Category: Latvian (All Categories))

Sort

showing 106-120 of 1649

Audiet Mani Karoga Sarkanbaltsarkana

By: Eglitis, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1972


63pp. "Ta jau ir un paliek dzejnieku privilegija lietot svetku valodu, un - pamest pie malas neieverotas dzives realitates, nenoversamas pretrunas starp sapnu un atminu dzimteni un to, kas redzama, jutama, apmeklejama paslaik." (P. Vasarins) View more info

Image for Audiet Mani Karoga Sarkanbaltsarkana

Audiet Mani Karoga Sarkanbaltsarkana

By: Eglitis, Andrejs

Price: $16.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1977

Edition: 4th Edition.

Inscription: Signed by Author


63pp. A very good, clean, bright copy SIGNED and INSCRIBED by the author -- "Ta jau ir un paliek dzejnieku privilegija lietot svetku valodu, un - pamest pie malas neieverotas dzives realitates, nenoversamas pretrunas starp sapnu un atminu dzimteni un to, kas redzama, jutama, apmeklejama paslaik." (P. Vasarins) View more info

Auglu, Darzenu Un Senu Konservesana Dzerieni

By: Feldmane, M

Price: $10.00

Publisher: Riga, Lidums, 1992


83pp. Pec 1938g. Riga izdota "Majturibas leksikona" III nodalas - M. Feldmane - "Edienu gatavosanas maksla" (XXXIII. Dzerieni. XXXIV. Konservi. XXXV. Senu konservi.) View more info

Image for Augstas Gudribas Gramata No Pasaules Un Dabas  1796 Gada Izdevuma Teksts Ar Komentariem

Augstas Gudribas Gramata No Pasaules Un Dabas 1796 Gada Izdevuma Teksts Ar Komentariem

By: Stenders, Gothards Fridrihs Stender, Gothard Fridrich

Price: $16.00

Publisher: Riga, Liesma, 1988


572pp. Illustrated Gramata ietilpst K. Karula un J. Stradina aceres par Stendera kulturvesturisko nozimi un sasniegumiem. "Augstas gudribas gramata no pasaules un dabas" iznak 3 reizes (1774., 1776., 1796.) un ir pirma popularzinatniska gramata latviesu valoda par geologijas, geografijas, fizikas, astronomijas zinatnu jautajumiem. Visvairak Stenders rakstijis par Zemi, tas formu un virsmu, Saules lielumu un karstumu, Zemes griesanos ap savu asi un ap Sauli u.... View more info

Image for Augusts Annuss 1893 -1984

Augusts Annuss 1893 -1984

By: Lace, Rasma

Price: $24.00

Publisher: Riga 2005, Jumava,


182pp. References. Brief summary in English Illustrated. b&w and colour illustrations "Augusta Annusa monografiska biografija. ---uzzinam, ka tapa jaunais makslinieks, ka veidojas Makslas akademija. Makslas vesturnieku ne reizi vien aprakstito "bumbistu" izstadi: profesora Jana Tillberga un vina domubiedru sarikoto izstadi parodiju, kas bija versta pret modernistiem, galvenokart t.s. Rigas grupas maksliniekiem, autore trakte ar nesleptam simpatijam pret akademiski par... View more info

Image for Aukstais Galds

Aukstais Galds

By: Feldmanis, Marija

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC, 2011


151pp. Illustrated. Reprint of the 1938 edition. "Majturibas skolotajas Marijas Feldmanis gramata "Aukstais galds" (pec 1938. g. izdevuma) atradisiet lietderigus padomus un praktiskus aizradijumus dazadu auksto edienu pagatavosana majas dzive un viesibam. -Saja izdevuma jus uzzinasiet, ka garsigi pagatavot un gliti izgarnet zivis un vezus, meza putnus un majputnus, meza dzivnieku un majdzivnieku galas edienus, desas un pastetes, merces un salatus, svietmaizes un tautisku... View more info

Image for Auseklis Bauskenieks  Baus 88  Gleznas

Auseklis Bauskenieks Baus 88 Gleznas

By: Konstants, Zigurds

Price: $16.00

Publisher: Riga, Liesma, 1990


Unpaginated. 22.5 cm x 23 cm 83 colour illustrations with b&w photographs accompanying an essay about the painter. A very good, clean, tight, unmarked copy. Summaries in Latvian Russian and English. A mostly gentle surrealist whose satire is not without its humour. View more info

Ausmas Atblazma

By: Salna, Eduards

Price: $14.00

Publisher: Vesteras, Ziemelblazma- Janis Abucs, 1966


223pp. 800 copies. A clean, bright, tight copy. Autors ar veiklu roku uzbur savas bernibas gaisotni - Pirma pasaules kara briesmas, bernu vasaras nodarbibas ka makskeresanu un peldesanos, skolas likstas. Tonis ir klusinats, mazliet rezignets, pilns sirsnibas pret senam vietam, zudusam lietam, aizgajusiem laudim. Salnas valoda ir apbrinojami dabiga un nepiespiesta.---Salnas atminu telojumi ir caurcaurem svaigi un saistigi - vertigs pienesums un patikams parsteigums trim... View more info

Image for Austrumprusijas Dienasgramata    (  Ostpreussisches Tagebuch  )

Austrumprusijas Dienasgramata ( Ostpreussisches Tagebuch )

By: Lendorfs, Grafs Hans Fon ( Hans, Graf Von Lehnsdorff )

Price: $18.00

Publisher: Copenhagen, Imanta, 1962


251pp. Dj shows surface wear but enclosed in a clear plastic protector, else a very good, clean tight copy. Neat former ownership stamp on t.p. No vacu valodas tulkojis Pavils Klans. Dizciltigais autors, pret nacistiem noskanotais arsts un kristietis ( Vina bralens bija iesaistits 44.gada 24 jullija pret Hitlera iecereta atentata) apraksta notikumus Austrumprusija no 44.-47. gadam. - Krievu karaspeka ienaksanu un ta nezelibas ka ari raksta par savam arsta gaitam. View more info

Image for Auzans  Iss Dzives Stasts Ar 11 Illustracijam

Auzans Iss Dzives Stasts Ar 11 Illustracijam

By: Auzane - Vitolina

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele, 1955


39pp. A very good, clean unmarked copy. Pages uniformly yellowed. Rear cover has the detatchable publisher's send in flap. " Pec gen. Auzana rakstitam atminam un dokumentiem, Latv. Strelnieku pieminas izdevumiem, piederigo un cinas biedru vestulem un atminam" View more info

Image for Avju Gans Nojaunarajiem

Avju Gans Nojaunarajiem

By: Grivans, H. M.

Price: $10.00

Publisher: Author's Publication, 1980


215pp. Photographs. A very good copy. . Light sunning to spine. "Macitajs Grivans izsmelosi apraksta vairakkartigas apcietinasanas un izsutijumus soda nometnes. Okupacijas varas spaidi paradas visos sikumos. - Ar merktiecigu metodi padomju vara megina sagraut cilveka garigo un fizisko speku, lai tad piespiestu apliecinat neizdaritus kriminalus, vai politiskus noziegumus.. Si gramata liecina par kalposanu Dievam, par nesalauzamu ticibas speku, kas nepazist bailes.&#34... View more info

Avota Guni Kuru Manas Tautas Dziesmas No Latviesu Tautas Dainam Skatuves Variantu Veidojusi Velta Kruze

By: Kruze, Velta

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma, 1991


125pp. Velta Kruze bija ilggadiga, izcila Dailes teatra aktrise "Sis dainu kartojums ir tikai mazs aizmetnis tam, ka no dainam ...var darinat dramatisku darbu" [Velta Kruze] "ta ir pasaules kartibas maciba, ko izstradajusi paaudzu pieredze." [I. Ziedonis] View more info

Bagatelles Skices, Piezimes, Telojumi (1965-1995)

By: Zemdega, Aina

Price: $12.00

Publisher: Ithaca, Mezabele, 1999


152pp. Almost as new. "Kad Zemdegas jauna gramata izlasita, ir radies ieskats autores sakotnejas un velakas ievirzes, centienos, sasniegumos, zaudejumos. No dzives sikdalam izveidojies kaut kas sava zina lidzigs mozaikai vai koncerta kopiespaidam, un lasitajs dzilak saprot gramatas pedejos teikumus: Viss ir sava vieta. Viss saplust viena." (G. Plavkalns) View more info

Image for Bajara Dziesmas

Bajara Dziesmas

By: Kalnins, Nikolajs

Price: $12.00

Publisher: Dzintarzeme, 1946


89pp A very good, clean, tight, uniformly aged copy. Some light wear and sunning to spine. Four full page illustrations by Vidbergs. "Kalnina dzeja ir viegli lasama, viegli uztverama un saprotama." Bajara dziesmas uzbur idealizetu saulainu diza latviesu bajara pasauli, ka garigu eliksiru trimdnieka samocitai dveselei. View more info

Image for Balandnieki Priestera Petera Upenieka Atminu Zimejumi

Balandnieki Priestera Petera Upenieka Atminu Zimejumi

By: Upenieks, Peteris

Price: $30.00

Publisher: Riga, Madris, 2005


757pp. Photographs Glossary.An as new copy "Peteris Upenieks bija macitajs, kuram jau no bernibas piemitusas lielas noverosanas spejas. Alsunga, kur vins dzivoja, vins berna acim veroja visu apkart notiekoso. Gramata loti interesanti aprakstitas dazadas dzimtas, tam piemitosais un raksturigais, tradicijas, notikumi. Gramata aprakstita dzive slavenaja Alsungas katolu novada." " Tas tiesam ir liels izaicinajums un uzdrikstesanas meginat paradit cilveka dvese... View more info