Category: Proza (Prose)

Sort

Showing 26-50 of 476

Image for Misters Latvija

Misters Latvija

By: Bankovskis, Pauls

Price: $13.00

Publisher: Riga, Karogs: 2002

Edition: First Edition

Seller ID: 004192

Condition: Very Good +


287pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Paula Bankovska ----- romans ir par cilveka atminas neuzticamibu, savas pieredzes un piedzivojumu izpuskosanu. Par to, ka svesas atminas un vestures gramatas atrodamie fakti pamazam parversas par savu, skietami istu, autentisku pieredzi. Par atminu stastitaja meliem, kas jau sen parvertusies ticamiba. Pienemti svesi vardi, segvardi, iesaukas, begsanas un vajasanas, talas zemes piedzivotas dekas un sausmas - visa tik dau... View more info

Vilka Ena (Shadow of the Wolf) Romans

By: Barviks, Dzems (James Barwick)

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1980

Seller ID: 000747

Condition: Very Good +


276pp. Dj. shows some light wear to extremities, else a very good, clean, bright copy. " Velak neapbrunotais Me. 110 nogazas pie Glazgovas. Pec neilga laika ta tuvuma atrada ar izpletni nolaidusos vacu virsnieku ar lauztu potiti. Vinu aizveda aizveda uz slimnicu, kur vins - velak apgalvoja, ka vins esot Rudolfs Hess." View more info

Image for Saule Merktie

Saule Merktie

By: Bels, Alberts

Price: $11.00

Publisher: Riga, Preses Nams: 1995

Seller ID: 003043

Condition: Very Good ++


151 pp. A very good, clean, tight copy. "Gribetos teikt, ka romans ir radniecigs Dienvidamerikas magiska realisma autoriem, kuri uzskatija par savu uzdevumu nodoties pagatnes atsauksanai, lai izlabotu vesturi, kas tik biezi rakstita no iekarotaju un valditaju perspektives --- Saja daudzveidiga teksta vesturiskas personas, autora izdomati teli, Bibeles personazi un figuras no folkloras sadzivo bez liekiem paskaidrojumiem par istenibas sfairu saplusanu viena literara rea... View more info

Image for Bille

Bille

By: Belsevica, Vizma

Price: $12.00

Publisher: Riga, Jumava: 1995

Edition: Second Edition

Seller ID: 003276

Condition: Very Good +


206pp. Aery good tight clean copy ""Bille" ir daleji autobiografisks stasts par bernibu pirmskara Latvija, par meiteni, kuras neparasti verigajam skatienam un jutigajai sirdij pieauguso pasaule biezi liekas neizprotama un sapigi mulsinosa." View more info

Image for Billes Skaista Jauniba

Billes Skaista Jauniba

By: Belsevica, Vizma

Price: $13.00

Publisher: Riga, Jumava: 1999

Seller ID: 003282

Condition: Very Good +


195pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Stasts par Billi nav autobiografija tiesa nozime. Man bija japastasta par to, ka dzivoja pilsetas nomale loti trucigi cilveki, kam ulmanlaiki nebija nekada paradize. Ari nekads ipass patriotisms pie viniem nebija manits, bet nebija manits ari tas, ka vini sapnotu ieklauties Padomju Savieniba" View more info

Image for Nelaime Majas   Stasti

Nelaime Majas Stasti

By: Belsevica, Vizma

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1979

Seller ID: 003391

Condition: Very Good +


132pp. A very good, clean, tight copy. "Musu parnopietnaja cieteju kultura, Vizmas Belsevicas humoristiskie stasti ir atspirdzinoss gaisa malks. Saja krajuma 6 stastos komiskais mijas ar tragisko un rezultats ir aspratigi melna humora stasti ar spilgtiem cilveku tipaziem. --- Stasti sarakstiti raita, dabiska valoda bez ideologijas un politikas iepisanas. Belsevica mak veidot spilgtus portretus un izveidot stastu no pavisam ikdieniskam situacijam." (msmarii) View more info

Image for Lauzta Sirds Uz Goda Dela   Stasti

Lauzta Sirds Uz Goda Dela Stasti

By: Belsevica, Vizma

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1997

Seller ID: 003482

Condition: Very Good +


190pp. Almost as new. "Es varu aizmirst, ka jel sauc kadu virieti, kuram esmu veltijusi graujosu milestibas dzejoli, bet ne muzam neaizmirsisu, ka viena sieva gabalinu aiz Jaunpiebalgas teica: "Lietus sodien pardebesiem vien, pardebesiem vien..." (autore) View more info

Image for Bille Dzivo Talak

Bille Dzivo Talak

By: Belsevica, Vizma

Price: $12.00

Publisher: Riga, Jumava: 1996

Seller ID: 003560

Condition: As New


221pp. As New. "Billes skats nav apmiglots no valdosas propagandas, un vinai nav gruti saredzet ka padomju ta vaciesu politikas bezjedzibas un liekulibas, ka ari noziegumus, ko valdosa iekarta attaisno patiesibas un taisnibas varda." View more info

Image for Kikuraga Stasti

Kikuraga Stasti

By: Belsevica, Vizma

Price: $10.00

Publisher: Riga, Liesma: 1965

Seller ID: 003647

Condition: Very Good


113pp. A very good, clean copy. Autores tresa gramata. "Stastu un novelu krajums "Kikuraga stasti" ar savdabigu humoru paradita zvejnieku dzive, tas dazadie samezglojumi. V. Belsevica ir laba noverotaja un ari raksturotaja. Sizeta risinajums ir lakonisks, intrigejoss, bez garam retrospektivam personazu dzivesstastu atkapem, koncentrets uz darbibas attistibu" (R. Urbans-Orbans) xx View more info

Image for Majestate Un Pertikis

Majestate Un Pertikis

By: Bendrupe, Mirdza

Price: $13.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1950

Edition: Second Edition

Seller ID: 004210

Condition: Very Good +


94pp. A very good, clean, tight copy."Tacu vinas stastu krajumi "Majestate un pertikis" (1938) un "Dieva viesuli" (1942) ir ne tikai lidzvertigi Adamsona isprozai, bet ari tuvi tai poetiska zina --stastos klejo vienvienigi divaini, vientulnieki, dazadu kompleksu apsestie un sevi iekapsulejusies ipatni. -- Aizplivurotu majienu vieta - neslepta erotika. --Krajuma "Majestate un pertikis" (virsraksts izteiksmigi raksturo Bendrupes speles principus: lidzas ir "augstais" un "z... View more info

Image for Minotaura Medibas

Minotaura Medibas

By: Berelis, Guntis

Price: $13.00

Publisher: Riga, Atena: 1999

Seller ID: 003795

Condition: Very Good +


303pp. A very good, clean, bright, tight copy. Guntis Berelis ir nenoliedzami videjas paaudzes prominentakais kritikis (dz. 1961). Un so godu vinam varetu pieskirt par vina plaso un iezimigo skatu uz musu literaro dzivi, ka ari, un varbut vajadzetu teikt, it seviski, par vina rakstiem, kas iemaldas musu un pasaules literatura. Vina Minotaura medibas ir tuvakas prozai, neka kritikai. Tas sastav no vairakiem esejveidigiem stastiem, izteikti sui generis, kur ierastie apzim... View more info

Viena Nedela Ernas Dzive

By: Berzina, Lucija

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1984

Seller ID: 000791

Condition: Very Good +


192pp. A very good, clean,bright, tight copy. "Ir zimigi, ka Erna pati kaut ka jutas vainiga par to, ka bijusi gleznot un nav bijusi tragiskaja nakti pie savas gimenes, pie sava berna, kaut ari vinai tapat ka musu tautas vairumam, nebija ne jausmas, ka kaut kas tik briesmigs varetu notikt - dzidamas pec dzives piepildijuma maksla, Erna ir tikusi atskirta no vira un berna un palikusi viena." ( N. Valtere) View more info

Lidzinieks

By: Berzina, Lucija

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1976

Seller ID: 000137

Condition: Very Good +


280pp. " ... maskas valkatajs ir trimda dzimusais latviesu vecaku dels Andris. Vins iedomajas un grib dzivot kosmopolita dzivi, noliegdams pat savu tautibu un tik loti aizraujas sava loma, ka klust divdabis, schizofrens, kuram sak radities vina pasa dubultnieks." View more info

Jaunibas Atblazma Muslaiku Pasaka Veclaiku Skatijuma

By: Berzina, Lucija

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1986

Seller ID: 000630

Condition: Very Good +


215pp. "Apstaklis, ka latviesu dziesmu svetki notiks Griekija, rada lasitaja interesi. Ka gan svinibas risinasies Aigejas juras krastos? Autore mus tur aizved uz septinam dienam. ..Stastijums nosaukts par pasaku, jo darbojas dieviete, salas valdniece, kas uzturas kalna sena templa drupas...." ( I. Ozolina) View more info

Latviesu Dziesmu Svetki Trimda 1946-1965

By: Berzkalns, Valentins

Price: $30.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1968

Seller ID: 001128

Condition: Very Good +


445pp. Photographs, index. Clear plastic jacket. Trimdas muzikalogs, komponists un dirigents, Valentins Berzkalns beidzis Rezeknes Skolotaju institutu, veidojis tautasdziesmu apdares, stradajis pie "Latviesu muzikas vestures vardnicas" sagatavosanas, rakstijis par Jurjanu Andreju. No 1968. gada Berzkalns ir bijis izdevuma "Latvju Muzika" galvenais redaktors. Heavy book. Extra postage. Please contact Trimdadimd for best shipping rates prior to purchase, pl... View more info

Ar Jokiem Joki Mazi

By: Birze, Miervaldis

Price: $10.00

Publisher: Kulturas Biedriba Harmonija: 2001

Seller ID: 000472

Condition: Very Good +


190pp. Neat inscription on ffe. Almost as new. Miervalza Birza humorisko stastu sakopojums. Rakstiti padomju laikos un raksturo ari pazobojamas cilvecigas ipasibas ... varetu teikt "atskatoties japasmaida..." View more info

Image for Naves Ena  Novele No Rudolfa Blaumana

Naves Ena Novele No Rudolfa Blaumana

By: Blaumanis, Rudolfs

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zelta Abele: 1937

Seller ID: 002400

Condition: Good+


62pp. A very good copy. Gift inscription on second free endpaper. Some light ageing. Scarce. 500 copies. Marijas Mucenieces gravejumi vara un grafiskais ieterps. View more info

Image for Svesinieks

Svesinieks

By: Bodsvorts

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 2002

Seller ID: 001369

Condition: Very Good +


245pp. A very good, clean, tight, bright copy. Tr. by. Inese Veide "Romana "Svesinieks" Freds Bodsvorts atklaj, cik specigs ir dzimtas vietas, dzimto maju aicinajums. Autors stasta par indianu meiteni Kaninu, kura iepazinusi civilizaciju vairak par saviem tautasbraliem, turklat iemilejusi baltadainu jaunekli. Vai vina spes atteikties no savas tautas un ieklauties balto pasaule? Vai Rorijs - students no Kanadas - parkaps aizspriedumiem, spes ziedot karjeru un ... View more info

Image for Skarbos Vejos "Dievs Daba Darbs" Otra Dala Gramata Jauniem Un Veciem

Skarbos Vejos "Dievs Daba Darbs" Otra Dala Gramata Jauniem Un Veciem

By: Brigader ( Brigadere ), Anna

Price: $18.00

Publisher: Valtera Un Rapas Akc. Sab. Izdevums: 1931

Seller ID: 001984

Condition: Very Good


343pp Illustrations for this edition by Indrikis Zeberins. Inner hinge slightly tender. Some very slight wear to very top and bottom of spine, else a very good, solid, clean, tight copy. "Tuvakos draugus maza Annele atrada daba, par ko stasta atminu gramata "Skarbos vejos". Ganu gaitas meitene iepazina atmatas skaistumu. Tur lielais, pelekais akmens, ap kuru "vejiem sava skreja vajag mest likumu", bija Anneles "stipra pils, iemilota sapnu un rota... View more info

Dzelzs Dure

By: Brigadere, Anna

Price: $12.00

Publisher: Minneapolis, Tilts: 1968

Seller ID: 000253

Condition: Very Good +


175pp. Neat Inscription on front ep. else a very clean, bright, tight copy. "Dzelzs dure apraksta haotisko stavokli, kada atradas Latvija 1917. un 1918. gada..... Brigadere parada tragisko, negodigi izmantoto un pievilto latviesu strelnieku, uzputigo baltvacu pilsoni un okupacijas armijas karaviru, laupisanas kares parnemto puli un ceribas vilusos, posta nospiesto latviesu tautu tanis drumajas dienas." View more info

Image for The Annele Trilogy   A Book For Young And Old

The Annele Trilogy A Book For Young And Old

By: Brigadere, Anna

Price: $22.00

Publisher: St. Paul, Ytterli Press: 2014

Seller ID: 003831

Condition: New


657pp. NEW from Publisher. Anna Brigadere (1861-1933) was a distinguished Latvian playwright, poet, and novelist. Her semi-autobiographical three-part novel, The Annele Trilogy, is packed with colorful characters, animals as memorable as its people, and the lovingly rendered landscapes of Latvia before the turn of the 19th century a book for young and old that vividly describes a small girl's expanding world, uncovering the roots of three forces that give meaning to huma... View more info

Tiesasanas Ka Kekis Advokata Gutupa "sakartosanas" Receptes

By: Bruklenis, Janis ( Lato Lapsa?)

Price: $14.00

Publisher: Riga, Mantojums: 2007

Seller ID: 000749

Condition: Very Good +


339pp. Almost as new. Ar pazistama Lato Lapsas prieksvardiem. "Ja sarunu atsifrejumi ir autentiski, proti, ja sadas sarunas tiesam ir notikusas, tas rada aizdomas par iespejamam koruptivam saitem, nelikumigu un neetisku ricibu tieslietu un iekslietu sistema, ari visaugstakaja limeni - Gramata publicetie sarunu atsifrejumi varetu radit aizdomas par "pareizo"tiesnesu sarunasanu konkretam civillietam, "pareizu" spriedumu gatavosanu pat tadu, kurus tie... View more info

Image for Meistars Un Margarita

Meistars Un Margarita

By: Bulgakovs, Mihails

Price: $13.00

Publisher: Riga, Jumava: 1996

Seller ID: 003005

Condition: Very Good +


411pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Manuskripti nedeg" - rakstija Mihails Bulgakovs, ar visu savu dailradi apstiprinadams so aksiomu. "Manuskripti nedeg" - lai kvelo musu sirdis un smadzenes, lai ir musu bauslis, sezoties pie papira lapas, klavierem, nemot roka otu, kapjot uz skatuves vai stajoties kinokameras prieksa. /Ojars Vacietis no krajuma "Ar puces spalvu" No krievu valodas tulkojis Ojars Vacietis. View more info

Image for Bet - Debesis Iesiets Mezgls

Bet - Debesis Iesiets Mezgls

By: Cakla, Ieva

Price: $12.00

Publisher: Riga, Lauku Avize: 2008

Seller ID: 002151

Condition: Very Good +


207pp. Photographs; extensive, detailed bibliography of Caklais work. "Dzejnieka sievas atminu gramatu par Mari Caklo veido spilgtas epizodes, ko Ieva Cakla, budama laba stastitaja, karto krasaina mozaika. Sakot ar abu nejauso iepazisanos literara sarikojuma Liepaja, tas papildina Mara Cakla laikabiedru atminas, Ievas izraudziti dzejoli un fotografijas. Gramata pastarpinati, bet spilgti iezimejas M.Cakla draugu un laikabiedru portreti. Roalds Dobrovenskis par gramatas... View more info

Image for Mana Milestiba   [Stasti]  Anslava Eglisa Ievads, Zimejumi Ar Pildspalvu Un Grafiskais Ieterps

Mana Milestiba [Stasti] Anslava Eglisa Ievads, Zimejumi Ar Pildspalvu Un Grafiskais Ieterps

By: Caks, Aleksandrs

Price: $15.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1980

Edition: Second Edition

Seller ID: 003369

Condition: Very Good +


318pp. Pen and ink illustrations by Eglitis. a very good, clean, tight, bright copy , d.j. enclosed in a clear mylar protector. "Parlasot Caka prozu, visvairak parsteidz tas, ka vina pieeja un ari apdare nebut neliekas novecojusi un nereti tiesi tiksmina ar savu "modernibu". Regainiba, sirealisms tagad pasaules literatura tiek kopts vel daudz vairak neka tad, kad Caks rakstija savus stastus." [Anslavs Eglitis] View more info