New Items

Sort

Showing 1-25 of 120

Image for Kara Invalids Tev Nebus Aizmirst Nrs.3-22

Kara Invalids Tev Nebus Aizmirst Nrs.3-22

By: N/A

Price: $56.00

Publisher: Memmingen, Latviesu Kara Invalidu Apvienîba: 1959

Seller ID: 004157

Condition: Very Good +


Issues 3-22 bound together in two navy blue faux leather volumes V. 1: issues 3-14 and V2: issues 15-22. Both volumes ex libris but without any library markings, just some light faint clear residue from transparent scotch tape on endpapers. Else clean, tight and unmarked in very good condition. Latviesu bijuso karaviru un lietprateju atminas un pardomas. Both volumes together weigh 2.7 kg. Additional postage at cost will apply. View more info

Image for Paisums

Paisums

By: Abele, Inga

Price: $14.00

Publisher: Riga, Dienas Gramata: 2008

Seller ID: 004115

Condition: As New


315pp. " Sis ir labs devums sodienas latviesu prozai. Valoda skaista, sizets aizraujoss, savijot, sasketinot, atrisinot, atslabinot cilveku saistibas un liktenus. Ari cilveku raksturi, kaut gan smagi, ir saistosi. Negribas gramatu likt nost, bet vel un vel paskirstit, pakaveties pie Ievas, Andreja un Aksela likteniem, izbaudit Ingas Abeles valodu." ( Astra Roze) "Abelei piemit retais keriens ieraudzit tos eksistencialos bezdibenus, kas atrodas zem ikdieniskas esam... View more info

Image for Goda Diena

Goda Diena

By: Aistars, Ernests

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1973

Seller ID: 004153

Condition: Very Good +


197pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Kad lasam "Goda diena" Kloka svetku runas notelojumu, tad jausam, ka to no Mernieku laiku goda mielasta maz kas skir - varbut tas, ka mielasts nenotiek Latvijas nora, bet smalka Cikagas viesnica, varbut tas, ka runatajs prot tagad labak izrunat svesvardus. Vecaka un videja paaudze reizem dzives piepildijumu saskata materialas dzives nodrosinajuma, aizmirstot visu citu." ( V. Runge) View more info

Image for Bliva Upe

Bliva Upe

By: Aizpuriete, Amanda ( Compiled by)

Price: $13.00

Publisher: Riga, Noass: 1988

Seller ID: 004184

Condition: Very Good +


187pp. With original red slipcase. A very good, clean, bright, tight copy. Dzeja par Latviju "Gramata Latvijas dzive dzeja savijusies ar latviesu dzejnieku dzivi karos un miera, trimda un ceribas. Visu laiku pagatne saduras ar nakotni, cinisms nomirst un celas atkal augsam, veli mekle celu uz majam, dzivie dedzina savas iluzijas. Visu laiku sai senaja valoda turpinas dzeja, gleznojot muzam mainigas Latvijas portretu." View more info

Image for Latvijas Saimniecibas Vesture 1914-1945

Latvijas Saimniecibas Vesture 1914-1945

By: Aizsilnieks, Arnolds

Price: $78.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1968

Seller ID: 004190

Condition: Very Good +


983pp. In Latvian. Economic History of Latvia 1914- 1945 Extensive bibliography with a detailed table of contents in English. A very good, clean, bright, tight copy. Dj shows some light general wear but is enclosed an attractive clear mylar protector. Includes the 23page index booklet "Raditaji". " Nepievienojoties daziem autora secinajumiem un arkartigai privato uznemumu cildinasanai, jaatzist un augsti javerte tomer ta pacietiba un iedzilinasanas, ar kadu autors... View more info

Image for Vestules No Maskavas Amerikas Latviesu Repatriantu Likteni Padomju Krievija 1917-1940

Vestules No Maskavas Amerikas Latviesu Repatriantu Likteni Padomju Krievija 1917-1940

By: Akmentins,Osvalds

Price: $14.00

Publisher: East Lansing, Gauja: 1987

Edition: First Edition

Seller ID: 004145

Condition: Very Good


147pp. Illustrated. Scarce. Small, light crease to top front cover cnr, else bright, tight, clean unmarked copy. " Vini atgriezas Padomju Krievija, kur domaja atradusi stradnieku paradizi. Tad vel nevienam ne prata neienacaq doma, ka Stalins vinus iznicinas kopa ar parejiem latviesiem, kas dzivoja tai laika Krievija. ----- Tie pardeva savas majas, , visu iedzivi un devas uz Krieviju ka apsolito zemi. ----- bet Krievija iestajas diktatura, verdziba un gariga tumsa. " (... View more info

Image for ALA 35 1951-1986

ALA 35 1951-1986

By: Albats, Bruno; Klive Visvalds

Price: $13.00

Publisher: Lincoln, Amerikas Latviesu Apvieniba: 1986

Seller ID: 004186

Condition: Very Good +


245pp. Illus. A very good, clean, bright, tight copy. "-------par to, kas ir noticis, darits planots, paveikta Amerikas Savienoto Valstu latviesu centralaja organizacija. ---- ievads ALAs darba jaunajiem latviesu sabiedriskajiem darbiniekiem ----- par ALAs visraksturigakajam iezimem. par vissvarigako, kas parrunats un lemts ALAs kongresos, par politiskiem notikumiem, kam vislielaka nozime talaku notikumu attistiba.. Gramata rakstita no ALAs darbinieku un ALAs darba vi... View more info

Image for Atskanu Chronika

Atskanu Chronika

By: Alnpeke, Ditleb ( Ditlebs Alnpeke )

Price: $20.00

Publisher: Riga, SiA Kopa: 1993

Seller ID: 004155

Condition: Very Good +


298pp. Tiny fine notation on btm of tp. else a very good, clean, bright, tight unmarked copy. Ditleba Alnpekes "Rimju Chronika Atdzejojis Jekabs Saiva R. Klaustina ievads un piezimes Atskanu hronika lidzas Indrika hronikai ir otrs nozimigakais stastosas vestures avots par krusta kariem Baltija un vietejo tautu brivibas cinam 13.gadsimta. Ta sniedz ticamas zinas it ipasi par 13.gs. otras puses notikumiem - par Livonijas ordena cinu pret kursiem, zemgaliem un liet... View more info

Image for Latvian Weaving Techniques

Latvian Weaving Techniques

By: Apinis - Herman, Anita

Price: $85.00

Publisher: Kenthurst, Kangaroo Press: 1993

Seller ID: 004098

Condition: Very Good ++


136pp. Illustrated with pattern diagrams and colourv photographs. Almost as new. An attractive copy.This usefull handbook of Latvian weaving techniques covers all basic weave types such as plain weave, twill and satin weave, textured weaves and combination weaves. Its aim is to present as many Latvian designs as possible using between four and eight shafts" ( Publisher). " (Outstanding reference!!! This is a well-written detailed book with excellent color/bw ... View more info

Image for Avis Dzejolu Izlase 1965-69

Avis Dzejolu Izlase 1965-69

By: Avens, Voldemars

Price: $10.00

Publisher: Newton Ma., Latviesu Rakstnieku Apvienibas Gramatu Klubs: 1989

Seller ID: 000425

Condition: Very Good +


132pp. Avens ir divu makslu kalps, vins raksta dzeju un ir pazistams gleznotajs... "Sen jau zinu, ka kritu. Turos pie lietussarga ar jumi roktura vieta." xx View more info

Image for Mana Muza Atminas

Mana Muza Atminas

By: Bangerskis, Rudolfs

Price: $99.00

Publisher: Copenhagen, Imanta:

Seller ID: 004201

Condition: Very Good +


4 Vols. Vols. 2,3,4. posthumously edited by P. Klans & A. Plensners. Many photographs and maps. A charming neatly handwritten full page presentation inscription from ostensibly one old soldier to another on the blank half title. Attractive dark blue faux leather bindings. A very good, clean and tight set. In Latvian. Generalis Rudolfs Bangerskis no lojala krievu armijas virsnieka laika gaita izauga par latviesu patriotu...Politiskam darbam vins nebija gatavojies, u... View more info

Image for Misters Latvija

Misters Latvija

By: Bankovskis, Pauls

Price: $13.00

Publisher: Riga, Karogs: 2002

Edition: First Edition

Seller ID: 004192

Condition: Very Good +


287pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Paula Bankovska ----- romans ir par cilveka atminas neuzticamibu, savas pieredzes un piedzivojumu izpuskosanu. Par to, ka svesas atminas un vestures gramatas atrodamie fakti pamazam parversas par savu, skietami istu, autentisku pieredzi. Par atminu stastitaja meliem, kas jau sen parvertusies ticamiba. Pienemti svesi vardi, segvardi, iesaukas, begsanas un vajasanas, talas zemes piedzivotas dekas un sausmas - visa tik dau... View more info

Image for Lauj Debestin Dzeja 1990-1993  Latviesu Dzejnieki Sodien

Lauj Debestin Dzeja 1990-1993 Latviesu Dzejnieki Sodien

By: Barbale, Marta

Price: $10.00

Publisher: Riga, Sol Vita: 1994

Seller ID: 000663

Condition: Very Good +


110pp ""Vienmer esmu bijusi izteikta lirike un noskanu dzejniece," sacijusi Marta Barbale, kuras dzeja bija ka svetlugsana Latgalei. Starp daudzajam si novada dzejniecem vina bija ta, kas tiecas visdzilak ielukoties Latgales dvesele un izprast to."(A. Rubine) xx View more info

Image for Spek's Story A Novel for Young Readers

Spek's Story A Novel for Young Readers

By: Baruss, Rita

Price: $10.00

Publisher: Ottawa, Borealis Press: 1994

Seller ID: 004188

Condition: Very Good


80pp. A very good copy. "Spek can feel her ears burning under her sandy coloured waves of hair as she slowly walks back to inform Darlene that she's not allowed to go. Darlene shrugs and continues down the laneway. Spek goes into the house, letting the door slam behind her. It just isn't fair, she thinks. Other kids swim in the lake all the time. Their mums don't care about the pollution. Or who they hang out with" (exerpt) View more info

Image for Senais Mantojums Latvian Heritage  	Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis

Senais Mantojums Latvian Heritage Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis

By: Beklesova, Lidija; Beklesovs, Sergejs

Price: $28.00

Publisher: Melbourne, Latviesu Dailamatnieku Apvieniba Australija: 1983

Edition: First Edition

Seller ID: 004097

Condition: Fine


188pp. Illustrated. Photographs. Fine. All photographs in b&w excluding title page illustration. Brief summary in English. Exhibition of Latvian Arts and Crafts Exhibits from: Australia, Brazil, Canada, England, Germany, USA. Globalas Latviesu Lietiskas Makslas Izstades Vadonis. Photographs and biographical information on the over 100 participants. Illustrated articles on the major Latvian exile arts and crafts organisations View more info

Image for Latviesu Valodas Gramatika Skolai Un Pasmacibai

Latviesu Valodas Gramatika Skolai Un Pasmacibai

By: Berzina-Baltina V

Price: $14.00

Publisher: [Washington], Amerikas Latviesu Apvienibas Kulturas Birojs: 1973

Edition: Later Edition

Seller ID: 004108

Condition: Very Good +


288pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. " Latviesu valoda, tas gramatika ir zelta atslega un vartu vereja visiem tiem latviesiem, kas neaizmirst un negrib aizmirst savu tevu kulturu" (Autore) View more info

Image for Karlis Zarins Dzive Un Darba Monografija Ar Draugu Un Laika Biedru Veltijumiem

Karlis Zarins Dzive Un Darba Monografija Ar Draugu Un Laika Biedru Veltijumiem

By: Berzins, Arturs

Price: $19.00

Publisher: London, Ruja: 1959

Seller ID: 002420

Condition: Very Good +


334pp. Bibliography. Dj enclosed in mylar covering, a very good, clean, tight copy. Prof. V. Tones gleznots portrets un 50 uznemumi. "Karlis Zarins ir virs, kura vardu piemin un atceras ar neviltotu cienu. 1918.gada 18.novembri vins bija vesturiska Latvijas valsts pasludinasanas akta dalibnieks un dazus menesus velak iestajas arlietu dienesta, kur lidz sava muza pedejai dienai, kopskaita 44 gadus, pasaizliedzigi kalpoja Latvijai un latviesiem. Kops 1933. gada julija vi... View more info

Image for Piemineklis Kazai

Piemineklis Kazai

By: Berzins, Uldis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1980

Seller ID: 004164

Condition: Very Good +


72pp. A very good, clean, tight copy. Autora pirma dzejas gremata kura 13 gadus mekle izdosanu. " 1972. gada krajuma manuskripts "Liesma" tiek iesniegts ar nosaukumu "Bruninieks un Sanco Pansa", 1975. gada ar nosaukumu "Marsiesu bikses". Neviens no tiem netiek izdots, kaut ari Rakstnieku savieniba stingri iestajas par krajuma izdosanu." "Ta sasodita alergija pret katru jaunumu, katru kaut mazako neparastuminu, no neprasmes atskirt jaunu kvalitati no tas butaforijas, - ... View more info

Image for Poetisms Baltkrievs Dzeja

Poetisms Baltkrievs Dzeja

By: Berzins, Uldis

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1984

Edition: First Edition

Seller ID: 004165

Condition: Very Good


Berzins ir loti talantigs autors, kas neapsaubami spej radit istu dzeju, bet ne vienmer paliek dzejas normalaja gultne ----- nerekinasanas ar robezam ir viena no autora pieejas galvenajam ipasibam. Berzins dzejo ta, ka vinam sadu vai tadu iemeslu del liekas izdevigi, nevis ta, ka no vairak tradicionalu lasitaju viedokla ir "pareizi". " ( G. Plavkalns) "Dzejnieks --- runa par dazadu laikmetu un tautu kulturas ietekmi uz musdienu cilveka dveseli, parada sarezgitos vestur... View more info

Image for Nenotikusie Atentati  Dzeja

Nenotikusie Atentati Dzeja

By: Berzins, Uldis

Price: $11.00

Publisher: Riga, Liesma: 1990

Seller ID: 004166

Condition: Very Good +


158pp. A very good, clean, tight copy. with the exile poet's A Zemdega's neat, inconspicuous ownership sig. on the t.p. " Uldis Berzins, --- devets par latviesu poetikas reformetaju" "Krajums iecerets ka autora saruna ar "liriskiem varoniem" nu jau tik tuvaja XXI gadsimta un ka meginajums izprast savu atbildibu nakamas eras cilveka prieksa. Autora stils ari saja gramata ir tikpat savdabigs un neatdarinams. Ta ir dzeja, kas reize ir ari proza vai melodija, vecmodigs t... View more info

Image for Kureliesi

Kureliesi

By: Biezais, Haralds

Price: $18.00

Publisher: Ithaca, Mezabele: 1991

Edition: Second Edition

Seller ID: 004178

Condition: As New


202pp. Fine. As New. A very good, clean, bright, tight unmarked copy. "Bieza petijums ir siks un pamatigs, to var lasit ar cienu pret vina rupigo darbu dazados archivos --Biezais raksta reizem ka prokurors, reizem ka aizstavis, viena persona. Vins sastada apsudzibas rakstu pret latviesu pasparvaldi un legiona vadibu un turpat uzstajas ka aizstavis, lai izceltu kureliesus ka vienigos istenos patriotus" (I. Kazocins) View more info

Image for History of Latvia the 20th Century

History of Latvia the 20th Century

By: Bleiere, Daina, et al.

Price: $33.00

Publisher: Riga, Jumava: 2006

Seller ID: 004138

Condition: As New


558pp. A very good, clean, tight, bright as new copy. "This book is designed to help -- understand what happened here and why, what decisions were made and who made them, and what influences shaped Latvia and the Latvians in the 20th, century --- It has been prepared -- on the basis of both published and archival materials --- includes scholarly notes and a suggested bibliography. (Paul Goble) View more info

Image for Illustreta Vardnica Latviski Angliski Vaciski 1947

Illustreta Vardnica Latviski Angliski Vaciski 1947

By: Blese, Ernests, Curiskis, Harijs, Vidbergs,Sigismunds

Price: $11.00

Publisher: Stuttgart, Dzenis Un Curiskis: 1946

Edition: First Edition

Seller ID: 004149

Condition: Very Good


83pp. Avery good copy, uniformly aged. In Latvian. Although the illustrations by Vidbergs are now dated they still remain quite appealing. This little dictionary and grammar is published because of the urgent need to improve the language of Latvians in German and English speaking countries. View more info

Image for Ebreji Latvija

Ebreji Latvija

By: Bobe, Mendels

Price: $22.00

Publisher: Riga, Samir: 2006

Seller ID: 004122

Condition: As New


406pp. As New illustrated, biographical notes , bibliography, index of names. " Gramata "Ebreji Latvija" atspogulo Latvijas ebreju vesturi no vinu apmesanas Kurzemes hercogiste, Polijas, un Krievijas valdisanas laika, neatkariga Latvija, vacu okupacijas laika, Otra pasaules kara - iznicinasanas laika un peckara padomju rezima perioda lidz 1972. gadam. Gramatas pedeja piekta dala "Cilveki un vinu darbi" ieklautas vairak neka simts Latvijas ebreju - sabiedrisko darbiniek... View more info

Image for Cimdu Jettina

Cimdu Jettina

By: Brancis, Maris. Compiled By

Price: $24.00

Publisher: Riga, Presess Nams: 1997

Seller ID: 004174

Condition: Very Good +


159pp. Black and white biographical photographs. with colour photographs of Jettina's mittens by Gunars Janaitis. One page summary in English. A very good + clean, bright, tight copy. Gramata Jettina Uzane dalas ar saviem dz?ves piedz?vojumiem un redz?jumiem. "Par Triju Zvaigznu ordena kavalieri tautas dailamata meistari Jeti Uzani. 1997. gada iznaca makslas zinatnieka Mara Branca sastadita gramata "Cimdu Jetina" ar Gunara Janaisa meistarigi uznemtajiem cimdu atteliem... View more info