Category: Latvian (All Categories))

Sort

showing 61-80 of 148

Dziesma Mezam

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1969

Seller ID: 000475


203pp. " romans, kaut ari pilniba patstavigs darbs, sava zina turpina Enu menuetu... darbibas vide ir ta pati, kas aprakstita Svesuma. Marcis Umurs dzivo vientula meza maja; uzmanibas centra ir vina attiecibas ar savu stradnieku Padiju, veco mezsargu Devidu un ekstrava­ganto meicu Pamelu, kura pametusi bagatas majas un strada prasta lauku kroga par apkalpotaju." [G. Berelis] View more info

Novakare

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1980

Seller ID: 001404


192 pp. Illustrated. Dj. very good. neat ownership and very brief annotation on ffe. else a very good, clean, bright, tight copy. Ingridas Kleins vaks un ilustracijas. "Rakstnieka iejuta akla cilveka likteni un apstaklos ir apbrinojami dziva -- ka spoguli ieraugam pasi sevi un savas svesuma dzivei raksturigas izdaribas: Janu svinibas, Dziesmu svetkus, jauniesu seminarus, ikdienas stridus un ari saprasanos..Loti iepriecina veikla, niansem bagata un trapiga, zimiga... View more info

Image for Balsis Aiz Tumsas

Balsis Aiz Tumsas

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1972

Seller ID: 003962


302pp A very good, clean, bright, tight copy. Dj. very good. "Titullapa rakstits, ka Balsis aiz tumsas ir 3. sejums noslegtu romanu cikla. Pirmais -Sola, otrs - Par Trentu kapj migla." (JG) "Gara slima, ko parasti deve par traku dienasgramata" "Atriebiba par Hirosimu, atriebiba par Dresdeni, atriebîba par Katinu, par Liteni -- Janovskis problemu nostada tik nezeligi logiski, ka skiet ir tikai divas iespejas: parversties vienaldznieka vai zaudet pratu" ( Z. Maurina) View more info

Image for Mana Pulka Kauju Gaitas

Mana Pulka Kauju Gaitas

By: Janums, Vilis

Price: $33.00

Publisher: Eutin, Author's Publication: 1953

Seller ID: 004081


293pp. Dj shows some wear to extremities, else a very good, clean, unmarked copy. 15pp. illus. including 4 watercolour plates. " Izcilakais no latviesu komandieriem, manuprat, ir pulkvedis Vilis Janums (1894 - 1981), "Daugavas Vanagu" (1946) dibinatajs un vaditajs. No latvju virsnieku rakstita vina "Mana pulka kauju gaitas"" (1953) Legiona kauju taktiska apraksta kvalitates zina vertejama visaugstak." (G. Kalme) View more info

Image for Problemu Stigas Un Viteni Apceres Par telotaju Makslu Un Literaturu

Problemu Stigas Un Viteni Apceres Par telotaju Makslu Un Literaturu

By: Jegens, Ojars

Price: $11.00

Publisher: Latviesu Preses Biedriba: 1994

Seller ID: 003980


105pp. A very good clean, bright tight copy. Ojars Jegens, - dzejnieks, makslas un literaturas vesturnieks un gramatnieks atstajis mantojuma milzum bagatibas ikviena no vina prasmes laukiem...."(I. Liepina Simane) Apceres par Augustu annus, Jani Annus, Evaldu Dajevski, Karli Johansonu,Niklavu Strunki, Sigurdu Kalninu, Ojaru Steineru, Teodoru Zalkalnu, Vasldemaru Dambergu, Aleksandru Grinu, Andrievu Niedru. View more info

Image for Cekas Generala Piezimes  Atmoda Un VDK

Cekas Generala Piezimes Atmoda Un VDK

By: Johansons, Edmunds

Price: $16.00

Publisher: Autora Izdevums: 2006

Edition: Second Edition

Seller ID: 003678


155 pp. Almost as new. photographs "Cekas generala piezimes" ir lidz sim pamatigakas atklasmes par cekas darbibu nesenaja pagatne... jadoma, ka kolaboracionisms ir bijis dabisks stavoklis tukstosiem un tukstosiem cilveku. Runat vienu, bet domat citu, stradat tikai naudas vai cita izdeviguma del - cik isti cilveku bija gatavi to darit?" View more info

Image for Dzive Un Liktenis Refleksijas Par Latvisko Eksistenci

Dzive Un Liktenis Refleksijas Par Latvisko Eksistenci

By: Jurevics, Pauls

Price: $16.00

Publisher: Toronto, Daugavas Vanags: 1969

Edition: Second Edition

Seller ID: 004005


159pp. A very good, clean, tight copy enclosed in clear plastic dj. Saturs: Pilnvertiga dzive - Kapec mes gribam palikt latviesi? - Kultura un tauta - Pie ka tureties? - Musu nacionalo centienu pamati - Ka dzivot un izturet - Kas jasaka cilvekiem? Snobisma vara - Jaunatnes veidosanas - Musu trimdas tautas pastavesanas nosacijums - Turesanas pie tevzemes - Eiropas sarms - Kulturas dienu nozime - Kulturas bardziba - Pardomas latvju tautas seru diena - Izligsana ar dzivi... View more info

Image for Korupcija Postkomunisma Valstis

Korupcija Postkomunisma Valstis

By: Karklina, Rasma

Price: $14.00

Publisher: Riga, Valters Un Rapa: 2006

Seller ID: 004047


262pp. Extensive annotations. Corner of top front cover lightly creased, else a very good, clean, bright, tight copy.; Translated from the English - The System Made Me Do it: Corruption in Post-communist Societies " Gramata tiek analizeti korupcijas celoni, veidi un tas sekas Austrumeiropas regiona." (Delna) "Rasma Karklina meistarigi savieno visparejus atzinumus par korupciju un demokratiju ar raksturigiem piemeriem no postkomunisma zemem. Vina apvieno novatorisku pi... View more info

Image for Vientulibas Kalns. Romans

Vientulibas Kalns. Romans

By: Karklins, Valdemars

Price: $15.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatau Draugs: 1979

Seller ID: 004002


376pp A very good, clean, bright, tight copy. Very good + dj enclosed in mylar protector "Romans ir aizraujoss lasamgabals iz Amerikas zeltracu dzives, piesatinats ar tumsam un gaisam kaislibam, noslepumiem un zelta raksanas tehnikas aprakstiem. Darbiba noris vizuali viegli iedomajama un iespaidiga vide - vientuliga maja liela kalna pakaje Oregonas stata austrumdalas tuksnesigaja kalniene ----. Romana pirmaja dala aprakstits, ka latviesu trimdiniece Ruta Silakalna,... View more info

Image for Latviesu Etimologijas Vardnica Vols.1&2

Latviesu Etimologijas Vardnica Vols.1&2

By: Karulis, Konstantins

Price: $36.00

Publisher: Riga, Avots: 1992

Seller ID: 004039


V1. 638pp. V2.670. pp. Extensive bibliography. EX LIBRIS without markings on spine or cover, only on tp. and p17. delisted. Both volumes very good, clean, bright and tight. Saja vardnica populara veida dota latviesu valodas vardu etimologija - paradita vardu cilme, to sakari un radnieciba ar attiecigajiem citu valodu vardiem, vardu formas un leksisko nozimju veidosanas un attistiba. Pielikuma autors pastasta par indoeiropiesu valodu izcelsanos un veidosanos, pieskaroties... View more info

Image for Gundega Ievina

Gundega Ievina

By: Kletnieks, Valdis

Price: $14.00

Publisher: Latvijas Skautu Prezidenta Generala Karla Goppera Fonds: 1972

Seller ID: 003987


88pp. Extensively illustrated. Glossary. A very good, clean, bright, tight copy. " bagatigs kulturvest. un izzinas materials par seno latv. sadzivi, nodarbosanas veidiem, uguns iegusanu un sargaswanu alu laikmeta. Gram. beigas - senu latv. vardu skaidrojums." ( Literatura.lv) Esmu ilustrejis ari V. Kletnieka Gundega Ievina, kas jauniesiem dod ieskatu senas Latvijas akmens laikmeta dzive." ( G. Bite) View more info

Image for Satiksanas Riga Stastu Izlase

Satiksanas Riga Stastu Izlase

By: Klidzejs, Janis

Price: $13.00

Publisher: LaRAS Gramatu Klubs: 1989

Seller ID: 003963


235pp. A very good, clean copy. "Saja izlase sastopam vecus pazinas - periodika jau paradijusos Jana Klidzeja stastus un telojumus, kas rakstiti laika posma no 1948. lidz 1988. gadam. -- Vairakos stastos seviski izceltas kvelas patriotiskas jutas, darbs un uzupuresanas tautas laba utt. Skeptiskakam musdienu lasitajam sada ideala gaisma pasniegti teli var likties svetaki par pavestu. Bet kas zina, varbut sodien atdarinasanas vertus idealcilvekus paradit ir tiesi vajadzig... View more info

Image for Debesu Puse Stosti Un Noveles

Debesu Puse Stosti Un Noveles

By: Klidzejs, Jons

Price: $15.00

Publisher: Munich, Latgalu Izdevniceiba: 1968

Seller ID: 003994


216pp.Includes General Catalogue of Latgalian Books and Periodicals for 1968. A very good, clean, bright, tight copy, Stastu un novelu krajums latgaliesu valoda. "Darbos par dzimteni autora iecienita tema ir bernu un jauniesu izaugsme un to personibas veidosanas, kas ciesi saauzas ar dzimtenes izjutu ka personibas apzinasanas un latviskuma saglabasanas nosacijums. Stastos atklajas bernu personibas attistisanas, kura ir atkariga no apkartejas vides, kura berns aug. -- Vi... View more info

Image for Iemilota Spele ( Favourite Game )

Iemilota Spele ( Favourite Game )

By: Koens, Leonards ( Leonard Coen )

Price: $16.00

Publisher: Riga, Atena: 2006

Seller ID: 001755


237pp. Fine. Still sealed in original shrink wrap. Leonarda Koena romans Iemilota spele tiek pielidzinats Selindžera Uz kraujas rudzu lauka ka gramata, kas aizrauj tikpat specigi un ataino jauna cilveka pasauli tikpat spilgti. Drosmiga gramata, intima un tiesa, poetiska. Galvenais varonis it senas ebreju dzimtas atvase Monreala Lorenss Brivmans, kas pec teva naves, milas un kara spelem aizbeg uz Nujorku un satiek liktenigo sievieti Sellu. No anglu valodas tulkojusi ... View more info

Image for Svensk - Lettisk Ordbok

Svensk - Lettisk Ordbok

By: Krastina, Mirdza

Price: $14.00

Publisher: Riga, Memento: 1992

Edition: Second Edition

Seller ID: 004061


451pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Zviedru latviesu vardnica. View more info

Image for 379 baiga gada dienas : latviesu jaunatnes un tas audzinataju liktenis Baigaja 1940. un 41. gada

379 baiga gada dienas : latviesu jaunatnes un tas audzinataju liktenis Baigaja 1940. un 41. gada

By: Kronlins, Janis

Price: $32.00

Publisher: Waverlly, Latvju Gramata: 1967

Edition: Revised Edition

Seller ID: 003969


362pp. A very good, clean tight unmarked copy, Dj. very good. . Bijusais izglitibas ministrijas statistikas biroja vaditajs Janis Kronlins, balstidamies uz autentiskiem dokumentiem, intervijam un padomju periodikas un citu publicejumu zinam, sistematiski rekonstruejis zemako, vidusskolu un arodskolu, to audzeknu un audzinataju likteni 1940.-1941.gada. Large book. Some additional postage may be required. View more info

Image for Lidojums Uz Vietas

Lidojums Uz Vietas

By: Kross, Jans

Price: $14.00

Publisher: Riga, Atena: 2002

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 004062


405pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Igaunu rakstnieka romans atklaj Igaunijas vesturi. Tas ir stastijums par 20. gadsimta sakuma dzimusa daudzas jomas talantiga cilveka Ullo Paeranda un vina lidzaudzu likteniem. «Lidojums uz vietas» 1999. gada sanemis Igaunijas Valsts premiju un Baltijas asamblejas premiju. No igaunu valodas darbu tulkojusi Maima Grinberga." (Bauskas Dzive) View more info

Image for Latvju Seta (The Latvian Farmstead)

Latvju Seta (The Latvian Farmstead)

By: Kundzins, Pauls

Price: $75.00

Publisher: Daugava: 1974

Seller ID: 004010


449pp. Extensively illustrated; photographs, line drawings. Extensive bibliography, notes; 30 page summary in English. A clean, bright, tight copy with an attractive dj . "...tas, ko veicis P. Kundzins, ir tiesam apbrinas cienigs..autors norada, ka darbu sarakstijis, lai saglabatu zinas par to vidi, kur Latvju tautas paaudzes 2000 gadus vadijusas un veidojusas savu dzivi,..Daugavas apgadam pienakas atziniba par si kapitaldarba kvalitativi augstvertigo izdevumu." (A. ... View more info

Image for Atminu Celos

Atminu Celos

By: Kursitis, Stanislavs

Price: $14.00

Publisher: Rezekne, Latgalales kulturas centra Izdevnieciba:

Edition: First Edition

Seller ID: 004048


175pp. Light crease to front cover. Pages starting to age, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Kursitis bija viens no tiem kuri padomju okupanti velejas dabut ka savu cilveku bet kuriem tas neizdevas... gluzi otradi. Sis slepenaas pieziimes ir Kursisa Latvijas okupacijas sakumgadu lieciibas. Ar Janinas Kursites ievadrakstu. View more info

Image for Otrais Pasaules Kars  Eiropa Lisemas No Nordkapa Lidz Kretai V1

Otrais Pasaules Kars Eiropa Lisemas No Nordkapa Lidz Kretai V1

By: Lacis, Visvaldis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Elpa: 1993

Seller ID: 003955


142pp. Photographs. A very good, clean unmarked copy. Pierma gramata V. Laca serija par otro pasaules karu. Ietipst nodala par Molotova Ribentropa paktu. View more info