Category: Latvian (All Categories))

Sort

Showing 61-80 of 146

Image for Problemu Stigas Un Viteni Apceres Par telotaju Makslu Un Literaturu

Problemu Stigas Un Viteni Apceres Par telotaju Makslu Un Literaturu

By: Jegens, Ojars

Price: $11.00

Publisher: Latviesu Preses Biedriba: 1994

Seller ID: 003980

Condition: Very Good +


105pp. A very good clean, bright tight copy. Ojars Jegens, - dzejnieks, makslas un literaturas vesturnieks un gramatnieks atstajis mantojuma milzum bagatibas ikviena no vina prasmes laukiem...."(I. Liepina Simane) Apceres par Augustu annus, Jani Annus, Evaldu Dajevski, Karli Johansonu,Niklavu Strunki, Sigurdu Kalninu, Ojaru Steineru, Teodoru Zalkalnu, Vasldemaru Dambergu, Aleksandru Grinu, Andrievu Niedru. View more info

Image for Cekas Generala Piezimes  Atmoda Un VDK

Cekas Generala Piezimes Atmoda Un VDK

By: Johansons, Edmunds

Price: $16.00

Publisher: Autora Izdevums: 2006

Edition: Second Edition

Seller ID: 003678

Condition: Almost As New


155 pp. Almost as new. photographs "Cekas generala piezimes" ir lidz sim pamatigakas atklasmes par cekas darbibu nesenaja pagatne... jadoma, ka kolaboracionisms ir bijis dabisks stavoklis tukstosiem un tukstosiem cilveku. Runat vienu, bet domat citu, stradat tikai naudas vai cita izdeviguma del - cik isti cilveku bija gatavi to darit?" View more info

Image for Dzive Un Liktenis Refleksijas Par Latvisko Eksistenci

Dzive Un Liktenis Refleksijas Par Latvisko Eksistenci

By: Jurevics, Pauls

Price: $16.00

Publisher: Toronto, Daugavas Vanags: 1969

Edition: Second Edition

Seller ID: 004005

Condition: Very Good +


159pp. A very good, clean, tight copy enclosed in clear plastic dj. Saturs: Pilnvertiga dzive - Kapec mes gribam palikt latviesi? - Kultura un tauta - Pie ka tureties? - Musu nacionalo centienu pamati - Ka dzivot un izturet - Kas jasaka cilvekiem? Snobisma vara - Jaunatnes veidosanas - Musu trimdas tautas pastavesanas nosacijums - Turesanas pie tevzemes - Eiropas sarms - Kulturas dienu nozime - Kulturas bardziba - Pardomas latvju tautas seru diena - Izligsana ar dzivi... View more info

Image for Korupcija Postkomunisma Valstis

Korupcija Postkomunisma Valstis

By: Karklina, Rasma

Price: $14.00

Publisher: Riga, Valters Un Rapa: 2006

Seller ID: 004047

Condition: Very Good


262pp. Extensive annotations. Corner of top front cover lightly creased, else a very good, clean, bright, tight copy.; Translated from the English - The System Made Me Do it: Corruption in Post-communist Societies " Gramata tiek analizeti korupcijas celoni, veidi un tas sekas Austrumeiropas regiona." (Delna) "Rasma Karklina meistarigi savieno visparejus atzinumus par korupciju un demokratiju ar raksturigiem piemeriem no postkomunisma zemem. Vina apvieno novatorisku pi... View more info

Image for Haiku Atklasme Rudens Pilnmenesi

Haiku Atklasme Rudens Pilnmenesi

By: Karklins Andris El Leton

Price: $13.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 2013

Seller ID: Riga 18y


64pp. FINE. "Saj? gramata – bezcerigums, skumjas par apkart notiekoso un visuresosais humors ar skalajiem, aizrautigajiem smiekliem." "Sis haiku krajums ir pirmais publicetais dzejnieka Andra Karkli?a darbs. „..pardrosa t?lain?ba, pasa ieraudzijumi, reibinosi sastati, kas rauj pari valodas grubuliem,” ta Andra K?rkli?a dzeju raksturo spalvas bralis Maris Caklais." (Izdevejs) View more info

Image for Vientulibas Kalns. Romans

Vientulibas Kalns. Romans

By: Karklins, Valdemars

Price: $15.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatau Draugs: 1979

Seller ID: 004002

Condition: Almost As New


376pp A very good, clean, bright, tight copy. Very good + dj enclosed in mylar protector "Romans ir aizraujoss lasamgabals iz Amerikas zeltracu dzives, piesatinats ar tumsam un gaisam kaislibam, noslepumiem un zelta raksanas tehnikas aprakstiem. Darbiba noris vizuali viegli iedomajama un iespaidiga vide - vientuliga maja liela kalna pakaje Oregonas stata austrumdalas tuksnesigaja kalniene ----. Romana pirmaja dala aprakstits, ka latviesu trimdiniece Ruta Silakalna,... View more info

Image for Latviesu Etimologijas Vardnica Vols.1&2

Latviesu Etimologijas Vardnica Vols.1&2

By: Karulis, Konstantins

Price: $36.00

Publisher: Riga, Avots: 1992

Seller ID: 004039

Condition: Very Good +


V1. 638pp. V2.670. pp. Extensive bibliography. EX LIBRIS without markings on spine or cover, only on tp. and p17. delisted. Both volumes very good, clean, bright and tight. Saja vardnica populara veida dota latviesu valodas vardu etimologija - paradita vardu cilme, to sakari un radnieciba ar attiecigajiem citu valodu vardiem, vardu formas un leksisko nozimju veidosanas un attistiba. Pielikuma autors pastasta par indoeiropiesu valodu izcelsanos un veidosanos, pieskaroties... View more info

Image for Gundega Ievina

Gundega Ievina

By: Kletnieks, Valdis

Price: $14.00

Publisher: Latvijas Skautu Prezidenta Generala Karla Goppera Fonds: 1972

Seller ID: 003987

Condition: Very Good +


88pp. Extensively illustrated. Glossary. A very good, clean, bright, tight copy. " bagatigs kulturvest. un izzinas materials par seno latv. sadzivi, nodarbosanas veidiem, uguns iegusanu un sargaswanu alu laikmeta. Gram. beigas - senu latv. vardu skaidrojums." ( Literatura.lv) Esmu ilustrejis ari V. Kletnieka Gundega Ievina, kas jauniesiem dod ieskatu senas Latvijas akmens laikmeta dzive." ( G. Bite) View more info

Image for Satiksanas Riga Stastu Izlase

Satiksanas Riga Stastu Izlase

By: Klidzejs, Janis

Price: $13.00

Publisher: LaRAS Gramatu Klubs: 1989

Seller ID: 003963

Condition: Very Good +


235pp. A very good, clean copy. "Saja izlase sastopam vecus pazinas - periodika jau paradijusos Jana Klidzeja stastus un telojumus, kas rakstiti laika posma no 1948. lidz 1988. gadam. -- Vairakos stastos seviski izceltas kvelas patriotiskas jutas, darbs un uzupuresanas tautas laba utt. Skeptiskakam musdienu lasitajam sada ideala gaisma pasniegti teli var likties svetaki par pavestu. Bet kas zina, varbut sodien atdarinasanas vertus idealcilvekus paradit ir tiesi vajadzig... View more info

Image for Debesu Puse Stosti Un Noveles

Debesu Puse Stosti Un Noveles

By: Klidzejs, Jons

Price: $15.00

Publisher: Munich, Latgalu Izdevniceiba: 1968

Seller ID: 003994

Condition: Very Good +


216pp.Includes General Catalogue of Latgalian Books and Periodicals for 1968. A very good, clean, bright, tight copy, Stastu un novelu krajums latgaliesu valoda. "Darbos par dzimteni autora iecienita tema ir bernu un jauniesu izaugsme un to personibas veidosanas, kas ciesi saauzas ar dzimtenes izjutu ka personibas apzinasanas un latviskuma saglabasanas nosacijums. Stastos atklajas bernu personibas attistisanas, kura ir atkariga no apkartejas vides, kura berns aug. -- Vi... View more info

Image for Iemilota Spele ( Favourite Game )

Iemilota Spele ( Favourite Game )

By: Koens, Leonards ( Leonard Coen )

Price: $16.00

Publisher: Riga, Atena: 2006

Seller ID: 001755

Condition: Fine


237pp. Fine. Still sealed in original shrink wrap. Leonarda Koena romans Iemilota spele tiek pielidzinats Selindžera Uz kraujas rudzu lauka ka gramata, kas aizrauj tikpat specigi un ataino jauna cilveka pasauli tikpat spilgti. Drosmiga gramata, intima un tiesa, poetiska. Galvenais varonis it senas ebreju dzimtas atvase Monreala Lorenss Brivmans, kas pec teva naves, milas un kara spelem aizbeg uz Nujorku un satiek liktenigo sievieti Sellu. No anglu valodas tulkojusi ... View more info

Image for Svensk - Lettisk Ordbok

Svensk - Lettisk Ordbok

By: Krastina, Mirdza

Price: $14.00

Publisher: Riga, Memento: 1992

Edition: Second Edition

Seller ID: 004061

Condition: Very Good +


451pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Zviedru latviesu vardnica. View more info

Image for 379 baiga gada dienas : latviesu jaunatnes un tas audzinataju liktenis Baigaja 1940. un 41. gada

379 baiga gada dienas : latviesu jaunatnes un tas audzinataju liktenis Baigaja 1940. un 41. gada

By: Kronlins, Janis

Price: $32.00

Publisher: Waverlly, Latvju Gramata: 1967

Edition: Revised Edition

Seller ID: 003969

Condition: Very Good +


362pp. A very good, clean tight unmarked copy, Dj. very good. . Bijusais izglitibas ministrijas statistikas biroja vaditajs Janis Kronlins, balstidamies uz autentiskiem dokumentiem, intervijam un padomju periodikas un citu publicejumu zinam, sistematiski rekonstruejis zemako, vidusskolu un arodskolu, to audzeknu un audzinataju likteni 1940.-1941.gada. Large book. Some additional postage may be required. View more info

Image for Lidojums Uz Vietas

Lidojums Uz Vietas

By: Kross, Jans

Price: $14.00

Publisher: Riga, Atena: 2002

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 004062

Condition: Very Good +


405pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Igaunu rakstnieka romans atklaj Igaunijas vesturi. Tas ir stastijums par 20. gadsimta sakuma dzimusa daudzas jomas talantiga cilveka Ullo Paeranda un vina lidzaudzu likteniem. «Lidojums uz vietas» 1999. gada sanemis Igaunijas Valsts premiju un Baltijas asamblejas premiju. No igaunu valodas darbu tulkojusi Maima Grinberga." (Bauskas Dzive) View more info

Image for Latvju Seta (The Latvian Farmstead)

Latvju Seta (The Latvian Farmstead)

By: Kundzins, Pauls

Price: $75.00

Publisher: Daugava: 1974

Seller ID: 004010

Condition: Very Good +


449pp. Extensively illustrated; photographs, line drawings. Extensive bibliography, notes; 30 page summary in English. A clean, bright, tight copy with an attractive dj . "...tas, ko veicis P. Kundzins, ir tiesam apbrinas cienigs..autors norada, ka darbu sarakstijis, lai saglabatu zinas par to vidi, kur Latvju tautas paaudzes 2000 gadus vadijusas un veidojusas savu dzivi,..Daugavas apgadam pienakas atziniba par si kapitaldarba kvalitativi augstvertigo izdevumu." (A. ... View more info

Image for Atminu Celos

Atminu Celos

By: Kursitis, Stanislavs

Price: $14.00

Publisher: Rezekne, Latgalales kulturas centra Izdevnieciba:

Edition: First Edition

Seller ID: 004048

Condition: Good+


175pp. Light crease to front cover. Pages starting to age, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Kursitis bija viens no tiem kuri padomju okupanti velejas dabut ka savu cilveku bet kuriem tas neizdevas... gluzi otradi. Sis slepenaas pieziimes ir Kursisa Latvijas okupacijas sakumgadu lieciibas. Ar Janinas Kursites ievadrakstu. View more info

Image for Otrais Pasaules Kars  Eiropa Lisemas No Nordkapa Lidz Kretai V1

Otrais Pasaules Kars Eiropa Lisemas No Nordkapa Lidz Kretai V1

By: Lacis, Visvaldis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Elpa: 1993

Seller ID: 003955

Condition: Very Good +


142pp. Photographs. A very good, clean unmarked copy. Pierma gramata V. Laca serija par otro pasaules karu. Ietipst nodala par Molotova Ribentropa paktu. View more info

Image for Iecavas Muiza

Iecavas Muiza

By: Lancmanis, Imants

Price: $16.00

Publisher: Bauska, Rundales Pils Muzejs: 2001

Edition: First Edition

Seller ID: 003968

Condition: Good+


Illustrated in b&w and in colour. Photographs, drawings, portraits. A very good, clean, bright copy. A monographic study devoted to the history of the estate, architecture, works of art and the family of the counts von der Pahlen. Text in Latvian and German with a summary in English and Russian. Monografisks petijums par muizas vesturi, arhitekturu, makslas vertibam un grafu fon der Palenu dzimtu. Teksts latviesu un vacu valoda, kopsavilkums anglu un krievu valoda. View more info

Image for These Names Accuse Nominal List of Latvians Deported to Soviet Russia in 1940-41 Second Edition with Supplementary List

These Names Accuse Nominal List of Latvians Deported to Soviet Russia in 1940-41 Second Edition with Supplementary List

By: Latvian National Foundation

Price: $45.00

Publisher: Stockholm, Latvian National Foundation: 1982

Edition: Second Edition

Seller ID: 004008

Condition: Very Good +


LVIII+678pp. A very good, clean tight unmarked copy. Introductory historical material (pp. 5-56) followed by list of some 14,000 Latvian citizens and residents forcibly deported by the Soviets to be executed and to labour camps. "...provide historical and documentary evidence of the facts that the genocide carried out .... is an essential part of the administrative and ecconomic system founded by the Bolshevik Party." Heavy book, may require extra postage. View more info

Image for Staru Viesulis Dzejoli

Staru Viesulis Dzejoli

By: Lazda, Zinaida

Price: $12.00

Publisher: Minneapolis, Selzemnieka Apgads: 1962

Seller ID: 003978

Condition: Very Good +


158pp. A very good,clean, bright, tight copy. "Savdabiga, noskanota dzeja, ietverta tira, cieta forma. Galvenie temati - daba, milestiba, dzimtene, bet visas sis temas apvieno un domine Zinaidas Lazdas ciesa saistiba ar kosmu, dzila iespiesanas dabas mistika, vinas smalka jausma par dzivibas noslepumainajam rosmem un likumibam, ka tas atklajas daba."(J.G.) View more info