Author:Reiters, L. Postiljons,J

Sort

Showing 1-1 of 1

Image for Dieva Varda  Dzamaikpleinas Trisvienibas Latviesu Ev. Lut. Draudzes 100 Gadi

Dieva Varda Dzamaikpleinas Trisvienibas Latviesu Ev. Lut. Draudzes 100 Gadi

By: Reiters, L. Postiljons,J.

Price: $14.00

Publisher: Jamaica Plains, Jamaica Plain Trinity Latvian Lutheran Church: 1994

Seller ID: Riga 16f

Condition: NEW


117pp. Illus. NEW. "Rakstot Dzamaikpleinas Trisvienibas ev.-lut. latviesu draudzes vestures apskatu, janoverte reta iespeja izmantot ka autentiskus avotus draudzes protokolu gramatas, kas saglabajusas no draudzes dibinasanas lidz sim laikam. Parlasot veco protokolu nodzeltejusas lapas, labi varam iepazities ne tikai ar apstakliem, kados nodibinajusies draudze, bet ari ar pirmo latviesu iece?ot?ju socialo st?vokli, kulturalo rosibu, tapat ka ar palidzibas darbu, atbalstot... View more info