Category: Latvian (All Categories))

Sort

showing 76-90 of 1649

Ardievas Ierociem ( Farewell to Arms)

By: Hemingvejs, Ernests ( Ernest Hemmingwayt)

Price: $12.00

Publisher: (Stockholm), Parnass, 1949


279pp. Dj spine a little sunned with some small chips and wear to extremities, enclosed in clear mylar protector, ownership sig on ffe and tp. else a very good clean copy. Translated by Dzintars Sodums. Dzintara Soduma izcila tulkojuma. "--tas tomer nav tikai realistisks notikumu apraksts. Milestiba starp jaunu amerikanu virsnieku un anglu zelsirdigo masu ir viens no cilveciskakajiem musdienu literaturas milestibas stastiem." (izdevejs) View more info

Image for Argentina Nav Leiputrija

Argentina Nav Leiputrija

By: Akmentins, Arnis

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Latvija Amerika, 1989


248pp. A very good, clean, tight copy. Zurnalista gaitas uzsacis Valmiera Talaviesa redakcija , bijis Latvieu Legiona kara zinota-u vieniba. "Latviesu puisis celo pa Dienvidameriku ar sievu , meitinu tirgojot Braukajot no vienas vietas uz otru, apraksta Boenosairesas , Argentinas dabu , savu celabiedra kada Dona Antonio stastu, ka vinam ar viltu, varu gribeja piespiest apprecet savu darba deveja meitu.Par atsacisanos preceties tiek piekauts, ieslodzits, bet laimiga kar... View more info

Image for Arheologija Un Etnografija XII   Apcerejumi Par  Latvijas Teritorijas Apmetnem, Celtnem Un Tajas Atrasto Numismatisko Materialu Pirmatnejas Kopienas Un Feodalisma Perioda.

Arheologija Un Etnografija XII Apcerejumi Par Latvijas Teritorijas Apmetnem, Celtnem Un Tajas Atrasto Numismatisko Materialu Pirmatnejas Kopienas Un Feodalisma Perioda.

By: Mugurevics, E. Et al. ( Edited by)

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1978


159pp. Illustrated. Brief summary in Russian and German. A very good, clean, bright, tight copy. Saturs: Prieksvards I.Loze. Neolita celtnu vietas Austrumbaltija. J, Graudonis. Apdzivotiba un celtnieciba Mukukalna. E, Snore. Celtniecibas liecibas Kivtu apmetne. A. Zarina. Krasnis Salaspils Laukskolas libiesu 10. - 13. gs. ciemu vietas. A. Caune. Rigas 13. - 14. gs. "mura nami" ( stenhus) T. Berga. Latvijas 10. - 12 gs. dzivesvietas iegutas monetas. K. Pelda. L... View more info

Image for Arheologija Un Etnografija XIII  Latvijas Lauku Apmetnu Un to Celtniecibas Vestures Problemas

Arheologija Un Etnografija XIII Latvijas Lauku Apmetnu Un to Celtniecibas Vestures Problemas

By: Cimermanis, S. ( Edited By )

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1979


155pp. Illustrated. A very good, clean, tight, copy. Brief summary in Russian and German. Saturs: I. Lauku apmetnes feodalisma un kapitalisma periodos. M. Kuplais. Par zemnieku apmetnu veidosanos Piebalga laika no 17. gs. lidz 20. gs.sakumam. I. Priedite. Libiesu apmetnu veidosanas Baltijas juras Kurzemes piekraste. S. Cimermanis. Celtnes Latvija 17.gs. 60. gados ( Pec J. Sturna celojuma albuma skicem.) L. Dumpe. Kuts pamattipu attistiba Latvija lidz 18. gs. beig... View more info

Image for Arpus Padomijas Koncentracijas Naves Nometnu Zoga

Arpus Padomijas Koncentracijas Naves Nometnu Zoga

By: Linins, Vilnis

Price: $12.00

Publisher: Latviesu Nacionalais Fonds, 1987


285pp. A very good, clean, bright tight copy. "1985. gada uzrakstija un A. Eglitim aizsutija manuskriptu ar nosaukumu "Arpus padomju koncentracijas naves nometnu žoga". A. Eglitis to nekavejoties izdeva gramata Latviesu Nacionala fonda apgada. Tika sanemtas labas atsauksmes, tostarp ari no vesturnieka, prof. Edgara Andersona un trimdas latviesu lielaka rakstnieka Anslava Eglisa u. c. Gramatu atri izpirka. E. Andersons par gramatu sniedza vairakas intervija... View more info

Arzemnieku Legions Un Latviesi

By: Plume, Bruno

Price: $16.00

Publisher: Limbazi, Bruno Plume, 2004


183pp. Photographs. Very good, clean, tight, bright copy. "-- (Autors) savacis plasu materialu par latviesiem Arzemju legiona. Gramata bez autora piedzivojumiem ir ari citu vina dienesta biedru atminas un sarakstes ---" (izdevejs) View more info

Image for Asinaina Gaisma Aust  Kara Atminu Telojums

Asinaina Gaisma Aust Kara Atminu Telojums

By: Sudrabins, Janis [Janis Vestfalis]

Price: $15.00

Publisher: Andr. Ozolina Apgads, 1951


139.pp. A very good, clean copy, Arveda Soduma illustracijas. Aivara Runga Kartes. Saturs: Aiz Robezas. Lubanas dienas. Nicibas viesulos. Liesmas par Rigu. Kurzemes Legenda Ceribu tilts. View more info

Asinszale

By: Peters, Janis

Price: $10.00

Publisher: Riga, Liesma, 1970


99pp. Some slight edgewear, else a very good, clean, bright copy. " Jana Petera otrs krajums ir tada dzejas prateja dzejas pilns, kas veido un briedina sevi arvien jauniem atklasmes briziem, lai paraditu, ko dzeja var...maka lietot savu valodu, atmazgajot to no gruziem, tuvinot vardu vardam, esot nesaudzigam pret teikumu un gramatisko formu manigo dabu." (G. Irbe) View more info

Image for Astonpadsmit

Astonpadsmit

By: Kovalevska, Margarita

Price: $18.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma Janis Abucs, 1967

Inscription: Signed by Author


334pp. Photographs. Dj extremities show some wear but neatly enclosed in an attractive mylar cover, presentation inscription by the AUTHOR on the title page: " -....kaut mirkli par stundam klutu, un stundas par gliemeziem verstos - M Kovalevska - Ciepa 1970g. vasara" Else a very good, clean, tight copy.. Tas ir svaigi uzrakstits, ar istenibas tiesumu bagats stasts - kam pamata autores dienasgramata, piezimes, kas atstatas uz papira, atrodoties sava muza astonpadsmitaja... View more info

Image for Atbrivojot Baltiju  1919 - 1920 ( Freeing the Baltic )

Atbrivojot Baltiju 1919 - 1920 ( Freeing the Baltic )

By: Benets, Dzefrijs ( Geoffrey Bennett)

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC, 2012

Edition: First Latvian Edition


271pp. Fine. Photographs. Maps. Index. Translated by Dainis Pozins & Imants Breidaks. "Anglu un francu flotes darbiba Baltijas jura 1919. -1920. gada ir pazistams, tacu konteksta un detalas maz skatits vestures fakts. Runajot par sabiedroto ieguldijumu Latvijas neatkaribas izkarosana, parasti netiek sikak paskaidrots, kads bija britu flotes galvenais uzdevums regiona. Par to stasta atvalinata juras virsnieka un vesturnieka Beneta darbs." (LA) " Gramatas centralais tels... View more info

Atgriezos

By: Bicole, Baiba

Price: $14.00

Publisher: Riga, Liesma, 1991


194pp. Illustrated, A very good, clean, tight copy. Izlase no krajumiem Atrita, Celos, Burot, Griezos, Vel. "viena no talantigakajam trimdas dzejniecem " "Tas bija atmodas laiks, un nevienam nebija prata dzejolu gramatas. Sakuma par krajuma iznaksanu loti priecajos, jo gramata bija saistita ar maniem gimenes locekliem - meita Laima zimeja ilustracijas un darinaja vaku, Andris Krievins deva fotografijas." (Autore) View more info

Image for Atkal Dzimtene Aleksandras Dzervites muza devums Latviesu Lietiskas Makslas Attistiba Trimda Back Home Again Aleksandra Dzervitis And The Development Of Latvian Crafts In Exile

Atkal Dzimtene Aleksandras Dzervites muza devums Latviesu Lietiskas Makslas Attistiba Trimda Back Home Again Aleksandra Dzervitis And The Development Of Latvian Crafts In Exile

By: Jansone, Aija

Price: $32.00

Publisher: Riga, Zinatne, 2013


167pp. A New unread copy. Biligual English and Latvian Edition. Attractively illustrated. Bibliography. "This publication is dedicated to Aleksandra Dzervite ... the Latvian applied arts expert and craftswoman, outstanding needlewoman and teacher. ..... The main directions of A. Dzervitis professional activities are described, including hand drawn sketches, original compositions and photographs of her creations. Also included is a manuscript of teaching materials, with p... View more info

Atkala

By: Gale, Rita

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1977


96pp. Rita Gale patiesiba ir 12. vai 13.gs.(pec Kr.dz.) dziesminiece, kuras velis atstajis gindeni laužu sen aizmirsta kapa un pardzimis 20. gs. berna, kam nolemts klut par dzejnieci ar skolas izglitibu un pazistamu vardu.--Gale ir sena dziesminiece, kas iemacijusies varsmas pierakstit ar roku vai mašinu un izsakas Endzelina ietekmeta valoda. --Gales sensibilitate ir ne tikvien senatniga, bet ari loti dabiska; ta dzili saknojas arpasaule" ( G. Plavkalns) View more info

Image for Atlantida  1948/54

Atlantida 1948/54

By: Mierkalns, Andrejs Pablo

Price: $12.00

Publisher: Eutin, Andr. Ozolins, 1955


104pp. 750 copies. A very good, clan, bright, tight copy. "Mierkalna talants virspirms saskatams patika ar gudru zinu apstaties pie lietam un paradibam, kam citi pagajusi garam un ar to vins nodrosinas pret konvencionalas tematikas uzbazibu -- skaidri redzams, ka Mierkalnam ir sava stilistiska fantasiza, kas starp jedzieniiem nodibina agrak neiedomatus sakarus, drosmigi paplasinot metaforizesanas un epitetu izveles tradicijas." ( J. Rudzitis) View more info

Image for Atminas   Tautas Sacelsanas Dalibnieka Stasts

Atminas Tautas Sacelsanas Dalibnieka Stasts

By: Kroders, Arturs

Price: $22.00

Publisher: Copenhagen, Imanta, 1968


359pp. A very good, clean, tight copy. " Lasot Krodera Atminas, jaatceras kada ieverojama latviesu politiska darbinieka piezime, ka atminas jaraksta vel brieduma gados, nenogaidot vecumu, kad atminas aizstaj sapni un vizijas un cilveks briziem skiet sevi pamanam visas pasaules centra. Krodera gramata ir daudz vertigas informacijas, bet ta jalasa ar vislielako piesardzibu. Autors ir pastaisns un pavirss, palaizoties galvena karta- uz atminu un savu "nemaldigo" intuiciju ... View more info