Category: Pardomas/Esejas (Reflections/Essays)

Sort

Showing 1-25 of 119

Image for Kara Invalids Tev Nebus Aizmirst Nrs.3-22

Kara Invalids Tev Nebus Aizmirst Nrs.3-22

By: N/A

Price: $56.00

Publisher: Memmingen, Latviesu Kara Invalidu Apvienîba: 1959

Seller ID: 004157

Condition: Very Good +


Issues 3-22 bound together in two navy blue faux leather volumes V. 1: issues 3-14 and V2: issues 15-22. Both volumes ex libris but without any library markings, just some light faint clear residue from transparent scotch tape on endpapers. Else clean, tight and unmarked in very good condition. Latviesu bijuso karaviru un lietprateju atminas un pardomas. Both volumes together weigh 2.7 kg. Additional postage at cost will apply. View more info

Image for Latvietiba Vakar, Sodien... Un Vai Bus Ritdien (iss Sistematisks apskats)

Latvietiba Vakar, Sodien... Un Vai Bus Ritdien (iss Sistematisks apskats)

By: Abele, Alfreds

Price: $12.00

Publisher: Riga, Vieda: 2001

Seller ID: 001784

Condition: Very Good +


174pp. "Publicists Alfreds Abele plasam lasitaju lokam jau pazistams ka popularas gramatas "Latvietiba" un daudzu rakstu autors. Vins ir kibernetikis-sistemanalitikis, ar ko izskaidrojama vina kompleksa un originala pieeja valstisko problemu un ar latviesu tautas dzivi saistito sabiedriski politisko paradibu novertesana. Stradajis Zinatnu akademija, Latvijas Valsts Universitate, Rigas Politehniskaja instituta; pec Latvijas Republikas atjaunosanas - Latvijas Republikas valdibas administracija un Valsts kontrole." View more info

Image for Kosmosofija  Atreferejumi No Otra Lerkciju Cikla Dievs, Pasaule Un Cilveka Stavoklis Tani Inigaesnoimantagara Joga MacIba

Kosmosofija Atreferejumi No Otra Lerkciju Cikla Dievs, Pasaule Un Cilveka Stavoklis Tani Inigaesnoimantagara Joga MacIba

By: Balodis, A.P.

Price: $25.00

Publisher: Toronto, "Autora Izdevums": 1981

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 004587

Condition: Very Good +


463pp. A very good, clean tight bright copy. A reprint of the 1935 Riga edition. "1935.gada, Riga, klaja naca Baloza gramata "Kosmosofija", kura joprojam piesaista lasitaju uzmanibu, maina iesikstejusos uzskatus un palidz uz pastavoso palukoties no cita redzes punkta. Varetu pat teikt, ka si ir viena no spilgtakajam gramatam, kada tikusi izdota latviesu valoda, kura autors sistematizeta veida centies pasniegt macibu par svarigo musu dzive - Dievu, pasauli un cilveku stavokli taja." (e.misterija) View more info

Baltijas Westnescha Diwdesmitpeezu Gadu Jubilejaj Par Peeminu Isdota No Baltijas Westnescha Administrazijas. Riga, 1893 Gada

By: Baltijas Westnesis

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Toronto Latviesu Biedriba: 1976

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 000529

Condition: Very Good


Reprint of 1893 edition. Base of spine shows some wear, else a very good, clean, tight, bright copy. "Kopeja darba veidojas latviesu tautas ideologija, kuras paudejs un skaidrotajs tautas atmodas laika beigu posma bija Baltijas Vestnesis. Visi laikraksta lidzstradnieki sava gara dzives ievirze bija idealisti...." View more info

Image for Ievads latviesu literatura : sistematisks latviesu literaturas parskats : dazi 30. gadu rakstnieki-- Caks, Adamsons, Medenis. by Janis Bicolis.

Ievads latviesu literatura : sistematisks latviesu literaturas parskats : dazi 30. gadu rakstnieki-- Caks, Adamsons, Medenis. by Janis Bicolis.

By: Bicolis, Janis

Price: $11.00

Publisher: ASV, Ramave: 1991

Seller ID: 003465

Condition: Almost As New


175pp. An almost as new copy. "Japatur prata, ka sie materiali aptver laiku latviesu literatura lidz 70. gadam" Gramata ir labs kodoligs ievads latviesu literatura, itseviski tas sakumos. View more info

Image for Enas Par Torniem

Enas Par Torniem

By: Biezais, Haralds

Price: $11.00

Publisher: Ziemelblazma: 1978

Seller ID: 002362

Condition: Very Good


103pp. Some very light superficial wear, else a very good, clean, unmarked copy. "Pirma dala aptver rakstus, kas izteic principialas domas par dieviem un baznicam ---- Otra dala ir apvienoti raksti, kas iztirza problemas, kas ir saistitas ar latviesu trimdas baznicas dzivi ---- Tresa dala ir lasami raksti, kas aqttiecas uz sasapejusam latviesu trimdas un dzimtenes baznicas attieksmem. --- Trimdas situacija piespiez mums parbaudit ne tikai kristigo bet ari latvisko apzinu." (H. Biezais) View more info

Image for Die Bedeutung Der Varianten Fur Das Verstandnis Der Dainas  The Importance of Variants for Interpreting the Dainas

Die Bedeutung Der Varianten Fur Das Verstandnis Der Dainas The Importance of Variants for Interpreting the Dainas

By: Biezais, Haralds

Price: $10.00

Publisher: Almqvist & Wiksell: 1970

Seller ID: 003441

Condition: Very Good


[12] pp Offprint from Donum Balticum To Professor Christian Stang on the occasion of his seventieth birthday Edited by Velta Ruke Dravina. A very good, clean unmarked copy. Presumably INSCRIBED BY AUTHOR "Ar Ziemassvetku sveicienu no autora 1976" Text in German. " Two main difficulties arise in using the Dainas (Latvian folksongs) as a source for the study of Latvian culture. Firstly it is very difficult to date the Dainas. Second there are a great number of variants for each text ---- However, the first difficulty is overcome when objects mentioned in the dainas can be dated by ... View more info

Image for Religious Symbols and their Functions  based on papers read at the Symposium on religious symbols and their functions held at Abo on the 28th–30th of August 1978.

Religious Symbols and their Functions based on papers read at the Symposium on religious symbols and their functions held at Abo on the 28th–30th of August 1978.

By: Biezais, Haralds. Edited By

Price: $22.00

Publisher: Stockholm, Almqvist & Wiksell International: 1979

Seller ID: 004451

Condition: Very Good +


178pp. some illus. Notes, table of contents. Text in German and mostly English Intro by Biezais. prev. own on t.p. Crease to lower front cnr. else a very good, clean tight, unmarked copy. HARALDS BIEZAIS Die Hauptprobleme der religiösen Symbolik VII RAGNAR HOLTE Gottessymbol and soziale Struktur TRYGGVE ME TTINGERThe veto on images and the aniconic God in Ancient Israel JAN HJÄRPE The symbol of the centre and its religious function in Islam LENNART RYDÉN The role of the icon in Byzantine piety JAN BERGMAN Nut - Himmelsgottin Baumgottin Lebensgeberin AKE HULTKRANTZ The traditional s... View more info

Martina Ziverta Pasaule

By: Birzgale, Rasma Editor

Price: $12.00

Publisher: Sidney, Salas Apgads: 1974

Seller ID: 000977

Condition: Very Good +


138pp. Photographs, List of author's plays. "Rakstus par Zivertu, - par vina darbiem, devusi, Osvalds Ursteins ("Ziverts uz skatuves"), Nora Valtere ("Valoda un stils Ziverta lugas" ), Alfreds Straumanis ("Ieskats Ziverta lugu uzbuve") un Rasma Birzgale ("Dazas iezimes Ziverta pasaules skatijuma"). Gramatu nobeidz Ziverta pasa autobiografiskas piezimes "Garamejot" (G.Irbe) Saturs, tatad, ir bagats un sola, ka Martinš Ziverts aplukots no visiem vina dramas rakstniecibas aspektiem. View more info

Image for Latviesi Palmu Zeme

Latviesi Palmu Zeme

By: Bruvers, Arnolods, Prof.Dr.

Price: $16.00

Publisher: Rio De Janeiro, Autora Izdevums: 1970

Seller ID: 001985

Condition: Very Good +


85pp. Neat ownership sig. on tp, else a very good, clean, tight copy. " Kadu laiku atpakal, Sanpaulas latv. preses kopas aicinats, nolasiju mazu referatu par musu tautiesiem, kas iecelojusi Brazilija trijos laikmetos--- Driz pec tam tiku skubinats no daziem preses darbiniekiem nosutit mineto referatu musu laikrakstiem. --- Kad minetais raksts tika nobeigts, tad tas izradijas jau par garu --- ta tad atradu par piemerotaku to publicet cita veida, t.i. sini maza gramata." (Autors) xxx View more info

Promatnakt, Surpaiziet Raksti Par Imantu Ziedoni

By: Cakla, Inta

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liesma: 1983

Seller ID: 000998

Condition: Very Good +


212pp. A very good, clean, copy. "Krajuma sniegti raksti par Tautas dzejnieka (dz. 1933) dailradi, paradita vina dzejas un personibas daudzplaksnainiba. Krajums agatavots sakara ar dzejnieka piecdesmitgdi un var ieintereset plasu lasitaju loku, kam tuva vina personiba."( izdevejs) View more info

Image for Feministica Lettica

Feministica Lettica

By: Cimdina, Ausma ( Edited By )

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1999

Seller ID: 004421

Condition: Very Good


210pp. A very good clean copy with some occasional very light penciled comments. In Latvian. Various contributors. One article in English "Latvian Women In The Wake Of Communism" by Aija Mazsile-Lagzdina. Index and brief summary also in English. " Si izdevuma galvenais noluks ir veidot un popularizet akademiskas zinasanas par sievieti varda maksla un kultura, aktualizejot dzimumidentitates ka nacionalas kulturidentitates aspektus" View more info

Image for Rainis Un Vina Brali Viena Dzejnieka Septinas Dzives

Rainis Un Vina Brali Viena Dzejnieka Septinas Dzives

By: Dobrovenskis, Roalds

Price: $20.00

Publisher: Riga, Karogs: 1999

Seller ID: 003617

Condition: Very Good +


656pp. A very good, clean bright, tight copy. Dj shows some general superficial wear. "Dobrovenskim Rainis nav tikai izcils dzejnieks, Raini vins redz cauri daudziem jo daudziem muziem nakusu tautas gara speku, izteiktu dzejnieka, domataja (katrai zemei un dzimtai reiz tas ir nolemts, tikt vala no memuma), redz nacijas simbolu. Tautas liktenis ir ari Raina personigais liktenis - Dobrovenskis piedava savu skatijumu uz tiem abiem un dara to lielas personibas un liela rakstnieka cienigi. ---Autors savu darbu nosaucis par romanu-kolazu. Kolaza tapec, ka simtiem un tukstosiem vestulu, dienasgramata... View more info

Image for Zile Apcerejumi Par Latvijas Vesturi Un Sadzives Problemam

Zile Apcerejumi Par Latvijas Vesturi Un Sadzives Problemam

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $18.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1965

Seller ID: 004181

Condition: Fine


244pp. A Fine, almost new copy. Saturs: Muzigais latviesu karavirs; Rodzers Bekons un vina stasts par Latviju; Ko Robinsona Kruzina autors rakstija par Latviju; Vai Latvijas robezas bija pareizi nospraustas?; Asimilacija; Vecaka Latvijas zemes gramata; Rigas labibas tirdznieciba 17. gadsimteni; Klausu beigu celiens Kurzeme; Latvju tautas ienakums starptautiska salidzinajuma; Civilizaciju indeks; Latviesu tautasdziesmu pirmie tulkojumi angliski; Richarda Vagnera Latviska dziesma; Topografiska metode tautasdziesmu petisana; Naudas dziesmas; Dainas par Jezu Kristu View more info

Image for Archivs Raksti Par Latviskam Problemam Vols 1-31 with Index Volume

Archivs Raksti Par Latviskam Problemam Vols 1-31 with Index Volume

By: Dunsdorfs, Edgars

Price: $185.00

Publisher: Melbourne, Various:

Edition: Various

Seller ID: 004459

Condition: Very Good +


31vols + Index volume to vols 1-30. All very good, clean, bright, tight. "Sava laika kritikis Janis Rudzitis raksturoja latviesu drukato vardu trimda; ta raditajus un izplatitajus ar vardkopu "apbrinojama vitalitate un radosa darba varoniba". Sie vardi visa pilniba attiecinami uz Australija kops 1960. gada publiceto gadskartejo izdevumu Archivs un ta ilggadigo redaktoru, tautsaimnieku un vesturnieku, Melburnas Universitates profesoru Dr. Edgaru Dunsdorfu Trimdas vestures petniekiem, tapat ka parejiem interesentiem, darbu daudzkart atvieglo Archiva lidz sim pedejais, 1992. gada nogale klaja la... View more info

Image for Ceturta Atmoda

Ceturta Atmoda

By: Dzintars, Raivis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Lauku Avize: 2010

Seller ID: 002458

Condition: New


109 pp. Photographs. New " Merkejot zemu, sasniegsim zemus merkus. Jamerke- augstak! Ir vajadziga jauna tautas Atmoda! Ir vajadziga latviesu tautas Ceturta atmoda Si gramata nav tikai aicinajums. Ta ir vadlinijas, kas darams, lai Ceturta atmoda pienaktu. Sim nolukam izstradaju desmit likumus. Ja sos likumus ieverosim, Atmoda bus. Tas, par ko reiz sapnojam, klus ists" (R. Dzintars) View more info

Image for Neierasta Amerika Telojumi

Neierasta Amerika Telojumi

By: Eglitis, Anslavs

Price: $18.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1954

Seller ID: 004519

Condition: Very Good


270pp. Many author's pen and ink illustrations . Colour photo facsimili of a neatly repaired dj. enclosed in clear mylar protector. Neat ownership on half title, else a very good, clean, unmarked copy of a now hard to find item. " Katrs telojums te varetu deret ka interesanta nodala kada plasa romana. Anslavam Eglitim ir apbrinojami asa redze lai uztveru raksurigo --- Eglisa zimejumi liekas gramatas neatnemama dala." ( J. Rudzitis) " Saja dokumentalaja darba autors apraksta savas gaitas un iespaidus ASV. Uz ASV Eglitis parcelies 1950. gada. Gajis briziem nav parak vi... View more info

Image for Emigranta Elegijas Un Mezgli

Emigranta Elegijas Un Mezgli

By: Ezergailis, Andrievs

Price: $19.00

Publisher: Riga, Egles Systems: 1991

Seller ID: 004119

Condition: Very Good +


160pp. A very good, clean, tight, unread copy. "Sejuma Emigranta Mezgli un Elegijas esmu sakopojis savas politiskas esejas par emigraciju. To sakums ir meklejams emigracijas tumsaja, stagnacijas laika ------ Gandriz visassejuma ieklautas esejas bija publicetas Jaunaja Gaita, kas bija uznemies sakarnieku lomu ar Latvijas briestosas kulturas zemtekstiem. ----- Mana velesanas bija, lai emigrantu biedribas un prese ka minimumu varetu atdzimstosai Latvijai despotisma dzivojosai tautai nodemonstret demokratiju un brivu presi." (Autors) View more info

Image for Dzintara Kalna Apceres Par Latviesu Tautasdziesmam  On the Amber Mountain Essays on Latvian Folk Songs

Dzintara Kalna Apceres Par Latviesu Tautasdziesmam On the Amber Mountain Essays on Latvian Folk Songs

By: Freiberga, Vaira- Vike

Price: $14.00

Publisher: Montreal, Helios: 1989

Seller ID: 004444

Condition: Very Good +


193pp. A very good, clean, bright copy. In Latvian. Concise two page summary in English. "Bez ipasi nosprausta uzdevuma veidot visaptverosas sistemas vai visu izskaidrojosas shemas V. Vike-Freiberga netiesi atklaj folkloru plasa kulturas konteksta, kulturas nepartrauktibas kede. Dzintara kalna rakstos no dazadiem aspektiem raksturota musu nacionalas tradicionalas kulturas butiba caur tas pamatvertibu - tautasdziesmu." ( D. Bula) View more info

Image for Saules Zime Sonnenzeichen

Saules Zime Sonnenzeichen

By: Freiberga, Vaira- Vike

Price: $12.00

Publisher: Riga, Nordik: 1999

Seller ID: 004445

Condition: Fine


22pp. Illustrations Fine Text in Latvian and German. German translation by Margita Gutmane. Gimene un gimenes godi latviesu tautas tradicijas - Familien rituale und Feste in der lettischen Volkstradition. Saule, pasaule, vinsaule - Die Sonne in der lettischen Mythologie. View more info

Image for Apceres Par Latviesu Trimdas Rakstniekiem

Apceres Par Latviesu Trimdas Rakstniekiem

By: Gaters, Alfreds

Price: $37.00

Publisher: Rockville, Amerikas Latviesu Apvienibas Latviesu Instituts: 2000

Edition: First Edition

Seller ID: 003959

Condition: Fine


666 pp. FINE. Izcils trimdas latviesu literaturas petnieks. Apceres par latviesu trimdas rakstniekiem : no nepabeigta latviesu literaturas vestures manuskripta / Alfreds Gaters ; sakarrtojis Ojars Jegens. Saturs: Karlis Skalbe ; Paula Jeger-Freimane ; Edgars Ardenss ; Arveds Svabe ; Janis Grins ; Karlis Dzilleja ; Peteris Ermanis ; Karlis Abele ; Aida Niedra ; Zinaida Lazda ; Anslavs Eglitis ; Knuts Lesins ; Oskars Kalejs ; Zenta Liepa ; Pavils Klans ; Veronika Strelerte ; Andrejs Eglitis ; Janis Klidzejs ; Teodors Zeltins ; Velta Snikere ; Andrejs Krumins. View more info

Image for Cela Uz Latviju Raksti Par Musu Vesturi

Cela Uz Latviju Raksti Par Musu Vesturi

By: Germanis Uldis

Price: $12.00

Publisher: Varby, Memento: 1990

Seller ID: 003375

Condition: Very Good


252pp.. In Latvian A very good, clean, unmarked copy. "A collection of previously published historical essays analysing the events and years during which independent Latvian statehood was formed" "Petijums par Latviesu neatkaribas idejas attistibu." Latvijas neatkaribas idejas attistiba --- Latvijas satversmes sapulces projekts 1917 gada-- Rainis revolucijas laika prese-- Latviesu socialdemokrati 1918 gada beigas Latviesu strelnieki Padomju vestures literatura -- ASV viedoklis Baltijas jautajuma 1918-1922--- un vel. View more info

Image for Mosties Celies Strada! 99+1 Domu Grauds

Mosties Celies Strada! 99+1 Domu Grauds

By: Germanis Uldis, ( Dr. Ulafs Jansons )

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Memento: 1998

Seller ID: 002132

Condition: Very Good ++


Unpaginated. Illustrations by Grasis. Arranged by Zalkalns. 10cm.x14.5cm. A very good, clean bright, tight copy. Political aphorisms. "Apkarosim latvisko letticibu un vientiesibu! 1. Nekur nav teikts vai rakstits, ka latvietim neizbegami jabu-t vientiesigam. 2. Latviei parak biezi ir bijusi dazadu pavelu un rikojumu izpilditaji un izdaritaji, bet parak maz domataji un planotaji. 3. Neviens nekur un nekad nav kluvis par pravieti jeb vadoni ar racionalu argumentu palidzibu. 4. Jo neticamakas un neiespejamakas lietas kads sludina un apsola, jo lielaki sekota-u un piekriteju bari tam rodas. "" View more info

Image for Jaunie Laiki Un Pagatnes Enas Fakti Un Vertejumi 1991-1995

Jaunie Laiki Un Pagatnes Enas Fakti Un Vertejumi 1991-1995

By: Germanis U[ldis]

Price: $16.00

Publisher: Stockholm, Memento: 1995

Seller ID: 002440

Condition: Almost As New


183pp. Almost as new. Gramata -- apskatitas un izvertetas politiskas norises Latvija un kaiminvalstis (1991-1995g. Autora noverojumi ari spilgti attiecas uz pasreizejiem notikumiem Latvija.. Rakst publiceti periodika - Briviba, Briva Latvija, Latvija Amerika, Laiks, Australijas Latvietis, Nacionala Neatkariba, View more info

Image for Ta Lieta Pati Nekritis

Ta Lieta Pati Nekritis

By: Germanis, Uldis

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1971

Seller ID: 000208

Condition: Very Good +


138pp. Very good, clean, tight copy. v.g. likewise. Ulza Germana rakstus neiesaku lasit tadiem, ("skaistiem" latviesiem), kas vel joprojam apzvere, ka vinu pagasta visi saimnieki bijusi "goda viri" un staigajusi "taisnam muguram"... Vina raksti trauce atminu... snaudu." (V. Pelecis) xx View more info