Category: Vesture (History)

Sort

showing 1-15 of 15

Image for Rujiena : kulturvesturisks parskats par Rujienas pilsetu un novadu

Rujiena : kulturvesturisks parskats par Rujienas pilsetu un novadu

By: Alberings, L (udis), Licis, Ed.

Price: $28.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma: 1978

Seller ID: 003982


284pp. Illustrated . Signed by A. Zemdega. Very good clean dj enclosed in a mylar protector. A very good, clean, bright, tight copy. Dr. Andrejs Johansons, Redaktors, Ar vairaku autoru lidzdalibu ieskaitot E.Dunsdorfs, J. Abucs, J. Kreslins, J. Penikis un citi. " Vienu no plasakiem apceru un atminu krajumiem, kuru par Rujienu bij sakopojusi Ludis Alberings un Eduards Licis, Andreja Johansona redakcija klaja laida rujeniesa Jana Abuca apgads Ziemelblazma Zviedrija: Ru... View more info

Image for Hipokrats Spiles  Jauna Arsta Dzives Posms

Hipokrats Spiles Jauna Arsta Dzives Posms

By: Alksnis, Arveds

Price: $15.00

Publisher: Toronto, Apgads Daugavas Vanags: 1980

Seller ID: 003965


322pp.A very good, clean, bright, tight copy. V.G. colour photofacsimili dj. " Otra pasaules kara gados neilgi katedru vadijusi profesora Jekaba Alksna dels Arveds Alksnis un Teodors Vitols.Tuvojoties padomju armijai, vini abi devas trimda. Arveds Alksnis savus arsta piedzivojumus un pardzivojumus krievu un vacu okupacijas rezimu apstaklos aprakstijis gramata "Hipokrats spiles" . Par so darbu vinam 1991. gada pieskirta Paula Stradina balva."(Rigas Stradina Universitate) View more info

Image for Latvju enciklopedija: 1962-1982. Vols 1-5

Latvju enciklopedija: 1962-1982. Vols 1-5

By: Andersons, Edgars Red

Price: $145.00

Publisher: Rockville, ALA Latviesu Instituts:

Seller ID: 003914


5 Volumes. All very good +. Published 1983 - 2006 Japaskaidro, ka LE manuskripts no A lidz Z pabeigts ar nosaukumu Latvju Enciklopedija 1962 - 1982 un jau 1983. gada sakuma tika nodots Amerikas Latviesu apvienibas Latviesu institutam izdosanai. Lielais darbs iesakas 1975. gada rudeni, kad oktobri vesturnieks Dr. Edgars Andersons uznemas galvena redaktora pienakumus.--- Mazliet vairak neka septinos gados manuskripts tika pabeigts. ---1. sejums iznaca 1983. gada, 2. sej... View more info

Image for Uniforms, Organization and History of the Waffen-SS Vol. 5

Uniforms, Organization and History of the Waffen-SS Vol. 5

By: Bender, Roger James; Taylor, Hugh Page

Price: $28.00

Publisher: San Jose CA, R, James Bender Publishing: 1982

Edition: First Edition

Seller ID: 003981


256pp. Photographs, drawings of insignia, maps. Appendix with corrections and additions to volumes 1-4. Comprehensive bibliography. Front free endpaper excised. Else a very good, clean, bright, tight, unmarked copy devoted to both Latvian divisions and the Estonian division. Contents: Arturs Silgailis ( A biographical sketch) General Bangerskis and the Latvian Self Administration. Rudolfs Bangerskis ( A biographical sketch) Petition for a 100,000 strong Latvian Army. ... View more info

Image for Ventspils 700 Rakstu Un Atminu Krajums.

Ventspils 700 Rakstu Un Atminu Krajums.

By: Celms, Arveds, Noritis, Rudolfs, Zvejnieks, Karlis. Editors

Price: $30.00

Publisher: Toronto, Ventspils 700 Gadu Jubilejas Atdzimsanas Iniciatoru Grupa: 1990

Seller ID: 003006


203pp. 500 copies. Illustrated. A very good, clean, bright, tight copy. "Gramata--- kulturvesturiski dokumenti, atminas par Ventspili, daudz cittur nekur publicetu uznemumu ---" "Mes varam but lepni uz savu pilsetu un saviem braliem un masam, kas tur dzivoja un dzivos." (Red. kol.) View more info

Image for The Baltic Dilemma    The Case of the de Jure Recognition by Australia of the Incorporation of the Baltic States into the Soviet Union.

The Baltic Dilemma The Case of the de Jure Recognition by Australia of the Incorporation of the Baltic States into the Soviet Union.

By: Dunsdorfs Edgars

Price: $18.00

Publisher: New York, Robert Speller & Sons: 1975

Seller ID: 003975


302pp. Very slight bump to lower front corner. A very good, clean, tight, bright copy. Dj, likewise very good. " The refusal by most free nations to grant the USSR de jure recognition of its rape of Estonia, Latvia and Lithuania is a most important matter of principle.Professor Dunsdorfs well documented book should help Australia return to the moral basis in foreign affairs previously characterizing its history and serve as a warning to other nations to avoid lapsi... View more info

Image for Latvijas Vesture 1500 - 1600

Latvijas Vesture 1500 - 1600

By: Dunsdorfs, E(dgars) Spekke, A(rnolds)

Price: $80.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1964

Seller ID: 003971


812pp. Extensive bibliography, index. With the small, blue errata leaf insert " Labojumi" Detailed table of contents in English. A very good, clean, bright tight copy enclosed in a clear mylar dj. protector. "Dr. Spekke sniedza savu artavu ari profesora Edgara Dunsdorfa un Daugavas apgada lielaja Latvijas vestures serija, sniedzot vairakas nodalas sejumam Latvijas vesture 1500-1600, kura lielako dalu sarakstija pats Dunsdorfs." " Abi autori cer, ka sis sejums modinas... View more info

Image for Norilsk - Baltic Katyn

Norilsk - Baltic Katyn

By: Gabris Roberts

Price: $13.00

Publisher: Riga, Liesma: 1990

Seller ID: 003972


285pp. A very good, clean, tight bright copy with some very light vertical creasing to spine.. " The Soviets totaly exterminated the core military power of vthe Baltic States. This Soviet operation is recorded authentically by a junior Latvian officer, Roberts Gabris who happened to survive the Soviet ordeal in Norilsk." ( publisher. Translated from the Latvian - original title "Latvju virsnieks Nr. 35473 " View more info

Image for Of Struggle and Flight  The History of Latvian Aviation

Of Struggle and Flight The History of Latvian Aviation

By: Irbitis, Karlis

Price: $95.00

Publisher: Stittsville, Canadas Wings: 1986

Edition: First Edition

Seller ID: 003659


211pp. A very good + clean, bright, tight, unmarked copy..Dustjacket likewise, very good +. An attractive copy. Karlis Irbitis, Latvia's most prolific aircraft designer, describes it all, from the earliest pioneers to the final Soviet occupation - military and civil avaiation, flying clubs and airlines, competitions and long distance flights, aircraft design and production. -- complete, authoritative history of the men and aircraft of Latvia --" ( Publisher) Larg... View more info

Image for 379 baiga gada dienas : latviesu jaunatnes un tas audzinataju liktenis Baigaja 1940. un 41. gada

379 baiga gada dienas : latviesu jaunatnes un tas audzinataju liktenis Baigaja 1940. un 41. gada

By: Kronlins, Janis

Price: $32.00

Publisher: Waverlly, Latvju Gramata: 1967

Edition: Revised Edition

Seller ID: 003969


362pp. A very good, clean tight unmarked copy, Dj. very good. . Bijusais izglitibas ministrijas statistikas biroja vaditajs Janis Kronlins, balstidamies uz autentiskiem dokumentiem, intervijam un padomju periodikas un citu publicçjumu zinam, sistematiski rekonstruejis zemako, vidusskolu un arodskolu, to audzeknu un audzinâtâju likteni 1940.-1941.gada. Large book. Some additional postage may be required. View more info

Image for Iecavas Muiza

Iecavas Muiza

By: Lancmanis, Imants

Price: $16.00

Publisher: Bauska, Rundales Pils Muzejs: 2001

Edition: First Edition

Seller ID: 003968


Illustrated in b&w and in colour. Photographs, drawings, portraits. A very good, clean, bright copy. A monographic study devoted to the history of the estate, architecture, works of art and the family of the counts von der Pahlen. Text in Latvian and German with a summary in English and Russian. Monografisks petijums par muizas vesturi, arhitekturu, makslas vertibam un grafu fon der Palenu dzimtu. Teksts latviesu un vacu valoda, kopsavilkums anglu un krievu valoda. View more info

Image for These Names Accuse  Nominal List of Latvians Deported to  Soviet Russia in 1940-41 Second Edition with Supplementary List

These Names Accuse Nominal List of Latvians Deported to Soviet Russia in 1940-41 Second Edition with Supplementary List

By: Latvian National Foundation

Price: $45.00

Publisher: Stockholm, Latvian National Foundation: 1982

Edition: Second Edition

Seller ID: 003918


LVIII+678pp. A very good, clean tight unmarked copy. Introductory historical material (pp. 5-56) followed by list of some 14,000 Latvian citizens and residents forcibly deported by the Soviets to be executed and to labour camps. "...provide historical and documentary evidence of the facts that the genocide carried out .... is an essential part of the administrative and ecconomic system founded by the Bolshevik Party." Heavy book, may require extra postage. View more info

Image for Latviesu Karazenu Un Meitenu Stasti II

Latviesu Karazenu Un Meitenu Stasti II

By: Lielkajs, Arvids; Vizulis Oskars

Price: $18.00

Publisher: Riga, Fonds Latvijas Vesture: 2001

Seller ID: 003976


470pp. Photographs. Very small, neat printed ownership sticker on front free endpaper. A very good, clean, tight, bright copy. "Mes, sis gramatas sastaditaji, pateicamies ikvienam bijusam Gaisa speku izpaligam un izpalidzei, kuri bez honorara ir atlavusi publicet vinu uzrakstitas atminas. Mes ceram, ka gramata uzrakstitas atminas palidzes jaunas paaudzes lasitajam saprast ta laika apstaklus un izprast tos ikdienas dzives grutumus, ko izcieta latviesu zeni un meitene... View more info

Image for Okupacijas varu nodaritie postijumi Latvija, 1940-1990 : rakstu Krajums

Okupacijas varu nodaritie postijumi Latvija, 1940-1990 : rakstu Krajums

By: Puisans, Tadeuss Editor

Price: $16.00

Publisher: Stockholm, Memento: 2000

Seller ID: 002731


592pp. As New. Rakstu autori: J. Mezaks, J. Riekstins, F. Gordons. I. Andersons, A. Petersons, A. Balodis, H. Strods, N. Balabkins, S. Dimantas, A. Aizsilnieks, M.KJ. Baltais, A. Ezergailis, T. Puisans, U.Germanis, J. Dreifelds, A. Silde..... u.c. "Krievija turpina savu draudu politiku pret Baltijas valstim un nepartraukti iejaucas so valstu iekseja dzive. Vel aizvien baltiesi gaida no Krievijas prezidenta un valdibas atvainosanos par tiem milzigajiem noziegumie... View more info

Image for Kartis Uz Galda!

Kartis Uz Galda!

By: Vulfsons, Mavriks

Price: $16.00

Publisher: Riga, Liesma: 1997

Seller ID: 003961


203. Photographs. Avery good, clean, tight copy. Vulfsona pirmais "neatminu sejums" -- pirmo Mavrika "autobiografiju" parklaja neskaitamu balto palagu kartas" ( A. Ezergailis) "Atmodas gados Vulfons kluva par savdabigu kulta figuru un valstiskas neatkaribas ideju paudeju. Vins publiski nosodija savus jaunibas maldus, proti, nekritisku aizrausanos ar kreisajam idejam. Vulfsons speja atzit ari savu konformismu okupacijas rezima apstaklos, proti, meligu nostaju, interpre... View more info