Latvijas Vesture Jauna Gaisma. Neklatienes Lekcijas Latvijas Vesture Latviesu Kulturas Seminara

By: Viksnins, N [ikolajs]

Price: $24.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


510pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. Latvijas vesture no pirmsakumiem lidz 1945.g.. 37. lekcijas. (nodalas) Ar pielikumiem. " ---pat vesturniekiem, kam visuma Latvijas vestures fakti ir zinami, butu ieteicams ar so gramatu iepazities. ---Sava vestures stasta autors ir spejis iedvesmot intimitati - drusku salkanu, bet ari intrigejosu un pilnu milestibas. Ja si nav originala gramata (loti maz visparejas vestures gramatu tadas ir), ta ir neatkarigi personiska. Visuma si ir uzskatama par vestures macibas gramatu, kas aptver Latvijas pagatni no pasiem pirmajiem laikiem ----Autors sini gramata savilcis kopa un konspektiva veida devis galvenos brivas Latvijas un trimdas vesturnieku monografiskos atklajumus. Latvijas pirmvestures dala Viksnins biezi atsaucas uz prof. Baloza un Smita darbiem. Velakos laikos domine Svabes, Dunsdorfa, Spekkes un Andersona petijumi. --- gramata vispirms un vissvarigak ir macibu gramata --- Savam neklatienes lekcijam autors ir spejis pieskirt aktualu lekciju intimitati." ( Andrievs Ezergailis)

Title: Latvijas Vesture Jauna Gaisma. Neklatienes Lekcijas Latvijas Vesture Latviesu Kulturas Seminara

Author Name: Viksnins, N [ikolajs]

Categories: Vesture (History), Latvian (All Categories)),

Publisher: Oak Park, Krolla Kulturas Biroja Izdevums: 1968

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Size: 8vo - over 7¾

Seller ID: 004313

Keywords: Latvian History