Author:Karlsons, Zanis

Sort

Showing 1-1 of 1

Image for Divi Reiz Divi Ir Pieci

Divi Reiz Divi Ir Pieci

By: Karlsons, Zanis

Price: $15.00

Publisher: Vesteras, Ziemelblazma: 1966

Seller ID: 002006

Condition: Very Good +


501pp. A very good, clean, tight copy. Dj. very good. "2x2=5 ir kulturvesturisks problemu romans. Tas risinas laika kad sakas Otrais pasaules kars un nosledzas ar Latvijas valsts bojaeju --- Latviju tautas dzila nelaime un Latvijas liktena tragedija paradita ka dramatiska iluziju un istenibas sadursme uz Otra pasaules kara fona. ---- Darbibas risinajuma autors lasitaju aizved Riga, paradot to no gadsimtena sakuma, cauri revolucijam un kariem, atmina zimejot tas ielas, ... View more info