Category: Dzeja (Poetry)

Sort

Showing 176-200 of 350

Image for Rudens Mani Raksti

Rudens Mani Raksti

By: Kronbergs, Juris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Valters Un Rapa: 2005

Seller ID: 001650

Condition: As New


152pp. As new.""Rudens mani raksta" ir pasa dzejnieka sakartota izlase ar pirmpublicejumiem un dzeju no krajumiem "Iesnas un citi dzejoli", "Biszales", "Tagadnes", "Laiks" un citiem. Izlase piecas nodalas ieverots dabas cikliskuma princips, radot vienotu kompoziciju ar poetiski niansetu un emocionali piesatinatu dzejas valodu." View more info

Image for Ik Diena

Ik Diena

By: Kronbergs, Juris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Mansards: 2011

Seller ID: 001689

Condition: As New


102pp. Fine, As new. Unread. ""Ik diena" ir Jura Kronberga dzejas trilogijas "Nebutibas izplatijuma" nosledzosa dala, krajumu "Vilks Vienacis" (1996/2008) un "Notikumu apvarsnis" (2002) sava veida antiteze. "Kronberga poetika te ir neierasti asketiska, allaz virtuozi izmantoto dzejas lidzeklu arsenalu vins liek lieta taupigi, it ka parbaudidams un izaicinadams pats sevi un vienlaikus nebaididamies atklaties lasitajam bez joka pleseja un asprasa maskas. Ir tapis jauns ... View more info

Image for Notikumu Apvarsnis  Dzejoli 2001. Gada 11.septembris -3. Novembris Stokholma Un Riga.

Notikumu Apvarsnis Dzejoli 2001. Gada 11.septembris -3. Novembris Stokholma Un Riga.

By: Kronbergs, Juris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Jumava: 2001

Seller ID: 001726

Condition: As New


69pp. "Notikumu apvarsni attalas tragedijas un to sekas liek pasaulei sagriloties, un tapat ka Vilka Vienaci skiet, ka nekas nebus ka agrak. Balansesana uz iznicibas robezas liek ieskatities ari sava pagatne, un zinatne ir tikpat svarigs eksistences apliecinajums ka pasa piedzivotais. Notikumu apvarsnis ir konceptuals krajums tada zina, ka dzeja un piezimes veido veselumu. Piezimes ir dzeja, un dzejolis dazreiz ir piezime. Abos krajumos valodas rotalam, vardu spelem, i... View more info

Image for Pazemes Dzeja

Pazemes Dzeja

By: Kronbergs, Juris

Price: $15.00

Publisher: Stockholm, Autora Izdevums: 1970

Seller ID: 003940

Condition: Very Good


Poetry broadsheet 29 cm x 42 cm. Folded into 4 showing ordinary fold creases, else a very good copy. Pazemes dzeja - plakats, kur uz abam pusem autors izkartojis dzejolus alfabeta seciba. Si dzeja ir sociali aktuala, ta ir protesta sauciens pret vardarbibu pasaule, pret Vietnamas karu, pret nabadzibu un badu Indija, bet ari tepat Latvija pret veca socialdemokrata Frica Mendera apcietinasanu ---. Pazemes dzeja rodas laika, kad vins strada par bilesu pardeveju Stokholmas... View more info

Image for Vizma Belsevcica

Vizma Belsevcica

By: Kubulina, Anda

Price: $12.00

Publisher: Riga, Preses Nams: 1967

Seller ID: 003415

Condition: As New


275pp. As new. " Tikai garamejot un atseviskos momentos esmu minejusi biografijas faktus. ----- Izpete akcents likts uz trim momentiem: 1) izaugsmi - dzejas procesa konteksta; 2) tradicijas un novitates grodo vijumu, tatad formu; 3) Belsevicas darbu atbalsi kritika un sabiedriba." ( Autore) View more info

Dieva Stunda Karla Kundzina Dzejas

By: Kundzins, Karlis

Price: $12.00

Publisher: Minneapolis, Leldaas Apgads: 1972

Seller ID: 001214

Condition: Very Good +


95pp. 800 copies. A very good, clean, tight copy." Lielo teologu atstatais garigais mantojums jaapgust no jauna. Musu apzina ienak it ka pilnigi jauni un nedzirdeti vardi un darbi, ko saspridzinato dievnamu drupas un sadedzinato gramatu pelni nav aprakusi. Butu svetigi izdot dažadu konfesiju garidznieku dzejas antologiju, lai poetiska valoda izteiktie religiskie pardzivojumi un dzives pieredze ir pieejama ikvienam" (Anda Lice) View more info

Image for Antenu Burtnica

Antenu Burtnica

By: Langa, Liana

Price: $12.00

Publisher: Riga, Neputns: 2006

Seller ID: 001727

Condition: As New


" Lia-nas Langas tresais dzejolu krajums "Antenu burtnica" atklaj ka uz naza asmens nobalansetu dzives tverumu, kas satriec ar dzilu jutigumu, ievainojamibu, ieksejas redzes kosmisku amplitudu un spe-u sublimeties dzejas tela. Ta nav viegli tapusi dzeja, bet lidz mielem izdzivota dzive, kura vienlidz liela nozime ir gan braucienam piepilsetas vilciena un galas pirkanai Ciekurkalna tirgus paviljona, gan jausmai par Dieva klatesamibu un laika straumes bezgalibu." View more info

Image for LATVIJAI  Patriotiska Lirika

LATVIJAI Patriotiska Lirika

By: Lasenberga, Zaiga; Veze, Lolija, Compiled By

Price: $10.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 1996

Seller ID: 001367

Condition: Very Good +


79pp. A very good, clean, tight copy. Jaunatnei un visiem. Viegli salasama druka. Rainis, Vacietis, Aspazija, Akuraters, Eglitis, Barda, Zalite, Skalbe, Lazda, Tirzmaliete, Virza, Toma, Breikss, Skujenieks, Belsevica, Pludonis, Jaunsudrabins un daudz vel citi. View more info

Image for Cita Gaisma   Latviesu Dzeja Rietumu Pasaule 1945-1990  Dzejas Antologija

Cita Gaisma Latviesu Dzeja Rietumu Pasaule 1945-1990 Dzejas Antologija

By: Lasmanis, Martins

Price: $16.00

Publisher: Riga, Nordik: 2005

Seller ID: 003320

Condition: Very Good +


Antologija ir uznemti dzejnieki, kas devas trimda jau ar savu lasitaju pulku, nesagaidot celojumu majup, ka ari tie, kas iesaka savu sutibu trimda un tagad, trimdai beidzoties, turpina to Latvija. Antologijas 45 gadi aptver diezgan trauksmainus gadus ka literatura, ta ari, lieki butu aizradit, geopolitika, kur iezimejas gan svetbilzu graveju noversanas no ierasta, gan ilgas pec stabilitates un drosibas tradicionalaja. Visa visuma latviesu dzeja sajos gados nenododas gale... View more info

Love Where the Nights are Long

By: Layton, Irving (Editor)

Price: $9.00

Publisher: Toronto, McClelland & Stewart Limited: 1992

Seller ID: 000935

Condition: Very Good +


78pp. Reprinted 1966, 1968. Neat ownership sig top of ffe, some very light edgewear to cover, else a very good, clean, bright, tight copy. "Do Canadians really care about love? To find out we asked Irving Layton to select the best Canadian love poems he could find and invited Harold Town to depict a contemporary artist's point of view" ( Publisher) View more info

The Gucci Bag

By: Layton, Irving (Editor)

Price: $12.00

Publisher: Oakville, Mosaic Press: 1984

Seller ID: 000955

Condition: Almost As New


143pp - Has a small modest price tag on rear cover, else a bright, clean, al;most as new copy. " Layton's poetry examines both the creative and destructive instincts of humanity and frankly satirizes the flaws and foibles of contemporary society. His often belligerent, violent, and graphic love poetry has provoked controversy in both literary and public circles." (CLC Vol.164) "The Gucci Bag not only echoes Layton's standard mantras of "poetry-as-salvat... View more info

Saules Koks

By: Lazda, Zinaida

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1956

Seller ID: 000164

Condition: Very Good


190pp. Very good. lightly inscribed ownership on tp. "Zinaida Lazda, trimdiniece varda istaka nozime, pret sava muza beigam, par kopeju Amerikas slimnica stradadama, rakstija mitiskas gaismas caurstravoto poemu "Saules koks." ". View more info

Image for Staru Viesulis  Dzejoli

Staru Viesulis Dzejoli

By: Lazda, Zinaida

Price: $12.00

Publisher: Minneapolis, Selzemnieka Apgads: 1962

Seller ID: 003978

Condition: Very Good +


158pp. A very good,clean, bright, tight copy. "Savdabiga, noskanota dzeja, ietverta tira, cieta forma. Galvenie temati - daba, milestiba, dzimtene, bet visas sis temas apvieno un domine Zinaidas Lazdas ciesa saistiba ar kosmu, dzila iespiesanas dabas mistika, vinas smalka jausma par dzivibas noslepumainajam rosmem un likumibam, ka tas atklajas daba."(J.G.) View more info

Image for Tuksnesa Augs  Dzejoli  1962-1965

Tuksnesa Augs Dzejoli 1962-1965

By: Leja, Elvira

Price: $12.00

Publisher: Shippenville Pa., Upeskalna Apgads: 1965

Seller ID: 002915

Condition: Very Good +


123pp. 250 copies. Dj shows some light wear to extremities, else a very good, clean, bright, tight copy. Jana Rudzisa pecvardi. "Dala no Elviras Lejas dzejoliem atbalsojas mums visiem kopejie nacionalas tragedijas pardzivojumi (nodala Beglu laiva) --- Gan dzejolu trijotne Tuksnesa augs, gan vel citos dzejolos diezgan zimigs ir "noli me tangere" motivs, kas Elviru tuvina Veronikai Strelertei --- Tas viss ietveras liktenibas motiva ar muzigo miklu minesanu par dzivibas un ... View more info

Image for Smilgas Saulrieta Dzejoli

Smilgas Saulrieta Dzejoli

By: Lesins, Knuts

Price: $11.00

Publisher: Chicago, Alfreda Kalnaja Apgads: 1962

Seller ID: 002917

Condition: Very Good +


86pp. Author's portrait, 4 illustrations and cover by Kalmite Jana Kalmites, vaks, apvalks un zimejumi sangvina. A very good, clean, tight copy. Some slight yellowing to dj. spine. "Noskanam un emocijam Lesina dzeja patiesi ir ledus puku atri gaistosa, trausla kvalitate un smalkais, skaidrais saltums. ---- sai gramata var atrast pa aizputinatai pedai no loti atturiga, pa dalai ironiski vai tragiski iekrasota humora, kas te ir tikpat trausls un gaisigs ka prieka motivs... View more info

Image for Lettische Literatur

Lettische Literatur

By: Lettisches Literatur Centrum

Price: $11.00

Publisher: Riga, Lettisches Literatur Centrum: 2005

Seller ID: 003475

Condition: Very Good


101pp. Some very light sticker residue on rear cover, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Saturs Contents Inhalt Imants Ziedonis Gedichte Epiphanien Nora Ikstena Der Sohn (Erzahlung) Juris Kronbergs Wolf Einauge (Gedichte) Inga Abele Jahre der Liebe (Erzahlung) Mara Zalite Gedichte Janis Rokpelnis Gedichte Dainis Grinvalds Wie ich diese Dingee sah Literatur Lettlands View more info

Image for Noklidusa Tornkalnapuikas Dziesminas

Noklidusa Tornkalnapuikas Dziesminas

By: Lindbergs, Ivars

Price: $15.00

Publisher: Riga, Neputns: 2002

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 002301

Condition: As New


174pp. As new. SIGNED by author. "Laiks nak pie manis/ ikdienas neatvairamak... Laimai draudziba Ivars Lindbergs 2003.g. feb." Lidberga dzejas izlase. " Jau jauniba Lindbergs esot daudz deklamejis, un vina dzeja labi skan skali lasot. Ari klusu lasot, es vienmer tomer dzirdu Lindberga suligo skatuves balsi. Ar savu asprati-go teicienu dzejnieks varbut bus skaris kadu dzilaku patiesibu. Visa cilveka dzive Lindberga dzeja biezi paradas ka spele --- Un ... View more info

Image for Per Mani Pirmo, Man Talak majas!

Per Mani Pirmo, Man Talak majas!

By: Lindbergs, Ivars

Price: $15.00

Publisher: Los Altos, Gvido Press: 1976

Seller ID: 003015

Condition: Very Good +


[8pp] 350 copies. A very good, clean, tight copy. Tall, narrow quarto. 30x11 cm. Illustrations by Gvido Augusts. " Skiet, ka I. Lindberga dzejas alfa un omega ir - "ligsmot un ligot vasaras muzigas kazas". Daba, pasaule, aizmuzu archetipiskas nojautas, Erosa davatais gandarijums un maigi viriskiga sievietes dveseliskuma cildinasana" (V. Vecgravis) View more info

Image for Starp Atnaksanu Un Aiziesanu

Starp Atnaksanu Un Aiziesanu

By: Lindbergs, Ivars

Price: $16.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma: 1967

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003606

Condition: Very Good +


95pp. Dj, shows some light wear to extremities, some light scuffing to rear cover, else a very good, clean, bright, tight copy. SIGNED by author . Includes ephemera. Program sheet for the late author's memorial evening held Okt 17. 2008 Bet ieskatoties sini dzeja drusku dzilak, lasitajs pamanis, ka zem neizskaistinatas virspuses slepjas kailas patiesibas neparastais skaistums. Vardi seit nekalpo ka aplinkus metaforas - tie dur ka no makstim izvilkti asmeni. Gramatika ... View more info

Image for The Documentaries

The Documentaries

By: Livesay, Dorothy

Price: $22.00

Publisher: Toronto, Ryerson Press: 1968

Edition: Fifth Edition

Seller ID: 003896

Condition: Very Good +


56pp. Dj covers clean and unmarked, scarecly any sunning on spine. Bookplate on ffe and neatly inscribed acquisition information on t.p. . Else a very good, clean, bright, tight copy. Winner of two governor general's awards for poetry, Six longer socially concious poems with prose comentaries. "She offered a theory that Canadian literature favoured a mode she called "documentary poetry," long narrative poems that comment on particular social topics and that "are a con... View more info

Image for The Unquiet Bed

The Unquiet Bed

By: Livesay, Dorothy

Price: $22.00

Publisher: Toronto, The Ryerson Press: 1967

Edition: First Edition

Seller ID: 003898

Condition: Very Good +


65pp. Dj. lightly worn at extremities and front top edge but attractively enhanced by clear mylar protector. Acquisition information neatly inscribed on t.p. else a very good, clean, tight, unmarked copy. "In the Love poems of this volume D.L focuses on men and women and the significance of the bed-- love asw a game -- but the heart for it has gone"( K. Balachandran) "Her books The Unquiet Bed and Plainsongs looked at human relationships, love, and the problems of ... View more info

Image for Lord Weary's Castle

Lord Weary's Castle

By: Lowell, Robert

Price: $15.00

Publisher: New York, Harcourt, Brace and Company: 1946

Seller ID: 003876

Condition: Good++


69pp. Copyright 1944, 1946 [d-6-47] Previous ownership neatly and lightly inscribed on ffe. Half title and title pages have a very mild vertical crease. Else a good++, clean, tight, unmarked copy. "Lord Weary’s Castle, collection of poems by Robert Lowell, published in 1946. It was awarded the Pulitzer Prize in 1947. Some of the poems reflect Lowell’s New England roots; others have Roman Catholic themes; and still others recall events that occurred during World... View more info

Image for The Dolphin

The Dolphin

By: Lowell, Robert

Price: $22.00

Publisher: New York, Farrar, Straus & Giroux.:

Edition: First Edition

Seller ID: 003877

Condition: Very Good +


74pp. First printing, Title page illustration by Francis Parker. Attractive Dj priceclipped and with some very light, minimal edgewear. Else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy. The Dolphin was awarded the 1974 Pulitzer Prize for poetry. "--- But the volume is not simply a collection of poems about family turmoil---As Lowell tells his love story, he simultaneously meditates upon his consciousness, which through invention and intense perception becomes imag... View more info

Image for Castilian Ilexes  Versions from Antonio Machado 1875 - 1939

Castilian Ilexes Versions from Antonio Machado 1875 - 1939

By: Machado, Antonio; Tomlinson, Charles and Gifford, Henry

Price: $24.00

Publisher: London, Oxford University Press: 1963

Seller ID: 003872

Condition: Very Good +


45pp. Dj very good +, very slight fading to spine.. Owner's bookplate on ffe. and acquisition information neatly inscribed on t.p. else an attractive clean tight copy. Eight page introduction by H. Gifford. Antonio Machado ranks among Spain’s greatest 20th-century poets. " After his death his work was supressed by Franco not regaining prominence till the mid 1960s. His poems have inspired numerous English versions including Castilian Ilexes by the poet Charles... View more info

Image for Es Tumsai Pieglauzos

Es Tumsai Pieglauzos

By: Martuza, Eva

Price: $12.00

Publisher: Riga, Poligrafijas Infocentrs: 2005

Seller ID: 002280

Condition: Very Good +


Mazs, bet emocionali piepildits dzejolu krajums. Evas Martuzas tekstus labi papildina Elitas Abeles ilustracijas. "Kad tumsa piebur debesis ar zvaigznem,/ man ari japartop -/ es nezinu - par juru, upi, aku -/ es nezinu, bet jutu,/ kad debess tumss parburas par zvaigznem,/ es tevi ielistu k? bezgaliga jura". ( J. Zagarins ) View more info