Ievads Latviesu Tautas Terpu Vesture

By: Dzervitis, Arv. ; Ginters, V (editors)

Price: $65.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Fine


256pp. A FINE copy and very finely rebound. With 25 colour and 222 monochromatic illustrations. ( photographs, engravings, drawings, patterns. "Ieprieks vienigais latviesu apgerbam veltitais darbs, kura apskatita visa apgerba vesture no pirmsakumiem lidz 20. gadsimtam, ir Latvijas brivvalsts laika izdota gramata "Ievads latviesu tautas terpu vesture"" " Izdevuma "Latviesu tautas terpi" ir likts pamata divejads merkis: sniegt cik iespejams izsmelosu parskatu par visam mums zinamam tautas terpa formam, ka ari zinatniekiem, maksliniekiem un interesentiem dot noteiktu prieksstatu par atsevisko terpu dalu, veidu un darinasanas panemieniem to pareizai atdarinasanai. Sim nolukam materials sakartots sistematiski pec prieksmetu grupam, izsekojot atsevisko terpu dalu vesturiskai attistibai un sniedzot atdarinasanai nepieciesamos techniskos atrisinajumus. Pie atseviskiem etnografiska terpa jautajumiem ir stradajusi valsts amatniecibas skolas direktors makslinieks A. Dzervîtis, AI. Dzervite, Valsts vesturiska muzeja etnografijas nodalas preparators A. Karnups, Liepajas muzeja direktors J. Sudmalis un citi. - Redaktori."

Title: Ievads Latviesu Tautas Terpu Vesture

Author Name: Dzervitis, Arv. ; Ginters, V (editors)

Categories: Rokdarbi (Needlecraft Etc.), Latvian (All Categories)), Folklora / Etnografija (Folklore / Ethnography),

Publisher: Riga, J. Grinbergs: 1936

Binding: Rebound

Book Condition: Fine

Size: 4to - over 9¾

Seller ID: 004616

Keywords: Latvian Folk Dress History