Dzeltenas Acis

By: Abele, Karlis

Price: $15.00

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good +


62pp. #293 of 500 copies printed on hand layed paper. A very good, clean, tight copy. "Trimdas rakstnieks Karlis Abele garstasta "Dzeltenas acis" (1955) apraksta dabas (sai gadijuma mera sergas) un kulturas (buramvardu un ziedojumu tradicijas) divcinu:"Serga nak nakdama mums aizvien tuvak /../ Bet vel ir tresais. Tas, ka isto vardu neviens nezina, ko neviens nav redzejis vaiga. Tas, ko piesauc nakts tumsiba un slepeniba. Vins negrib ziedam ne medu, ne tiruma auglus, bet gan sarkanas un kuposas asinis, kas plust no melna dzivnieka miesas /../ Man ir teva teva vardi, bistami un lietojami ar zinu" ( J. Kursite, citejot K. Abeli)

Title: Dzeltenas Acis

Author Name: Abele, Karlis

Illustrator: Ingrida Erns

Categories: Proza (Prose),

Publisher: Melbourne, Australijas Latvietis: 1955

Binding: Hard Cover

Book Condition: Very Good +

Size: 12mo - over 6¾" - 7¾" tall

Seller ID: 002636

Keywords: Latvian Short Stories