Category: Dzeja (Poetry)

Sort

Showing 151-175 of 350

Image for Bajara Dziesmas

Bajara Dziesmas

By: Kalnins, Nikolajs

Price: $12.00

Publisher: Dzintarzeme: 1946

Seller ID: 003285

Condition: Very Good


89pp A very good, clean, tight, uniformly aged copy. Some light wear and sunning to spine. Four full page illustrations by Vidbergs. "Kalnina dzeja ir viegli lasama, viegli uztverama un saprotama." Bajara dziesmas uzbur idealizetu saulainu diza latviesu bajara pasauli, ka garigu eliksiru trimdnieka samocitai dveselei. View more info

Image for Haiku Atklasme Rudens Pilnmenesi

Haiku Atklasme Rudens Pilnmenesi

By: Karklins Andris El Leton

Price: $13.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 2013

Seller ID: 004124

Condition: As New


64pp. As New.. "Saja gramata - bezcerigums, skumjas par apkart notiekoso un visuresosais humors ar skalajiem, aizrautigajiem smiekliem." "Sis haiku krajums ir pirmais publicetais dzejnieka Andra Karklina darbs. ..pardrosa telainiba, pasa ieraudzijumi, reibinosi sastati, kas rauj pari valodas grubuliem,” ta Andra Karklina dzeju raksturo spalvas bralis Maris Caklais." (Izdevejs) View more info

Zvaigznota Junda

By: Kenins, Atis

Price: $13.00

Publisher: Shipenville Pa., Upeskalns [Riverhill Press]: 1967

Seller ID: 000643

Condition: Very Good +


89pp. 300 copies. Inscription on ffep: "TLB sestdienas skolai no Angelikas Gailites" 1974. Clear plastic dj. A very good, clean tight copy. Ar A. Gailites pecvardiem. " Retajam bus ipasuma vai pieejami Kenina dzejolu krajumi Potrimpa zeme (1913) un Rudens un zvaigznes (1936), no kuriem dzejoli izraudziti. Bez tam izlase ievietoti dzejoli no pedeja posma (1937-1961), kas nemaz nav apkopoti sejuma un mums pieejami pirmo reizi...Atis Kenins ir dzivibas apliecinatajs, ar ... View more info

Image for Potrimpa Zeme

Potrimpa Zeme

By: Kenins, Atis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Ervas Izdevuma Valtera Un Rapas General Komisija: 1936

Edition: Second Edition

Seller ID: 002913

Condition: Good +


251pp. A good, sound copy. Some light cover wear. Laikmets, tauta un sirds ir tris Ata Kenina dzives un dzejas atslegas vardi. Laikmets tapec, ka tas noteiktak un nezeligak ka jel kas noteicis daudzas Ata Kenina ricibas un veikumus. Tauta tapec, ka to vins patiesi milejis ar milzu ceribam un romantisku uzticibu, varbut biezi neapzinadamies, ka tauta nav abstrakta, cela butne, bet milzigs un pretrunigs kopums. Ka ists romantisma patriots Atis Kenins tautu neskatija tas d... View more info

Image for Koncerts

Koncerts

By: Kezbere, Elza

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1965

Seller ID: 001599

Condition: Very Good +


112pp. A very good clean tight copy enclosed in original clear plastic jacket. Koncerta daudz ta saucamo "gadijuma dzejolu" kas rakstiti sakara ar gadskartu svetkiem un tuvu cilveku jubilejam -- Tie ir pat labaki, neka lidzigos gadijumos medz rakstit dazi citi ---Nevien dazs nopietnaks, bet ari savdabigaks motivs ieskanas jaunas gramatas milestibas lirika un dabas dzejolos. . Vissvaigakais un ari vertigakais Kezberes dzejas devums atrodams Koincerta pirmaja nodala (Nu... View more info

Dziesmas

By: Kikulis, Jekabs ( Kikula Jekabs)

Price: $13.00

Publisher: Riga, Liesma: 1982

Seller ID: 000660

Condition: Very Good +


149pp.----- a very good, clean, tight copy. "Kikula Jekabs (1740-1777) ir pirmais pasreiz zinamais latviesu rakstitas dzejas autors... gramata vina sacerejumi - dziesmas un zemnieku sudzibas." originalmateriali faksimilattela; apcere par autoru. View more info

Image for .....Es Esmu Parverties Varda   Dzeja

.....Es Esmu Parverties Varda Dzeja

By: Klavins, Alberts

Price: $14.00

Publisher: Valmiera, 2007

Seller ID: 001387

Condition: As New


201pp. As new. Autors, skolotajs, gluzi pie sevis rakstijis dzeju no sirds, to padomju gados nevienam neradidams."Lidz sim bridim neviens ari nezinaja kolektiva ka vins raksta dzejolus --- cilveks ar labu humora izjutu vienmer no vina izskaneja trapigi teicieni un atbildes -- Vins likas ka ir ka miera udeni bet tomer bija prasigs. Biezi stastija anekdotes ar dzilu domu tad par tam varejam smieties vai veselu nedelu. Parlasot dzejolus man skita ka tur ir izkristalizeta... View more info

Image for Liktendomas   Dzeja    Isa Proza  Brala Jana Evalda Pieminai

Liktendomas Dzeja Isa Proza Brala Jana Evalda Pieminai

By: Klavins, Alberts

Price: $14.00

Publisher: Valmiera, 2010

Seller ID: 001388

Condition: As New


104pp. Photographs. As New. Autora otra gramata "ielikta vina pasa gariga butiba. Vins cilveka garigumu verte vis augstak un to salidzina ar riekstu, kur galvenais ir kodols, bet to apkart sedz caula." Visiem, kuri lasis "Liktendomas", autors vel "panemiet to, kas derigs Jusu pratam vai sirdij un aizmetiet to, kas nederigs!" "Vins ir cilveks ar labu humora izjutu, vienmer no vina izskaneja trapigi teicieni un atbildes." Gramata ietipst ari aspratigi, laikmetigi afori... View more info

Zimes Dzeja Un Proza

By: Klavsons, Janis

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1966

Seller ID: 000236

Condition: Very Good +


142pp. Very good, clean tight copy. Original, transparent plastic dj. with a significant tear and a chip, else a very good copy. Ar Astridas Ivaskas apceri par autoru un G. Salina piezimem. " Jana Klavsona subjektiva uztvere savu darbu izveidosana labi atklajas sajas rindas: Man patik O. Henrija tipa parsteiguma noslegums, bet man tomer patik labak stasta norise dot nemitigus, lai gan apsleptus piesitienus, kas, kad stasts izlasits lidz beigam, liek lasitajam izsauk... View more info

Image for The Army Does Not Go Away

The Army Does Not Go Away

By: Knight, David

Price: $12.00

Publisher: Anansi: 1969

Edition: First Edition

Seller ID: 003891

Condition: Very Good +


42pp. Neat previous ownership on cnr of inner cover. Acquisition information neatly inscribed on t.p. else a very good, clean, tight unmarked copy. David Knight's The Army Does Not Go Away is full of witty, well turned poems, many of them in traditional forms. Knight recalls Auden in the way he takes the old forms and subverts them to his purposes, which, in the "public" Nigerian poems of this book, are political as well as poetic. His rhymes are well chosen... View more info

Image for Ta Liela Izklisana

Ta Liela Izklisana

By: Kraslavietis, Valdis

Price: $16.00

Publisher: Ann Arbor, Celinieks:

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001286

Condition: Very Good +


99pp. SIGNED by author on front free endpaper. A very good, clean, tight copy. "Bez frazem, bez illuzijam, skatoties atklati kailaja patiesiba, neglaimojot ne vienai, ne otrai ideologijai vai virzienam tada ir Kraslaviesa dzeja.... liela dala vina dzejas veltita aktualam politiskam un sabiedriskam problemam, kas gan ir butiskas un vajadzigas (P. Vasarins) View more info

Image for Ar Laika Degli

Ar Laika Degli

By: Kraslavietis, Valdis

Price: $15.00

Publisher: Toronto, Celinieks: 1962

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003466

Condition: Very Good +


96pp. 1080 copies. SIGNED with a presentation inscription : "Kas metalu nesajis miesas , to saudzigak tiesas ! - Valdis Kraslavietis. Toronto 24. 3. 62 Ar autora parakstu. Very clean tight copy, some minor edgewear to dj. "Sedevri ir kara draugu vestules. Kad vecajam kanakam uznak "melnais", ...... "Verojot Amerikas vidi un latviesu trimdas sabiedribu no malas, atkal un atkal cauri satirai pavid sirsnigas, dainiski romantiskas ilgas pec dzimtenes." ( P.Vasarins) View more info

Image for Saslegsimies [Dzeja]

Saslegsimies [Dzeja]

By: Kraslavietis, Valdis

Price: $14.00

Publisher: Madison, Latviesu Rakstnieku Apvieniba: 1974

Seller ID: 003941

Condition: Very Good +


Poetry Broadsheet. 25x36cm. folded into 3 panels. A very good+ copy. Dzejlapa. Legionaru pardzivojumu dzejnieks un trimdas dzives ironizetajs. "Bijusais leìgonars Valdis Kraslavietis ir dzejas karavirs, kas nekad nav izvairijies dzivot un rakstit pec savas parliecibas, par ko vins dazkart sanemis smagu kritiku. Daudziem nepatika vina kritiskais atskats -----" ( J.Z. J.G. ) Lighter materials such as this can be shipped at a much lighter cost. View more info

Ziedosie Negaisi

By: Krauja, Herta

Price: $10.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1976

Seller ID: 000190

Condition: Very Good +


101pp. Very good clean, tight copy; no d.j. " Kraujas dzeja nav saldserigs balto gulbju peldejums parku ramos udenos. Vina dzives aizrautibas un belzienus nevairas, visu pienem nekurnot. Si dzeja ir ne tikai milestibas, bet visas dzivosanas Augsta Dziesma." View more info

Nemiera Vins

By: Krauja, Herta

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1973

Seller ID: 001042

Condition: Very Good +


124pp. Original clear plasic dj. has some small chips, else a very good, clean, tight copy. "Hertas Kraujas dzejas viela un avots ir vinas pasas emocijam bagata dvesele.-- Dabas ainavas un citi arpasaules priekstati Kraujas dzeja nav reali. Tie ir iztele raditi un izveleti ta, lai netiesa veida simboliski un telaini izceltu un paraditu dveseles noskanas un jutu vilnojumus.-- Visai raksturiga Hertas Kraujas dzeja ir speciga jutu polaritate--" (N. Valtere) View more info

Kristalls Un Mals Dzejoli Sengrieku Un Divdesmita Gadusimta Orfeja Zelabu Dziesma Piecos Dziedajumos

By: Kraujiete, Aina

Price: $12.00

Publisher: Sundbyberg Sweden, Daugava: 1970

Seller ID: 000138

Condition: Very Good +


100 pp. Very good +; glassine dj. somewhat worn, else a very good, clean, tight copy. "...Ar patiku un apbrinu var lasit "Orfeja zelabu dziesmu" (piecos dziedajumos). seit antikas teiksmas pievilcigi sakausetas ar musdienu dzivi ... Daudzas rindas liecina, ka Kraujiete var but stiliste, kas gajusi Tauna skola, bet izkopusi pietiekami patstavigu dikciju..." (G. Plavkalns) View more info

Divas Poemas

By: Kraujiete, Aina

Price: $14.00

Publisher: Newton Ma., LaRAS Gramatu Klubs: 1995

Seller ID: 000551

Condition: Very Good +


181pp. " ...ari Divas Poemas ir mozaika, kur paradas mums jau pazistami gabali...arpusnieku figuras, stastosa fabula, kas nav realistiska, bet ko var saprast, kam var izsekot. Varetu patiesi teikt, ka Kraujiete sajos darbos ir samera tira sirrealiste, Poemas zanru, kas latviesu literatura ir visai izkopts, Kraujiete pacel jauna, radosi augsta limeni." (I. Ezergaile) View more info

Es Esmu Vasara Dzejoli

By: Kraujiete, Aina

Price: $18.00

Publisher: Shippenville Pa., Upeskalna Apgads The River Hill Press: 1963

Seller ID: 000645

Condition: Very Good +


100pp. Type handset. 320 copies. Dj. shows some mild wear, else a very good, clean, tight copy. Autore sanemusi Zinaidas Lazdas balvu par so, savu pirmo dzejas krajumu. "Kraujietes savdabigais personiskais stils lasitajam pazistams. Tas spilgti iezimejies jau vinas pirmaja krajuma Es esmu vasara, kas it ipasi valdzinaja ar svaigo, krasno izteli un apbrinojami bagato, lokano latviesu valodu. Ieveribu pelnija ari vinas laikmetigie meklejumi izteiksme." (E. Staprane) View more info

Ne Bungas Ne Trompetas

By: Kraujiete, Aina

Price: $16.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1974

Seller ID: 001034

Condition: Very Good +


95pp. Neat ownership on rear e.p., else a very good, clean tight copy. "Si ir loti izsmalcinata dzeja gan ar izjutu un apceres elementu harmonisko lidzsvarojumu, gan stila panemieniem, t.i. ar vardu izveli un teikumu veidojumiem, ka ari ar savdabigo dzejolu kompoziciju. sie dzejoli atgadina sarežgitus, maksligi un daili izvitus filigranizstradajumus. Tie prasa ielasisanos, jo parasti neatveras tulit, bet kad atveras, tad uzzaigo ka pekšni atveries zieds, kura dailums ... View more info

No Aizpirktas Paradizes

By: Kraujiete, Aina

Price: $14.00

Publisher: Shippenville Pa., Upeskalna Apgads: 1966

Seller ID: 001414

Condition: Very Good +


96pp. A very good, clean, tight copy. Si gaiszali terpta gramata, rotata divam zelta dafodilem, ir ka sieviete, kura, stastot par dzivi, runa pati par sevi un, dzejojot pati par sevi, telo kaut ko pavisam citu. Paverot vieglo vasaras terpu, lasitajs ierauga sienazi, kas izlec preti "viscauri zals ... it ka viss vasaras zalums par vinu gazies ---No visam maskam pedeja un pirma ir tomer cilveks pats ---Pedeja dzejoli vina novelk ari pedejo masku -- Vinas dzejas liela ver... View more info

Tomer, Es Atceros

By: Kreslins, Janis

Price: $12.00

Publisher: New York, Celinieks: 1960

Seller ID: 000903

Condition: Very Good +


95pp. 500 copies. Dj. rear cover has some very light spots, spine faintly aged, else a very good, clean, tight copy "plasaja romantiku saime Kreslins izcelas ka neparasts flamingo ar konstruktivu logiku, svaigu modernismu, nosvertibu, politisku vertejumu. Ta nu kopsumma liekas, ka si ir trimdas rakstos pirma dzejolu gramata, kas rada: atminam un tagadnei iespejams saaugt jauna dziva organisma.- gramatai ir ari nozime maksliniecisko lidzeklu meklejumos. Ta ir a n t i a ... View more info

Biszales

By: Kronbergs, Juris

Price: $15.00

Publisher: Daugava: 1976

Seller ID: 000581

Condition: Very Good +


139pp. "Kronbergs.... ka brinumu pasniedz lasitajiem savu plaso un bagato dzejolkrajumu Biszales, kas, manuprat, ir loti speciga un drosmiga gramata. Tas dzejas vertibas izvirza Kronbergu par vienu no visspejigakiem musu jaunas paaudzes dzejniekiem...."(Elvira Staprane) View more info

Trimdas Anatomija Dzejolu Izlase 1970- 1991 Dzejoli Arpus Krajumiem 1993 - 2008

By: Kronbergs, Juris

Price: $14.00

Publisher: Riga, Mansards: 2009

Seller ID: 001240

Condition: As New


Gramata ieklauti dzejoli no krajumiem "Pazemes dzeja", "Iesnas un citi dzejoli", "Biszales" un "Tagadnes", ka ari izlasem "Par istenibu, cetram sapem un bezizejas istabu" un "Mana latviska ikdiena". Arpus krajumiem ievietoti agrak nepubliceti vai tikai žurnalos un laikrakstos publiceti dzejoli par trimdu un aizgajusiem cilvekiem - autora vecakiem un draugiem, kas lidztekus laikmetam lielaka vai mazaka mera bijusi Jura Kronberga dzives "lidzautori". (1/4 Satori) View more info

Vilks Vienacis

By: Kronbergs, Juris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Mansards: 2008

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001241

Condition: Very Good ++


75pp. A very good, clean, bright, unmarked copy SIGNED by the author Gunai sirsnigi Juris Riga 200o. g. 1.3 Riga. "Gramatas jaunaja izdevuma ieklauti daudz lidz sim nepubliceti dzejoli. " Patiesam, tas ir neparasts Kronbergs. Vilks savas sapigajas eksistences apceres it ka sabruk, sadalas lidz pirmmaterija, lidz elementardalinai un tad ar savu vienigo aci ielukojas sakotne... Si gramata nav poetisks leciens, bet piepildijums visas Jura Kronberga iemilotas speles,... View more info

Par Istenibu, Cetram Sapem Un Bezizejas Istabu

By: Kronbergs, Juris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1989

Seller ID: 001304

Condition: Very Good +


126pp. Miniature book. Dj. shows some slight edgewear, else a very good, clean, bright copy. "Kad jut dzejolu tuvumu, tad klust lacplesigi spitigs, kurbadigi neatkapigs" ( I. Ziedonis) "Kronbergs dzeja ievelk jaunas linijas, vins nebaidas radit sokejosas metaforas un parsteidzosas asociacijas, pasniedzot tas briva dzejiska forma. Vins klust par vienu no musu dzejas modernizetajiem." (I. Cielena) View more info