Category: Dzeja (Poetry)

Sort

Showing 51-75 of 350

Cilveks, Uzarta Zeme Dzeja

By: Caklais, Maris

Price: $16.00

Publisher: Riga, Liesma: 1975

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001130

Condition: Very Good +


100 pp. A very good, clean, tight copy. SIGNED. Ar autora parakstu un ar veltijumu fantastikas keramikim Dzinraram Mezulim autora rokraksta." Vina pirmais krajums "Pirmdiena" bija pirmais visa peckara literatura bez retorikas --- bez rapsanas tiesnesa tribuna " --- "Cakla dzeja viss atrodas nerimtiga kustiba. Tacu si pasaules mainiba neatgadina nedz Vaciesa Visumu satricinosas svarstibas, nedz ari Ziedona "atrumu es cildinu ka svetu". Drizak debijas krajuma teiktie var... View more info

Cilveksauciena Attaluma

By: Caklais, Maris

Price: $10.00

Publisher: Riga, Liesma: 1984

Seller ID: 001317

Condition: Very Good


135pp. Some slight edgewear, else a very good, clean,tight copy. "Dzimtene un tas liktenis ir vienmer bijis svarigs temats Cakla dzeja.--"Nakotne ir neaprekinama, un nav neiespejams jauns uzliesmojums" (113. lp.). Te nak prata Rolfa Ekmana noverojums, ka latviesu dzejnieki, kas raksta par vesturi, biezi doma par tagadni." (A. Bjornson) View more info

Zalu Diena

By: Caklais, Maris

Price: $10.00

Publisher: Riga, Liesma: 1972

Seller ID: 001318

Condition: Very Good +


114pp. A very good, clean, tight copy. Ziedona asketiska trausluma un formas koncentracijas vieta Caklais tiecas uz valoda ieslepta materiala atbrivosanu, operejot ar dzejas gleznam, sintakses dotajam iespejam, ar vardiem pasiem musu daudzie locijumi, divdabji utt. gandriz izlutina ar savu bagatibu" (G, Irbe) View more info

Image for Kurzemes Klade  Dzejoli

Kurzemes Klade Dzejoli

By: Caklais, Maris

Price: $10.00

Publisher: Riga, Liesma: 1982

Seller ID: 001558

Condition: Very Good +


118pp. A very good, clean, bright, tight copy. " --atklasme skaudri turpinas: "Es esmu bagats - man pieder viss, Kas ar mani nav noticis." Ar so apliecinajumu sakas dzejolis 37. lp. krajuma Kurzemes klade, --Maris Caklais ir patstavigs, noturigs, ikdienradoss. Vinam piemit ne tikai varda dzirde, bet ari oza, tauste, izgarsot speja. Varda apspeles un izspeles prieks--" (V. Toma) View more info

Image for Mana Majas Lapa Tavai Majas Lapai

Mana Majas Lapa Tavai Majas Lapai

By: Caklais, Maris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Janis Roze: 2000

Seller ID: 002391

Condition: Almost As New


94pp. Ownership initials and date on tp, else an almost as new copy, clean, tight, bright. 2000 g. Laligabas apbalvota dzejas gramata.. View more info

Image for Desmit Milas Dziesmas Rigai  Zehn Liebesgedichte An Riga  Ten Love Songs To Riga

Desmit Milas Dziesmas Rigai Zehn Liebesgedichte An Riga Ten Love Songs To Riga

By: Caklais, Maris

Price: $16.00

Publisher: Riga, Petergailis: 2000

Seller ID: 002867

Condition: Almost As New


67pp.Illustrated - 10 tipped in colour plates by Varuzs Karapetjans. Text in Latvian, German Russian and English. An attractively published paen celebrating Riga. "The subject of this book is Riga - Riga, a Hanseatic city and treasure trove of art nouveau; a city that for centuries has been a dynamic intersection of roads and cultures; a city coveted and conquered, treasured and protected. The paintings by Armenian poet Varuz echo and further enhance the poetry." View more info

Image for Vini Dejoja Vienu Vasaru   Dziesmuteksti

Vini Dejoja Vienu Vasaru Dziesmuteksti

By: Caklais, Maris

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 1996

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 002938

Condition: Very Good +


174pp. Covers show the very lightest of mild wear. A very good, clean, tight copy. Presentation inscription SIGNED by Caklais. "Agros gados kads kolegis man pavaicaja: "Vai tev patiesam negribas, lai tavi dzejoli tiktu komponeti?" un man bija jaatzistas, ka nekad par to neesmu domajis. Gadu gaita tomer viens otrs komponists ir pieversies maniem tekstiem, un tagad, paklausot Ā«LiktenstastuĀ» aicinajumam, tekstus apkopojot, biju parsteigts, ka dziesmu pa siem gadiem sa... View more info

Matiss, Kausu Bajars Dramatiska Poema, Ari Jautra Spele Ar Cetriem Likiem

By: Caks, Aleksandrs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1973

Seller ID: 000414

Condition: Very Good +


348pp. Some slight creasing of rear dj. panel cnr, otherwise a bright, tight, clean copy. "No nepublicetiem A. Caka manuskriptiem." [ pec Liesmas 1972 g. izdevuma] "Matiss ir viens no butiskajiem darbiem dzejnieka atstata mantojuma, intelektuali noslogots darbs ar aktualu sabiedrisku skanejumu..."[ R. Ekmanis] View more info

Image for Mana Riga  Dzejoli Un Poemas

Mana Riga Dzejoli Un Poemas

By: Caks, Aleksandrs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1961

Seller ID: 002374

Condition: Very Good +


263pp. Illustrated. Cover by A. Eglitis; three illustrations by R. Suta ( Poema par ormani) and ten by Strunke ( Umurkumurs) Ar sakartotaja, Jana Rudzisa piezimem pecvardos. View more info

Image for Tikai Tevi Dzeja Rigai  Only You Poem For Riga

Tikai Tevi Dzeja Rigai Only You Poem For Riga

By: Caks, Aleksandrs

Price: $14.00

Publisher: Riga, Jumava:

Seller ID: 002927

Condition: Almost As New


15 poems by Aleksandrs Caks translated into German, English, Russian, French, Spanish and Swedish15 dzejoli tulkoti vacu, anglu, krievu, francu, spanu un zviedru valoda. View more info

Image for Starpa  Dzejoli Kokgriezumi

Starpa Dzejoli Kokgriezumi

By: Cedrina, Inara

Price: $14.00

Publisher: Porter, Roast Pigeon Press: 1979

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001802

Condition: Very Good


103pp. Illustrated with b&w engravings by the author, Some very slight spotting to rear cover, else a very good, clean, tight SIGNED copy. Pazistama ari ka vispusiga maksliniece, kokgriezeja un grafike, vina ir publicejusi savus dzejolus un isprozu periodika un divas antologijas un ir seviski pieversusies tulkosanai, iegudama Kolumbijas Universitates atzinibu par V. Belsevicas dzejolu tulkojumiem un publicedama savus atdzejojumus daudzos literaros izdevumos. Vina ir ja... View more info

Image for Dieviska Komedija

Dieviska Komedija

By: Dante, Alighieri

Price: $22.00

Publisher: Riga, Valtera Un Rapas Akciju Sabiedribas Apgads: 1936

Seller ID: 003072

Condition: Fine


498pp. Illustrated. N. Strunke's portrait of Dante with all the other illustrations by Dore. A FINE copy. Tulkojis J. Masens Prof. K. Strauberga redakcija Revidets otrs iespiedums. View more info

Image for Latviesu Literara Dzive Un Literatura ASV Un Kanada 1950-1965

Latviesu Literara Dzive Un Literatura ASV Un Kanada 1950-1965

By: Daukste - Silasproge

Price: $23.00

Publisher: Riga, Valters Un Rapa: 2007

Edition: First Edition

Seller ID: 004051

Condition: Fine


798pp. Illustrated. Detailed footnotes indexes. Fine. Unread. Includes a six page English language overview. Dr. Ingunai Daukstei-Silasprogei jaizsaka pateiciba par vinas literari kulturologisko parskatu par attiecibam starp laikmetu un musu trimdas rakstniecibu, par vienkopus savaktajiem vertigajiem izpetes materialiem, kas atklaj savdabigas skautnes, tematiskus lokus, sava laika pulsu, idejas un noskanas. Sejuma vertibu palielina fotografiju, literaru publicejumu vaku... View more info

Image for Tala Zeme, Tuvi Laudis

Tala Zeme, Tuvi Laudis

By: Daukste - Silasproge, Inguna

Price: $24.00

Publisher: Riga, Literaturas, Folkloras Un Makslas Instituts: 1914

Edition: First Edition

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 004052

Condition: Almost As New


719pp. Detailed indexes. Almost as new. SIGNED Both cover edges have experienced a slightly noticeable bump, otherwise a fresh, crisp unread copy. 14 page English summary. "Gramata atklaj mazzinamas lappuses viena latviesu trimdas rakstniecibas, kulturas un literaras dzives atzara, kas kops 1947. gada izskanas veidojies talaja, nereti mitiem apvita kontinenta, latviesu vidu saukta par 5. kontinentu - Australija un nedaudz ari Jaunzelande, un aizsniedzas lidz Latvijas v... View more info

Image for The Whispering Roots

The Whispering Roots

By: Day Lewis, C

Price: $19.00

Publisher: London, Johnathan Cape: 1970

Edition: First Edition

Seller ID: 003869

Condition: Very Good +


58pp. Very good priceclipped dj. Acquisition particulars neatly inscribed on t.p., else an attractive, clean, bright, tight copy. "C. Day Lewis is the first Poet Laureate to regard himself as 'an expatriate son of Ireland'. In his new book he shows himself freshly aware of the voices that come to him from his Anglo-Irish heredity and early environment. Besides elegant and charactersitic evocations of persons and places he had known in Ireland, there are several poe... View more info

Image for The Literary Review  An International Quarterly Bublished By Fairleigh Dickinson University  VIII:3 Spring 1965 BALTIC  NUMBER

The Literary Review An International Quarterly Bublished By Fairleigh Dickinson University VIII:3 Spring 1965 BALTIC NUMBER

By: Decker, Clarence R., Angoff, Charles Editors

Price: $11.00

Publisher: Teaneck, Farleigh Dickinson University: 1965

Seller ID: 003474

Condition: Very Good


This issue: pp 310-432. A very good, clean, unmarked copy with previous owners small neat sig. on half-title page. Essay Contemporary Baltic Writing Algirdas Landsbergis and Clark Mills Poetry Jonas Aistis Kazys Bradunas Bernadas Brazdzionis Aleksanfrs Caks Ivar Grunthal Ivar Ivask Bernard Kangro Vincas Mykolaitis- Putinas Henrikas Nagys Alfonsas Nyka Niliunas Henrikas Radauskas Aleksis Rannit Gunars Salins Antanas Skema Velta Snikere Gustav Suits Linards Tauns Marie ... View more info

Udens Raksti Dzejoli 1960-1970

By: Dreimane, Valda

Price: $11.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1970

Seller ID: 000388

Condition: Very Good


92pp. "Valda Dreimane ir variga smalko, atskirigo jutu notonejumu paraditaja vardos un skanas. Tikai vienu trapigi izveletu izsaucienu variejot, dazkart vina spej savu dziesmu no priecigas tonkartas parslegt skumjaja...Dzejniece ierosina minet muzigos jautajumus, bet atbildes lauj rast lasitajam pasam - ir celrade, bet ne pamacitaja" [G. Ikona] View more info

Kad Beg Putni

By: Dreimane, Valda

Price: $12.00

Publisher: Vesteras, Ziemelblazma: 1978

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001438

Condition: Very Good +


88pp. A very good, clean copy. SIGNED " Valda Dreimane Bostona dz. sv. 1978.g. 3. jul". " Kad beg putni ir izsmalcinata, kontemplativa verotajas noskanu un izjutu dzeja, kam cauri stravo biezi varda nesauktas vertibu noradnes un mainas." (E. Zuzena) View more info

Image for A Key to Modern British Poetry

A Key to Modern British Poetry

By: Durrell, Lawrence

Price: $14.00

Publisher: Norman, University of Oklahoma Press: 1952

Edition: First American Edition

Seller ID: 003909

Condition: Very Good +


209pp. Third printing 1972. Some light wear to dj. Acquisition info. discreetly inscribed on tp. Else a clean, bright, tight unmarked copy. Although the poetry referred to is no longer "modern", it is still quite significant as are Durell's particular insights. "The author opens his discussion with an examination of the connection between Einstein's theories of relativity and modern poetry. He then considers the effect of psychology---- theories have radically alte... View more info

Image for Pavasara Vartos

Pavasara Vartos

By: Dziesma, Fricis ( Forstmanis)

Price: $11.00

Publisher: Riga, Zala Varna: 1933

Seller ID: 003454

Condition: Good +


79pp. A good, unmarked copy with some very light wear to covers. Unmarked. Autora pirma gramata. " pietate pret dzivi un skaistumu, dzivibas dudzveidibas un mainiguma cildinajums, laikmetiska un muziga, realitates un sapna saistibu apcere, dazkart rezigneta, bet ne tragiska." (J. Grins) "Dzejnieks tic dzivei, ritdienai un visam tam kas cildens un labs ----- Dazkart dzejnieks ari guvis ierosmi no pazistama vacu dzeijnieka Rainera Rilkes kas vinam seviski tuvs un mils. J... View more info

Image for Zvejnieku Svetais Vakarediens

Zvejnieku Svetais Vakarediens

By: Dziesma, Fricis [ Fricis Forstmanis ]

Price: $14.00

Publisher: Augsburg, A. G[rapmanis]: 1949

Seller ID: 002851

Condition: Very Good ++


45pp. 500 copies with six illustrations by Janis Zvirbulis. Very good ++ condition. Pages bright, unblemished. An attractive copy. Krajumam klat izsmelosa Viljama Metjusa ( William Mathews ) apcere. "Frica Dziesmas baladei ar tas dzili pozitivo simbolismu ir sava nozime tagadnes grutajos laikos, jo ta aicina latviesu cilveku ka dzimtene, ta svesuma uz pacietibu, izturibu un ticibu savai tautai un Dievam. Sai zina, balades jaunais izdevums ir visai apsveicams. Bet ari ka... View more info

Latvju Sonets 100 Gados 1856-1956 Antologija

By: Dzilelleja K(arlis)

Price: $20.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1956

Seller ID: 000327

Condition: Good +


151pp. Bibliography, Table of contents listing all sonets. Very mild, faint wrinkling to very tops of first and last eight pages. Spine and edges yellowed else, a very good clean copy. K. Dzillejas ievads un izlases sakartojums. Soneta vesture; Sonets latvju dzeja; Sonetins; Latvju sonets un citautu dzeja; Literatura; Latvju sonets 100 gados; Latvju sonetins 60 gados; Cittautu soneti Latvju dzeja; Latvju sonets un sonetins pasaules lirika; Bibliografija View more info

Caur Daudzam Zemju Zemem Caur Daudzam Debesim

By: Eglitis, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1982

Seller ID: 000301

Condition: Very Good +


79pp. Almost as new. ."Biezak neka agrak dzejnieks dalu dzejolu raksta prozas veida. Siem garajiem, liklocu izvitajiem teikumiem ir ligans, ritmisks pludums, noskana svinigs pacilajums, it ka nejausi vietam muzikali atbalsojas atskanas. Ar so svinigi krasno, leno valodas ritejumu reizem peksna kontrasta ieskanas vieglie, graciozie dainu pantmeri." (Nora Valtere) View more info

Audiet Mani Karoga Sarkanbaltsarkana

By: Eglitis, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1972

Seller ID: 000371

Condition: Very Good +


63pp. "Ta jau ir un paliek dzejnieku privilegija lietot svetku valodu, un - pamest pie malas neieverotas dzives realitates, nenoversamas pretrunas starp sapnu un atminu dzimteni un to, kas redzama, jutama, apmeklejama paslaik." (P. Vasarins) View more info

Svesais Cirvis Cert Un Cert

By: Eglitis, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1986

Seller ID: 000510

Condition: Very Good +


78pp. "Visam cauri dzejnieks dzird cirvja klaudzienus, kas iznicina musu tautu, un nebeidz to atgadinat. Bet gramatas apaksvirsraksta "Nakts saka amen, rits alleluja" vins par spiti pasreizejai tumsai, kada atrodas musu zeme, vesti tai musu uzticibu un brivibas sapni." View more info