Category: Dzeja (Poetry)

Sort

Showing 26-50 of 350

Image for Madaras

Madaras

By: Belsevica, Vizma

Price: $10.00

Publisher: Riga, Liesma: 1976

Seller ID: 003445

Condition: Very Good +


98pp. A very good, clean, bright copy. Some neat notes in a very small hand on the book's penultimate or Russian colophon page. Otherwise unmarked. "krajums "Madaras", kas iznak 1976. gada novembri, ir intimaka rakstura - dzejniece iegajusi sievietes iekseja pasaule un apraksta attiecibas ar gimeni un tuviem cilvekiem. Saja krajuma sasniegusi lielu domas skaidribu un precizitati, augstu meistaribu." (Gudrinieks.lv) View more info

Image for Ievziedu Aukstums

Ievziedu Aukstums

By: Belsevica, Vizma

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1988

Seller ID: 003470

Condition: As New


Ar Knuta Skujenieka ievada eseju. No serijas "Dzeja Jaunatnei" Dzejoli no "Jura deg" Gadu gredzeni" Madaras" " Kamola tineja" un Dzeltu laiks" " Ar so dzeju mums nevajag ne lepni lielities, ne vaimanat, kaisot pelnus uz galvas. Bet, kad si dzeja solo pari musu valodas saurajam robezam, mums ikreizi ir svetki. Tadi pasmaju gimenrs svetki. Vizmas gods ir ari musu gods " (K. Skujenieks) View more info

Perna Zile Dzejoli 1969-1979

By: Bene, Alma

Price: $16.00

Publisher: Minneapolis, Selzemnieka Apgads: 1983

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 000554

Condition: Very Good +


95pp. "Alma Bene noteikti ir "dzejniece ar parliecibu"; vina biezi pauz ne tikvien pardzivojumu, kas izriet no kada spontana ieskatijuma, bet ari savus.... viedoklus attieksme uz visvisadam dzives paradibam....atspogulojas Latvijas laucinieku daudzos gadsimtos uzkrata pieredze un mantotie ticejumi....Urbanizetais dzives veids autorei skiet nedabisks, chaotisks, biezi netikumigs, dekadents. Manama ari slieksme uz dabas apjusmosanu un zemnieku dzives idealizesanu." ( G. ... View more info

Image for Collected Poems

Collected Poems

By: Bernard Spencer

Price: $17.00

Publisher: London, Allan Ross Ltd.: 1965

Seller ID: 003868

Condition: Very Good +


96pp. A very good, clean, bright, tight copy with acquisition particulars neatly inscribed on tp. Dj with a small chip on front cover and on rear enclosed in mylar protetor, else an attractive copy. " Spencer was a distinctive voice in 20th-century English poetry, and a central figure in the Personal Landscape group of wartime Cairo writers. He spent much of his time, in Greece, Egypt, Italy, Spain, Turkey and Austria, the settings for many of his poems. ---- his ex... View more info

Image for Ikskitis L. Berzina Pasaka

Ikskitis L. Berzina Pasaka

By: Berzins, Ludis

Price: $12.00

Publisher: New York, Ruta Berzina - Keggi: 1970

Edition: Second Edition

Seller ID: 003075

Condition: Very Good ++


31pp. reproduced from the 1930 Riga edition Scarce in this bright, unmarked condition. Atractive illustrations. Tris brali, divi slinki, viens cakls ... ikskitis kurs sanem keninmeitu par saviem nopelniem. Sarakstits jauka, viegla stila, tautiska pasaka kura paradas ari autombilis un piemineta lidmasina. View more info

Image for Piemineklis Kazai

Piemineklis Kazai

By: Berzins, Uldis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1980

Seller ID: 004164

Condition: Very Good +


72pp. A very good, clean, tight copy. Autora pirma dzejas gremata kura 13 gadus mekle izdosanu. " 1972. gada krajuma manuskripts "Liesma" tiek iesniegts ar nosaukumu "Bruninieks un Sanco Pansa", 1975. gada ar nosaukumu "Marsiesu bikses". Neviens no tiem netiek izdots, kaut ari Rakstnieku savieniba stingri iestajas par krajuma izdosanu." "Ta sasodita alergija pret katru jaunumu, katru kaut mazako neparastuminu, no neprasmes atskirt jaunu kvalitati no tas butaforijas, - ... View more info

Image for Poetisms Baltkrievs  Dzeja

Poetisms Baltkrievs Dzeja

By: Berzins, Uldis

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1984

Edition: First Edition

Seller ID: 004165

Condition: Very Good


Berzins ir loti talantigs autors, kas neapsaubami spej radit istu dzeju, bet ne vienmer paliek dzejas normalaja gultne ----- nerekinasanas ar robezam ir viena no autora pieejas galvenajam ipasibam. Berzins dzejo ta, ka vinam sadu vai tadu iemeslu del liekas izdevigi, nevis ta, ka no vairak tradicionalu lasitaju viedokla ir "pareizi". " ( G. Plavkalns) "Dzejnieks --- runa par dazadu laikmetu un tautu kulturas ietekmi uz musdienu cilveka dveseli, parada sarezgitos vestur... View more info

Image for Nenotikusie Atentati   Dzeja

Nenotikusie Atentati Dzeja

By: Berzins, Uldis

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1990

Seller ID: 004166

Condition: Very Good +


158pp. A very good, clean, tight copy. with the exile poet's A Zemdega's neat, inconspicuous ownership sig. on the t.p. " Uldis Berzins, --- devets par latviesu poetikas reformetaju" "Krajums iecerets ka autora saruna ar "liriskiem varoniem" nu jau tik tuvaja XXI gadsimta un ka meginajums izprast savu atbildibu nakamas eras cilveka prieksa. Autora stils ari saja gramata ir tikpat savdabigs un neatdarinams. Ta ir dzeja, kas reize ir ari proza vai melodija, vecmodigs t... View more info

Image for Eddas Dziesmas (Konungbók eddukvæda. )

Eddas Dziesmas (Konungbók eddukvæda. )

By: Berzins, Uldis. Translated By

Price: $29.00

Publisher: Riga, Janis Roze: 2015

Seller ID: 003667

Condition: New


364pp. Illustrated. Pirmo reizi latviesu valoda iznacis senislandiesu mitologisko un poetisko tekstu kopojums "Eddas dziesmas"- Tie ir teksti, kas atstajusi milzigu ietekmi uz Ziemeleiropas literaro mantojumu daudzu gadsimtu garuma, to petisanai zinatnieki visa pasaule nereti veltijusi visu muzu. Latviesu valoda senos tekstus pieejamus darijis dzejnieks Uldis Berzins, savukart komentarus un skaidrojumus sniegusi senskandinavu valodas un kulturas zinataji Inga Berzina ... View more info

Image for Laiks

Laiks

By: Berzins, Uldis; Kronbergs, Juris

Price: $14.00

Publisher: Stockholm Riga, Memento Zvaigzne: 1994

Seller ID: 003964

Condition: Very Good +


128pp. A very good, clean, bright, tight copy. In Latvian. Cover and illustrations by Gvido Augusts. "This poetic collaboration or poetic brainstorming, took place during the years of the breakdown of the Soviet empire and the first year of the free Latvian state. It is a personal reflection on time, on many levels, as well as a futile protest against its inevitable flow" (Publishers) "Pardomas par laika kategorijam tiek talak risinatas krajuma Laiks. Tas ir Jura Kronbe... View more info

Celos

By: Bicole, Baiba

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1969

Seller ID: 000407

Condition: Very Good +


160pp. Original plastic d, good with some chipping to spine, else a very good, clean, tight copy. "Bicoli tapec gribetos saukt par erotisku dzejnieci, ar so vardu saprotot reize stipru juteklibu, bet reize ari garigu, dzveseligu pardzivojumu visados veidos.... tatad raksturiga miesas un dveseles nedalamiba." [N. Valtere] View more info

Griezos

By: Bicole, Baiba

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1981

Seller ID: 000411

Condition: Very Good +


106pp. "Bicoles dzeja vispar parsteidz un apbur ar to, ka te tik daudz neparastu, spozu un brinumsvaigu izteles ainu." [N. Valtere] View more info

Atgriezos

By: Bicole, Baiba

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liesma: 1991

Seller ID: 001129

Condition: Very Good +


194pp. Illustrated, A very good, clean, tight copy. Izlase no krajumiem Atrita, Celos, Burot, Griezos, Vel. "viena no talantigakajam trimdas dzejniecem " "Tas bija atmodas laiks, un nevienam nebija prata dzejolu gramatas. Sakuma par krajuma iznaksanu loti priecajos, jo gramata bija saistita ar maniem gimenes locekliem - meita Laima zimeja ilustracijas un darinaja vaku, Andris Krievins deva fotografijas." (Autore) View more info

Citviet Dzejoli 1991-2011

By: Bicole, Baiba

Price: $16.00

Publisher: Riga, Mansards: 2011

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 001266

Condition: As New


174pp Fine, as new. SIGNED "Citviet" ir dzejnieces pirmais krajums pec 20 gadu partraukuma, kura apkopoti no 1991. lidz 2011. gadam sarakstitie dzejoli" (Izdevejs) " Bicoles dzeja ir kustiba, process, reizem no gadalaika uz gadalaiku, reizem no debesim uz zemi, ari uz pazemi vai elli. Ta ir ekstrema, tada, kas uzdrikstas, biezi pilna sirrealistiskiem briziem, ar kosmisku diapazonu, apokaliptiskiem notikumiem." ( I. Ezergaile) View more info

Image for Burot

Burot

By: Bicole, Baiba

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1976

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003333

Condition: Very Good +


127pp. A very good, clean, bright, tight copy Signed presentation copy to the poet Aina Zemdega " Ainai draudziba Baiba" Also included - two pieces of ephemera: greeting card from Baiba and Ilmars as well as a newspaper article clipping about the author by E. Sturma. "...Bicole....apzimejama par vienu no spilgtakajam un talantigam muslaiku dzejniecem apveltita ar apskauzami bagatu un krasainu izteli, vina pazistamus tematus vers jaunus un svaigus, ka reizem pat tiri... View more info

Image for Atrita

Atrita

By: Bicole, Baiba

Price: $14.00

Publisher: Shippenville Pa., Upeskalns [Riverhill Press]: 1966

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003744

Condition: Very Good +


112pp. Limited edition 350 copies. SIGNED with dedicatory inscription too Aina (Zemdega) and Janis Author's first book. Very good,clean, tight bright "Loti raksturigi Bicolei ir dabas pardzivojumi ar dzilas un intimas iejusanas nokrasu. Seit varbut kada radnieciba ar senajam dabas pielugsanas religijam, auglibas kultiem. Tajas dabas norises palaikam saistijusas ar cilveka seksualitati, orgijam tirumos." View more info

Image for Livlandische Reimchronik

Livlandische Reimchronik

By: Bisenieks, Valdis (Tr. by)

Price: $24.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1998

Seller ID: 003509

Condition: Very Good ++


387pp. Illustrated . A very good, clean, bright, tight copy. Small neat ownership stamp on p. 5. Original text in German next to Latvian translation. Commentary, notes, bibliography. "Jaunakais hronikas izdevums latviski ir V.Bisenieka tulkojums, E.Mugurevica un K.Klavina redakcija (1998.), kura kvalitati nodrosina paralelais latviesu un vacu teksts, kartes, alfabetiskais raditajs, ilustracijas un fotografijas, komentaros iestradati ari vairums lidzsinejo petijumu... View more info

Image for Teici, Teici Valodina  Dzejoli Berniem

Teici, Teici Valodina Dzejoli Berniem

By: Bluma, Guna (compiled by)

Price: $16.00

Publisher: Toronto, Toronto Latviesu Skola Valodina: 1982

Seller ID: 003175

Condition: As New


221pp. 29 b&w illustrations by Inese Jansons, including cover. As New. An unread copy. "Si gramata domata berniem lidz apmeram 12. gadiem. Krajumam centamies izmeklet dzejolus, kam pamata kads notikums vai spilgta glezna, kas rosina izteles spejas. Tapec krajuma ir ka tiri liriski dzejoli, ta ari varsmotas pasacinas, kas ir tik ipatneja latviesu bernu literaturas sastavdala." (Izdeveji) View more info

Image for Watcher of Men   The Selected Poems  (1947-1966)

Watcher of Men The Selected Poems (1947-1966)

By: Bourinot, Arthur S

Price: $22.00

Publisher: Ottawa, Arthur S. Bourinot: 1966

Edition: First Edition

Seller ID: 003888

Condition: Very Good +


127pp. SIGNED by author on tp. Neat previous ownership on ffe.Some light sunning on spine and edges, inconspicuously inscribed aquisition information on t.p. Else a very good, clean, tight, unmarked copy. " Winner of the Governor General's award for poetry in 1939 for frank poems about the depression and the coming war he is also known as " "a deft versifier enthralled with the beauty of nature, a major subject of both his poems and his paintings." Smaller, lighter b... View more info

Image for Latviesu Tautasdziesmu Tikumi

Latviesu Tautasdziesmu Tikumi

By: Brastins Ernests

Price: $16.00

Publisher: Riga, Dievturu Draudzes Izdevums: 1929

Edition: First Edition

Seller ID: 002839

Condition: Very Good


87pp. A very good, uniformly aged, clean, unmarked copy. Inside covers have some light tape residue probably from a former paper cover. "Tomer neviena raksta nav meginats sakartot plasos materialus par latviesu tikumiem sada parskatama un aptverosa sistema --- gribu visa isuma seit tadu sistemu uzmest." (Autors) View more info

Gaju Dveselite Dzejolu Krajums

By: Briedis, Leons

Price: $9.00

Publisher: Riga, Liesma: 1988

Seller ID: 000115

Condition: Very Good


142pp. Mild bump to front top cnr, else very good clean tight copy. View more info

Narina Poema

By: Briedis, Leons

Price: $8.00

Publisher: Riga, Liesma: 1982

Seller ID: 000671

Condition: Very Good +


60pp. Edges a little aged, otherwise a very good copy. Pec Hansa Kristiana Andersena pasakas "Maza nara" motiviem. View more info

Promatnakt, Surpaiziet Raksti Par Imantu Ziedoni

By: Cakla, Inta

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liesma: 1983

Seller ID: 000998

Condition: Very Good +


212pp. A very good, clean, copy. "Krajuma sniegti raksti par Tautas dzejnieka (dz. 1933) dailradi, paradita vina dzejas un personibas daudzplaksnainiba. Krajums agatavots sakara ar dzejnieka piecdesmitgdi un var ieintereset plasu lasitaju loku, kam tuva vina personiba."( izdevejs) View more info

Milnieks Atgriezas Noziegumvieta Tris Gadu Dzejoli 1987-1989

By: Caklais, Maris

Price: $10.00

Publisher: Riga, Zinatne: 1989

Seller ID: 000075

Condition: Very Good


163pp. Very good clean copy ,very slight crease to top left cover. "Ja visu Caklo varetu vertejosi savilkt kopa, tad butu jasaka, ka katru reizi, kad vins sava koncentretiba un poetiskaja precizitate sasniedz augstako pakapi, mums ir darisana ar izcilako, ko latviesu lirika ir devusi pedejas dekades." (R. Muks) View more info

Prieksajuta Premonition Dzeja Poetry

By: Caklais, Maris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1987

Seller ID: 000673

Condition: Very Good +


143pp. Translated by Ruth Speirs Almost as new. "...commitment expresses itself in tenderness as well as irony, but most often in a streak of compassion that feeds his poetry like an underground stream." (A. Ivaska) " Dear reader, set your watch by Caklais's clock. What time is it.... by Caklais's.. it is The Hour of the Hedgehog, the Second of the Grasshopper..."( Andrei Voznesensky) View more info