Category: Latgale (Latgalia)

Sort

Showing 1-14 of 14

Image for Francis Kemps Ceinitojs Par Tautas Tisibom

Francis Kemps Ceinitojs Par Tautas Tisibom

By: Bukss, M (Mikelis)

Price: $22.00

Publisher: Munich, Latgalu Izdevniceiba: 1969

Seller ID: 004620

Condition: Very Good


380pp. Includes the General Catalogue of Latgalian Books And Periodicals 1970. A very good, clean, copy with some light wear to cover "Francis Kemps pidar pi tom lelajom personeibom, kuru dzeive teik vadeita un aizpildeita ar augstokajom cilveiceibas idejom, tys ir, ceinu par taisneibu, tiseibom un breiveibu." (M. Bukss) View more info

Image for Dorvas Cima Laudis

Dorvas Cima Laudis

By: Dekters ( Donats Murnieks)

Price: $18.00

Publisher: P/s Latgalu Izdevnieciba: 1970

Seller ID: 003145

Condition: Very Good +


422pp. A very good, clean, tight copy Scarce. incudes Latgalian Books And Periodicals General Catalogue 1970. Latgaliski. " Nu Dorvas cima laudim var sprist vyspori par Latgolas cylvaku, kaids ir bejis tymus laikus un valok, ar vysom jo vojeibom un lobajom pusem, ar jo dumosonas veidu un dzeives irazom." (Autors) View more info

Image for Latgaliesu Politiki Un Politiskas Partijas Neatkarigaja Latvija

Latgaliesu Politiki Un Politiskas Partijas Neatkarigaja Latvija

By: Jekabsons, Eriks; Scerbinskis, Valters

Price: $21.00

Publisher: Riga, Jumava: 2006

Seller ID: 003669

Condition: New


303pp. NEW. Photographs. "Biografiska vardniva ieklautas Latvijas tautas padomes (1922-1934), Satversmes sapulces (1920 -1922), Saeimas (1922 - 1934; 1993 - 2006), Augstakas padomes (1990 - 1993) deputatu, ka ari valdibu ministru latgaliesu biografijas. Izdevumu papildina parskats par Latvijas neatkaribas laiku latgaliesu politiskajam partijam un politikiem, ka ari partiju programmatiskie dokumenti." ( Izdevejs) View more info

Image for Debesu Puse Stosti Un Noveles

Debesu Puse Stosti Un Noveles

By: Klidzejs, Jons

Price: $15.00

Publisher: Munich, Latgalu Izdevniceiba: 1968

Seller ID: 003994

Condition: Very Good +


216pp.Includes General Catalogue of Latgalian Books and Periodicals for 1968. A very good, clean, bright, tight copy, Stastu un novelu krajums latgaliesu valoda. "Darbos par dzimteni autora iecienita tema ir bernu un jauniesu izaugsme un to personibas veidosanas, kas ciesi saauzas ar dzimtenes izjutu ka personibas apzinasanas un latviskuma saglabasanas nosacijums. Stastos atklajas bernu personibas attistisanas, kura ir atkariga no apkartejas vides, kura berns aug. -- Vina darbos par Latgali ir loti prasmigi un realistiski attelota autora jaunibas Latgale. Ta ir attelota spilgti un loti plasu ... View more info

Image for Dramas

Dramas

By: Locis, Vl. (Sakartotajs )

Price: $26.00

Publisher: Munich, Latgalu Izdevniceiba: 1977

Seller ID: 004577

Condition: Very Good +


527pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. Vl. Loca ievads. K. DAUGULE Gunsgraks. M. EGLAJA Kucu vokors. P. KALNINS: Tolka, tolka bolenam. Laimes zeme. Iskoti dolos. MADSOLAS JONS. Princeses globejs. Borineisi. Andryva nakts sapnis. N. NEIKSANITS: Padejais gods. Zvons. A. DIMANTS [DIMANTA] Sniga porslena - Vyzbuleite. Jaunisu vakaresona. O. ZVIDRIS: Sopeite. Boltais tisnesis. Teika. A. RUBENIS Psihologijas doktoranda Donota Puisana apsasivosana. Abrinei gola nabyus (lugu trejutne: Varibusa treji dali. Dyureite Maskalijas golma. Vydvuds pornoce sata). View more info

Image for Nomales Identitatei

Nomales Identitatei

By: Paklone, Inese compiled by

Price: $12.00

Publisher: Riga, Madris: 2005Paper

Seller ID: Riga 16aq

Condition: NEW


223pp Photographs. NEW Rakstu krajums par Latgales kulturu, literaturu, folkloru, veltits drukas aizlieguma atcelsanas simtgadei Latgale un Rigas latgaliesu biedribas "Tresõ zvaigzne" pastavesanas 15 gadiem. Gramata "Nomales identitatei" Latgale ieraugama rakstos par latgalisko un valodu, apskatos par literaturu, petijumos par Visku kato?u bazn?cu un svetkiem un svinamam dienam Latgale, ka ari dzejo?os un Z?lamana sakamvardu atdzejojuma latgaliski. Izdevumam savus rakstus veltijusi Janina Kursite, Anna Rancane, Uldis Berzins Inese Paklone un citi izcili akademiki un lietprat?ji. View more info

Image for Latgale Vesturiskas Skices

Latgale Vesturiskas Skices

By: Puisans, Tadeuss

Price: $26.00

Publisher: Toronto, Autora Izdevums: 1988

Seller ID: 004273

Condition: Very Good +


312pp. A very good, clean, tight, bright copy. "Puisana lietiskie un zinatniski pamatotie Latgales vestures traktati aicina vesturniekus atdot Latgalei tas nievato seju ciena un patiesiba. Sejuma 18 apceres Latgales latviesu vestures, valodas, sadzives un dveseles izpratnei. Gramata vel vairakas vesturiskas apceres - par katolicisma izpratni, jezuitu darbibu, parkrievinasanu, Latgales lauzu nacionalo un politisko atmodu, Rezeknes 1917. gada kongresu, Latgales rakstniecibu, preses atmodu un darbiniekiem. Krajumu varetu apzimet par kulturvesturisku traktatu kopojumu." (A. Spgis) View more info

Image for Latgalu Dziesminieki Dzeju Antalogija

Latgalu Dziesminieki Dzeju Antalogija

By: Rubulis, Aleksis Arranged By

Price: $14.00

Publisher: Chicago, Janis Skirmants: 1954

Seller ID: 003531

Condition: Very Good


189pp. Illustrated. A very good, clean, tight unmarked copy. Ar A. Rubula ievadu 5.-34. lpp. Satura: Francis Trasuns, Francis Kemps, Peteris Apsinieks, Janis Cakulis, Augusts Eglajs, Leonards Latkovskis, Antons Rupainis, Konstantins Plencinieks, Aleksandrs Adamans, Alberts Sprudzs, Marija Andzane, Mikelis Bukss, Norberts Neiksanietis, Madsalu Janis, Janis Klidzejs, Marta Skuja, Francis Murans, Juris Soikans, Roberts Muks, Alberts Spogis, Jazeps Setmalnieks, Vladislavs Strods, Janis Znotins, Daniels Grecs, Aleksandrs Voitkans. xxyy . View more info

Image for Dzîve ar Dievu : Prelats Dr. Kazimirs Rucs, Garidznieks, Latgalietis, Latvietis Trimda : Atminas

Dzîve ar Dievu : Prelats Dr. Kazimirs Rucs, Garidznieks, Latgalietis, Latvietis Trimda : Atminas

By: Rucs, Kazimirs

Price: $11.00

Publisher: Riga, Madris:

Seller ID: 004556

Condition: Very Good


124pp. Illus. A clean, tight bright copy but with unobtrusive very light pencil underlinings. Neat tiny handwritten notation on tp. Else a very good copy. "Pirmo reizi atminas apkopotas gramata, papildinot tekstu ar attiecigam ta laika fotografijam " (ieskaitot vienu kura redzams legionaru Cedelheima celtais Brîvîbas piemineklis) " Pr. Rucs sava atminu gramata "Dzive ar Dievu" parada gan latviesu legionaru patieso dzivi, domasanu un darbibu, gan antihitleriskas koalicijas sabiedroto patieso savstarpejo darbosanos un politiku Otra pasaules kara laika un arî velak." (katedrale.lv) View more info

Image for Francis Trasusuns Vina Darbigais Muzs Un Tragiskais Noslegums Rakstu Krajums

Francis Trasusuns Vina Darbigais Muzs Un Tragiskais Noslegums Rakstu Krajums

By: Skirmants, Janis. Compiled By

Price: $13.00

Publisher: Franca Trasuna Fonds: 1989

Seller ID: 004555

Condition: Very Good +


215pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Rakstos par Trasunu piedalas: J. Skirmants; M. Bukss; ?T. Puisans; L. Latkovskis; Fr. Murans; P. Zalane; V. Krustans; St. Gorsvans; A. Raidonis. Fr. Trasuns; J. Klidzejs; Pr. H. Trops. View more info

Image for Es Mazais Cilveks

Es Mazais Cilveks

By: Strods, Konstantins

Price: $13.00

Publisher: Chicago, Dzimtenes Balss Apgads: 1958

Seller ID: 004580

Condition: Very Good +


152pp. A very good, clean, tight copy. Dj spine shows sunning, else alson very good, enclosed in a clear mylar protector. Latviesu valoda. . "Autors visiem saviem stastiem izvijis cauri ka zilus un baltus dziparus katoliskas Latgales latviskumu.---Tas nav uzbazigs ar kaut kadu moralizesanu, bet tikai manams telotajos cilvekos ka ta gariga ass, kas cilveka moraliskos mugurkaulus nepadara mikstus katra uzbrukosa vai pieglaimojosa veja. Lasitaji sos stastus ir salidzinajusi ar Jana Jaunsudrabina bernibas telojumiem --" (J. Klidzejs) View more info

Image for Fabulas Utrais Izdavums Ar M. Buksa Apceri Par Fr. Trasunu Un Jo Literaru Darbeibu

Fabulas Utrais Izdavums Ar M. Buksa Apceri Par Fr. Trasunu Un Jo Literaru Darbeibu

By: Trasuns, Francis

Price: $18.00

Publisher: Latgalu Izdevniceiba: 1964

Edition: Second Edition

Seller ID: 003755

Condition: Very Good +


108pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. "Augsta makslinieciska limeni ir sarakstitas fabulas, to sizetu pamata lielakoties ir aktuali sabiedriski notikumi. F. Trasuna fabulas verojams iss, gleznains stastijums, dziva, suliga valoda, kas ir istas fabulas neatnemama sastavdala. -- Trasuna fabulas sava laika bija loti popularas, seviski skolu jauniesu vidu." ( Rezeknes centrala biblioteka) View more info

Image for Raznas Kruze  Latgalisko Dzeja 1946 - 1996

Raznas Kruze Latgalisko Dzeja 1946 - 1996

By: Vejans, Andris

Price: $12.00

Publisher: Spriditis: 1997

Seller ID: 003836

Condition: As New


223pp. As New. 1997. gada iznakusaja dzejas krajuma "Raznas kruze" apkopoti latgaliesu valoda sarakstitie dzejoli. " ----tu var izvilkt tikai gora styprs cylvaks, kuram sovas dzimtines patriota pinokuma, tavu zemes un motes voludas milesteiba deva drusmi un spaku tikt gola gon ar konjunkturas apsvarumim, gon komunistu varas veiru katagoriskajim "nurudejumim" kas faktiski beja utrs drukas aizligums, na mozok nazeleigs un tautas nokutni apdrauduss par pyrmu ----"Jurs Paberzs" View more info

Image for Tu Dzeju Krojums

Tu Dzeju Krojums

By: Zvidris, Ontons

Price: $14.00

Publisher: Munich, Latgalu Izdevniceiba: 1974

Edition: First Edition

Seller ID: 004625

Condition: Very Good


239pp. A very good, clean, bright, tight, copy. Gift inscription on front free endpaper. Krajuma ietilppst divas isludzinas - "Sopeite" un " Boltais Tisnesis" "Zvidrim ir smeldzigas ilgas pec dzimtenes. Tautisku uzmudinajumu rindas, nemtas no O Zvidra dzejas, biezi citatu veida noderejusas svarigos trimdas latgaliesu patriotiskos pasakumos ----- ari starp domu dzejoliem atrodami izjusti un patiesi, parliecibas piestravotie vardi, ari par to, ka vis latgaliskais nav viss nezale Latvijas darza, bet gan krasns zieds----"( V. Valeinis) --- "ievietoti dzejoli, ludzinas un prozas telojumi latga... View more info