Author:Grebzde, Irma

Sort

Showing 1-6 of 6

Tikai Meitene

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1969

Seller ID: 000433

Condition: Very Good


"...pusaudzes nonaksana svesa zeme [Kanada pec kara] un centieni atrast sevi starp visiem svesajiem laudim, ka ari savas pirmas algas nopelnisana, pirma milestiba un ar to saistita pirma greizsirdiba." View more info

"Sejejs Izgaja set" Romans

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1976

Seller ID: 000850

Condition: Very Good +


172pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Sejejs izgaja set" ir turpinajums romanam "Masas", kur aprakstitas divu masu, Daumas un Ildzes, dzives trimda. Sejejs stasta par nelaikes Daumas dela, Ildzes padela, Saimona atsacisanos no makslinieka dzives un pieversanos kristietibai. Darbs sastav no Saimona vestulem Ildzei, kuras jaunais evangelists apliecina savu ticibu ar parliecibu, kam butu japielip lasitajam." ( J. Silenieks) Bez saubam sis ir ... View more info

Zosukalna Meitenes

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1958

Seller ID: 000855

Condition: Very Good


251 A very good, clean, sound copy, with some mild wear to dj. extremities. "---sadzives romans --divas padsmitgadigas meitenes --latviesu meitenei 15, kanadietei 16. --realistisks romans -- Visvairak taja rakstniece pieversusies personu telojumam tiri visparcilveciska plaksne. Talab, sis personas visai jutami atskirtas, abstrahetas no geografiska fona un nacionala sentimenta." (J. Rudzitis) View more info

Sveicinata Mana Dzimtene

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1960

Seller ID: 000885

Condition: Very Good


301pp. Dj shows some slight wear but enclosed in attractive mylar protector, else a very good clean sound copy. Ar Galinieces ilustracijam, "--loti sprigana, it ka impresionistiski stilizeta valoda un tiesam dzivais telojums ar vieglu humoru atceroties dzimtenes cilvekus, Zemgale, Riga, Ziemelvidzeme, Latgale, ka ari veidojot atminu ainas par pasas piedzivojumiem un notikumiem apkarneja sabiedriba. Ta ir realistiski litarizeta dzimtene, kas rakstnieces skatijuma... View more info

Meitene Un Puke

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1971

Seller ID: 000890

Condition: Very Good +


288pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Grebzde raksta par komunu Kanadas meza, kura salasas vesela rinda narkozu ietekme paklidusu jauneklu un tiek briniskiga veida izarsteti. Un ka sis brinums tiek paveikts? Parversot Kanadas meza sturi musu sencu saimnieciba ar tautas terpiem, sagsam, pirti, pasceptu maizi un pastaisitu sieru un, saprotams, ari ar demokratiskam cilts kopsanaksmem. Saja dzive visas grutibas un visas musu sarezgitas problemas izkust ka ve... View more info

Te Nu Es Esmu

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1964

Seller ID: 000896

Condition: Very Good +


223pp. Dj. shows some slight edgewear, else a very good, clean, tight copy. " gramata ir par latviesu trimdnieku piedzivojumiem pec Vacijas nometnu atstasanas un ierasanas Kanada, par obligato darba liguma gadu un tam sekojoso patstavigas dzives uzsaksanu, par cinu pec "sava kaktina, sava sturisa zemes" -- Grebzde telojusi pazemojumus un grutumus , kadus nacies piedzivot daudziem Latviesiem, gan Kanada, gan citas talakas emigracijas zemes --" ( J. R... View more info