Category: Latvian (All Categories))

Sort

showing 121-140 of 148

Image for Trimdas Gramata

Trimdas Gramata

By: Strunke, Niklavs

Price: $22.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1971

Seller ID: 004031


156 pp. Numerous b&w illustrations of the artists work. A very good, bright tight clean copy. Dj. very good, enclosed in clear mylar protector. "To, ka Niklavs Strunke ir "tik loti pats un savs", liecina ari sis skaistas gramatas bagatigais materials Visai zimigi ir vietumis ironiskie un isti pardrosie Strunkes secinajumi par Latviesu emigraciju - ta esot "savadi reakcionara" sava domasana.--- Vins mudina maksliniekus meklet sava maksla tiesi latvisko, caurstravot to a... View more info

Image for Sveta Birze

Sveta Birze

By: Strunke, Niklavs

Price: $20.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1964

Seller ID: 004032


131pp. A very good, clean, tight, bright copy. in an attractive dj, enclosed in a mylar protector Notable Latvian artist's essays on Latvian Art and artists together with artistic impressions of Italy. Many illustrations by the author. " Made lengthy visits each year to Italy, to study art and paint. Published a collection of his writings on art, Sveta Birze (The Sacred Grove)" (Tate Gallery) View more info

Image for Miklainie Likteni (Die Ungeklarten Falle)

Miklainie Likteni (Die Ungeklarten Falle)

By: Torvalds J (Jurgen Thorvald)

Price: $12.00

Publisher: Manchester, Spidola: 1956

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 003983


217pp. Dj. shows wear to edges. Small chip on rear pannel, enclosed in an attractive mylar protector. Previous ownership on front free endpaper, else a very good, clean, tight copy. Slavenu vacu otra pasaules kara izcilu karotaju likteni.... Zemudens kapteinis Prins; lidotajs Udets; generalis Ditls; .... Dr. Tods; Lass; Serners; Models; Reichenavs. View more info

Image for Latvijas Vestures Atlants

Latvijas Vestures Atlants

By: Turlais, Janis Editor

Price: $14.00

Publisher: Riga, Apgads Jana Seta: 1998

Seller ID: 003951


88pp. Illustrated. Almost as new. [kartografiskais materials] : izdevums veltits Latvijas neatkaribas pasludinasanas 80. gadadienai : eksperimentals macibu lidzeklis / [galvenais red. Janis Turlajs ; kartografi: Aldis Builis ... [u.c.] ; makslinieks Gints Roderts]. " Latvijas vestures atlants ir universals izdevums, kas deres ka skolenam, ta visprasigakajam vestures ekspertam. Atlanta 125 kartes un vairak neka 200 attelos un diagrammas sniegta vispusiga informacija par ... View more info

Image for Sarkans Laiks

Sarkans Laiks

By: Tutongi, Pauls

Price: $14.00

Publisher: Riga, Dienas Gramata: 2007

Seller ID: 004063


260pp. NEW. Still sealed in publisher's Shrinkwrap. Originals, aspratigs un dzili cilvecigs romans par pusaudza dumpigo garu, alkam pec piederibas, milestibas un sapratnes. Aizkustinoss vestijums par teva un dela celu vienam pie otra. Ir 1989. gads, Austrumbloka valstis satricina parmainas, komunisms irst pa visam vilem - tads ir fons dramai, kas risinas taltalu Milvoki, Viskonsina, - ja ne Amerikas sirdi, tad aknas jau nu noteikti. Milvoki ir lielu alusdaritavu, pames... View more info

Image for Dear God, I Wanted to Live

Dear God, I Wanted to Live

By: U. (pitis), Ruta

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1978

Seller ID: 004018


141pp. A very good, clean, tight copy. Dj. likewise, clean and undamaged. "Many who suffered at the hands of the Soviets were young and innocent children. Ruta Upite, a Latvian girl who was deported twice to Siberia, cried out her sufferings in her diary "Dear God, I wanted to live!" On Bilina Island, Ob River, in the winter of 1943, she saw one-fourth of all Latvian in the group of 200 deportees die of cold and starvation in a period of four months. Her health was dest... View more info

Image for Vel Ta Gribejas Dzivot   Pardzivojumu Stasts

Vel Ta Gribejas Dzivot Pardzivojumu Stasts

By: U. Rutina (Ruta Upite)

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1979

Seller ID: 004009


152pp. Very good clean dj , a tight bright copy. Cetrpadsmitgadigas meitenes dzives stasts par izsutisanu ar gimeni uz Sibiriju, atgriesanos Latvija un otreizejo izsutisanu. View more info

Image for Latvija Padomju militaristu vara 1939-1999

Latvija Padomju militaristu vara 1939-1999

By: Upmalis I.,Tilgass E.,Stankevics E.

Price: $22.00

Publisher: Riga, Latvijas okupacijas izpetes Biedriba: 2011

Seller ID: 003956


304pp. Photographs, documents. Pocket insert map of soviet military bases in Latvia. A new, unread copy. "Gramata stastits par to, ka... pec Pirma pasaules kara, tris nelielas tautas pie Baltijas juras izveidoja neatkarigas suverenas valstis Latviju, Lietuvu, Igauniju un, ka Padomju Savieniba, izvietojot tur savu karaspeku, uz vairak ka 50 gadiem tas okupeja. Autori ir publicejusi interesantas zinas par PSRS kodolbrunojuma izveidosanu un kosmosa militarizacijas planiem.... View more info

Image for Latvija - PSRS karabaze : 1939.-1998. : materiali un dokumenti par Padomju armijas atrasanos Latvija un tas Izvesanu

Latvija - PSRS karabaze : 1939.-1998. : materiali un dokumenti par Padomju armijas atrasanos Latvija un tas Izvesanu

By: Upmalis, Ilgonis; Tilgass, Eriks; Dinevics, Janis; Gorbunovs, Anatolijs

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zelta Grauds: 2006

Seller ID: 003954


348pp. Maps, photographs, sketches, dokuments. As New. " Sniedzot ieskatu par padomju armijas ienaksanu Latvija un tas uzturesanos seit, autori detalizetak pieversas bijusas PSRS armijas parmantotajas Krievijas armijas izvesanas procesam. Atseviska sadala ir publiceti 50 dokumenti, no kuriem dazi jau bija paspejusi pazust arhiva puteklos. Sis ir viens no pirmajiem meginajumiem dokumentet un apkopot informaciju par so pavisam neseno --- Latvijas vestures posmu --- Gramat... View more info

Image for Vel Viena Briviba, Yet Another Freedom, Noch Eine Freiheit

Vel Viena Briviba, Yet Another Freedom, Noch Eine Freiheit

By: Vacietis, Ojars

Price: $12.00

Publisher: Riga, Jumava: 2003

Edition: First Edition

Seller ID: 004041


143pp. A very good, clean, bright, tight copy. The Latvian originals with translations into English, German and Russian. Chosen by his widow, poet and translator Ludmila Azarova, this selection consists of his most representative poems with a brief essay on Vacietis by the poet M. Caklais. View more info

Image for Latviesu Karavirs Zem Sakanbaltsarkana Karoga    No Pirmam Pasaizardzibas Rotam Lidz Vienotai Latvijas Armijai

Latviesu Karavirs Zem Sakanbaltsarkana Karoga No Pirmam Pasaizardzibas Rotam Lidz Vienotai Latvijas Armijai

By: Varpa, Igors

Price: $30.00

Publisher: Nordik:

Seller ID: 004053


688pp. Photographs. New. Igors Varpa savas trilogijas par latviesu karaviru liktengaitam tresaja sejuma Latviesu karavirs zem sarkanbaltsarkana karoga: no pirmajam pasaizsardzibas rotam lidz vienotai Latvijas armijai, balstoties uz faktiem un tos nepolitizejot, centies objektivi paradit latviesu karaviru lomu dazados cinu posmos. Gramata ievietoti 83 fotouznemumi, 16 kauju shemas un Latvijas militaro vienibu krusu nozimju un apbalvojumu krasaini atteli. Citeto dokumentu... View more info

Image for Riga Toreiz    Atminas

Riga Toreiz Atminas

By: Vetra, Mariss

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1955

Seller ID: 004087


328pp. Dj. with tiny chips and edgewear and neatly mended tears; enclosed in attractive mylar protector, otherwise a very good, clean, bright, tight copy."Operdziedonis Mariss Vetra atminu gramata, no talas Toronto Kanada atskatoties uz savu jaunibu divdesmito gadu Riga. Portreteti tadi izcili politikas un kulturas darbinieki ka Z. Meierovics, J. Cakste, F. Barda, E. Virza, J. Sudrabkalns, V. Grevins, E. Smilgis un daudzi, daudzi citi." View more info

Image for Kultura Un Latvietiba : Esejas

Kultura Un Latvietiba : Esejas

By: Vike- Freiberga, Vaira

Price: $14.00

Publisher: Riga, Karogs: 2010

Seller ID: 003990


231pp. Bibliography A very good, bright, tight copy "V. Vike-Freiberga uz daudziem jautajumiem par latvietibu un kulturu mekle atbildes esejiski aizraujosa forma, izmantojot plasu kulturvesturisko faktu materialu un liekot lieta gan savas zinasanas etnografija, foklora, valodnieciba, antropologija un citas zinatnes, gan ari politikes pieredzi" ( LNB) ."Gramata tiek runats par mazas tautas kulturas "but vai nebut", par nacionalas kulturas attiecibu ar pasaules lime... View more info

Image for Saules Dainas

Saules Dainas

By: Vike-Freiberga, Vaira ; Freibergs Imants

Price: $24.00

Publisher: Riga, a/s Gramata: 1998

Edition: Second Edition

Seller ID: 004085


267pp. Bibliography. Atractive folk style illustrations by Inese Jansons. A very good, clean tight unmarked copy. "...Saules dainas ir it nozimigi sasniegumi musu folkloras un tekstu petniecibas metodologija.Gramata iesakas ar ievadu, kam seko apceres par klasifikacijas principiem un dziesmu strukturu. Gramatai ir skaista apdare un apburosas ilustracijas, par ko pateicamies Inesei Jansonei. Jebkurs latvietis nebus vilies so gramatu nopircis, jo to var baudit gan t... View more info

Image for Latvijas Udens Dzivinosais Speks

Latvijas Udens Dzivinosais Speks

By: Viks, Ivars

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jumava: 2011

Seller ID: 001764


156pp. Almost as new. Unread. Latviesu svetavotu un seno zinasanu petnieks Ivars Viks sava gramata atklajis Latvijas upju un ezeru noslepumus, to geografiska izvietojuma kopsakaribas. Aprakstijis juras piekraste noverojamas neparastas dabas paradibas, piekrastes smilsu energetisko speku, ka ari dambju veidosanas vesturi. Pateicoties tiesi Ivaram Vikam, tika atklati Pokaini un Keveles svetavoti. Gramata ieklautas ari dainas un miti par Daugavu un citam udens tilpnem. Gr... View more info

Image for Sarunas Ar Putniem Un Kokiem

Sarunas Ar Putniem Un Kokiem

By: Viks, Ivars

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jumava: 2005

Seller ID: 001765


382pp. As New. An unread copy. "Svetvietu petnieka Ivara Vika gramata vesta par latviesu sencu gadu tukstosiem krato pieredzi. Ta rosina domat par Dabu, putniem, tautas garigo mantojumu, sodienu un senatni. Zinatnieka redzejums piedava no dabaszinatniekiem un folkloristiem atskirigu skatijumu, ir hipotetisks un aicina analizet: ka augi reage uz laika parmainam un cilveku; ka skaidrot koku energetisko starojumu; vai tautasdziesmas apdziedatie putni bija senie latvi... View more info

Image for Trejdevini Latvijas brinumi : [Pokaini, diza sagsa, zalais stars, Skanais kalns, senas zinasanas, Keveles avoti]

Trejdevini Latvijas brinumi : [Pokaini, diza sagsa, zalais stars, Skanais kalns, senas zinasanas, Keveles avoti]

By: Viks, Ivars

Price: $15.00

Publisher: Riga, Jumava: 2007

Seller ID: 004001


267pp Illustrated with line drawings. "Stasti par Latvijas zemi un tautu. Latvija ir brinumu pilna zeme ar neparasti specigu bioenergetisku starojumu. Pari tai ka milzu sagsa klajas blivs senu svetvietu tikls. Seit ir parsteidzosi daudz loti specigu svetavotu, kas talu parspej dziednieciskos avotus citas zemes. Patiesi apbrinojamas lietas notiek musu debesis un udenos. Mums ir tadas izcilas zemeslodes vietas ka Pokaini, trejdevini Keveles avoti, Skanais kalns. Un par t... View more info

Image for Straumeni Veca Zemgales Maja Gada Gaitas  Poema

Straumeni Veca Zemgales Maja Gada Gaitas Poema

By: Virza Ed.[varts]

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zelta Abele: 1942

Seller ID: 004038


490pp. Miniature book. A good plus copy. Illustrated with J.Plepis' woodcut prints. Embossed cloth cover. Light wear and slight fading to covers. Interior clean unmarked and sound. This edition published as a part of the contribution to the war effort against the Soviets. "Latviesu karaviriem austrumu fronte" "Straumeni" ir ari vienigais prozas darbs latviesu literatura, kas nosaukts par poemu. Darba ietvertas ne tikai pasa autora bernibas atminas, ... View more info

Image for Jauna Junda

Jauna Junda

By: Virza Edvards

Price: $13.00

Publisher: Minneapolis, Tilts: 1976

Seller ID: 001563


230pp. Dj rear panel a little wrinkled, author''s name inked on dj spine, neat ex libris stamp on tp, else a clean, bright, tight copy. Si ipata gramata ir kada, Zemgales augligaja seta, Glika Vecas deribas neapsaubamaja sviniguma un pasa dzejnieka Straumenu izraktenos atspulgotais laimibas, pieticibas un nemainibas ideals, lai latviešu tautas valoda un iedzimtiba nekad nebeigtos, bet paklausigi tecetu lidz virsaiša (vadona) gudrajai gribai. --Vins ( Virza) bija aici... View more info

Image for Straumeni Veca Zemgales Maja Gada Gaitas POEMA

Straumeni Veca Zemgales Maja Gada Gaitas POEMA

By: Virza Edvarts

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele: 1946

Edition: Later Edition

Seller ID: 003303


354pp. A very good ++ copy, clean, tight, bright, unmarked in remarkable condition. Among the first books published by Goppers in his reestablished Zelta Abele press in Swedish exile.xx View more info