Category: Antika Pasaule (Classical World)

Sort

Showing 1-13 of 13

Image for Zelta Ezelis Jeb Parvertibas Vienpadsmit Gramatas

Zelta Ezelis Jeb Parvertibas Vienpadsmit Gramatas

By: Apulejs (Apuleius)

Price: $12.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevniecîba: 1959

Seller ID: 000010

Condition: Good


332pp. Extremities to boards a little bumped and worn. Interior clean and very sound. Translator: Augusts Giezens. View more info

Image for Ijabs

Ijabs

By: Berzins, Uldis (Translated by)

Price: $13.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1997

Seller ID: 003995

Condition: Very Good +


182pp. Cover and 8 attractive thematically related full page illustrations by Cecilia Dinere Ulza Berzina genialais tukojums ar Joela Veinberga izsmelosiem pecvardiem un komentariem. "Viens no galveniem skersliem Ijaba gramatas tuvinasanai musdienu latviesu lasitajam ir valoda. Reti kads to spej lasit originala. ----- Tapec tik aktuals un vajadzigs bija jauns Ijaba gramatas tulkojums latviesu valoda. (j. Veinbergs) "Par savu uzdevumu uzskatiju Ijaba gramatas telu un jedzienu sistemas un skaniska veidola adekvatu atveidi latviski." (U. Berzins) View more info

Tragedijas

By: Euripides (Eiripids) Compiled By Abram Feldhuns

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liesma: 1984

Seller ID: 000049

Condition: Very Good


386 pp. Very good clean copy. Slight bump to top rt. cnr. In Latvian. Principal translation and comentary by A Feldhuns. Alkestida, Medeja, Hipolits, Trojietes, Ifigenija, Tauru zeme, Elektra, Helena, Ions, Ifigenija Aulida, Bakahantes, Kiklops. Paskaidrojumi, vardnica. View more info

Sengrieku Tragedijas

By: Feldhuns, Abrams (compiled by)

Price: $15.00

Publisher: Riga, Liesma: 1975

Seller ID: 000694

Condition: Very Good


406pp. Illustrated. Dj. shows some wear at extremities with some very small chips and tears, else a very good, clean, tight copy. Saturs: Aishils- Saistitais Prometejs; Orestija: 1. Agamenons 2. Ziedotajs 3. Labveligais. Sofokols- Antigone; Valdnieks Oidips; Elektra. Eiripids- Medeja; Ifigenija Aulida; Kiklops. Paskaidrojumi. Ipasvardu un mitologijas vardnica. Atiska tragedija. View more info

Antika Komedija

By: Feldhuns, Abrams (compiled by)

Price: $15.00

Publisher: Riga, Liesma: 1979

Seller ID: 000711

Condition: Very Good +


569pp. "sast. un pecv. sarakst. Abrams Feldhuns no sengrieku un latinu val. tulk. Abrams Feldhuns, Augusts Giezens, Pavils Zicans. Paskaidrojumus. sarakstijusi Augusts Giezens, Abrams Feldhuns. Satura: Aristofans: Jatnieki; Makoni; Lisistrate; Vardes. Menandrs: Igna. Plauts: Karavirs lielibnieks; Gustekni; Pseidols; Mala kruka; Dvini. Terencijs Einuhs; Brali."(Liesma) View more info

Sengrieku Literaturas Antalogiija

By: Fomina, Tamara ( Kolektiva vaditaja)

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1990

Seller ID: 000053

Condition: Very Good


363pp. Saja krajuma ietverti visu literaro zanru paraugi -eposs, fabula, lirika, drama, proza.... Katra autora tekstu izlasi ievada iss parskats par vina dzivi un dailradi... View more info

Image for Livlandische Chronik

Livlandische Chronik

By: Heinrich von Lettland ( Bauer, Albert Trans.)

Price: $28.00

Publisher: Wurtzburg, Holtzner: 1959

Seller ID: 004306

Condition: Very Good


xxxvi. 354pp. Index of names pp. 341-354. A very good, clean, tight, unmarked copy. Enclosed in clear mylar protector.Text in Latin with German translation on facing pages preceded by a nine part introductory essay pp. x-xxxvi. Livlandische Chronik / Heinrich von Lettland ; Neu ubersetzt von Albert Bauer. Tile page text Chronicon Livoniae / Heinrici ; editionis quam paraverant L. Arbusow et A. Bauer ; textum denuo imprimendum curavit Albertus Bauer. Livlandische Chronik / Heinrich von Lettland ; Neu ubersetzt von Albert Bauer. View more info

Image for Mimi (Mimjambi)

Mimi (Mimjambi)

By: Heronds

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zinatne: 2003

Seller ID: 002245

Condition: As New


107pp. Notes. Translated by A. Feldhuns. As New "Mims. Tas bija improvicetas ludzinas, ko gadatirgos un dazados lauku svetkos cela prieksa celojosi aktieri un jokdari, kurus ari sauca par mimiem. Heroda personazs mimos ir pilsetnieki un pilsetnieces no sabiedribas videjiem pat zemakajiem slaniem - ar saviem tikumiem, savam kaislibam un kaislibinam, kas ne vienmer ir pievilcigas, reizem pat sokejosas, atbaidosas" ( A. Feldhuns) View more info

Image for Romiesu Civiltiesibu Pamati

Romiesu Civiltiesibu Pamati

By: Kalnins, Voldemars

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne: 1977

Seller ID: 002254

Condition: Very Good +


227pp. Some very light superficial wear to cover else a very good, clean, tight, unmarked copy. " Gramata sniedz plasu izzinas materialu romiesu tiesibu jautajumos. Ta ir rokas gramata tiklab juristiem, ka ari vesturniekiem, ekonomistiem, valodniekiem un citu nozaru specialistiem vinu praktiskaja un zinatniska darba kas saistits ar romiesu tiesibu jautajumiem." ( Autors) ""Romiesu civiltiesibu pamati" spej izturet salidzinajumu ar jebkuru trissejumu romiesu tiesibu dogmas gramatu pec visstingrakajiem kriterijiem." "Iesakam" ( Prof. J. Rozenfelds ) View more info

Tukstots Un Viena Nakts

By: Kroders R.(oberts) Translated By

Price: $14.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba: 1957

Seller ID: 001351

Condition: Good +


541pp. Some slight tape residue and wear to inner end papers, ownership neatly excised - else a good, clean, tight unmarked copy... With A. Apsitis attractive post art nouveaux style colour illustrations "Arabu pasakas ir fantastisku piedzivojumu un sadzives novelu krajums. To apvieno ietvara stasts par dailo Sechrezadu, kura ar savu attapibu uzvar sultana sachriara cietsirdibu. Pasakas tagadeja veida noformejusas XIV-XVI gadsimta. View more info

Sengrieku Dzives Gudriba

By: Rijnieks, Karlis (pseud.) Karlis Kraulins

Price: $12.00

Publisher: Aka Publishers- International:

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 000818

Condition: Very Good +


111pp. Facsimili of the N. Zeltina 1939 first edition with 20 illustrations. "Tiesam, "senais griekis daudziem ir parverties par mera, gudribas pratiguma, olimpiska miera, gariga lidzsvara un dzives prieka simbolu ---Sads uzskats ir radies no maldigas parliecibas, ka senais griekis ir bijis sava dzive, tads pats kadu vins sevi attelojis maksla"(Autors) "1939 Kraulins ar pseidonimu K. Rijnieks , balstoties uz pozitivisma filozofiju, saraksta gramatas par etikas un psihologijas jautajumiem " Sengrieku dzives gudriba" un " Musdienu cilveks" . Turpmak parorientej... View more info

Tragedijas

By: Seneka [Translated By A. Feldhuns]

Price: $16.00

Publisher: Riga, Liesma: 1989

Seller ID: 000476

Condition: Very Good +


261pp. An attractive copy with striking full page illustrations by Blumbergs. Some minor edgewear to dj, else a very good, clean, bright, tight copy. Medea ; Faedra; Tiests; Trojietes; Oktavija; Feldhuns, A. Paskaidrojumi; Vardnica; Feldhuns A. Antikas tragedijas epilogs " A Feldhuna tulkojumos verojama izkopta literara gaume un plasas pasaules literaturas zinasanas" [Zinatnes vestnesis]" View more info

Image for The Ancient Amber Routes and the Geographical Discovery of the Eastern Baltic

The Ancient Amber Routes and the Geographical Discovery of the Eastern Baltic

By: Spekke Arnolds

Price: $49.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele The Golden Appletree: 1957

Seller ID: 003809

Condition: Very Good +


120pp. Illustrated Bibliography. A very good, clean, tight, unmarked copy. Very good olour photo facsimili dj reflects some slight wear, some minor dscolouration to rear cover. " In his book, Spekke collected some of the more important writings of the ancient authors, the current geographical descriptions and most importantly the record of the discovery of the Baltic area by the classical world. The chronological emphasis of his book was on the first two centuries A.D., the early Roman Empire." ( J. M. Todd) View more info