Category: Folklora / Etnografija (Folklore / Ethnography)

Sort

Showing 51-75 of 105

Image for Latviesu Immigracijas Sakumi Albertas Province Kanada Un Karla Plavina Seta  The Beginnings of Latvian Immigration to Ther Province of Alberta, Canada and the Farmstead of Karlis Plavins

Latviesu Immigracijas Sakumi Albertas Province Kanada Un Karla Plavina Seta The Beginnings of Latvian Immigration to Ther Province of Alberta, Canada and the Farmstead of Karlis Plavins

By: Kundzins, Pauls

Price: $34.00

Publisher: East Lansing, Gauja 1980: 1979

Seller ID: 002613

Condition: Very Good +


136pp. Photographs. Includes a condensed English version. Dj shows some very light wear, enclosed in clear mylar protector, else a very good, clean, bright, tight unmarked copy. " Materialiem krajoties atzinu, ka Plavins un vina seta ir tikai kada nozimiga dala ta laika notikumu virkne, ko iezimeja latviesu immigracijas sakumi Kanada. Tapec likas, ka butu nepieciesams noskaidrot vai vienas personas riciba un centienos neizpauzas ari kada kopsakariba ar parejo savu ta... View more info

Image for Latvju Seta  (The Latvian Farmstead)

Latvju Seta (The Latvian Farmstead)

By: Kundzins, Pauls

Price: $75.00

Publisher: Daugava: 1974

Seller ID: 004196

Condition: Very Good +


449pp. Extensively illustrated; photographs, line drawings. Extensive bibliography, notes; 30 page summary in English. A clean, bright, tight copy with very good dj . enclosed in a clear mylar protector. "...tas, ko veicis P. Kundzins, ir tiesam apbrinas cienigs..autors norada, ka darbu sarakstijis, lai saglabatu zinas par to vidi, kur Latvju tautas paaudzes 2000 gadus vadijusas un veidojusas savu dzivi,..Daugavas apgadam pienakas atziniba par si kapitaldarba kvalit... View more info

Image for Latviesu Folklora Mitu Spoguli

Latviesu Folklora Mitu Spoguli

By: Kursite, Janina

Price: $13.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1996

Seller ID: 003618

Condition: Good


431pp. Book condition Good . Book is an example of "perfect binding" pages glued at the spine and the glue seems dry and perhaps ready to crack. Spine worn. Else a good, clean, bright, unmarked copy. Scarce. " Si gramata ir meginajums ielukoties seno latviesu prieksstatos par pasaules un cilveka rasanos, par dievibam un gariem, par zivju un kukainu ... View more info

Image for Mitiskais Folklora, Literatura, Maksla

Mitiskais Folklora, Literatura, Maksla

By: Kursite, Janina

Price: $25.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1999

Seller ID: 003620

Condition: As New


528pp. Footnotes. Almost as new. Pec V.Vikes-Freibergas sacita, J.Kursites zinatniskais petijums parada vertibas, ko saglabajis tautas garigais mantojums, un so vertibu apraksts sniegts saistosa bagata valoda, apvienojot racionalu, analitisku peti-jumu un dzejnieka pasaules uztveri.Valsts prezidente atzime-ja, ka gramatas autore ar savu darbu ne tikai bagatina Latvijas zinatni, bet ir iedvesmo studentus un rosina uz zinatnisku darbu." (LVP kanceleja) Autorei ir loti pla... View more info

Image for Virtuves Vardene

Virtuves Vardene

By: Kursite, Janina

Price: $26.00

Publisher: Riga, Rundas: 2012

Seller ID: 003723

Condition: New


992pp. NEW "Vairak neka 900 lappusu biezaja vardene atradisim gan skaidrojumus par neskaitamu edienu izcelsmi un pagatavosanas tradicijam, gan uzzinas par dazadam ar virtuvi un edienu pasniegsanu saistitam darbibam un izteicieniem. Vardene iesakas ar aprakstu par ediena un dzeriena vietu musu kultura - par ta atspogulojumu literatura un folklora, vietu starp dabas un kulturas pasauli, par da┼żadiem tabu, ticejumiem un aizspriedumiem par edienu. Tapat J.Kursite sniedz ies... View more info

Kalevala Somu Tautas Eps

By: Laicens, Linards, Translator

Price: $22.00

Publisher: (Copenhagen), Imanta: 1959

Edition: Third Edition

Seller ID: 001192

Condition: Very Good +


387pp. A very good, clean, tight copy. Glossary and brief commentary. Gallen -Kallela's illustrations appear full page, but in b&w.. "Musu literaras kulturas tulkojumu sektora ar Kalevalas atdzejojumu (Laicens) sev ir nodrosinajis cienijamu stavokli, bet ka tads, kas vareja izmantot originalu, vins minams blakus izcilakajiem somu tautas epa atdzejotajiem." ( Izdevejs) View more info

Zemnieku Telpu Apgaismojums

By: Latvijas Etnografiskais brivdabas Muzejs

Price: $8.00

Publisher: Riga, Avots: 1987

Seller ID: 001218

Condition: Very Good +


56pp. Illustrated. Line drawings. A very good, clean copy. " Si izdevuma merkis - sniegt tuvaku ieskatu par dazadu gaismeklu konstrukciju, izgatavi un lietojumu latviesu zemnieku saimniecibas laika posma no 10 - 12 gs. lidz 20. gs. 30 gadiem. Uzskaititas visas patlaban muzeja fondos esosas apgaismes ierices sistamizetas noteiktas grupas vadoties pec to konstrukcijas --" (Avots) View more info

Dzukstes Pasakas

By: Lerhis-Puskaitis, A

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zvaigzne: 1991

Edition: Second Edition

Seller ID: 001086

Condition: Very Good +


301pp. Very good, clean, tight copy. Reissue of the profusely illustrated 1980 edition, but without the pictures. " Izlase sakopotas 130 pasakas no 430, ko pagajusa gadusimta beigas Dzukste pierakstijis A. Lerhis- Puskaitis. Tas parstav visus butiskakos pasaku tipus un veido vienu no nozimigakiem atseviska novada pasaku krajumiem latviesu folkloristika--" (Zvaigzne) View more info

Dzukstes Pasakas

By: Lerhis-Puskaitis, A

Price: $17.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1980

Seller ID: 001422

Condition: Very Good


330pp. Spine mildly wrinkled, else a very good, clean, tight copy. Extensively illustrated, b&w vignettes. "Izlase sakopotas 132 pasakas.... tas parstav visus butiskos pasaku tipus ... to vidu tadi paraugi ka Kurbads un Spriditis" View more info

Image for Latviesu Svetki  Latviesu Svinamas Dienas  Prof K. Strauberga Redakcija

Latviesu Svetki Latviesu Svinamas Dienas Prof K. Strauberga Redakcija

By: Lideks, Osvalds

Price: $14.00

Publisher: Riga, Scientia: 1991

Seller ID: 001439

Condition: Very Good +


289pp. Reissue of 1940 edition. Illustrations. A very good, clean, tight, bright copy. With seminal summaries in German, English and Russian. "Sai svetku svinesana varam saskatit daudz simbolikas. So svetku tradicijas galvenokart saistas ap saules speka stiprinasanu, auglibas vairosanu un aizsargasanos pret dazadiem launajiem gariem. Katriem svetkiem ir raksturigi edieni." (autors) View more info

Image for Krasosana Ar Augu Krasvielam

Krasosana Ar Augu Krasvielam

By: Madre, Ilga

Price: $14.00

Publisher: Riga, Avots: 1990

Seller ID: 002466

Condition: Very Good +


111pp. Colour illustrations. A very good, clean, tight copy. "Gramata aprakstita skiedru krasosana ar augu krasvielam Autore iepazistina ar [Latvija] sastopamiem, krasosanai derigajiem augiem, ka sos augus ievakt, sagatavot un uzglabat. Sniegts krasosanas procesa un ta rezultata iegustamo krastonu apraksts. " dzijas krasosanas seno prasmi ar augu izcelsmes krasvielam vislabak parzinot un lietojot audejas. Vertigu mantojumu sava gramata "Krasosana ar augu kr... View more info

Image for Tales of the Amber Ring

Tales of the Amber Ring

By: Maly, Milos (Told by)

Price: $18.00

Publisher: London, Orbis Publishing: 1985

Edition: First English Edition

Seller ID: 003283

Condition: Very Good +


189pp.(+3) A very good, bright, tight unmarked copy. Tr. by Vladimir Varecha. Numerous b&w and full colour illustrations by Sis. " Each story creates a world of its own, one which you are unlikely to have encountered before, or ever to find again--- marvellous tales from Estonia, Latvia, Lithuania as well as from Finland, full of earthy humour --heroism and romance" Slightly over 1kg. Additional postage required. Please inquire after best postal rate. View more info

Image for Greizie Rati : Miklu Gramata Gimenei Lasama Un Minama No Abiem Galiem

Greizie Rati : Miklu Gramata Gimenei Lasama Un Minama No Abiem Galiem

By: Medene, Ivete, Medenis, Vidvuds

Price: $16.00

Publisher: Riga, Autorizdevums: 2010

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 004152

Condition: Very Good +


233pp. A very good, almost as new copy. Presentation copy Inscribed by the authors; " Martinam xxxxxx Greizajos ratos, Latvijas Radio Iveta Vidvuds"Gramata kopa ar latviesu tradicionalas kulturas zinatajiem un uzturetajiem, pazistamiem Latvijas radio zurnalistiem, Ivetu un Vidvudu Medeniem, minesim miklas, gan vecum vecas, gan jaundarinatas, kas atsutitas no visiem Latvijas novadiem. Miklu gramata gimenei adreseta visa vecuma cilvekiem labai atputai. Sanaciet visa gimen... View more info

Image for Musu Godi Un Svinamas Dienas : Padomi Ka Musdienas Izvest Sencu Godus Un Svinamas Dienas

Musu Godi Un Svinamas Dienas : Padomi Ka Musdienas Izvest Sencu Godus Un Svinamas Dienas

By: Memenis, Arvids

Price: $15.00

Publisher: Riga, Viesturs: 1992

Seller ID: 004049

Condition: Very Good


202pp A very good clean tight unmarked copy. Paper begining to age.. " Ceru, ka si gramata paidzes tiem, kam musu sencu dzives zina vel nav zuduse. Musu tautas stiprums ir musu tradicijas. Cik ilgi mes vinas saglabasim, tik ilgi ir ceribas, ka musu tauta dzivos un neizgaisis---- Sis ir tikai cela sakums" (Autors) Krustabas. Vedibas. Vedibas kadreiz. Vedibas sodien. Vedibu norise 2 dienas. Martosana. Vedibas 1 dienas norise. Vedibas svesnieku skatijuma. Musu miruso pie... View more info

Image for Olinkalna Un Lokstenes Pilsnovadi 3. - 13. Gs. Arheologiskie Pieminekli

Olinkalna Un Lokstenes Pilsnovadi 3. - 13. Gs. Arheologiskie Pieminekli

By: Mugurevics, E[valds]

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1977

Seller ID: 003459

Condition: Very Good +


142pp. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. Summary in Russian and German."1977.gada tiek izdota monografija "Olinkalna un Lokstenes pilsnovadi 3.-15.gs.", kura izsekota latgalu kulturas un viena Latvijas vesturiska novada attistibai vairak tukstos gadu gara posma. E.Mugurevics pilu petniecibas jautajumus risinajis kompleksi, pieversot uzmanibu ne tikai celtniecibas liecibam, bet ari pils iedzivotaju materialajai kulturai, vietejo un vacu iecelotaju kultu... View more info

Image for Latvju Velis Junga Un Arhetipiskas Psihologijas Skatijuma

Latvju Velis Junga Un Arhetipiskas Psihologijas Skatijuma

By: Muks, Roberts

Price: $12.00

Publisher: Riga, Valter Un Rapa: 1999

Seller ID: 003267

Condition: Very Good


222pp. A very good, clean copy. Informative footnotes and bibliography. " Latviskas Dievestibas modela skaidrojums un augsts vertejums, salidzinajuma ar citu ticibu un filozofisko sistemu modeliem, dots pasaule pazistama latviesu rakstnieka, dzejnieka, izcila domataja un filozofa Roberta Muka darbos ("Latvju velis Junga un arhetipiskas psihologijas skatijuma" un 222pp. Some very light wear to cover else a very good, clean copy. "Cela uz Rietumu nirvanu caur Latviju").... View more info

Dindaru Dandaru Latviesu Rotalas Un Speles

By: Muktupavels, Valdis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Avots: 1989

Seller ID: 000338

Condition: Very Good


134. Some faint wear to cover, else a very good, clean tight copy. Folklore; seasonal games and play including related songs with notation. One page summary in English. "Krajuma apkopotas rotalas saistiba gan ar dazadam godibam cilveka muza - kumibam, kazam, bedibam.." View more info

Image for Etnografiskais Ornaments  Latviesu Etnografiskais  Mantojums 2

Etnografiskais Ornaments Latviesu Etnografiskais Mantojums 2

By: Nadzina, Valija

Price: $11.00

Publisher: Riga, Zvaigzne:

Seller ID: 001871

Condition: New


24pp. Illustrated in colour. A new fresh copy. "Pieredzes bagata pedagoge un izcila latviesu ornamenta parzinataja, rokdarbniece Valija Nadzina gramata "Etnografiskais ornaments" iepazistina ar latviesu ornamentiem, to veidosanas likumibam, ka ari sniedz ieskatu rakstu saceresana. Gadsimtiem ilgi latviesus, tapat ka citas tautas, ikdienas gaitas ir pavadijusas zimes. Tagad var tikai minet, ka tas radusas. Iespejams - noverotas daba, bet pec tam - izteiktas linijas. Senai... View more info

Image for Liela Pirts Gramata

Liela Pirts Gramata

By: Pavare, Lolita

Price: $14.00

Publisher: Riga, Aplis: 2003

Seller ID: 002252

Condition: Almost As New


250 pp. Almost as new. "Liela pirts gramata" sniegs jums izsmelosu un daudzveidigu informaciju par pirti. Taja sakopotas atzinas, kas jums palidzes pilnvertigi izbaudit pirts proceduras; taja pastastits viss par musdienu pirti - sakot no latviesu tautas ticejumiem un beidzot ar infrasarkano staru kabinem. Gramata satur informaciju par latviesu, krievu, somu, japanu, turku u.c. nacionalajam pirtim - to prieksrocibam un ipatnibam. Masaza ar kuplu un smarzigu slotu, arom... View more info

Image for Dievatzina  Vedas Un Dainas

Dievatzina Vedas Un Dainas

By: Raudupe,Rudite

Price: $16.00

Publisher: Riga, Madris: 2002

Edition: First

Seller ID: Riga 16au

Condition: Very good +


296pp A very good, clean, bright, tight copy. This first hardcover edition has a more substantial heft to it than the second paper edition. "Dievatzina vedas un dainas" apskata Latvijas gara mantojumu - dainas - no filosofiska, gariga un psihologiska viedokla, salidzinot dainas pausto dziveszinu ar macibam, ko lasam Indijas vedas. Lidztekus dzili filosofiskai vedantiskai interpretacijai, autore min daudz praktisku piemeru no ikdienas dzives un bagatina savu analizi ar ... View more info

Latvijas Svetvietas Un to Laudis

By: Rotbaha, Daila

Price: $22.00

Publisher: Riga, Jumava: 2006

Seller ID: 001251

Condition: As New


174pp. Colour photographs. Fine, as new. Latvijas svetvietu petniece Daila Rotbaha sava gramata vesta par nozimigas latviesu kulturas sakralas bagatibas - svetvietu - vienreizigumu un krasnumu. Izdevuma lasitaji var iepazities ar svetvietu butibu; svetvietu izsutisanas principiem un svetvietas veicamajiem rirualiem. Gaisa gramatas noskana rosina daba meklet dzives harmoniju un smelties pozitivo energiju. Gramata papildinata ar Latvijas karti, kura atzimetas izdevuma mi... View more info

Latviesu Tautas Dziveszina 2 Daba Debesis Dievibas

By: Rudzite, A

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1990

Seller ID: 001093

Condition: Very Good +


156pp. A very good, clean, tight copy. "Cilveks ir Dabas dala un nak pasaule, lai lidz galam paliktu nemitiga saskarsme ar to. Sis darbs radits, lai paraditu, kada vieta latviskaja dziveszina ir Dabai, Debesu spidekliem, senajam Dievibam un ka latvietis sajas paradibas prot saskatit Muzibas atspulgu." View more info

Image for Latviesu Tautas Dziveszina  1

Latviesu Tautas Dziveszina 1

By: Rudzite, A

Price: $11.00

Publisher: Riga, LNNK: 1990

Seller ID: 001761

Condition: Good +


366pp. A good, clean, unmarked copy, Cover lightly creased and bumped. " ----krajums --- kas iznak piecos sejumos, ieved mus latviesu domu un atzinu pasaule, stasta par tautas ilgam un sapniem, ipasi akcentejot tas brivibas ilgas ---- Pirmaja sejuma pieskaramies latviesu gara darbinieku atzinam par cilveka sutibu, par latvisko vertibu orientaciju, par tautas vesturisko sapi, par karsto Tevzemes milestibu un neremdinamam alkam pec brivibas View more info

Image for Latviesu Tautas Dziveszina  4  Tikumi Vertibas

Latviesu Tautas Dziveszina 4 Tikumi Vertibas

By: Rudzite, Anta

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1993

Seller ID: 001694

Condition: Very Good +


414pp. A very good, clean, tight copy. Latvju tautas tikumu maciba ir viens no tiem avotiem, kas laus parvaret garigo krizi, palidzes attirities no svesam ietekmem un atgriezsties pie savam saknem, nedzivot tikai sodienai, bet spet ari spriest un rikoties ---" ( a. Rudzite) View more info

Image for Latviesu Vestitajas Folkloras Dzive Tauta 19. Un 20. Gadsimta.

Latviesu Vestitajas Folkloras Dzive Tauta 19. Un 20. Gadsimta.

By: Rudzitis, Jazeps

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne: 2006

Seller ID: 001693

Condition: As New


180pp. Fine. As new. Unread. "Jazeps Rudzitis ir gan folklorists, gan literaturzinatnieks, gan ari dzejnieks. Gramata apkopots Jazepa Rudzisa individua-ajas un kolektivajas folkloras ekspedicijas, lauka petijumos savaktais materials par sastaptajiem spilgtakajiem teicejiem, vinu stastisanas manieri, veidu, ka vin, kontaktejas ar klausitaju.Izdevums atspogulo folkloras petnieka pieredzi vairak neka divdesmit piecu gadu garuma (1950-1970. Tradicionalaja kultura tam ir... View more info