Author:Muks, Roberts

Sort

Showing 1-11 of 11

Martins Heidegers Un Filozofijas Gals

By: Muks, Roberts

Price: $10.00

Publisher: Riga, Karogs: 1994

Seller ID: 000728

Condition: Good +


110pp. Intermittent underlining not affecting text. " Pec autora domam moderna zinatne interese Heidegeru nevis tapec, ka ta nodarbojas ar faktiem, bet tapec, ka veids, kada fakti tiek pasniegti, radikali atskiras no grieku un viduslaiku zinatnes. Fakti pasi par sevi neko neizsaka, tie iegust nozimi tikai universalu jedzienu vai fundamentalas koncepcijas gaisma, ar kuras palidzibu cilveks tuvojas dabiskiem fenomeniem." (Gudrinieks.LV) View more info

Image for Manas Dzives Involucija Un 33 Jauni Dzejoli

Manas Dzives Involucija Un 33 Jauni Dzejoli

By: Muks, Roberts

Price: $10.00

Publisher: Riga, Liktenstasti:

Seller ID: 002939

Condition: Very Good +


71pp. 800 copies. A very good, clean, tight, bright copy. Gramat sakas ar autora pasinterviju. "Apcerot musdienu pasauli, vins ir ironisks keceris un kritikis. Rakstot par Latviju - briziem bezmaz lidz sentimentam lirisks. Domajot par metafiziskam busanam - paradoksiem un neatsketinamam vardu spelem parpilns. Muks, ka jau jebkurs dzejdaris, ir varda vara - tas atzits dzejoli Dzejnieks: "Vins skandeja dzeju (..) Izradas - Dzeja skandeja vinu " --- Ir teritorijas, pie ... View more info

Image for Latvju Velis Junga Un Arhetipiskas Psihologijas Skatijuma

Latvju Velis Junga Un Arhetipiskas Psihologijas Skatijuma

By: Muks, Roberts

Price: $12.00

Publisher: Riga, Valter Un Rapa: 1999

Seller ID: 003267

Condition: Very Good


222pp. A very good, clean copy. Informative footnotes and bibliography. " Latviskas Dievestibas modela skaidrojums un augsts vertejums, salidzinajuma ar citu ticibu un filozofisko sistemu modeliem, dots pasaule pazistama latviesu rakstnieka, dzejnieka, izcila domataja un filozofa Roberta Muka darbos ("Latvju velis Junga un arhetipiskas psihologijas skatijuma" un 222pp. Some very light wear to cover else a very good, clean copy. "Cela uz Rietumu nirvanu caur Latviju").... View more info

Ar Pipi Uz Makona Malas Dzejoli Un Antidzejoli

By: Muks, Roberts

Price: $12.00

Publisher: Riga, Daugava: 2001

Seller ID: 001293

Condition: Almost As New


167pp. Almost as new, unread. Dzeja un filozofija laikam gan nak no viena un ta paša avota. Tacu ka filozofs es gribu izteikties precizak, jo mani fascine skaidriba. Nevar visu laiku dzivot poetiska haosa. Tas ir augligs - bet ar to vien man nepietiek. Man vajag skaidribu" (Autors) "Brinums Muka dzeja ir izejas stadija. Nekas mazak par brinumu. Pirmsakums, debesu plekitis, uz kura mes - dzejnieki un lasitaji satiekamies. " (M.Caklais) View more info

Image for Kad Vairs Nav Govju

Kad Vairs Nav Govju

By: Muks, Roberts

Price: $12.00

Publisher: Holland, Mich., Sotuqnangu: 1989

Seller ID: 001399

Condition: Very Good +


"Gan varsmas, gan autora filozofiskas piezimes liecina, ka Muka domas un jutas pedeja laika ipasi rosina dabas degradesana, technologijas uzvaras gajiens un Rietumu cilveka neurotiska saskeltiba, kas rodas no ta, ka esam "ar vienu kaju technologijas pasaule, ar otru nostalgija pec 'veciem labiem laikiem'". Jauna krajuma nosaukums vers lasitaja uzmanibu uz dazam musdienu raksturigajam iezimem: "Govis un citi dzivnieki - 'dziva radiba' - ir kluvusi par galas masinam vai pa... View more info

Image for Krokodils Un Es

Krokodils Un Es

By: Muks, Roberts

Price: $11.00

Publisher: Ann Arbor, Celinieks: 1984

Seller ID: 001465

Condition: Very Good


111pp. Some very light edgewear, elser a very good, clean, bright, tight copy. "Lai pienacigi novertetu Muka dzeju, vajadziga neatlaidiba un pacietiba. Dzejoli japarlasa, lai tie nobriestu lasitaja apzina. Cels, kas jamero, ir tals dazados fiziskos un garigos limenos vai pakapes - izplatijuma, pie Dieva un engeliem, domu pasaules Himalajos, zemes virsu pie kokiem un dzivniekiem vai tarpu valstiba pie mironu kauliem, kas savukart augsamcelas." (P.Johansons) View more info

Image for Cela Uz Rietumu Nirvanu - Caur Latviju

Cela Uz Rietumu Nirvanu - Caur Latviju

By: Muks, Roberts

Price: $12.00

Publisher: Riga, Valters Un Rapa: 2000

Seller ID: 001767

Condition: Very Good


189pp. Some light wear to covers, else a very good, clean copy. " "Saja gramata vins (Muks) pieversies latviesu folklorai, kura saskata Austrumu religijas iezimes. Tapat ka budisma latviešu folklora netiek uzsverts pretstats starp Dievu un cilveku, labo un launo, dzivibu un navi, gaismu un tumsu. Darbs Amerika piedzivojis tris izdevumus, tulkots ari italiesu, portugalu, japanu valoda. Gramata ir secigs turpinajums ieprieksejai: Latvju velis Junga un arhetipiska... View more info

Image for Religija Un Misticisms

Religija Un Misticisms

By: Muks, Roberts

Price: $12.00

Publisher: Riga, Cirulis: 1994

Seller ID: 001769

Condition: Very Good +


146pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Religija un misticisms» ir saistosa, populara valoda uzrakstits zinatnisks apcerejums par cilveku muzseno velmi izzinat neizzinamo, par skersliem, kuri japarvar si izzinas procesa gaita, ka ari par maldiem un skietamas patiesibas meklejumiem. Autors izseko dazadu religiju rasanas celoniem un attistibas posmiem un objektivi verte to pozitivo, ka ari negativo lomu personibas izveide." (Diena) View more info

Image for Kad Dievs Aizgajis Atvalinajuma

Kad Dievs Aizgajis Atvalinajuma

By: Muks, Roberts

Price: $12.00

Publisher: Riga, Atena: 2002

Seller ID: 001770

Condition: Fine


216pp. Fine. An unread copy. " Kad Dievs aizgajis atvalinajuma Esejas un dzeja " dzivi, pulsejosi Roberta Muka teksti, kas apvieno sevi dzives pieredzes un jaunibas dumpiguma speku; tie iepriecinas gan intelektualos gardezus, gan vienkarsos lasitajus. Autors saprotama veida izklasta fundamentalas dzives patiesibas. Speja popularizet filozofiskus atzinumus ir ipass dzejnieka un filozofa Roberta Muka talants." (Izdevejs) "Mana filozofija ir dzeja bez atskanam, un dzeja ... View more info

Image for Filozofija Dvesele - Tilts Starp Rietumu Un Austrumu Religijam  Autora Redakcija

Filozofija Dvesele - Tilts Starp Rietumu Un Austrumu Religijam Autora Redakcija

By: Muks, Roberts

Price: $11.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 2001

Seller ID: 001771

Condition: Very Good


106pp. Some light wear to covers, else a very good, clean, unmarked copy. Lekciju kurss. Apzina un pasaule - Visaptverosa apzina - Personiga identitate - Ego stiprums un bez-egoiba - Aizmirsta Kristietiba - Viegla filozofija - Kristietiba un Dzenbudisms - Aizkapa dzive - Cilveka kermenis - Drosiba un nedrosiba - Pravietis un mistikis. View more info

Image for Kali Juga Dzejoli

Kali Juga Dzejoli

By: Muks, Roberts

Price: $11.00

Publisher: Riga, Cirulis: 1995

Seller ID: 003456

Condition: Very Good +


126 pp. A very good clean, bright, tight copy. INSCRIBED BY AUTHOR "Ainai [ZEMDEGAI] iz veciem laikiem Roberts 12. jul. '96 " Includes ephemera: Autora raksts: "Dzeja un religija Lielformata fotokopija. Lit. un Maksla. 13. 08. 98. "Pec indiesu pratojumiem, sodienas cilvece dzivo kali juga, tumsibas era, dzelzs laikmeta, kad visu nosaka kvantitativa pieeja lietam - un iezime savas poetikas principus: "Cilveka misija ir ar visu sirdi piedalities dieviskaja spele u... View more info