Category: Dzeja (Poetry)

Sort

Showing 76-100 of 350

Kad Tu Acis Izslaucisi Tevuzeme Patriotiska Dzeja

By: Eglitis, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1964

Edition: First Edition

Seller ID: 000538

Condition: Very Good +


168pp. Very good, clean, bright, tight copy. Autora dzejas izlase no Liec zobenu zem galvas; Dievs Tava zeme deg; Uz vairoga. "Visiem dzejoliem es dzirdu cauri muziku. Es ari rakstu, fona skanot muzikai... ( A. Eglitis)." .... Vina religiska parlieciba saskan ar harmonisko pasauli, ka viss notiek pec Dieva likumiem un labais, taisnigais speks beigas ir uzvaretajs. Dieva izpratne dzejniekam loti latviska, varetu teikt- zemnieciska, tuva tai, kada sastopama musu fo... View more info

Uguns Vardi Dzejoli 1934- 48 Sakartojis Un Apcerejis V. Kalve

By: Eglitis, Andrejs

Price: $14.00

Publisher: Eslingen, J. Kadila Apgads: 1949

Seller ID: 000556

Condition: Very Good +


184pp. 1500 copies. Bound in Beige cloth. A clean, yet uniformly aged, almost crisp, tight copy with some mild infrequent foxing. " Vins ir saglabajis un turpina esoterisko milestibas un naves mistiku kurai tagad jovairak trudu un nicibas smarzas, bet taja druzmejas ari cinas gados uzvanditie teli. Si mistika arvien vairak izpauzas simbolistu - sirealistu izteiksmes panemienos - muzikalitate un ritmika...." (V. Kalve) View more info

Lasts

By: Eglitis, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Daugavas Apgads: 1961

Seller ID: 000564

Condition: Very Good +


103pp. "Pardzivojuma intensitate izsauc Andreja Eglisa dzeja varsmas no zemapzinas, saraustitus vardus, skatus, kas gruti paklaujas jedzieniskai analizei. Dveseles baidi, pazaudeta bezgaliba un izbijusu liktenu mani, neatnakusu pasaulu un dienu dvesma - dzejolu krajuma pamatdomu ietekme stravojumi no zemapzina esosa religisko un kulturvesturisko domu un iespaidu krajuma." (P.Vasarins) View more info

Image for Gebt Mir Einen Anderen Himmel    Gedichte Zusammengestellt von Gerd Steiner. Aus dem Lettischen übertragen von Elfriede Eckardt-Skalberg, Rosemarie und Gerd Steiner.

Gebt Mir Einen Anderen Himmel Gedichte Zusammengestellt von Gerd Steiner. Aus dem Lettischen übertragen von Elfriede Eckardt-Skalberg, Rosemarie und Gerd Steiner.

By: Eglitis, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: Hamburg-Hamm, Hary V. Hofmann Verlag: 1964

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001467

Condition: Very Good +


73pp. Cover has some very faint scuffmarks, else a very good, clean, tight copy. SIGNED by Eglitis with a presentation inscription in his hand. "vienam no pirmajiem Andrejam Eglitim nu individuals krajums, tulkots vacu valoda Hamburg-Hamm -- virsraksts patapinats no krajuma "Lasts" publiceta dzejola "Dodiet man citas debesis", kas labi izraudzits, jo Eglisa dzeju var raksturot ari ka izmisigas klainotaja un izdzita raudas zem kurlam debesim." (G.Irbe) View more info

Image for Audiet Mani Karoga Sarkanbaltsarkana

Audiet Mani Karoga Sarkanbaltsarkana

By: Eglitis, Andrejs

Price: $16.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1977

Edition: 4th Edition.

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 002364

Condition: Very Good +


63pp. A very good, clean, bright copy SIGNED and INSCRIBED by the author -- "Ta jau ir un paliek dzejnieku privilegija lietot svetku valodu, un - pamest pie malas neieverotas dzives realitates, nenoversamas pretrunas starp sapnu un atminu dzimteni un to, kas redzama, jutama, apmeklejama paslaik." (P. Vasarins) View more info

Image for Dievs, Tava Zeme Deg  Kantate

Dievs, Tava Zeme Deg Kantate

By: Eglitis, Andrejs

Price: $10.00

Publisher: [ Copenhagen ], I. Reitmanis: 1948

Seller ID: 002801

Condition: Very Good


[16] A very good clean, unmarked copy with some very light wear to covers. Neat ownership sig on tp. Introduction Latvju tautai trimda by A Grosbachs. 3 colour and 2 b&w illustrations by Soikans View more info

Image for Vai Vel Dievkocins Zied Mates Kapu Lauka

Vai Vel Dievkocins Zied Mates Kapu Lauka

By: Eglitis, Andrejs

Price: $16.00

Publisher: Stockholm, Latviesu Jauneklu Kristiga Savieniba: 1955

Seller ID: 002803

Condition: Very Good +


77pp. A very good, clean, tight copy. Text in Hartman's elegant caligraphic hand. Striking full page illustrations . Milotas mates piemina ka smalka sudraba stidzina stigo cauri Andreja Eglisa dzejai, ta iemuzinata daudzos veltijuma dzejolos, izlase "Vai vel dievkocins zied mates kapu lauka" View more info

Image for Uz Vairoga  Ziemciesu Dziesmas Tevijas Liktengriezos- Nakti Un Satana Smieklos

Uz Vairoga Ziemciesu Dziesmas Tevijas Liktengriezos- Nakti Un Satana Smieklos

By: Eglitis, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: [ Marbeck ], Jauna varda Apgads: 1947

Edition: Third Edition

Seller ID: 002834

Condition: Very Good ++


126pp. A very good, clean, tight, unmarked copy in unusually good condition but for neat ownership on tp. Dzivajiem, kas mirs, mirusiem, kas dzivos "Dzejniekam pasam vistuvaka joprojam palikusi gramata "Uz vairoga". Sis ziemciesu dziesmas tevijas liktengriezos bija pirma gramata, kas iznaca trimda, un katrs vards, katra dzejas rinda te piepildita ar sevi iznesatam tautas ciesanam, ilgam un ceribam."(latnet.lv) View more info

Image for Gallows Over Europe   Poems

Gallows Over Europe Poems

By: Eglitis, Andrejs

Price: $17.00

Publisher: London, John Calder: 1984

Seller ID: 002877

Condition: Very Good +


126pp. A very good, clean unmarked, almost as new copy." Translated from the Latvian by Robert Fearnley in collaboration with Velta Snikere. "Eglitis, one of Latvia's great poets, has been writing with elegance and great lyric power of love, humanity and freedom for half a century. The 80 poems in Gallows over Europe express his political awareness and his fervent patriotism as well as his deep religious experience and concern for the human condition. These eloquent ... View more info

Image for Milu, Milu  Dzejoli

Milu, Milu Dzejoli

By: Eglitis, Andrejs

Price: $14.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1962

Seller ID: 002916

Condition: Very Good +


96 pp. A very good, clean, bright, tight copy. An understated, attractive, finely printed book. Imanta apgada velte dzejniekam Andrejam eglitim " Prieksvarda Jana Grina eseja "Andreja Eglisa milestibas lirika" " atkal izskerdiga greznuma iznak Jana Grina sakartotais milestibas dzejolu krajums Milu milu - izlase no ieprieksejam gramatam -- dazados laikos sacereti dzejoli loti izdevigi atklaj Eglisa milestibas dzejas metamorfozi -- Krajums demonstre Eglisa milas dzeja... View more info

Image for Otranto

Otranto

By: Eglitis, Andrejs

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Daugavas Apgads: 1956

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003141

Condition: Very Good +


125pp. With original neatly repaired glacine, translucent paper jacket , else a very good, clean, tight copy. SIGNED BY AUTHOR. Ar autora parakstu. Ar A. Svabes ievadu. "A. Eglitis ar savam runam un dzeju viesojies Amerika, Anglija, Vacija, ka ari 1956.g. janvari A. Eglitis dodas uz talo Australiju. Trisdesmit dienu garaja ceaa uz kuga rodas 100 dzejolu, kas velak apvienoti krajuma "Otranto" (Stokholma, 1956)." View more info

Image for Sila Priede

Sila Priede

By: Eglitis, Andrejs

Price: $15.00

Publisher: Riga, Valters Un Rapa: 2001

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003295

Condition: As New


71pp. " Dzejoli sakartoti pec manas dveseles nojautas" Ar autora ierakstu "Annai Breiksai senas dienas pieminot - Andrejs Eglitis 22. julija 2002 - Riga". "Dzejnieks dzivo lidzi visam, kas notiek pasaule. Vins saka, ka izjut draugus, ienaidniekus, liekulus un nodevejus jau pirmajos sastapsanas brizos. View more info

Image for Niciba Dzejoli

Niciba Dzejoli

By: Eglitis, Andrejs

Price: $14.00

Publisher: Riga, A. Gulbis: 1943

Seller ID: 003411

Condition: Good


81pp. Crease to lower right front cover Some light discolouration to rear cover. Cover has some light age toning. Interior bright, sound, and unmarked. A good copy. "1942. gada iznak vienigais vacu okupacijas laika publicetais Eglisa dzejolu krajums «Niciba», kurs emocionali loti lidzinas citu sa laika latviesu dzejnieku darbiem: intraverts, mereni patriotisks, darbu caurauz pesimisms un nolemtiba. Patoss, kas dzejniekiem bija raksturigs 1941. gada julija, augusta ... View more info

Image for God, Thy Earth is aflame!  ( Cantata ) Dievs, Tava Zeme deg!  Latvian Prayer

God, Thy Earth is aflame! ( Cantata ) Dievs, Tava Zeme deg! Latvian Prayer

By: Eglitis, Andrejs

Price: $16.00

Publisher: Oskars Sakarnis: 1947

Seller ID: 003414

Condition: Very Good ++


[16] A very good, clean, bright copy. 3 full page colour plates by Strunke and 2 b&w. Translated from the Latvian by Velta Snikere. Edited by W.K. Mathews. "Of unequalled beauty and intensity of feeling are the prophetic pre-exile lines by Andrejs Eglitis, the dean of our national bards: "God, Thy earth is aflame - in fires of hatred and sin!" (J. Silenieks) ( reference to the loss of independance and freedsom through the Soviet invasion) View more info

Image for Vientulis Un Dzirotajs

Vientulis Un Dzirotajs

By: Eglitis, Anslavs

Price: $35.00

Publisher: Riga, Valtera Un Rapas Akc. Sab. Apgads: 1938

Edition: First Edition

Seller ID: 003410

Condition: Very Good +


136pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Rebound with original paper covers preserved after front free endpaper." Anslava Eglisa pirma dzejas gramata. Anslavs Eglitis kopa ar Eriku Adamsonu iedami loti izsmalcinata estetisma virziena atradusi kadu agrak neienemtu poziciju , kas vinu izteiksmei un pantiem pieskir pievilcigu svaigumu. Anslavu Egliti var apskaust dazs labs dzejas meistars, --- Egli sa lirikas stila izpauzas elegants smins, ironija, viegla ske... View more info

Image for Mijkresli  Dzejas

Mijkresli Dzejas

By: Eglitis, Anslavs, Johansons, Andrejs

Price: $15.00

Publisher: Np, NP:

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 002812

Condition: Very Good +


75pp. Some very minimal wear to cover extremities, else a very good, clean, tight unmarked copy. This appears to be an unidentified reprint of the 1941 Mikelis Goppers (Zelta Abele) Apgads Latvju Gramata edition printed in Riga. This reprint edition is not listed in the LNB. public catalogs. It is most unlikely to be the original as the covers and endpapers give every appearance of a post 1991 reprinting.... an attractive memento of Eglitis very early publications. ... View more info

Image for Kastalavots

Kastalavots

By: Eglitis, Viktors

Price: $15.00

Publisher: Shippenville Pa., Upeskalna Apgads River Hill Press: 1960

Seller ID: 002700

Condition: Very Good +


79pp. Corners lightly bumped. Some slight yelloing to covers. #169 of a numbered edition of 200. Handset type. Else very good, clean, tight, bright copy. Jana Vesela prieksvardi Anslava Eglisa sakartojums. So gramatu ar roku salicis, iespiedis un iesejis Roberts Jaskovskis sava Upeskalna spiestuve 1960.gada, septembri - decembri divi simti numuretos eksemplaros. Teksta burti - 10 punktu Old Style 2, papirs - Ticonderoga Antique Text. Sis gramatas numurs : No 169 View more info

Es Visu Muzu Milejusi Esmu Dzelolu Izlase

By: Elksne, Arija

Price: $13.00

Publisher: Riga, Liesma: 1988

Seller ID: 000845

Condition: Very Good +


446pp. " izlase izdota 1988.gada un taja pec hronologiska principa ir atlasiti dzejoli no visiem vinas krajumiem to iznaksanas seciba. -- Etiskais ideals ir garigi bagata, harmoniska, tikumiska personiba, ar laiku aizvien dramatiskaka klust apjausma, ka nespej realizet, sasniegt harmonisko idealu, tomer autore nekad neatsakas no pasas izvirzitajam etiskajam normam.To nemainiga pastavesana nevis iegrozo, bet palidz nezinas, bezceribas brizos un veido visas dzives jegu."... View more info

Pagaidisim Ausaino Dzejoli

By: Elsbergs, Klavs

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1981

Seller ID: 001429

Condition: Very Good


60pp. A very good, clean, tight copy. Autora pirma gramata. "no sakta gala vins tiecas nevis paklauties autoritatem, bet but brivs, --Elsberga ironija -- saistita ar speli un speles prieku - ar domu par ieksejo brivibu: ironisks dzejnieks ir ne vien redzigaks, bet ari brivaks Elsberga ironija allaž krietni jutama ir tragikas klatbutne, esamibas tragiskais fons--" (Gudrinieks.lv) View more info

Image for Bedas Uz Nebedu

Bedas Uz Nebedu

By: Elsbergs, Klavs

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1986

Edition: First Edition

Seller ID: 004013

Condition: Very Good


110pp. A very good, clean, unmarked copy. " Klava Elsberga krajums "Bedas uz nebedu" lasitaju noskano divejadi: gan drastiski (nebedniba, pargalviba, draiskuliba) gaisi, gan ironiski smeldzigi. Lasot so dzeju rodas viegla, reizem pat rotaliga noskana, kas mudina parvaret dzives sapigos un tragiskos brizus, pasmaidot par sevi, par pasauli, vardu sakot - tvert bedas uz nebedu" ( Atlants) " Pirmas gramatas skaudrais godigums tapa piedots, pat uzslave... View more info

Image for Lapu Agonija Gramata Par

Lapu Agonija Gramata Par

By: Ezergailis Andrievs

Price: $16.00

Publisher: Atvertas Kratuves: 2012

Seller ID: 001843

Condition: New


480pp. New. "Lapu agonija" ir literaturpetnieces un dzejnieces Intas Miskes-Ezergailes biografija, kuru sarakstijis vinas virs, vesturnieks Andrievs Ezergailis. Tacu - ne tikai biografija, bet ari stasts par divu cilveku tuvibu: abi ir kopa kops 1946.gada. Gramata ir ar vesturnieka roku smalki un precizi detalizets vestijums par dzivi pirmskara Latvija, Otra pasaules kara norisem, trimdinieku ikdienu ASV. Bet pats svarigakais - stasts par apmatibu ar dzeju, ar ko Inta sa... View more info

Inta's Poems II

By: Ezergailis, Inta Miska

Price: $11.00

Publisher: Ithaca, Ulysses House: 2006

Seller ID: 000489

Condition: Very Good


164pp. Photographs. Includes a short essay, "Inta The Poet" that has several discrete, short underlinings, otherwise a very good, clean bright copy. "Inta was a Latvian, yet that fact she hardly mentions in her poetry. Instead it is conveyed through words and imagery.....a word or a phrase suddenly awakens all my encrusted Latvian senses: suddenly I see, touch, smell, listen, taste...." (Astrid Stahnke) View more info

Image for Inta's Poems 1

Inta's Poems 1

By: Ezergailis, Inta Miska

Price: $10.00

Publisher: Ithaca, Ulysses House: 2005

Seller ID: 001556

Condition: Very Good +


117pp. A very good, clean tight copy. How should I critique, place, evaluate Inta, the poet? How to compare her poetry? I think about Emily Dickinson (1830-86), whose poetry also came to life after her death. Like Dickinson, Inta drew the words and lines from her pain and daily life - her animals, birds of many feathers, trees, flowers, the seasons. (A. Stahnke) View more info

Image for Indrika Hronika  Heinrici Chronicon Livoniae

Indrika Hronika Heinrici Chronicon Livoniae

By: Feldhuns, A. Translated By

Price: $28.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1993

Seller ID: 002781

Condition: As New


450pp. A very good, clean, tight, bright copy. - Original Latin Text with facing Latvian translation. followed illustrated commentaries and extensive bibliography in Latvian. "1993 apgada "Zinatne" iznaca jauns hronikas akademisks izdevums. Hronikas tulkojumu latviesu valoda veicis A. Feldhuns. Pirmo reizi paraleli latviesu tekstam tika publicets ari hronikas originalteksts latinu valoda. Izdevums papildinats ar plasu vesturnieka E. Mugurevica ievadu un verienigiem ko... View more info

Image for The United States Of Heaven/Gwendolyn Papers/That Chainletter Hiway

The United States Of Heaven/Gwendolyn Papers/That Chainletter Hiway

By: Fetherling, Doug

Price: $14.00

Publisher: Toronto, House of Anansi: 1968

Edition: First Edition

Seller ID: 003881

Condition: Very Good +


75pp. Covers unmarked, clean and tight. Ownership on corner of f.endpaper and copyright and acquisition information neatly inscribed on copyright and half title pages... (see jpg) Else a very good, clean, bright, tight unmarked copy. " Collected from notebooks, anthologies and semi clandestine magazines on both sides of the border ... surreal, sardonic and brilliantly inventive" ( Publisher) Light book- shipped at lower rate. pgs --- View more info