Category: Folklora / Etnografija (Folklore / Ethnography)

Sort

Showing 76-100 of 105

Image for Cilveks Un Daba Latviesu Tautasdziesmas

Cilveks Un Daba Latviesu Tautasdziesmas

By: Ruke -Dravina, Velta

Price: $18.00

Publisher: Stockholm, Artilett: 1986

Seller ID: 002139

Condition: Very Good +


149pp. Illustrated. A very good, clean, tight copy. " Norma ir ta, ka dabas paradiba ir izejas punkts un piemineta dziesmas pirma puse. Atbildums cilveku dzive un darbiba - uz analogijas, zinama lidziguma pamata - saskatits cilveku izskata un ricibas veida." ( Autore) View more info

Image for Latviesu Dievestigas Dziesmas

Latviesu Dievestigas Dziesmas

By: Salaks, Arturs

Price: $12.00

Publisher: Labietis: 1976

Seller ID: 002399

Condition: Very Good +


47pp. A very good clean tight bright copy. Owneship sig. on t.p. "Artura Salaka "Dievestigas dziesmas" iznaca 11938. un11939. gada Labiesa apgada. Lai sie ipatneju dziesmu sabalsojumi butu pieejami plasakai trimdas saimei, tos izdodam ofseta teknika apvienojot abus izdevumus viena ---- Salaks vacis latgalu tautas melodijas, popularizejis koklu speli, vadijis Fortissimo un dievturu korus, sarakstijis 2 dziedasanas macibas gramatas." ( Izdevejs) View more info

Image for Jani - Vasaras Saulgriezi

Jani - Vasaras Saulgriezi

By: Senkevica, Biruta

Price: $18.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1969

Seller ID: 003001

Condition: Near Fine


182pp. A very good, clean, bright, tight copy. 5 page summary in English. Andreja Johansona ievads "Sis gramatas pamata likti ari materiali no manas Riga 1940.g. iznakusas gramatas "Senie Jani Latgale", kas apskatija Janu norisi Zemgale, bet te vasaras saulgriezus apskatu visa Latvija" (Autore) No satura: Prieksjani; Zalu diena; Janits naca setina; Kursim Janu uguntinas; Janu nakts - Brinumu un milestibas nakts; Janu rits; No Janiem uz Peteriem; Nostasti par Janu sv... View more info

Image for Latviesu Gimenes Godi

Latviesu Gimenes Godi

By: Senkevica, Biruta

Price: $18.00

Publisher: Cicero Ilinois, Jana Skirmanta Apgads: 1957

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003839

Condition: Very Good +


327pp. Dj. worn at extremities with some tiny chips but clean and enclosed in an attractive clear mylar cover, else a very good, clean copy. SIGNED by the author with dedicatory inscription " Visi mani labi bija Ja es pati laba biju, Visi launa veletaji, Ja es launa veletaja" "Sai izdevuma plasi un izsmelosi aplukotas latviskas izdaribas dazados cilveka muza posmos: BERNU GODIBAS (dzemdibas, krustibas, rotalas, bernu audzinasana utt. TAUTAS IESANAS GODIBAS (precibas,... View more info

Image for Latviesu Deja  --- Der Altlettische Tanz

Latviesu Deja --- Der Altlettische Tanz

By: Silina, Elza

Price: $25.00

Publisher: East Lansing, Gauja: 1977

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 001459

Condition: Very Good +


187pp. Originally published in Riga, 1939 Notes. Includes a 33p. summary in German. Der Altlettische Tanz (Zusammenfassung )Pirma no latviesu mitologijas petniekiem gimenes godos izpilditas ceremonijas ka ritualu klasificeja etnohoreologe Elza Silina. Daudziem kulturelementiem vina atrada saglabajusas paraleles Eiropas un pasaules tautu tradicijas. Butiski, ka E.Silina saskatijusi noteiktu tradiciju razanos konkretos sabiedribas attistibas posmos. Ritualas dejas jegu E... View more info

Image for Puisits Tek Uz Meitinu   Neratnas Dainas

Puisits Tek Uz Meitinu Neratnas Dainas

By: Skujenieks, Knuts (Introduced by)

Price: $12.00

Publisher: Riga, Kord Lumtec: 1990

Seller ID: 001527

Condition: Very Good +


192pp. A very good, clean, tight, bright copy "Vairak humora un ieksejas brivibas mums nudien neskadetu. Ari tas, no senciem mantotas. Galu gala vini iztureja, izdzivoja un radija mus. Turklat vel zobgaligi piedziedot: "Guli virsu, tautu dels,Es guleju apaksa; Es ar Dievu runajos,Tu elle raudzijies". Ko tad nu vel? Lasisim, smaidisim, smiesimies un domasim. Un vispar..." ( K. Skujenieks) View more info

Image for Latviesu Rakstainie Cimdi

Latviesu Rakstainie Cimdi

By: Slava Mirdza

Price: $69.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1990

Seller ID: 004193

Condition: Very Good +


174pp. Profusely illustrated, mostly in colour. A very good, clean, tight copy. Summary in Russian, English and German. Over 500 patterns. "Parskats par latviesu rakstaino cimdu izmantosanas tradicijam, raksturigakajiem cimdu rakstiem, to izplatibu un kompozicijas ipatnibam dazados vesturiski etnografiskajos apgabalos. Publiceti 575 cimdu raksti." (izdevejs) ---- View more info

Image for Latgaliesu Pasakas

Latgaliesu Pasakas

By: Smits, P. [eteris] Selected By

Price: $24.00

Publisher: Riga, Latviesu folkloras Kratuve: 1937

Seller ID: 004123

Condition: Very Good


171pp. Top of spine neatly repaired. A very good, clean uniformly aged copy with some light discolouration to edge of front cover. Scarce. In Latgalian. Saturs: I. Zveru puosokas -- II. Breinumu puosokas -- III. Juku puosokas .Latgaliesu dialekta; titullapa latviesu literaraja valoda. Viskopa 88 pasakas. View more info

Image for Suitu Dzivesstasti Un Edieni

Suitu Dzivesstasti Un Edieni

By: Sondore, Dzidra

Price: $18.00

Publisher: Riga, Madris: 2011

Seller ID: 001682

Condition: As New


191 A clean, fresh unmarked, unread. As New copy "Suitu dzivesstasti un edieni" 22 suitu sievu stastijuma tiek atklati loti specigu, merktiecigu un izturigu cilveku likteni gandriz vesela gadsimta garuma. Daudzi likteni ir lidzigi, citi - loti atskirigi. Un varam tikai apbrinot, ka ikviena gramatas varone, saskaroties ar dazadiem dzives liklociem, nepadodas, neatkapjas, bet saglaba suitu tradicijas, dzimtas godu un lepni nes savu tautasterpu. Dzivesstastiem p... View more info

Image for Latvian Folk Tales As Told in English By Astrida B. Stahnke.

Latvian Folk Tales As Told in English By Astrida B. Stahnke.

By: Stahnke, Astrida B.

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC:

Seller ID: 003461

Condition: Very Good


133pp. A very good, clean, unmarked copy with some very slight wear to the rear cover From the seies Lasitpriekam. Reading for Pleasure. Although this book was written "---to provide reading material for Latvia's school children who are learning English" the translation is so engaging and well done that this book can serve as an exellent English language introduction to the Latvian world of folktales. View more info

Image for Ziemasvetki  Gadskartu Ierazas

Ziemasvetki Gadskartu Ierazas

By: Stalte, Helmi

Price: $10.00

Publisher: Riga, E. Melngaila Tautas Makslas Centrs: 1989

Seller ID: 002701

Condition: Very Good


47pp. A very good, clean copy. Illustrated - line drawings. A very good, clean, unmarked copy. Ziemasvetku ierazas, Velu laiks, Ziemassvetki. Ticejumi. Telpu rotasana. Miklas Dziesmas ar notim. Speles un rotalas. View more info

Sena Gadskarta

By: Sterna, Mara

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1998

Seller ID: 001108

Condition: Very Good +


Laiku pa laikam der pavedinat seno tautas gara mantu pura ladi, notraukt puteklus, parlukot jauna gaisma dazu labu parasu vai ticejumu - varbut atrodas kas interesants un noderigs. Ka musu senci skaitija gadus; kads bija Meness, kads Saules kalendars; kadas tradicijas un ticejumi tika ieveroti Meness - Saules kalendara svetkos un laikgados; kadas bija seno latvieŇ°u dievibas un gari; ka vini tika gala ar skaugiem, burvjiem un raganam; ka gadskartu reizes puskoja maju; ko... View more info

Image for Latviesu Tautas Miklas, Sakamvardi Un Parunas

Latviesu Tautas Miklas, Sakamvardi Un Parunas

By: Straubergs, K. Editor

Price: $28.00

Publisher: Kopenhagen, Imanta: 1956

Seller ID: 002742

Condition: Very Good


471pp. . Introductory comentary by K Straubergs. Text Interspersed with Jegen's quill illustrations. Includes subject index to riddles - an attractive clean copy. Heavy book. Some additional postage required. View more info

Latviesu Tautas Parazas : Lettische Volksgebrauche

By: Straubergs, Prof K(arlis)

Price: $24.00

Publisher: Riga, Neatkariga Teatra "Kabata" Gramatu Apgads: 1991

Edition: Facsimili Reprint

Seller ID: 001250

Condition: Very Good +


608pp. Reprint of the Latvju Gramata edidton, Riga 1944. Latviesu Folkloras Kratuves Materiali A11. A very good, clean, bright tight copy. "Parazas saista un noteic tradicija un tas ir kopigas lielakam cilveku daudzumam, dzimtai, novadam, pat tautai, ar ritualu saistibu, vairuma bazejas uzapzinatam vai neapzinatam tautas religijas izskanam resp. ticejumiem un izpauzas raksturiga darbiba." (Autors) View more info

Latviesu Tautas Teikas Veronikas Strelertes Izlase Un Sakartojums

By: Strelerte, Veronika

Price: $14.00

Publisher: [Stockholm], Daugava: 1958

Seller ID: 000145

Condition: Very Good


175pp. Illustrated "Ieterpis, iekartojis un illustracijas ar zoss spalvu zimejis Ojars Jegens." Very attractive cream cover showing the slightest of wear and faint age colouration. "Teikas ir musu tautas dzives fragmentara chronika, kur fakti uztaustami fantazijas parveidota un pardimensioneta isteniba." View more info

Maras Laiva Latviesu Tautas Dziesmas Veronikas Strelertes Izlase

By: Strelerte, Veronika [selected by]

Price: $10.00

Publisher: Stockholm, Vegastiftelsens Forlag: 1946

Seller ID: 000175

Condition: Good +


192pp. Cover a little worn and slightly soiled, interior clean and very good. "Stokholma izdota "Veronikas Strelertes tautasdziesmu izlase Maras laiva, 192 lp. Sakuma tai ir prof. Arnolda Spekkes 22 lappusu gara apcere "Dainas un vesture", viela petniecibai. Sai krajuma dainas sakartotas 2 dalas: 1. Zeme, 2. Laudis ar 25 apaksnodalam, ka: dievibas, Latvijas udeni un Riga, sena seta, karavirs, dzimta, kristibas, berna darbi, kazas, dzives zina u.c."( E... View more info

Image for Latviesu Cimdu Raksti

Latviesu Cimdu Raksti

By: Strode, Raimonda; Krustina, Laura (compiled by)

Price: $18.00

Publisher: Riga, Jumava: 2012

Seller ID: 004102

Condition: New


Tiek aplukotas vairakas nodalas, ka cimdi tiek izmantoti latviesu tradicijas, folklora, kadas ir to krasas un raksti. Latviesi cimdus piemin gan tautasdziesmas, gan miklas, gan ticejumos, gan sakamvardos. 144 pp. Extensively illustrated in colour. NEW. "Gramata ir bagatinata ar dazadiem krasniem cimdu atteliem, kuros var aplukot daudzveidigas rakstu variacijas. Kopuma ir aprakstiti 14 cimdu rakstu veidi, to izmantosana. Ir gan attelotas, gan smalki aprakstitas 10 izpl... View more info

Image for Latviesu Etnografija

Latviesu Etnografija

By: Strods, H ( Editor In Chief )

Price: $19.00

Publisher: Riga, Gunars Krollis ( cover): 1969

Seller ID: 003858

Condition: Very Good


594pp. Illustrated. Photographs, drawings, some in colour. Dj. lightly worn, enclosed in clear mylar protector. else a very good clean copy. Latvijas PSR Zinatnu Akademija Vestures Instituts "Gramata aplukoti jautajumi, kas skar latviesu tautas izcesanos, etniska sastava veidosanos, nodarbosanas veidu, kulturas un dzives veida attistibu, sakot no vissenakajiem laikiem lidz musu dienam." ( LNB) "Saprotams, ka daudzas no latviesu etnografijas problemam ari saja darba v... View more info

Image for Latviesu Tautas Dziesmas    Chansons Populaires Lettonnes   Vols I - XII

Latviesu Tautas Dziesmas Chansons Populaires Lettonnes Vols I - XII

By: Svabe, A ; Straubergs, K [editors]

Price: $245.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1952

Seller ID: 002267

Condition: Very Good +


12 volumes 1952 -1956. V1 431pp. V2 470pp. V3 491pp. V4 441pp. V5 460pp. V6 508pp. V7 479pp. V8 459 pp. V9 410pp. V10 434pp. V11 631pp. V12 165pp. Very good condition. A complete set without any markings. Undoubtedly a monumental work. Each volume with its own table of contents listing themes contained within and complete contents in Vol 12. Each volume contains a significant if not substantial ethnographic essay or comentary on the material. Additional p... View more info

Image for Palcmariesu Dziesmu Krajums

Palcmariesu Dziesmu Krajums

By: Vars, Fridrichs Davids

Price: $20.00

Publisher: Upsala, Senatne: 1961

Seller ID: 002689

Condition: Very Good


79pp. Inconspicuous repair to lower front cover, else a very good, clean, unmarked copy. Scarce 200 copies. Izdevis ar ievadu un piezimem Haralds Biezais. Vars ..... Herdera iespaida ir sacis krat latviesu tautas dziesmas .... Gramata iznaca 1808. g. vasara. Musu izdevuma ir iespiests pirma izdevuma negrozits teksts, paturot visas valodas ipatnibas. Vara tautasdziesmu izdevums ir privats izdevums un, liekas tas iespiests loti maza skaita." (H. Biezais) View more info

Lacplesa Dzimsana Pec Andreja Pumpura Eposa "Lacplesis" Motiviem

By: Viets, Nuguyens Kao (Nuguyen Kao Viet)

Price: $18.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 2009

Seller ID: 001238

Condition: As New


70 pp. Fine, as new. Hard cover large format Latvian graphic novel - manga style colour drawings, text in Latvian. "Lacplesa dzimsana. Pec Andreja Pumpura eposa "Lacplesis" motiviem. Kurs gan, lasot eposu Lacplesis, nav iztelojies jauna Lacplesa cinu ar laci, Burtnieku un Lielvarda pilis, gudro Laimdotu, skaisto Spidalu, nodevigo Kangaru, Lacplesa un vina biedru celojumu uz ziemelu zemem, latvju varona divkauju ar Tumso bruninieku. Tomer eposs loti skopi st... View more info

Trejadas Saules Hronologiska Saule

By: Vike-Freiberga

Price: $18.00

Publisher: Riga, Karogs: 1999

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001114

Condition: Very Good


294pp. Front free endpaper excised. "Artistic" doodles by the illustrator that look like a very young child's scribble appear on front and rear end papers and on interior chapter division pages as a recurring motif. Do not be distracted by this artistic "test". SIGNED diagonally on the half title by the author, a well known Latvian folklorist. " Trejadu saulu -- otrais sejums -- veltits saules ka debesu pulkstenu izpetei - taja izsekots tautasdzie... View more info

Image for Saules Dainas

Saules Dainas

By: Vike-Freiberga, Vaira ; Freibergs Imants

Price: $24.00

Publisher: Riga, a/s Gramata: 1998

Edition: Second Edition

Seller ID: 004085

Condition: Very Good +


267pp. Bibliography. Atractive folk style illustrations by Inese Jansons. A very good, clean tight unmarked copy. "...Saules dainas ir it nozimigi sasniegumi musu folkloras un tekstu petniecibas metodologija.Gramata iesakas ar ievadu, kam seko apceres par klasifikacijas principiem un dziesmu strukturu. Gramatai ir skaista apdare un apburosas ilustracijas, par ko pateicamies Inesei Jansonei. Jebkurs latvietis nebus vilies so gramatu nopircis, jo to var baudit gan t... View more info

Image for Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs Essays in Honour of the Sesquicentennial of the Birth of Kr. Barons

Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs Essays in Honour of the Sesquicentennial of the Birth of Kr. Barons

By: Vikis- Freibergs, Vaira ( Edited by)

Price: $39.00

Publisher: Kingston, McGill- Queen's University Press: 1989

Seller ID: 003505

Condition: Almost As New


371pp. Extensive bibliography and index. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. " Latvian folk songs or dainas make up one of the largest bodies of oral literature in the world. Vaira Vikis-Freibergs has assembled a distinguished group of scholars from eight countries who apply a broad spectrum of research approaches to the study of dainas. The result, Linguistics and Poetics of Latvian Folksongs, is a balanced overview of this active field of inquiry. Cr... View more info

Image for Latvijas Udens Dzivinosais Speks

Latvijas Udens Dzivinosais Speks

By: Viks, Ivars

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jumava: 2011

Seller ID: 001764

Condition: Almost As New


156pp. Almost as new. Unread. Latviesu svetavotu un seno zinasanu petnieks Ivars Viks sava gramata atklajis Latvijas upju un ezeru noslepumus, to geografiska izvietojuma kopsakaribas. Aprakstijis juras piekraste noverojamas neparastas dabas paradibas, piekrastes smilsu energetisko speku, ka ari dambju veidosanas vesturi. Pateicoties tiesi Ivaram Vikam, tika atklati Pokaini un Keveles svetavoti. Gramata ieklautas ari dainas un miti par Daugavu un citam udens tilpnem. Gr... View more info