Category: Latvian (All Categories))

Sort

showing 91-105 of 1649

Image for Atminas Mani Redz

Atminas Mani Redz

By: Transtremers, Tomass

Price: $8.00

Publisher: Riga, Mansards, 2011


59pp. New, unread. No zviedru valodas tulkojis Juris Kronbergs " iznakusi ari vieniga Transtremera prozas gramata - vina bernibas un pusaudzibas atminu stasts "Atminas mani redz". Lieliska iespeja salidzinat, ka savu bernibu atminas redz latviesu rakstnieki, kuriem tas arvien bijis iecienits zanrs, un mistikis Transtremers." (L.A.) View more info

Image for Atminas Mani Tapsanas Gadi

Atminas Mani Tapsanas Gadi

By: Kundzins K(arlis)

Price: $12.00

Publisher: Leldaa's Apgads, 1968


157pp. Dj. shows some light wear to back cover, else avery good, clean, tight copy, enclosed in an attractive clear dj. mylar cover. " Slimibas del archibiskaps prof. Dr. theol. K. Kundzins savu dzives stastu diemzel nav paguvis nobeigt; tas visuma ietver laiku lidz 1. pasaules karam, taja iesniedzoties"(izdevejs) "Gados, kad viens otrs mana vecuma jaunietis mekleja piedzivojumus talos juras braucienos vai tika ierauts Krievijas revolucijas virpuli, manas ... View more info

Image for Atminas Par Atsevisko Studentu Rotu   Nem, Tevzeme, Tavs Esmu Viss!

Atminas Par Atsevisko Studentu Rotu Nem, Tevzeme, Tavs Esmu Viss!

By: Iksels, Peteris

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Amber Printers and Publishers, 1987


36pp. photographs. A very good, clean, tight copy. "Neesmu pirmais, bet pedejais gan puslidz drosi kas par Atsevisko studentu rotu atminas rakstijis...." [Autors] Presentation inscription signed by author's widow. "Davinajums Otavas Latviesu Skolai 1987 gada "Draudziga aicinajuma", autora Petera Ikskela pieminai Lilija Ikskels" View more info

Image for Atminas Par Eslingenu

Atminas Par Eslingenu

By: Kovtuna, Ligita Compiled By

Price: $22.00

Publisher: Riga, SIA Vesta-LK, 2017


150pp. Photographs. NEW. "Pec 70. gadiem sogad atminamies un godinam 1947. gada notikusos Dziesmu svetkus Eslingena un musu tautas varonus - par tadiem gribetos devet ikvienu mazo meiteni un puiku, vinu vecakus un gimenes, kuriem dzive lidz beglu nometnei un ikdiena taja iemacija pieticibu, pacietibu, pateicibu, saticibu, prasmi sadzivot ar nezinu par nakotni. Un, spitejot grutibam, apliecinat savu piederibu latviesiem un uzturet dzivas latviskas vertibas. Nozimigs ir ka... View more info

Image for Atminas Par Karu

Atminas Par Karu

By: Nikulins, Nikolajs

Price: $18.00

Publisher: Riga, Jumava, 2012


220pp. Photographs.A very good, clean, tight, bright almost as new copy. Autors apraksta to, ko pats redzejis un jutis: bezjedzigos sarkanas armijas uzbrukumus, mužigi piedzerusos padomju virsniekus. Un uzbrukuma laika neskaneja: par Stalinu! Par Dzimteni! Skaneja navei nolemto karaviru izmisuma kliedzieni. Autors apraksta, ka veidojas imunitate pret naves bailem ---- nebaidas palukoties uz sarkanas armijas karaviru "varonigo veikumu" "atbrivotaja" Poli... View more info

Image for Atminas Par Krisjani Valdemaru

Atminas Par Krisjani Valdemaru

By: Kreicbergs, Janis

Price: $8.00

Publisher: East Lansing, [ Gauja ], 1978

Edition: Reprint Edition


47pp. Reprint of the 1925 edition. Neat ownership on top of front cover, else a very good, clean, bright, unmarked copy. "Atminas par Valdemaru atstajusi laikabiedri Janis Kreicbergs ------ un daudzi citi. Ka politikis un saimniecisks darbinieks Valdemars ietekmeja ne tikai Latvijas un latviesu tautas vesturi, bet ari visu Baltijas gubernu sabiedribu un visas Krievijas imperijas saimnieciski politisko dzivi." No satura: I. Valdemars ka majas tevs. II. Krisjanis Vald... View more info

Image for Atminas Par Latvijas Universitates Studentu Korporacijam

Atminas Par Latvijas Universitates Studentu Korporacijam

By: Dzervitis, Oskars

Price: $10.00

Publisher: Toronto, Autora Izdevums, 1971


59pp. A very good, clean unmarked copy. " Sastadot so brosuru vadijos no atminam .... tomer eksternas sadzives jautajumos, viena otra gadijuma, ta atbildi var dot. --- Aprakstiem par korporaciju interno sadzivi pamatos ir korporacijas Beveronijas sadzives noteikumi" (Autors) View more info

Image for Atminas Par Maniem Dienesta Laikiem No 1943.gada 18. Maija Lidz 1946. Gada 1. Aprilim

Atminas Par Maniem Dienesta Laikiem No 1943.gada 18. Maija Lidz 1946. Gada 1. Aprilim

By: Barkans, Juris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Latvijas Universitates Zurnala "Latvijas Vesture" Fonds, 2001


147pp. Extensively illustrated with 50 of the author's own sketches in colour. Plasi illustrets ar autora atminu skicem krasas. "--- domaju, ka par latviesu jaunekliem vacu darba dienesta (RAD) Jura Barkana atminas ir pirmas lidz sim publicetas--- raksta par darbadienesta ikdienu --- otraja nodala stastits par dienestu armija, nesot legionara vardu --- daudziem tukstosiem bija lemts pazust Gulaga arhipelaga. Visi nepazudam. Par to smagais stastijums gramatas tresaaja no... View more info

Image for Atminas Un Pardomas 1

Atminas Un Pardomas 1

By: Labsvirs, Janis

Price: $14.00

Publisher: Sauleskalns, 1984

Edition: Second Revised Edition.

Inscription: Signed by Author


178pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. INSCRIBED BY AUTHOR: "Kopigu celu gajejam, nacionalas ideologijas apdvestam darba veicejam Zanim Bukovskim Patiesa ciena un sirsniba 1988, gada Ziemassvetkos Janis Labsvirs" " Dr. J. Labsvira atminas, iespaidi, apceres par Ulmani, Dziesmu svetkiem vacija, kulturas un sabiedriskiem notikumiem pirmskara Latvija. Polemika par Dunsdorfa un Aizsilnieka gramatam."autors centies noradit uz kludam, kas vairakas pu... View more info

Image for Atminas Un Sapni 1

Atminas Un Sapni 1

By: Valters, Mikelis

Price: $26.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1969


337pp. Notes. A very good, clean, tight copy "- sakopotas piezimes par bernibu un agro jaunibu Liepajas stradnieku vide un par vetrainajiem jaunekla gadiem gan Liepaja, gan Riga, gan Berline. Gramata aprakstitais posms nobeidzas ar autora begsanu uz Vaciju pec ilgas pratinasanas un tirdisanas Liepajas cietuma.--Izlasot so sejumu, rodas dzila cieniba pret Valtera personibu, vina mera izjutu, cilvecibu un versanos pret dazadu ideologiju. uzpustam politiskam priecas macib... View more info

Image for Atminas, Atminas   Makslinieces Muza Stasts

Atminas, Atminas Makslinieces Muza Stasts

By: Simsone, Annija

Price: $17.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1961


255pp. Dj shows some wear at extremities but enclosed in attractive clear mylar protector, neat presentation inscription on half title, else a very good, clean , tight copy. Annija Simsone (1890-1967) (Emilijas Benjaminas masa) "bija viena no izcilakajam sava laika latviesu aktrisem.--1912. gada devas uz Berlini macities aktiera meistaribu, tacu driz pec macibu uzsaksanas tika angazeta Nujorkas Irning Place (vacu) teatri.-- I Pasaules kara un revolucijas gadus pava... View more info

Image for Atmodinatas Atbalsis

Atmodinatas Atbalsis

By: Vitols, Hugo

Price: $15.00


366pp. A very good, clean, tight copy. Autors gramatas pirma dala pieversas 19gs. makslinieka K. Huna gaitam. Otra dala veltita latviesu makslas izstadem 1939. g. Parize un Londona un vietejo preses atsauksmem. View more info

Image for Atrita

Atrita

By: Bicole, Baiba

Price: $14.00

Publisher: Shippenville Pa., Upeskalns [Riverhill Press], 1966

Inscription: Signed by Author


112pp. Limited edition 350 copies. SIGNED with dedicatory inscription too Aina (Zemdega) and Janis Author's first book. Very good,clean, tight bright "Loti raksturigi Bicolei ir dabas pardzivojumi ar dzilas un intimas iejusanas nokrasu. Seit varbut kada radnieciba ar senajam dabas pielugsanas religijam, auglibas kultiem. Tajas dabas norises palaikam saistijusas ar cilveka seksualitati, orgijam tirumos." View more info

Image for Atskatoties Japasmaida Noveles Un Stasti

Atskatoties Japasmaida Noveles Un Stasti

By: Sarma, Janis

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1963


255pp. Dj extremities slightly worn, else a very good, clean, tight copy. Sie stasti radusies dazados trimdas posmos ---- it ka skersgriezuma atklaj rakstnieka darba dazadas ievirzes. View more info

Atskats Trikatas Novada Senatne

By: Enzelins, H(ermanis)

Price: $16.00

Publisher: Grand Haven Mich., Gaujas Apgads, 1979


165pp. Photographs. Title neatly handprinted on spine, else in almost as new condition. Reprint of 1931 edition. "...smelos no muizu aktim... daudz vertigu zinu par musu pagatni... 17. g.s. beigam un 18 gs. pirmo pusi ... centos telot muizu celsanos, un zemnieku ciematu boja iesanu, kara laika sausmas, seno kungu varu un zemnieku liktenus." (autors) View more info