kaut ari tas var pastavet neatkarigi viena no otras ka divi dazadi zinatniska darba modeli, autores iecere bija pasniegt tas kopa, gramatas kompoziciju veidojot ta, lai pirma dala kalpotu ari tas ipasas noskanas radisanai, kas apbur lasitajus un vel sodien liek rakstniekiem un lit... View more info

Cilveks Un Neredzamais Starojums Praktiska Rikstnieciba To Var Katrs

By: Baskevics, Arnolds Indrikis

Price: $10.00

Publisher: Riga, Lidums: 1996

Seller ID: 000704

Condition: Very Good


79pp. Illus. "Daudzreiz palidzejis ar padomu cilvekiem, kur rakt akas, celt majas....vairaku gramatu un publikaciju autors par rikstniecibas, tautas dziedniecibas ... jautajumiem" No satura: Udens aderu starojumu iedarbiba uz cilveka veselibu...Udens aderu noteiksana ar redzi un tausti... Akas raksanas vietas noteiksana... uvc. View more info

Vai Mes Esam Tie, Kas Patiesiba Esam? Par Latviju Pasaules Kopsakaribas Domajot

By: Buikis, Andris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Madris: 2001

Seller ID: 000974

Condition: Almost As New


215pp. I almost as new condition Autors ir Latvijas Universitates Profesors, matematikas doktors, starptautiski pazistamais matematikis. "Gramata apkopotas autora sarunas radio cikla "Majas svetiba" ar Lia Gulevsku. Gramata ir jautajumi par dzives jegu: kas mes esam sava dzilakaja butiba, kas ar mums notiek pec naves, ka ir veidots un ka funkcione viss eksistejosais? Vai bez redzamas pasaules, kuru uztveram ar pieciem manu organiem, pastav vel kada cita, gari... View more info

Image for Arheologija Un Etnografija XIII  Latvijas Lauku Apmetnu Un to Celtniecibas Vestures Problemas

Arheologija Un Etnografija XIII Latvijas Lauku Apmetnu Un to Celtniecibas Vestures Problemas

By: Cimermanis, S. ( Edited By )

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1979

Seller ID: 003458

Condition: Very Good +


155pp. Illustrated. A very good, clean, tight, copy. Brief summary in Russian and German. Saturs: I. Lauku apmetnes feodalisma un kapitalisma periodos. M. Kuplais. Par zemnieku apmetnu veidosanos Piebalga laika no 17. gs. lidz 20. gs.sakumam. I. Priedite. Libiesu apmetnu veidosanas Baltijas juras Kurzemes piekraste. S. Cimermanis. Celtnes Latvija 17.gs. 60. gados ( Pec J. Sturna celojuma albuma skicem.) L. Dumpe. Kuts pamattipu attistiba Latvija lidz 18. gs. beig... View more info

Image for Latviesu Literara Dzive Un Literatura ASV Un Kanada 1950-1965

Latviesu Literara Dzive Un Literatura ASV Un Kanada 1950-1965

By: Daukste - Silasproge

Price: $23.00

Publisher: Riga, Valters Un Rapa: 2007

Edition: First Edition

Seller ID: 004051

Condition: Fine


798pp. Illustrated. Detailed footnotes indexes. Fine. Unread. Includes a six page English language overview. Dr. Ingunai Daukstei-Silasprogei jaizsaka pateiciba par vinas literari kulturologisko parskatu par attiecibam starp laikmetu un musu trimdas rakstniecibu, par vienkopus savaktajiem vertigajiem izpetes materialiem, kas atklaj savdabigas skautnes, tematiskus lokus, sava laika pulsu, idejas un noskanas. Sejuma vertibu palielina fotografiju, literaru publicejumu vaku... View more info

Image for Tautas Veseliba Un Dziednieciba Senaja Baltija

Tautas Veseliba Un Dziednieciba Senaja Baltija

By: Derums, Vilums

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1978

Seller ID: 001757

Condition: Very Good +


243pp. Photographs A very good copy "---gramata neapsaubami uzlukojama par ieverojamu ieguldijumuBaltijas, seviski Latvijas iedzivotaju paleopatalogija. Ta var intereset ne tikai medecinas vesturniekus, pataloganatomus, etnografus u.c. specialistus, kas nodarbojas ar seno laiku vesturi un paleopatalogiju." (V. Kaneps) View more info

Image for Rikstnieciba Tuvplana

Rikstnieciba Tuvplana

By: Dolacis, J; Kalnins, T; Valdmanis, J

Price: $10.00

Publisher: Riga, Avots: 1991

Seller ID: 004044

Condition: As New


221pp. Line drawings and charts. Bibliography. An as new, unread copy. "Gramata veltita biolokacijai vai rikstniecibai- metodei, kas lauj atklat un noteikt fizikalas anomalijas virs zemes , pazeme un gaisa, vadoties no rikstites vai indikatora stavokla mainam rikstnieka rokas. Autori, balstoties uz personisko eksperimentu rezultatiem un specialaja literatura minetajiem faktiem, megina skaidrot so neparasto paradibu." View more info

Image for 1001 Jautajums Un Atbilde Dabas Pasaule, Zinatne Un Izgudrojumi, Vesture, Sports Un Atputa

1001 Jautajums Un Atbilde Dabas Pasaule, Zinatne Un Izgudrojumi, Vesture, Sports Un Atputa

By: Dorling Kindersley

Price: $14.00

Publisher: Riga, Jumava: 199

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 002870

Condition: Very Good +


63pp. Extensively illustrated in colour. A very good, clean, tight, unmarked copy. Lower corners lightly bumped. Translated into Latvian by Uldis Silis. " Vai gribat parbaudit savas zinasanas, atbildot uz 1001 jautajumu par daznedazadam temam - auglu un dzivnieku valsti, Pasaules vesturi,, zinatnu izgudrojumiem un sportu? Daudz priecigu mirklu maziem un lieliem! (Izdevejs) View more info

Image for Imagining the Nation History, Modernity and Revolution in Latvia

Imagining the Nation History, Modernity and Revolution in Latvia

By: Eglitis, Daina Stukuls

Price: $20.00

Publisher: University Park, Pennsylvania State University Press: 2002

Seller ID: 002506

Condition: Almost As New


265pp. Index, Notes, Bibliography, Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. "This well-documented study is a significant contribution to t he scholarly literature on postcommunist transition and includes a useful bibliography of Latvian- and English- language sources." (R.P. Peters) "Eglitis finds that in virtually all aspects of life the guiding sentiment among Latvians has been a desire for normality in the wake of the "deformations" that marked the half-ce... View more info

Image for Latvijas Zeme, Zemnieki Un Vinu Darbs

Latvijas Zeme, Zemnieki Un Vinu Darbs

By: Grinens, V. (Edited by)

Price: $39.00

Publisher: Ottawa, Latvian National Federation in Canada: 1980

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 003286

Condition: Very Good +


599pp. Photographs, tables, art reproductions. Reprint of the 1940 Riga Lauksaimniecibas Parvaldes Izdevums. Almost as new. "Es domaju, ka mums, deputatiem, vajadzetu domat par tautas ritdienu. Loti labi materiali ir 1940.gada izdotaja ne Bibele, bet gramata "Latvijas zeme, zemnieki un vinu darbs". Visi lauku jautajumi tur ir tik labi sakartoti. (U. Veldre 1997) "Macisimies pazit so zemi, tas apstradataju-zemnieku dzivi un darbu tais ramjos, kadus tos ... View more info

Image for Sports Enciklopedija  ( Redzesloka )

Sports Enciklopedija ( Redzesloka )

By: Hemonds, Tims (Tim Hammond )

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC:

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 002871

Condition: Very Good +


63pp. Extensively illustrated. A very good, clean, tight, unmarked copy. "--- iepazistina ar daudzveidigo sporta pasauli, sporta vesturi, noteikumiem, piederumiem un tehniku. " (Izdevejs) View more info

Image for Of Struggle and Flight  The History of Latvian Aviation

Of Struggle and Flight The History of Latvian Aviation

By: Irbitis, Karlis

Price: $95.00

Publisher: Stittsville, Canadas Wings: 1986

Edition: First Edition

Seller ID: 004096

Condition: Very Good +


211pp. A very good + clean, bright, tight, unmarked copy..Dustjacket likewise, very good +. An attractive copy. Karlis Irbitis, Latvia's most prolific aircraft designer, describes it all, from the earliest pioneers to the final Soviet occupation - military and civil avaiation, flying clubs and airlines, competitions and long distance flights, aircraft design and production. -- complete, authoritative history of the men and aircraft of Latvia --" ( Publisher) Large bo... View more info

Image for Korupcija Postkomunisma Valstis

Korupcija Postkomunisma Valstis

By: Karklina, Rasma

Price: $14.00

Publisher: Riga, Valters Un Rapa: 2006

Seller ID: 004047

Condition: Very Good


262pp. Extensive annotations. Corner of top front cover lightly creased, else a very good, clean, bright, tight copy.; Translated from the English - The System Made Me Do it: Corruption in Post-communist Societies " Gramata tiek analizeti korupcijas celoni, veidi un tas sekas Austrumeiropas regiona." (Delna) "Rasma Karklina meistarigi savieno visparejus atzinumus par korupciju un demokratiju ar raksturigiem piemeriem no postkomunisma zemem. Vina apvieno novatorisku pi... View more info

Image for Mali  Latvijas Zemes Dziles Un Rupnieciba

Mali Latvijas Zemes Dziles Un Rupnieciba

By: Kurss, V. Stinkule, A.

Price: $10.00

Publisher: Riga, Liesma: 1972

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 002775

Condition: Very Good +


83pp. Maps, photographs. A very good, clean, unmarked copy. SIGNED on t.p. by both authors. " --- vispusigi jaizpeta musu republikas malu sastavs un ipasibas ----- Tomer musu plasas geologu saimes savaktie materiali, tai skaita autoru petijumu dati par Latvijas maliem un to izmantosanu ne vienmer ir erti pieejami. Sas brosuras uzdevums - kaut daleji noverst so trukumu ---) View more info

Image for Latviesu Arste  Jeb Isa MacIba No Tam Vajibam  Un No Sas Zemes Zalem, Ar Kuram Cilvekus Un Lopus Var Arstet Un Izzalot.

Latviesu Arste Jeb Isa MacIba No Tam Vajibam Un No Sas Zemes Zalem, Ar Kuram Cilvekus Un Lopus Var Arstet Un Izzalot.

By: Lange, J.

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1991

Seller ID: 001741

Condition: Very Good +


253pp. Selected facsimili extracts from the popular1768 medical periodical In the original Latvian of the period. A very good copy. Commentaries, bibliography, extensive glossary or dictionary. "1991. gada Riga izdeva gramatu "Latviesu Arste: jeb isa maciba no tam vajibam un no sas zemes zalem", kura bija apkopoti raksti no visiem laikraksta numuriem kopa ar plasiem komentariem, paskaidrojumiem un skaidrojoso vardnicu.[1] Latviesu Arste" (vecaja druka... View more info

Image for Okeans Enciklopedija  Redzesloka

Okeans Enciklopedija Redzesloka

By: Makvitija, Miranda ( Miranda MacQuitty )

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1987

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 002872

Condition: Very Good +


63pp. Extensively illustrated. A very good, clean, tight unmarked copy. "Enciklopedija stasta par okeaniem, kas aiznem lielako zemeslodes dalu, un to iemitniekiem, par sekliem,, kur netrukst saules, un tumsas dzelmes noslepumiem. Lieliskas, krasainas fotografijas, uzskatami juras dibena reljefa modeli,, interesantako okeana augu un dzivnieku atteli dod iespeju ka "aculiekam" ieskatities okeana dziles" (Izdevejs) View more info

Image for Arheologija Un Etnografija XII   Apcerejumi Par  Latvijas Teritorijas Apmetnem, Celtnem Un Tajas Atrasto Numismatisko Materialu Pirmatnejas Kopienas Un Feodalisma Perioda.

Arheologija Un Etnografija XII Apcerejumi Par Latvijas Teritorijas Apmetnem, Celtnem Un Tajas Atrasto Numismatisko Materialu Pirmatnejas Kopienas Un Feodalisma Perioda.

By: Mugurevics, E. Et al. ( Edited by)

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1978

Seller ID: 003457

Condition: Very Good +


159pp. Illustrated. Brief summary in Russian and German. A very good, clean, bright, tight copy. Saturs: Prieksvards I.Loze. Neolita celtnu vietas Austrumbaltija. J, Graudonis. Apdzivotiba un celtnieciba Mukukalna. E, Snore. Celtniecibas liecibas Kivtu apmetne. A. Zarina. Krasnis Salaspils Laukskolas libiesu 10. - 13. gs. ciemu vietas. A. Caune. Rigas 13. - 14. gs. "mura nami" ( stenhus) T. Berga. Latvijas 10. - 12 gs. dzivesvietas iegutas monetas. K. Pelda. L... View more info

Martins Heidegers Un Filozofijas Gals

By: Muks, Roberts

Price: $10.00

Publisher: Riga, Karogs: 1994

Seller ID: 000728

Condition: Good +


110pp. Intermittent underlining not affecting text. " Pec autora domam moderna zinatne interese Heidegeru nevis tapec, ka ta nodarbojas ar faktiem, bet tapec, ka veids, kada fakti tiek pasniegti, radikali atskiras no grieku un viduslaiku zinatnes. Fakti pasi par sevi neko neizsaka, tie iegust nozimi tikai universalu jedzienu vai fundamentalas koncepcijas gaisma, ar kuras palidzibu cilveks tuvojas dabiskiem fenomeniem." (Gudrinieks.LV) View more info

Image for Cela Uz Rietumu Nirvanu - Caur Latviju

Cela Uz Rietumu Nirvanu - Caur Latviju

By: Muks, Roberts

Price: $12.00

Publisher: Riga, Valters Un Rapa: 2000

Seller ID: 001767

Condition: Very Good


189pp. Some light wear to covers, else a very good, clean copy. " "Saja gramata vins (Muks) pieversies latviesu folklorai, kura saskata Austrumu religijas iezimes. Tapat ka budisma latviešu folklora netiek uzsverts pretstats starp Dievu un cilveku, labo un launo, dzivibu un navi, gaismu un tumsu. Darbs Amerika piedzivojis tris izdevumus, tulkots ari italiesu, portugalu, japanu valoda. Gramata ir secigs turpinajums ieprieksejai: Latvju velis Junga un arhetipiska... View more info

Image for Filozofija Dvesele - Tilts Starp Rietumu Un Austrumu Religijam  Autora Redakcija

Filozofija Dvesele - Tilts Starp Rietumu Un Austrumu Religijam Autora Redakcija

By: Muks, Roberts

Price: $11.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 2001

Seller ID: 001771

Condition: Very Good


106pp. Some light wear to covers, else a very good, clean, unmarked copy. Lekciju kurss. Apzina un pasaule - Visaptverosa apzina - Personiga identitate - Ego stiprums un bez-egoiba - Aizmirsta Kristietiba - Viegla filozofija - Kristietiba un Dzenbudisms - Aizkapa dzive - Cilveka kermenis - Drosiba un nedrosiba - Pravietis un mistikis. View more info

Image for Latvju Velis Junga Un Arhetipiskas Psihologijas Skatijuma

Latvju Velis Junga Un Arhetipiskas Psihologijas Skatijuma

By: Muks, Roberts

Price: $12.00

Publisher: Riga, Valter Un Rapa: 1999

Seller ID: 003267

Condition: Very Good


222pp. A very good, clean copy. Informative footnotes and bibliography. " Latviskas Dievestibas modela skaidrojums un augsts vertejums, salidzinajuma ar citu ticibu un filozofisko sistemu modeliem, dots pasaule pazistama latviesu rakstnieka, dzejnieka, izcila domataja un filozofa Roberta Muka darbos ("Latvju velis Junga un arhetipiskas psihologijas skatijuma" un 222pp. Some very light wear to cover else a very good, clean copy. "Cela uz Rietumu nirvanu caur Latviju").... View more info

Image for Apgada "Zelta Abele" ilustrets bibliografiskais raditajs ar papildinajumiem un Pielikumiem

Apgada "Zelta Abele" ilustrets bibliografiskais raditajs ar papildinajumiem un Pielikumiem

By: Osis, Laimonis, Pupa, Guntars

Price: $40.00

Publisher: Riga, Literatura Un Maksla: 1993

Seller ID: 003939

Condition: Very Good +


287pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. A numbered edition - this copy: 425/500. Izdevniecibas gramatu katalogs " ietverti ari raksti par izdevçju M. Gopperu." ( LNB) View more info

Image for Latvia A Selected Bibliography.

Latvia A Selected Bibliography.

By: Ozols, Zelma Aleksandra

Price: $15.00

Publisher: Washington, Karl Karusa: 1963

Seller ID: 003801


144pp. A very good, clean, tight copy. Although published in 1963, entries are current for holdings in US libraries up to 1957, on account of the author's untimely death. The bibliography decribes significant publications in various languages about Latvia in some 120 US libraries. View more info

Meson Theory of Nuclear Forces

By: Pauli, Wolfgang

Price: $15.00

Publisher: New York, Interscience Publishers, Inc.: 1946

Edition: First Edition

Seller ID: 000956

Condition: Very Good +


69pp. A very good, clean, tight copy with the emminent Baltic academic's, professor Fricis Gulbis neat ownership signiature on the tp. above the title. "The purpose of this volume is to make accessible to a larger number of readers the lectures which I gave in the autumn of 1944 at the Massachusetts Institute of Technology. Without pretending to contain anything essentially new, they may serve to give to students and resarch workers a first orientation in the more ... View more info