Category: Latvian (All Categories))

Sort

showing 61-75 of 1649

Image for Apsudzets

Apsudzets

By: Zarins, Guntis

Price: $14.00

Publisher: (Mineapolis), Tilta Apgads, 1961

Inscription: Signed by Author


168pp. SIGNED. Some light wear to dj. extremities, else a very good, clean, tight copy Autora pirmais romans "Apsudzets" ir problemu romans, bet uzrakstits ta, ka reize pieskaitams "elpu aizraujosajiem". Ta ir Zarina labaka makslas amatnieka ipasiba un ari nozimiga talanta pazime - radit problemas cilveku riciba un ne tik daudz vardos; iespet but interesantam un reize nopietnam (R.Muks) View more info

Image for Aptumsums

Aptumsums

By: Meiere, Stefanija

Price: $18.00

Publisher: Riga, Zvaigzne, 2009


516pp. A very good, almost as new copy. " Laika, kad Sietlu parsalc noslepumainu slepkavibu vilnis, Bellai jau atkal draud briesmas -Viktorija joprojam alkst atriebibas. Turklat meitenei beidzot ir jaizvelas starp Edvardu un Dzeikobu, un si izvele var likt no jauna uzliesmot muzsenajam vampiru un vilkacu naidam. Arvien straujakiem soliem tuvojas ari izlaiduma vakars, un Bellai japien,em vel viens lemums . dziviba vai nave. Tikai kas butu dziviba un kas - nave ? "... View more info

Image for Apvarsni    Telojumi Un Miniaturas

Apvarsni Telojumi Un Miniaturas

By: Pelecis, Valentins

Price: $14.00

Publisher: Tilta Apgads, 1957


226pp. Illustrated. Dj. clean and bright, a very good, bright, tight copy. Krajuma "vienkopus saplust smeldzigs Latvijas lauku telojums, atminu surums ar rakstnieka kara laika pieredzejumu un svesuma nepanesamibu----" (I. Daukste -Silasproge) Pirma dala, Saules gredzens pretstata ar otro, Kara kalpa pasakas. View more info

Image for Apzinas Paraziti

Apzinas Paraziti

By: Vilsons, Kolins

Price: $11.00

Publisher: Riga, Spriditis, 1990


204pp. A very good. clean, tight copy. No angïu valodas tulkojusi Mara Rumniece. " Laika noslepums vel arvien nav atrisinats, tapat ari Heidegera uzdotais pamatjautajums: kapec tomer ir esamiba, nevis neesamiba? Atbilde var but rodama pilnigi cita dimensija, kura no apzinas pasaules atskiras tapat, ka apzinas pasaule atskiras no telpas un laika pasaules..." (Kolins Vilsons) " romana darbiba risinas 20. un 21. gadsimtu mija, ta galvena tema - drosmigu zinatnieku grupas ... View more info

Ar Atvertu Sirdi Ka But Lidzjutigam Katru Dienu

By: Dalailama, Vina Svetiba [Dalai Lama]

Price: $12.00

Publisher: Riga, Atena, 2003


155pp. Very good, almost as new, clean, tight, bright copy. Translated into Latvian by Paula Praulina. " Es loti ceru, ka sis mazas gramatinas lasitajs iegus sev izpratni par budismu un daziem galvenajiem panemieniem, ka budisma praktizetaji vairo lidzjutibu un gudribu sava dzive. Panemieni, kas aprakstiti gramatas nodalas, ir no trim budisma svetajiem tekstiem." (V.S. Dalailama) View more info

Image for Ar Baltijas Karogu Izdotie

Ar Baltijas Karogu Izdotie

By: Silamikelis, Valentins

Price: $17.00

Publisher: Riga, Jumava, 2005


312pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Gramata biezi pavid autora ta laika dienasgramatu piezimes, ka ari gaitas latviesu legiona, noklusana Zviedrija, dzive interneto nometne, ka ari atgriesanas Padomju Latvija ka dzimtenes nodeveam. Gramata bijuais latviesu karavirs stasta par savu likteni un notikumiem, ka ari kas ska-ra Latviesu Legionarus, kad Zviedrija 8-10 menesus pec kara beigam izdeva Padomju Savienibai." (Jumava) View more info

Image for Ar Diviem Punktiem Teikums Nebeidzas  Stasti

Ar Diviem Punktiem Teikums Nebeidzas Stasti

By: Gubina Indra

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1974


208pp. A very good, clean, tight copy. "vairakkart ---nacies uzsvert rakstnieces speju dzili un parliecinosi attelot cilveka dveseles dzivi. Ta tas ir ari Gubinas --- krajuma "Ar diviem punktiem teikums nebeidzas". Rakstnieces talants vispilnigak paradas attelojot sievietes pardzivojumus --- parliecina, sugeste, savilno un aizrauj. Ir grupa maigi sieviskigu, upurspejigu un pasaizliedzigu preceto sievu --- ari straujas, nemierigi nervozas, iekseji degosas ---p... View more info

Image for Ar Ezeli Uz Akropoli  Celojumu Stasti

Ar Ezeli Uz Akropoli Celojumu Stasti

By: Gubina Indra

Price: $12.00

Publisher: Newton, LaRAS Gramatu Klubs, 1993


"---liek nojaust, ka stastijums turesies ciesa kontakta ar zemes lietam un nenoklidis parlaicigas jomas, ja ari Griekijas mitiska senatne un dievigi zila debess uz to pusi vilinatu. Ta ari izradas. Indra Gubina paliek uzticiga vienkarsibai un realistiskam aprakstam, kas necensas lieki izskaistinat grieku salas un Atenas pavaditas dienas un naktis." ( M.Lasmanis]150 pp. A very good, clean, tight copy. View more info

Ar Jokiem Joki Mazi

By: Birze, Miervaldis

Price: $10.00

Publisher: Kulturas Biedriba Harmonija, 2001


190pp. Neat inscription on ffe. Almost as new. Miervalza Birza humorisko stastu sakopojums. Rakstiti padomju laikos un raksturo ari pazobojamas cilvecigas ipasibas ... varetu teikt "atskatoties japasmaida..." View more info

Image for Ar Laika Degli

Ar Laika Degli

By: Kraslavietis, Valdis

Price: $15.00

Publisher: Toronto, Celinieks, 1962

Inscription: Signed by Author


96pp. 1080 copies. SIGNED with a presentation inscription : "Kas metalu nesajis miesas , to saudzigak tiesas ! - Valdis Kraslavietis. Toronto 24. 3. 62 Ar autora parakstu. Very clean tight copy, some minor edgewear to dj. "Sedevri ir kara draugu vestules. Kad vecajam kanakam uznak "melnais", ...... "Verojot Amerikas vidi un latviesu trimdas sabiedribu no malas, atkal un atkal cauri satirai pavid sirsnigas, dainiski romantiskas ilgas pec dzimtenes.&... View more info

Image for Ar Latviju Svesuma Gleznotajs Janis Zuntaks

Ar Latviju Svesuma Gleznotajs Janis Zuntaks

By: Brancis, Maris

Price: $12.00

Publisher: [ Riga ], Apgads Mantojums, 2006


132pp. Almost as new. Detailed bibliography and listing of the artist's work. Numerous colour photographs of the artist's work. Two page summary in English. "Tas ir stasts par identitates saglabasanas dramatismu citu tautu ielenkuma, par to, ka makslinieka pardzivojumi gariga pasaule ienes noteiktas izmainas radosa snieguma." (J. Brancis) " " Ka Kalmite kluva pazistams ar savam kletim un rijam, ta musu vidu Janis Zuntaks kluva slavens ar savam ziemas ainavam." ( Ilze Pr... View more info

Ar Navi Uz Tu Romans

By: Rubulis, Aleksis

Price: $12.00

Publisher: Chicago, Janis Skirmants, 1954


303pp. Vairaki citi autori - Alfreds Dzilums, Dzintars Kirsteins, Aleksis Rubulis, Janis Sudrabins, Arnolds Sinkis, - kuri pasi visi ir bijusi kauju un gusta lidzdalibnieki, ir uzrakstijusi lielakus prozas darbus par savam pieredzem. Vinu vertejuma un skatijuma latviesu karaviru cinam ir atrasta dala ari nacionalas un vesturiskas jegas." (J. Klidzejs) "atkapsanas kaujas un pargajieni Krievija - tiesam teloti iespaidigi" (J. Rudzitis) View more info

Ar Pipi Uz Makona Malas Dzejoli Un Antidzejoli

By: Muks, Roberts

Price: $12.00

Publisher: Riga, Daugava, 2001


167pp. Almost as new, unread. Dzeja un filozofija laikam gan nak no viena un ta paša avota. Tacu ka filozofs es gribu izteikties precizak, jo mani fascine skaidriba. Nevar visu laiku dzivot poetiska haosa. Tas ir augligs - bet ar to vien man nepietiek. Man vajag skaidribu" (Autors) "Brinums Muka dzeja ir izejas stadija. Nekas mazak par brinumu. Pirmsakums, debesu plekitis, uz kura mes - dzejnieki un lasitaji satiekamies. " (M.Caklais) View more info

Ar Tikko Griestu Keizarkroni Roka

By: Ziedonis Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma, 1979


238pp. Very good, clean, tight bright copy. " ievietoti pazistamakie darbi no lidzsinejiem krajumiem "Zemes un sapnu smilts" "Sirds dinamits" "Motocikls", "Es ieeju sevi", "Ka svece deg", "Caurvejs" "Man labveliga tumsa" ka ari fragmenti no "Poema par pienu" Mara Cakla prieksvards." ( Liesma) View more info

Ar Un Bez Rozainiem Stikliem

By: Janelsina, Veronika

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1988


212pp. Almost as new. "Stastitajs "es" ir suns varda Miervaldis Jakobsons.... miermiligs gudrelis, skeptikis ar filozofiskiem pratojumiem... daudz ironisku noverojumu par Kalifornijas dzivi, it seviski par... piesatinatam makslinieku aprindam, kas isti spej dzivot tikai preses starmesu gaisma. Banalitate, garigs tuksums un neistums jaucas ar dzinu but ieverotam un bagatam saja cilveku sapluduma..." [J. Silenieks] View more info