Author:Svabe Arveds

Sort

Showing 1-5 of 5

Image for Inteligenti

Inteligenti

By: Svabe Arveds

Price: $14.00

Publisher: Mineapolis, Tilta Apgads: 1963

Seller ID: 003548

Condition: Very Good +


254pp. Dj, shows some light wear, else a very good, clean, tight copy. " --romana Inteligenti sastopamies ar temu, kas samera maz izmantota musu literatura. Ta ir lauku inteligences dzive un sociala cina cara laika Latvija pec Piekta gada revolucijas. --- Asos vardos un dzivas ainas rakstnieks atklaj sis izkurtejusas sabiedribas tuksumu un liekulibu, tai pretim nostajot jaunas paaudzes skolotajus. Starp sim divam garigam pasaulem notiek cina, kas nereti uzliesmo asas... View more info

Image for Cela Uz Purgatoriju

Cela Uz Purgatoriju

By: Svabe Arveds

Price: $12.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1953

Seller ID: 002085

Condition: Very Good +


50pp. 1000 copies. A very good, clean, tight copy. "Paraugs vesturiskai novelei" -- Ja Deglavs, Aleksandrs Grins un Karlis Zarins mums ir devusi teicamus vesturiskus romanus, tad Arveds Svabes Cela uz purgatoriju nu ir paraugs latviesu vesturiskai novelei. -- Noveles personazos darbojas biskapa Alberta laikabiedri -- Karalis Visvaldis. Vesturnieks un dzejnieks sai novele stradajusi roku roka." ( J. Rudzitis) View more info

Image for Latvijas Vesture 1800 - 1914

Latvijas Vesture 1800 - 1914

By: Svabe Arveds

Price: $78.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1962

Edition: Second Edition

Seller ID: 003668

Condition: Very Good +


754pp. Illustrations. Extensive bibliography, index. Detailed table of contents in English. A very good, clean, bright, tight copy with a very good dj. "pirmais sada veida darbs, kas sniedz parskatu par sesiem Latvijas vestures sarezgitakajiem un izskirigakajiem gadiem. Gramata iedalita tris nodalas: 1) Latvija Pirmaja pasaules kara, 2) revolucijas mutuli un imperialisma znaugos un 3) cina par neatkaribu. ---Autora darbs ir ieverojams ieguldijums Latvijas jaunlaiku v... View more info

Vards Romans

By: Svabe, Arveds

Price: $9.00

Publisher: Gaujas Apgads: 1992

Edition: Second Edition

Seller ID: 000189

Condition: Very Good +


130pp. Very good, clean, bright, tight copy. Spine slightly sunned."Otra izdevuma ieveroti autora labojumi.... Sim prozas darbam ir ari kulturas vestures avota funkcija .....Svabe izgajis caur revolucijas ideju krustugunim." View more info

Image for Straumes Un Avoti  Vol. 1  Vol.2  Vol.3

Straumes Un Avoti Vol. 1 Vol.2 Vol.3

By: Svabe, Arveds

Price: $75.00

Publisher: Lincoln, Pilskalns: 1962

Seller ID: 003592

Condition: Very Good +


Vol. 1 408pp. illus, 1962 Repr. of 1938 ed. Vol. 2 417pp. illus. Repr. of 1940 ed. Vol. 3 391pp. 1965 Compiled by Lidija Svabe. All three volumes very good + pages showing uniform age toning. Saturs: 1. sej. Latviesu tautas tiesiskie uzskati. Sena Kursa. Kursu konini un novadnieki; Dokumentu pielikumi. Jelgavas pilsetas satversme treju hercogu laika; Dokumentu pielikumi. Karolinas recepcija Latvija un Igaunija; Dokumentu pielikumi -- 2. sej. Latviesu vestures u... View more info