Category: Latvian (All Categories))

Sort

Showing 101-120 of 146

Image for Satiksimies Miglas Kroga Pie Melnas Saules Dzejolu Izlase

Satiksimies Miglas Kroga Pie Melnas Saules Dzejolu Izlase

By: Salins, Gunars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Preses Nams: 1993

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003974

Condition: Fine


164pp. Fine. With a dedicatory inscription by the author. " Ainai [Zemdegai] un Ja---- un tad tiesam tiksimies Roja basam kajam - G" Ar Mara Cakla ievadeseju . Klat ari autora isas piezimes par daziem dzejoliem. "1977. gada Gunara Salina dzeju pirmoreiz publice Latvija. Publikacijas klust biežakas Atmodas laika, un likumsakarigs turpinajums ir Latvija izdota 100 dzejolu izlase Satiksimies Miglas kroga pie Melnas saules (1993)." ( K. Verdins) View more info

Image for Praktiska anglu walodas mahziba preeksch paschmahzibas latweescheem / sastahdita pehz wisjaunakas metodes no skolotaja F. Sandera.

Praktiska anglu walodas mahziba preeksch paschmahzibas latweescheem / sastahdita pehz wisjaunakas metodes no skolotaja F. Sandera.

By: Sanders, Frederick

Price: $30.00

Publisher: Methuen Mass., Methuen Press: 1909

Edition: First Edition

Seller ID: 003989

Condition: Very Good +


240pp. Some light wear to top and bottom of spine extremities else a very good, clean, tight, unmarked copy. Teksts latviesu un anglu valoda. Gramata rakstita vecaja ortografija. Ar autora ievadu. : "Preface. Prieksvards" ( izvilkums) " Ak varga, jauka Latvija,/ Cik gruti tev ir gajis!/ Ak mana mila tevija,/ Ka liktens tevi rajis!/ Es sajutu ar skumju prat,/ It ka es butu bijis klat,/ Kad tevi mocija, kad tevi mocija. So dziesmu es medzu dziedat a... View more info

Image for Salemas Kenins

Salemas Kenins

By: Sarma, Janis

Price: $15.00

Publisher: Tilta Apgads: 1966

Seller ID: 004065

Condition: Very Good +


448pp. A very good, clean, tight copy. dj. likewise very good. "Lielu atzinibu Sarma pelnijis par rupigo darbu kas ieguldits vielas apgusana." (J. Rudzitis) "... bibeles tema no vecas deribas vesturiskajam gramatam par kenina Davida valdisanas beigu posmu...Darbibas galvenos sarezgijumus veido Davida delu savstarpeja sacensanas pec kenina troni." View more info

Image for Mila Pilseta

Mila Pilseta

By: Sarma, Janis

Price: $15.00

Publisher: (Minneapolis), Tilta Apgads: 1959

Edition: First Edition

Seller ID: 004066

Condition: Very Good +


568pp. A very good, clean, bright, tight copy enclosed in a very good, dj. " J. Sarma telo latviesu mazpilsetas dzivi visos tas aspektos, par notimumu laiku izraugoties laikmetu, kas bija seviski bagats ipatnejam paradibam --- laiku ap1905 gadu. Ka centralas figuras -- darbojas parstavji gan no vecas cara laiku krievu ieredniercibas, gan ari mazpilsetai seviski raksturigas sikpilsonu skiras. Ne tikai cilveki bet ari pati pilseta rakstnieka telojuma paveras sava mazpi... View more info

Image for Telotaja Maksla Un Vards

Telotaja Maksla Un Vards

By: Sils, Herberts

Price: $18.00

Publisher: Sydney, Salas Apgads: 1968

Seller ID: 002306

Condition: Very Good +


216 pp. Illustrated with the author's own work. A very good, clean tight copy with Angelica Gailitis ownership signiature on the title page. Esejas un apceres par makslu " Herberts Sils bija avangardists, liels individualists ----- vina apcerejumi par makslu bija saistosaki, interesantaki un labaki neka biezi pat "formali izglitotu" specialistu sausie izvertejumi --- vins sev un citiem ieteica iestaties par makslu, cinities par istam galotnem, un apkarot... View more info

Image for Pasakas

Pasakas

By: Sirmanis, Janis

Price: $18.00

Publisher: Fischbach, Gunnaqs Varpa: 1948

Edition: First Edition

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 004037

Condition: Very Good +


58pp. Miniature book numbered and signed by the author 463/750. A very good, clean, tight, unmarked, attractive copy enclosed in a colour photofacsimili dj of the repaired original dj which it likewise encloses. Gramatu ar roku numurejis un parakstijis autors. Saturs: Kruze -- Speka zales -- Jaunais melderis. View more info

Image for Under The Sign Of The Times  The Story of A Latvian

Under The Sign Of The Times The Story of A Latvian

By: Skalders, Karlis

Price: $13.00

Publisher: Jumava: 2000

Seller ID: Riga 18u

Condition: Fine


292pp. Fine. Translated by Karlis Streips.The autobiography of Dr. Karlis Skalders, Rotarian, Military physician, Latvian Patriot and survivor of 15 years in the Soviet Gulag. An engaging personal account covering Latvia's years of independence and occupation. During Latvia's independence Skalders, a talanted physician was active in the Latvian Red Cross, and author of various medical texts. Karlis Skalders was instrumental, as Latvia's sole surviving Rotarian, in reesta... View more info

Image for Dzeja Uz Dieva Plaukstas

Dzeja Uz Dieva Plaukstas

By: Skujina, Ruta

Price: $14.00

Publisher: Riga, Jauna Daugava: 2007

Seller ID: 004064

Condition: Fine


333pp. Dzeju sakopojums ar Ievas Kalninas pecvardiem un Lalitas Muiznieces sastadito bibliografiju. "Rakstot par Rutu Skujinu, jasaka, man tas bija pardomu laiks un zinama mera tas bija diezgan sapigi. Ka udens lase var atspogulot juru vai okeanu, ta ari viena cilveka, vienas latvietes dzives gajums var atklat visas musu tautas vestures gaitu, jo patiesiba Skujinas muza ir noticis gandriz viss, kas ar musu tautu ir pagajusa gadsimta noticis. ----- Nonakot trimda, vinas... View more info

Image for Kara Gaitu Dienasgramata 1944-1945

Kara Gaitu Dienasgramata 1944-1945

By: Slaidins, Raimonds Gunars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Laiks: 2009

Seller ID: 004043

Condition: Very Good +


"Raimonda Gunara Slaidina Kara gaitu dienasgramata, 1944-1945 ir autentiska dienasgramata, kas rakstita II Pasaules kara laika jauniesa valodas stila ar daudziem toreiz lietotiem "zaldatu izteicieniem", ka ari ar ta laika vacu armijas terminologiju. Taja var izjust gan patriotisko patosu, gan 17 gadus veca zena emocijas par peksni zaudeto gimenes ligzdu un dzimto zemi." ( V. Gaike) View more info

Image for Sesos Kontinentos   Impresijas Par Zemem - Pari Septinâm Jurâm

Sesos Kontinentos Impresijas Par Zemem - Pari Septinâm Jurâm

By: Slaucitajs, Leonids

Price: $14.00

Publisher: Stocj=kholm, Daugava: 1969

Seller ID: 003986

Condition: Very Good


205pp. Illustrated. A very good, clean, bright , tight copy. Top of dj. slightly sunned, ome very light wear to dj. extremities. Ar autora ilustracijam "Prof. Leonids Slaucitajs (1899-1971), starptautiski pazistams zinatnieks, aktivs latviesu sabiedrisks darbinieks un ari skanu maksliniek " ---- Nediskuteju geofizikas problemas, bet velos dot iespaidus visparejas kulturas un dailuma aspekta: ir noticis, ka sava muza esmu ari draugos ar makslam." ( Autors) View more info

Image for Koka Riga

Koka Riga

By: Slava, Laima et al

Price: $55.00

Publisher: Riga, Neputns: 2001

Edition: First Edition

Seller ID: 003953

Condition: As New


244pp. Photographs, drawings, reproductions, bibliography. AS NEW. An attractive copy. Rakstu krajums veltits mazpazistamai un izzudosai Rigas vestures dalai, butiskam pilsetas kulturas mantojumam - koka apbuvei, kas, pateicoties negaiditi lielam joprojam saglabato eku skaitam, veido vienu no parsteidzosakiem, ipatnakiem Rigas vaibstiem. Gramata publicets bagatigs attelu klasts, ko veido gan musdienu vides fiksejumi, gan arhivu glabatas vizualas liecibas, liela dala no ... View more info

Image for Jauni Trimda

Jauni Trimda

By: Sodums, Dzintars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Atena: 2003

Seller ID: 004045

Condition: Very Good +


326pp. A very good, clean, bright, tight copy. Kopoto rakstu ceturtais sejums. Gramata lasami ari Banutas Rubesas, Daces Luses, Talrida Rulla un Jura Silenieka raksti par Dz. Sodumu un romanu “Jauni trimda”. . Dzintars Sodums sava ipatneja, novatoriska stila romana "Jauni trimda" attelo kada trimdinieka meginajumus ielauzties un apgut jauno domasanas veidu un jaunas sabiedriskas attiecibas, ko tas sastop svesaja zeme, lidzi nesdams latviesu vesturisko bagazu. Vins at... View more info

Image for Latvijas vesture : latvju tautas liktencinas Eiropas krustcelos : ar 27 shematiskam kartem un 131 attelu / Baltijas komitejas protektorata ; Profesors N.N.

Latvijas vesture : latvju tautas liktencinas Eiropas krustcelos : ar 27 shematiskam kartem un 131 attelu / Baltijas komitejas protektorata ; Profesors N.N.

By: Spekke Arnolds

Price: $25.00

Publisher: Stockholm, Mikelis Goppers [ Zelta Abele ]: 1948

Edition: First Edition

Seller ID: 004072

Condition: Good ++


338pp. Maps, drawings, photographs, bibliography. Rebound in blue cloth with "Latvijas" in gilt on the spine. Cover and paper shows some light ageing with very minimal wear to cover extremities. A good, clean, unmarked, tight copy. Half title shows the Zelta Abele logo although the name does not appear as the publisher. ".. profesors Spekke, rakstot savu Latvijas vesturi latviesu tautai visdrumakaja, gandriz vai pilnigi bezcerigaja padomju otras okupacijas laika, (..... View more info

Image for Aspazija a Latvian Writer, 1865-1943 : Her Lyrical Prose

Aspazija a Latvian Writer, 1865-1943 : Her Lyrical Prose

By: Stahnke, Astrida B.

Price: $22.00

Publisher: Jurmala, Jurmala : Art and Culture Society: 2015

Edition: First Edition

Seller ID: 003991

Condition: As New


"I regard Aspazija not only as a symbol of Latvia but of Everywoman. Aspazija lived in two radically different centuries. Born and raised in rural Latvia, she spent months in Russia and 15 years in Switzerland. All she was and what she encountered she recorded in her poetry, dramas, and prose, giving significant universal dimensions. As her work, so she was compassionate, honest, and beautiful. In spite of daunting obstacles - personal, social, political - Aspazija, ... View more info

Image for Aspazija: Her Life And Her Drama

Aspazija: Her Life And Her Drama

By: Stahnke, Astrida B.

Price: $24.00

Publisher: Lanham MD, University Press of America: 1984

Seller ID: 004059

Condition: Good


382pp. " ASPAZIJA: A Latvian poet and dramatist HER LIFE: A biographical introduction HER DRAMA: Sidraba Skidrauts (The Silver Veil) Zal(k)sa Ligava (The Serpent's Bride) Written and translated by Astrida B. Stahnke. Spine shows some light wear with a small neat clear scotch tape repair. back cover has some light wear with a small crease,, else a good , clean, bright, tight unmarked copy. Not a former library copy. "The most extensive information on Aspazija... View more info

Image for Little Acorn   (Ziluks)

Little Acorn (Ziluks)

By: Staraste,Margarita

Price: $18.00

Publisher: Riga, Liesma: 1986

Seller ID: Riga 18za

Condition: Very Good ++


32pp. A very good ++ clean, bright, tight, unmarked copy. Translatedfrom the latvian by Rita Laima Krievins. The adventures and lessons learned by a liitle acorn boy. Atractive illustrations by the popular and beloved Latvian picture book illustrator, Margarita Staraste. View more info

Image for Bildu Abice

Bildu Abice

By: Stenders, Vecais [ Stender, Gotthard Friedrich ]

Price: $18.00

Publisher: Riga, Liesma: 1977

Seller ID: 002973

Condition: Very Good ++


43pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. This printing has the attractive red faux leather binding. Colour facsimili of the original 1787 edition followed by essays in Latvian. " Budams Apgaismibas laikmeta macitajs, skolotajs, petnieks, Stenders ipasi pieversas tautas garigajai un laicigajai izglitosanai, tostarp lasisanas un rakstisanas macisanai. Vins iestajas par jaunas lasisanas sistemas izveidi un 1787. gada izstrada-a pirmo ilustreto abeci &#... View more info

Image for PSRS Politiska Cenzura Latvija 1940-1990 Dokumenti Un Materiali

PSRS Politiska Cenzura Latvija 1940-1990 Dokumenti Un Materiali

By: Strods, Heinrihs

Price: $22.00

Publisher: Riga, Jumava:

Seller ID: 004055

Condition: Fine


391pp. A Fine copy. "Sis dokumentu krajums ir pieradijumu turpinajums darbam "PSRS politiska cenzura Latvija, 1940-1990" (Riga, 2010). Sis gramatas pirmaja iedala publiceti PSRS Galvenas literaturas parvaldes rikojumi, instrukcijas, parbaudes zinojumi un noteikumi cenzoriem. Otraja iedala publicetas Latvijas Galvenas literaturas parvaldes "paklautas" atskaites par gada darbu PSRS Galvenaja literaturas parvalde Maskava laika no 1944. lidz 1984. gadam. Krajuma trešaj... View more info

Image for Trimdas Gramata

Trimdas Gramata

By: Strunke, Niklavs

Price: $22.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1971

Seller ID: 004031

Condition: Very Good +


156 pp. Numerous b&w illustrations of the artists work. A very good, bright tight clean copy. Dj. very good, enclosed in clear mylar protector. "To, ka Niklavs Strunke ir "tik loti pats un savs", liecina ari sis skaistas gramatas bagatigais materials Visai zimigi ir vietumis ironiskie un isti pardrosie Strunkes secinajumi par Latviesu emigraciju - ta esot "savadi reakcionara" sava domasana.--- Vins mudina maksliniekus meklet sava maksla tiesi latvisko, caurstravot to a... View more info

Image for Sveta Birze

Sveta Birze

By: Strunke, Niklavs

Price: $20.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1964

Seller ID: 004032

Condition: Very Good +


131pp. A very good, clean, tight, bright copy. in an attractive dj, enclosed in a mylar protector Notable Latvian artist's essays on Latvian Art and artists together with artistic impressions of Italy. Many illustrations by the author. " Made lengthy visits each year to Italy, to study art and paint. Published a collection of his writings on art, Sveta Birze (The Sacred Grove)" (Tate Gallery) View more info