Category: Latvian (All Categories))

Sort

showing 46-60 of 1649

Image for Amidst Latvians During The Holocaust

Amidst Latvians During The Holocaust

By: Anders, Edward

Price: $13.00

Publisher: Riga, Occupation Museum Association of Latvia, 2010

Edition: First Edition


204pp. A very good, clean, bright, tight copy with the covers showing some very light wear. Not a print on demand copy. "One of the best books of 2011"...A nerve-wracking saga in which life and death depend on a capricious fate...absorbing lucidity...vivid portraits...simple moral vision that resonates: "I became immunized against prejudice". A testament of remarkable clarity and humanity, wrung from dark experience.- KIRKUS REVIEWS. "Surviving the Holocaust by a hair, ... View more info

Image for Andrejs Eglitis

Andrejs Eglitis

By: Zirnitis, Edmunds

Price: $24.00

Publisher: Lincoln, Vaidava, 1980


509 pp. Photographs, illustrations. Extensive bibliography. Gift presentation inscription on half title. Dj. shows some light wear, else a very good, clean, tight, bright copy." Lai suminati tie literati un kritiki, kuru preses rakstu ainas un domas par dzejnieka Andreja Eglisa dzivi, dzeju un dziesmu ir bijusas tik raksturigas un nozimigas, ka autoram patikusas bez parafrazesanas iekomponet sis teiksmas celtne" Plass un bagatigs Eglisa dailrades parskats View more info

Image for Anglu Ipasvardu Atveide Latviesu Valoda

Anglu Ipasvardu Atveide Latviesu Valoda

By: Ahero, Antonija

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne,


223pp. Bibliography. An as new, unread copy "Gramata sniedz valodas prakse nepieciesamos ieteikumus un izverstu teoretisku pamatojumu par ipasvardu - personvardu un geogra-isko objektu nosaukumu - atveidi latviesu valoda. Gramatas pamatuzdevums - iespejami preciza orig,ina-lvalodas izrunas atveide. Taja lietotajs atradis norades: ka anglu ipasvardam raksturigo atskiribu starp ortografisko un fonetisko formu saskanot ar latviesu valodas ortografisko un fonetisko form... View more info

Image for Anglu-Latviesu Necenzetas Leksikas Skaidrojosa Vardnica   Ap 1200 Vardu Un Skaidrojumu

Anglu-Latviesu Necenzetas Leksikas Skaidrojosa Vardnica Ap 1200 Vardu Un Skaidrojumu

By: Berzins, Peteris ( Compiled By )

Price: $13.00

Publisher: Riga, Avots, 2003


Vardnica ieklauti 12000 vardu un teicienu, kasaptver ta saucamas "nepieklajigas" dzives sferas, kas oficialaja leksikografija un vardnicas parasti tiek ignoretas. Aptverta 20. gs. lietota un anglu vardnicas fikseta leksika, kas papildinata ar vardiem un teicieniem no jaunakas literaturas un videofilmam anglu valoda. Vardnica ir skaidrojosa, ta nedod tiesu tulkojumu, bet attiecigo vardu un vardkopu literari neitralu skaidrojumu. View more info

Image for Annas Frankas Dienasgramata

Annas Frankas Dienasgramata

By: Franka Anna ( Anne Frank )

Price: $14.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba, 1963

Edition: First Latvian Edition


319pp. A Good + copy. Cover gently tired, interior sound, clean, unmarked, without d.j. Translated from the German (not Dutch) edition "Das Tagebuch der Anne Frank" by Cirene Palkavniece "1942. gada 12. junija Niderlande dzivojosais ebreju uznemejs Oto Franks uzdavinaja savai meitai Annai pieticigu kara laika dzimsanas dienas davanu - nelielu bloknotu. Meitene taja rakstija dienasgramatu, fiksejot savas gimenes un vairaku citu ebreju meginajumu paglabties no hol... View more info

Image for Anslava Eglisa Dienasgramatas

Anslava Eglisa Dienasgramatas

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zinatne, 2004


243pp. A very good, almost as new copy. "Dienasgramatas tiekamies ar patiesigu, nevien kritisku, bet ari paskritisku makslinieku, kas nevairas izteikt savas dzilakas jutas: naves bailes, naidu un milestibu. Autora tiesums un jaunekligais spontanums padara tas par iedvesmojosu un valdzinosu lasamvielu. --- Dienasgramatas varam izsekot Anslava Eglisa interesem, lasamvielai, gleznotaja gaitam, draugiem, draudzenem un veselibas stavoklim. Eglitis apgrozas vide, kur dabi... View more info

Image for Antenu Burtnica

Antenu Burtnica

By: Langa, Liana

Price: $12.00

Publisher: Riga, Neputns, 2006


" Lia-nas Langas tresais dzejolu krajums "Antenu burtnica" atklaj ka uz naza asmens nobalansetu dzives tverumu, kas satriec ar dzilu jutigumu, ievainojamibu, ieksejas redzes kosmisku amplitudu un spe-u sublimeties dzejas tela. Ta nav viegli tapusi dzeja, bet lidz mielem izdzivota dzive, kura vienlidz liela nozime ir gan braucienam piepilsetas vilciena un galas pirkanai Ciekurkalna tirgus paviljona, gan jausmai par Dieva klatesamibu un laika straumes bezgalib... View more info

Antika Komedija

By: Feldhuns, Abrams (compiled by)

Price: $15.00

Publisher: Riga, Liesma, 1979


569pp. "sast. un pecv. sarakst. Abrams Feldhuns no sengrieku un latinu val. tulk. Abrams Feldhuns, Augusts Giezens, Pavils Zicans. Paskaidrojumus. sarakstijusi Augusts Giezens, Abrams Feldhuns. Satura: Aristofans: Jatnieki; Makoni; Lisistrate; Vardes. Menandrs: Igna. Plauts: Karavirs lielibnieks; Gustekni; Pseidols; Mala kruka; Dvini. Terencijs Einuhs; Brali."(Liesma) View more info

Antins Amerika Cinas Ar Sievu Un Trimdu

By: Zeltins Teodors

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1966


272pp. Some very faint fine specking to dj cover, else a clean, bright, tight copy. "Te satirika asmens griez dzilak - taisni trimdas kaisu biezokni - un Zeltins, nostadamies Jera puse, prasa patiesibu un kritize sabiedribas slanus, situacijas padaridams piparoti smiekligas. Gramata ir trimdas izdaribu pavargramata no serijas "trimda dimd"....labi iederas "karatavu humors", ko Zeltins saredz gandriz ikkatra situacija..." View more info

Antins Amerika Mekle Ligavu

By: Zeltins Teodors

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1967


288pp. Dj. with some slight edgewear enclosed in mylar cover, else a very good clean copy. " lasitajs iepazistas ar galveno varoni Antinu Jeru latviesu begli, kurs pec dzives ASV lauku ferma nolemis parcelties uz Nujorku. Vins ir sirdsskists jauneklis, atturibnieks un kadreizejais Latvijas pretalkohola kustibas dalibnieks. Ar pazinu palidzibu dabujis namzina darbu kada no Nujorkas namiem, Antins piekrit pazinu ieteikumam nodibinat gimeni, jo dzives apstakli pagra... View more info

Antins Debesis Mekle Latviesus

By: Zeltins, Teodors

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1970


280 pp. Illustrated. Some very slight wear to clean dj. else a very good, clean, tight, bright copy Reina Birzgala ilustracijas un vaka zimejums "Visa saja pasakainaja telojuma par Antina debesu gaitam Zeltins pratis iepit ari daudz piezimju, izteiku un vertejumu par visdazadakam sadzives paradibam un aktualitatem, par cilveku dabu, par politiku, militarismu, baznicam, religiju u.t.t. -- gramatu --simpatisku dara autora liela sirsniba, vienkarsiba, gaisais, lave... View more info

Antologija Ta Zeme Ir Musu Latviesu Topografiskas Dzejas Antologija

By: Johansons, Andrejs (Compiled by)

Price: $24.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1958


359pp. Attractive dark blue faux leather binding with gilt bands and type on spine. Handwritten presentation on half title, else a very good, clean, bright, tight copy. "kaut cik prava apjoma atrodama topografiska dzeja - lirika un liroepika, kas ietver noteiktu Latvijas vietu telojumus." (A. Johansons) Dzeja sadaliti sekojosi ... Daugava, Riga, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, Latgale. View more info

Image for Ap Lielo Dzives Miklu  Problemu Risinajumi

Ap Lielo Dzives Miklu Problemu Risinajumi

By: Kundzins, Karlis

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Auseklis, 1955

Edition: Third Edition


249pp. A very good, clean, sound copy. Tresais, paplasinatais izdevums. " Prof. K. Kundzina gramata "Ap lielo dzives miklu" 17 esejas. Tanis izcelas tris galveno problemu grupas: rakstura audzinasana un pilnvertigas personas veidosanas, gimenes problemas un religiski jautajumi. Gramata, starp citu, atrodas mums zimiga un svariga eseja "Musu trimdas jaunatne vertibu krustcelos." (J. Gaita) View more info

Image for Apbalvojumi Latvijas Republika     Decorations in the Republic of Latvia 1918-1940

Apbalvojumi Latvijas Republika Decorations in the Republic of Latvia 1918-1940

By: Ducmane, Kristine

Price: $18.00

Publisher: Riga, Latvijas Vestures Muzejs, 1993


104pp +[8].Colour photographs and line drawings. Unread. Text and pages clean, bright, tight. although cover lamination showing short vertical wrinkles.. Text in Latvian with captions next to illustrations in German, French, English and Russian. "Gramata stastits par Latvijas Republikas ordeniem un medalam, valsts iestazu un sabiedrisko organizaciju apbalvojumiem un atskiribas zimem. Gramata bagatigi ilustreta. xxx View more info

Image for Apkartne

Apkartne

By: Zalite, Mara

Price: $11.00

Publisher: Riga, Petergailis,


97pp. But for some light wear to bottom cnrs, a very good, clean bright, tight, unmarked copy "Jauna stilistika, jauna paradigma, formas meklejumi. Dzeja Mara itin ka atgriezas atpakal savos pirmsakumos - 1977. gada, kad iznaca vinas pirmais krajums "Vakar zalaja zale". [..] Divdesmit gadi starp "Vakar zalaja zale" un "Apkartni". No briza, kad vina tik "jauna, gaisa un nevilusies" gribeja iziet visam cauri, lidz bridim, kad ari vinas patiba, esiba noslepusies dzili, dz... View more info