New Items

Sort

showing 1-15 of 139

Image for Sigismunds Vidbergs

Sigismunds Vidbergs

By: Liepins, Olgerts

Price: $41.00

Publisher: Waverly, Latvju Gramata: 1974

Edition: Second Edition

Seller ID: 003984


187pp. Dj spine faded, covers quite clear, very minimal edgewear, enclosed in a clear mylar protector, else a very good, clean, bright, tight copy. Second, expanded edition. Extensively illustrated with examples of the artist's work. In Latvian with a brief introduction in English. Titles in Latvian and English. ( first published in Riga in 1942) "The most notable representative of Art Deco in Latvian graphic art was Sigismunds Vidbergs -- focused on many varied the... View more info

Image for Miklainie Likteni (Die Ungeklarten Falle)

Miklainie Likteni (Die Ungeklarten Falle)

By: Torvalds J (Jurgen Thorvald)

Price: $12.00

Publisher: Manchester, Spidola: 1956

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 003983


217pp. Dj. shows wear to edges. Small chip on rear pannel, enclosed in an attractive mylar protector. Previous ownership on front free endpaper, else a very good, clean, tight copy. Slavenu vacu otra pasaules kara izcilu karotaju likteni.... Zemudens kapteinis Prins; lidotajs Udets; generalis Ditls; .... Dr. Tods; Lass; Serners; Models; Reichenavs. View more info

Image for Rujiena : kulturvesturisks parskats par Rujienas pilsetu un novadu

Rujiena : kulturvesturisks parskats par Rujienas pilsetu un novadu

By: Alberings, L (udis), Licis, Ed.

Price: $28.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma: 1978

Seller ID: 003982


284pp. Illustrated . Signed by A. Zemdega. Very good clean dj enclosed in a mylar protector. A very good, clean, bright, tight copy. Dr. Andrejs Johansons, Redaktors, Ar vairaku autoru lidzdalibu ieskaitot E.Dunsdorfs, J. Abucs, J. Kreslins, J. Penikis un citi. " Vienu no plasakiem apceru un atminu krajumiem, kuru par Rujienu bij sakopojusi Ludis Alberings un Eduards Licis, Andreja Johansona redakcija klaja laida rujeniesa Jana Abuca apgads Ziemelblazma Zviedrija: Ru... View more info

Image for Uniforms, Organization and History of the Waffen-SS Vol. 5

Uniforms, Organization and History of the Waffen-SS Vol. 5

By: Bender, Roger James; Taylor, Hugh Page

Price: $28.00

Publisher: San Jose CA, R, James Bender Publishing: 1982

Edition: First Edition

Seller ID: 003981


256pp. Photographs, drawings of insignia, maps. Appendix with corrections and additions to volumes 1-4. Comprehensive bibliography. Front free endpaper excised. Else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy devoted to both Latvian divisions and the Estonian division. Contents: Arturs Silgailis ( A biographical sketch) General Bangerskis and the Latvian Self Administration. Rudolfs Bangerskis ( A biographical sketch) Petition for a 100,000 strong Latvian Army. ... View more info

Image for Problemu Stigas Un Viteni  Apceres Par telotaju Makslu Un Literaturu

Problemu Stigas Un Viteni Apceres Par telotaju Makslu Un Literaturu

By: Jegens, Ojars

Price: $11.00

Publisher: Latviesu Preses Biedriba: 1994

Seller ID: 003980


105pp. A very good clean, bright tight copy. Ojars Jegens, - dzejnieks, makslas un literaturas vesturnieks un gramatnieks atstajis mantojuma milzum bagatibas ikviena no vina prasmes laukiem...."(I. Liepina Simane) Apceres par Augustu annus, Jani Annus, Evaldu Dajevski, Karli Johansonu,Niklavu Strunki, Sigurdu Kalninu, Ojaru Steineru, Teodoru Zalkalnu, Vasldemaru Dambergu, Aleksandru Grinu, Andrievu Niedru. View more info

Image for Slepeni   Par Cekas Darbibu Riga 1960. Gados Pret Latviesiem

Slepeni Par Cekas Darbibu Riga 1960. Gados Pret Latviesiem

By: Melnais, Peteris ( J. Mazulans )

Price: $11.00

Publisher: Riga, Sellers: 1993

Seller ID: 003979


121pp. A very good, clean , unmarked copy. Spine faded. Agenta piedzivojumi, uzdevumi un atminas cekas darba noverojot tautiesus gan Latvija gan Zviedrija ..... Velak J. Mazulans atgriezies Latvija, un 1993. gada ar segvardu Melnais Peteris izdota vina brosura "Slepeni. Par cekas darbibu Raga 1960. gados pret latviesiem". Ta laikam domata ka sava veida greksudze----- " ( Letonica) View more info

Image for Staru Viesulis  Dzejoli

Staru Viesulis Dzejoli

By: Lazda, Zinaida

Price: $12.00

Publisher: Minneapolis, Selzemnieka Apgads: 1962

Seller ID: 003978


158pp. A very good,clean, bright, tight copy. "Savdabiga, noskanota dzeja, ietverta tira, cieta forma. Galvenie temati - daba, milestiba, dzimtene, bet visas sis temas apvieno un domine Zinaidas Lazdas ciesa saistiba ar kosmu, dzila iespiesanas dabas mistika, vinas smalka jausma par dzivibas noslepumainajam rosmem un likumibam, ka tas atklajas daba."(J.G.) View more info

Image for Latviesu Karazenu Un Meitenu Stasti II

Latviesu Karazenu Un Meitenu Stasti II

By: Lielkajs, Arvids; Vizulis Oskars

Price: $18.00

Publisher: Riga, Fonds Latvijas Vesture: 2001

Seller ID: 003976


470pp. Photographs. Very small, neat printed ownership sticker on front free endpaper. A very good, clean, tight, bright copy. "Mes, sis gramatas sastaditaji, pateicamies ikvienam bijusam Gaisa speku izpaligam un izpalidzei, kuri bez honorara ir atlavusi publicet vinu uzrakstitas atminas. Mes ceram, ka gramata uzrakstitas atminas palidzes jaunas paaudzes lasitajam saprast ta laika apstaklus un izprast tos ikdienas dzives grutumus, ko izcieta latviesu zeni un meitene... View more info

Image for The Baltic Dilemma    The Case of the de Jure Recognition by Australia of the Incorporation of the Baltic States into the Soviet Union.

The Baltic Dilemma The Case of the de Jure Recognition by Australia of the Incorporation of the Baltic States into the Soviet Union.

By: Dunsdorfs Edgars

Price: $18.00

Publisher: New York, Robert Speller & Sons: 1975

Seller ID: 003975


302pp. Very slight bump to lower front corner. A very good, clean, tight, bright copy. Dj, likewise very good. " The refusal by most free nations to grant the USSR de jure recognition of its rape of Estonia, Latvia and Lithuania is a most important matter of principle.Professor Dunsdorfs well documented book should help Australia return to the moral basis in foreign affairs previously characterizing its history and serve as a warning to other nations to avoid lapsi... View more info

Image for Satiksimies Miglas Kroga Pie Melnas Saules Dzejolu Izlase

Satiksimies Miglas Kroga Pie Melnas Saules Dzejolu Izlase

By: Salins, Gunars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Preses Nams: 1993

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003974


164pp. Fine. With a dedicatory inscription by the author. " Ainai [Zemdegai] un Ja---- un tad tiesam tiksimies Roja basam kajam - G" Ar Mara Cakla ievadeseju . Klat ari autora isas piezimes par daziem dzejoliem. "1977. gada Gunara Salina dzeju pirmoreiz publice Latvija. Publikacijas klust biežakas Atmodas laika, un likumsakarigs turpinajums ir Latvija izdota 100 dzejolu izlase Satiksimies Miglas kroga pie Melnas saules (1993)." ( K. Verdins) View more info

Image for Pasaules Pagalmos. Licu Loki

Pasaules Pagalmos. Licu Loki

By: Ivaska, Astride

Price: $14.00

Publisher: Riga, Petergailis: 2003

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003973


159 pp. A fine copy in a fine dj. SIGNED . "Ainai [Zemdegai] - sis mantojums Astride" Astrida Ivaska, rakstniece, dzejniece, pasaules kulturas laba pazineja, ir viena no tiem latviesu kulturas darbiniekime, kas atgriezusies Latvija pec ilgiem arpus Latvijas pavaditiem gadiem, atnesot lidzi savu citadako pieredzi un pasaules skatijumu gan maksla, gan sabiedriskajas attiecibas.si gramata ir eseju krajums par dazadas zemes sastaptiem cilvekiem, verotam tradicijam, dabu... View more info

Image for Norilsk - Baltic Katyn

Norilsk - Baltic Katyn

By: Gabris Roberts

Price: $13.00

Publisher: Riga, Liesma: 1990

Seller ID: 003972


285pp. A very good, clean, tight bright copy with some very light vertical creasing to spine.. " The Soviets totaly exterminated the core military power of vthe Baltic States. This Soviet operation is recorded authentically by a junior Latvian officer, Roberts Gabris who happened to survive the Soviet ordeal in Norilsk." ( publisher. Translated from the Latvian - original title "Latvju virsnieks Nr. 35473 " View more info

Image for Latvijas Vesture 1500 - 1600

Latvijas Vesture 1500 - 1600

By: Dunsdorfs, E(dgars) Spekke, A(rnolds)

Price: $80.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1964

Seller ID: 003971


812pp. Extensive bibliography, index. With the small, blue errata leaf insert " Labojumi" Detailed table of contents in English. A very good, clean, bright tight copy enclosed in a clear mylar dj. protector. "Dr. Spekke sniedza savu artavu ari profesora Edgara Dunsdorfa un Daugavas apgada lielaja Latvijas vestures serija, sniedzot vairakas nodalas sejumam Latvijas vesture 1500-1600, kura lielako dalu sarakstija pats Dunsdorfs." " Abi autori cer, ka sis sejums modinas... View more info

Image for 379 baiga gada dienas : latviesu jaunatnes un tas audzinataju liktenis Baigaja 1940. un 41. gada

379 baiga gada dienas : latviesu jaunatnes un tas audzinataju liktenis Baigaja 1940. un 41. gada

By: Kronlins, Janis

Price: $32.00

Publisher: Waverlly, Latvju Gramata: 1967

Edition: Revised Edition

Seller ID: 003969


362pp. A very good, clean tight unmarked copy, Dj. very good. . Bijusais izglitibas ministrijas statistikas biroja vaditajs Janis Kronlins, balstidamies uz autentiskiem dokumentiem, intervijam un padomju periodikas un citu publicçjumu zinam, sistematiski rekonstruejis zemako, vidusskolu un arodskolu, to audzeknu un audzinâtâju likteni 1940.-1941.gada. Large book. Some additional postage may be required. View more info

Image for Iecavas Muiza

Iecavas Muiza

By: Lancmanis, Imants

Price: $16.00

Publisher: Bauska, Rundales Pils Muzejs: 2001

Edition: First Edition

Seller ID: 003968


Illustrated in b&w and in colour. Photographs, drawings, portraits. A very good, clean, bright copy. A monographic study devoted to the history of the estate, architecture, works of art and the family of the counts von der Pahlen. Text in Latvian and German with a summary in English and Russian. Monografisks petijums par muizas vesturi, arhitekturu, makslas vertibam un grafu fon der Palenu dzimtu. Teksts latviesu un vacu valoda, kopsavilkums anglu un krievu valoda. View more info