Category: Latvian (All Categories))

Sort

showing 101-120 of 148

Image for Vejs Pori Azarim

Vejs Pori Azarim

By: Rubenis, Arturs

Price: $11.00

Publisher: Latgales Centra Izdevnieciba: 1983

Seller ID: 004011


64pp. A faint, almost imperceptible crease to front cover, else a very good, clean, bright, unmarked copy. ( Naatrostos Latgolas gromotas ; 3. luga ) " Ar [latgaliesu] dramatiskajiem darbiem trimda gajis vistrucigak. Gandriz ka vienigais lugu autors jamin Arturs Rubenis" (J. Kursite) "Teatru vajadzeibom pats ari sarakstejs vairuok nakai 70 lugu gon latvisu literaraja voluda, gon latgalisu rokstu voluda, tuos izdutys kai kruojumus, tai atseviski." (Rezeknes Centrala Bib... View more info

Image for Justine, Jeb Tikumibas Nedienas (Justine Ou Les Malheurs De Vertu)

Justine, Jeb Tikumibas Nedienas (Justine Ou Les Malheurs De Vertu)

By: Sads, Markiz De ( Marquis De Sade)

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jumava: 1999

Seller ID: 004046


259pp. A very good, clean, bright, tight copy. No francu valodas tulkojusi Astra Strabane. "Gramata apskatita erotika no enas puses - daudzi un dazadi erotikas aspekti, par kuriem joprojam medz sarunaties cukstus. Ka var noprast, lielakoties viss grozas ap varu un paklausanu. Tacu gramata nebalstas tikai uz to; starp daudzajiem aktu aprakstiem atrodamas ari pardomas par filozofiskam temam: "Ne, Tereze, Dieva nemaz nav, dabai pietiek pasai ar sevi, tai nemaz nav v... View more info

Image for Satiksimies Miglas Kroga Pie Melnas Saules Dzejolu Izlase

Satiksimies Miglas Kroga Pie Melnas Saules Dzejolu Izlase

By: Salins, Gunars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Preses Nams: 1993

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003974


164pp. Fine. With a dedicatory inscription by the author. " Ainai [Zemdegai] un Ja---- un tad tiesam tiksimies Roja basam kajam - G" Ar Mara Cakla ievadeseju . Klat ari autora isas piezimes par daziem dzejoliem. "1977. gada Gunara Salina dzeju pirmoreiz publice Latvija. Publikacijas klust biežakas Atmodas laika, un likumsakarigs turpinajums ir Latvija izdota 100 dzejolu izlase Satiksimies Miglas kroga pie Melnas saules (1993)." ( K. Verdins) View more info

Image for Praktiska anglu walodas mahziba preeksch paschmahzibas latweescheem / sastahdita pehz wisjaunakas metodes no skolotaja F. Sandera.

Praktiska anglu walodas mahziba preeksch paschmahzibas latweescheem / sastahdita pehz wisjaunakas metodes no skolotaja F. Sandera.

By: Sanders, Frederick

Price: $30.00

Publisher: Methuen Mass., Methuen Press: 1909

Edition: First Edition

Seller ID: 003989


240pp. Some light wear to top and bottom of spine extremities else a very good, clean, tight, unmarked copy. Teksts latviesu un anglu valoda. Gramata rakstita vecaja ortografija. Ar autora ievadu. : "Preface. Prieksvards" ( izvilkums) " Ak varga, jauka Latvija,/ Cik gruti tev ir gajis!/ Ak mana mila tevija,/ Ka liktens tevi rajis!/ Es sajutu ar skumju prat,/ It ka es butu bijis klat,/ Kad tevi mocija, kad tevi mocija. So dziesmu es medzu dziedat a... View more info

Image for Salemas Kenins

Salemas Kenins

By: Sarma, Janis

Price: $15.00

Publisher: Tilta Apgads: 1966

Seller ID: 004065


448pp. A very good, clean, tight copy. dj. likewise very good. "Lielu atzinibu Sarma pelnijis par rupigo darbu kas ieguldits vielas apgusana." (J. Rudzitis) "... bibeles tema no vecas deribas vesturiskajam gramatam par kenina Davida valdisanas beigu posmu...Darbibas galvenos sarezgijumus veido Davida delu savstarpeja sacensanas pec kenina troni." View more info

Image for Mila Pilseta

Mila Pilseta

By: Sarma, Janis

Price: $15.00

Publisher: (Minneapolis), Tilta Apgads: 1959

Edition: First Edition

Seller ID: 004066


568pp. A very good, clean, bright, tight copy enclosed in a very good, dj. " J. Sarma telo latviesu mazpilsetas dzivi visos tas aspektos, par notimumu laiku izraugoties laikmetu, kas bija seviski bagats ipatnejam paradibam --- laiku ap1905 gadu. Ka centralas figuras -- darbojas parstavji gan no vecas cara laiku krievu ieredniercibas, gan ari mazpilsetai seviski raksturigas sikpilsonu skiras. Ne tikai cilveki bet ari pati pilseta rakstnieka telojuma paveras sava mazpi... View more info

Image for Telotaja Maksla Un Vards

Telotaja Maksla Un Vards

By: Sils, Herberts

Price: $18.00

Publisher: Sydney, Salas Apgads: 1968

Seller ID: 002306


216 pp. Illustrated with the author's own work. A very good, clean tight copy with Angelica Gailitis ownership signiature on the title page. Esejas un apceres par makslu " Herberts Sils bija avangardists, liels individualists ----- vina apcerejumi par makslu bija saistosaki, interesantaki un labaki neka biezi pat "formali izglitotu" specialistu sausie izvertejumi --- vins sev un citiem ieteica iestaties par makslu, cinities par istam galotnem, un apkarot... View more info

Image for Pasakas

Pasakas

By: Sirmanis, Janis

Price: $18.00

Publisher: Fischbach, Gunnaqs Varpa: 1948

Edition: First Edition

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 004037


58pp. Miniature book numbered and signed by the author 463/750. A very good, clean, tight, unmarked, attractive copy enclosed in a colour photofacsimili dj of the repaired original dj which it likewise encloses. Gramatu ar roku numurejis un parakstijis autors. Saturs: Kruze -- Speka zales -- Jaunais melderis. View more info

Image for Dzeja Uz Dieva Plaukstas

Dzeja Uz Dieva Plaukstas

By: Skujina, Ruta

Price: $14.00

Publisher: Riga, Jauna Daugava: 2007

Seller ID: 004064


333pp. Dzeju sakopojums ar Ievas Kalninas pecvardiem un Lalitas Muiznieces sastadito bibliografiju. "Rakstot par Rutu Skujinu, jasaka, man tas bija pardomu laiks un zinama mera tas bija diezgan sapigi. Ka udens lase var atspogulot juru vai okeanu, ta ari viena cilveka, vienas latvietes dzives gajums var atklat visas musu tautas vestures gaitu, jo patiesiba Skujinas muza ir noticis gandriz viss, kas ar musu tautu ir pagajusa gadsimta noticis. ----- Nonakot trimda, vinas... View more info

Image for Kara Gaitu Dienasgramata 1944-1945

Kara Gaitu Dienasgramata 1944-1945

By: Slaidins, Raimonds Gunars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Laiks: 2009

Seller ID: 004043


"Raimonda Gunara Slaidina Kara gaitu dienasgramata, 1944-1945 ir autentiska dienasgramata, kas rakstita II Pasaules kara laika jauniesa valodas stila ar daudziem toreiz lietotiem "zaldatu izteicieniem", ka ari ar ta laika vacu armijas terminologiju. Taja var izjust gan patriotisko patosu, gan 17 gadus veca zena emocijas par peksni zaudeto gimenes ligzdu un dzimto zemi." ( V. Gaike) View more info

Image for Sesos Kontinentos   Impresijas Par Zemem - Pari Septinâm Jurâm

Sesos Kontinentos Impresijas Par Zemem - Pari Septinâm Jurâm

By: Slaucitajs, Leonids

Price: $14.00

Publisher: Stocj=kholm, Daugava: 1969

Seller ID: 003986


205pp. Illustrated. A very good, clean, bright , tight copy. Top of dj. slightly sunned, ome very light wear to dj. extremities. Ar autora ilustracijam "Prof. Leonids Slaucitajs (1899-1971), starptautiski pazistams zinatnieks, aktivs latviesu sabiedrisks darbinieks un ari skanu maksliniek " ---- Nediskuteju geofizikas problemas, bet velos dot iespaidus visparejas kulturas un dailuma aspekta: ir noticis, ka sava muza esmu ari draugos ar makslam." ( Autors) View more info

Image for Koka Riga

Koka Riga

By: Slava, Laima et al

Price: $65.00

Publisher: Riga, Neputns: 2001

Edition: First Edition

Seller ID: 003953


244pp. Photographs, drawings, reproductions, bibliography. AS NEW. An attractive copy. Rakstu krajums veltits mazpazistamai un izzudosai Rigas vestures dalai, butiskam pilsetas kulturas mantojumam - koka apbuvei, kas, pateicoties negaiditi lielam joprojam saglabato eku skaitam, veido vienu no parsteidzosakiem, ipatnakiem Rigas vaibstiem. Gramata publicets bagatigs attelu klasts, ko veido gan musdienu vides fiksejumi, gan arhivu glabatas vizualas liecibas, liela dala no ... View more info

Image for Jauni Trimda

Jauni Trimda

By: Sodums, Dzintars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Atena: 2003

Seller ID: 004045


326pp. A very good, clean, bright, tight copy. Kopoto rakstu ceturtais sejums. Gramata lasami ari Banutas Rubesas, Daces Luses, Talrida Rulla un Jura Silenieka raksti par Dz. Sodumu un romanu “Jauni trimda”. . Dzintars Sodums sava ipatneja, novatoriska stila romana "Jauni trimda" attelo kada trimdinieka meginajumus ielauzties un apgut jauno domasanas veidu un jaunas sabiedriskas attiecibas, ko tas sastop svesaja zeme, lidzi nesdams latviesu vesturisko bagazu. Vins at... View more info

Image for Latvijas vesture : latvju tautas liktencinas Eiropas krustcelos : ar 27 shematiskam kartem un 131 attelu / Baltijas komitejas protektorata ; Profesors N.N.

Latvijas vesture : latvju tautas liktencinas Eiropas krustcelos : ar 27 shematiskam kartem un 131 attelu / Baltijas komitejas protektorata ; Profesors N.N.

By: Spekke Arnolds

Price: $25.00

Publisher: Stockholm, Mikelis Goppers [ Zelta Abele ]: 1948

Edition: First Edition

Seller ID: 004072


338pp. Maps, drawings, photographs, bibliography. Rebound in blue cloth with "Latvijas" in gilt on the spine. Cover and paper shows some light ageing with very minimal wear to cover extremities. A good, clean, unmarked, tight copy. Half title shows the Zelta Abele logo although the name does not appear as the publisher. ".. profesors Spekke, rakstot savu Latvijas vesturi latviesu tautai visdrumakaja, gandriz vai pilnigi bezcerigaja padomju otras okupacijas laika, (..... View more info

Image for Evangelia Toto Anno 1753 : Pirma Latgaliesu Gramata

Evangelia Toto Anno 1753 : Pirma Latgaliesu Gramata

By: Stafecka, Anna ( Compiled By )

Price: $20.00

Publisher: Riga, LU Latviesu valodas Instituts: 2004

Edition: Facsimili

Seller ID: 004023


353pp. Facsimili edition Fine. With Latvian comentary and a 30 page English summary. Bibliography "LU Latviesu valodas instituts ir izdevis gramatu "Evangelia toto anno.. 1753. Pirma latgaliesu gramata", kas ir pirmas lidz musdienas saglabajusas latgaliesu gramatas faksimilizdevums, kam pievienoti latinu un polu valodas tekstu tulkojumi, vardformu indekss, ka ari kulturvesturisks apcerejums par latgaliesu rakstu valodas attistibas gaitu. Izdevums veltits pirmas latgali... View more info

Image for Aspazija a Latvian Writer, 1865-1943 : Her Lyrical Prose

Aspazija a Latvian Writer, 1865-1943 : Her Lyrical Prose

By: Stahnke, Astrida B.

Price: $22.00

Publisher: Jurmala, Jurmala : Art and Culture Society: 2015

Edition: First Edition

Seller ID: 003991


"I regard Aspazija not only as a symbol of Latvia but of Everywoman. Aspazija lived in two radically different centuries. Born and raised in rural Latvia, she spent months in Russia and 15 years in Switzerland. All she was and what she encountered she recorded in her poetry, dramas, and prose, giving significant universal dimensions. As her work, so she was compassionate, honest, and beautiful. In spite of daunting obstacles - personal, social, political - Aspazija, ... View more info

Image for Aspazija: Her Life And Her Drama

Aspazija: Her Life And Her Drama

By: Stahnke, Astrida B.

Price: $24.00

Publisher: Lanham MD, University Press of America: 1984

Seller ID: 004059


382pp. " ASPAZIJA: A Latvian poet and dramatist HER LIFE: A biographical introduction HER DRAMA: Sidraba Skidrauts (The Silver Veil) Zal(k)sa Ligava (The Serpent's Bride) Written and translated by Astrida B. Stahnke. Spine shows some light wear with a small neat clear scotch tape repair. back cover has some light wear with a small crease,, else a good , clean, bright, tight unmarked copy. Not a former library copy. "The most extensive information on Aspazija... View more info

Image for Bildu Abice

Bildu Abice

By: Stenders, Vecais [ Stender, Gotthard Friedrich ]

Price: $18.00

Publisher: Riga, Liesma: 1977

Seller ID: 002973


43pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. This printing has the attractive red faux leather binding. Colour facsimili of the original 1787 edition followed by essays in Latvian. " Budams Apgaismibas laikmeta macitajs, skolotajs, petnieks, Stenders ipasi pieversas tautas garigajai un laicigajai izglitosanai, tostarp lasisanas un rakstisanas macisanai. Vins iestajas par jaunas lasisanas sistemas izveidi un 1787. gada izstrada-a pirmo ilustreto abeci &#... View more info

Image for PSRS Politiska Cenzura Latvija 1940-1990 Dokumenti Un Materiali

PSRS Politiska Cenzura Latvija 1940-1990 Dokumenti Un Materiali

By: Strods, Heinrihs

Price: $22.00

Publisher: Riga, Jumava:

Seller ID: 004055


391pp. A Fine copy. "Sis dokumentu krajums ir pieradijumu turpinajums darbam "PSRS politiska cenzura Latvija, 1940-1990" (Riga, 2010). Sis gramatas pirmaja iedala publiceti PSRS Galvenas literaturas parvaldes rikojumi, instrukcijas, parbaudes zinojumi un noteikumi cenzoriem. Otraja iedala publicetas Latvijas Galvenas literaturas parvaldes "paklautas" atskaites par gada darbu PSRS Galvenaja literaturas parvalde Maskava laika no 1944. lidz 1984. gadam. Krajuma trešaj... View more info

Image for Kungs   Stasti

Kungs Stasti

By: Strods, Konstantins

Price: $15.00

Publisher: Munich, Latgalu Izdevniceiba: 1974

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003998


231pp. A very good, clean, bright, tight copy. SIGNED by the author with a presentation inscription Autors visiem saviem stastiem izvijis cauri ka zilus un baltus dziparus katoliskas Latgales latviskumu. Katolisms, kas Latgales latviesos ieaudzinajis siksto un spitigo izturibu un tos izvedis cauri svesinieku spaidiem un dazadam nirgam par to piekersanos savai valodai un baznicai, ir dzivs autora stastos. Tas nav uzbazigs ar kaut kadu moralizesanu, bet tikai manams telo... View more info