Category: Latvian (All Categories))

Sort

showing 41-60 of 85

Image for Gundega Ievina

Gundega Ievina

By: Kletnieks, Valdis

Price: $14.00

Publisher: Latvijas Skautu Prezidenta Generala Karla Goppera Fonds: 1972

Seller ID: 003987


88pp. Extensively illustrated. Glossary. A very good, clean, bright, tight copy. " bagatigs kulturvest. un izzinas materials par seno latv. sadzivi, nodarbosanas veidiem, uguns iegusanu un sargaswanu alu laikmeta. Gram. beigas - senu latv. vardu skaidrojums." ( Literatura.lv) Esmu ilustrejis ari V. Kletnieka Gundega Ievina, kas jauniesiem dod ieskatu senas Latvijas akmens laikmeta dzive." ( G. Bite) View more info

Image for Satiksanas Riga  Stastu Izlase

Satiksanas Riga Stastu Izlase

By: Klidzejs, Janis

Price: $13.00

Publisher: LaRAS Gramatu Klubs: 1989

Seller ID: 003963


235pp. A very good, clean copy. "Saja izlase sastopam vecus pazinas - periodika jau paradijusos Jana Klidzeja stastus un telojumus, kas rakstiti laika posma no 1948. lidz 1988. gadam. -- Vairakos stastos seviski izceltas kvelas patriotiskas jutas, darbs un uzupuresanas tautas laba utt. Skeptiskakam musdienu lasitajam sada ideala gaisma pasniegti teli var likties svetaki par pavestu. Bet kas zina, varbut sodien atdarinasanas vertus idealcilvekus paradit ir tiesi vajadzig... View more info

Image for Debesu Puse  Stosti Un Noveles

Debesu Puse Stosti Un Noveles

By: Klidzejs, Jons

Price: $15.00

Publisher: Munich, Latgalu Izdevniceiba: 1968

Seller ID: 003994


216pp.Includes General Catalogue of Latgalian Books and Periodicals for 1968. A very good, clean, bright, tight copy, Stastu un novelu krajums latgaliesu valoda. "Darbos par dzimteni autora iecienita tema ir bernu un jauniesu izaugsme un to personibas veidosanas, kas ciesi saauzas ar dzimtenes izjutu ka personibas apzinasanas un latviskuma saglabasanas nosacijums. Stastos atklajas bernu personibas attistisanas, kura ir atkariga no apkartejas vides, kura berns aug. -- Vi... View more info

Image for 379 baiga gada dienas : latviesu jaunatnes un tas audzinataju liktenis Baigaja 1940. un 41. gada

379 baiga gada dienas : latviesu jaunatnes un tas audzinataju liktenis Baigaja 1940. un 41. gada

By: Kronlins, Janis

Price: $32.00

Publisher: Waverlly, Latvju Gramata: 1967

Edition: Revised Edition

Seller ID: 003969


362pp. A very good, clean tight unmarked copy, Dj. very good. . Bijusais izglitibas ministrijas statistikas biroja vaditajs Janis Kronlins, balstidamies uz autentiskiem dokumentiem, intervijam un padomju periodikas un citu publicçjumu zinam, sistematiski rekonstruejis zemako, vidusskolu un arodskolu, to audzeknu un audzinâtâju likteni 1940.-1941.gada. Large book. Some additional postage may be required. View more info

Image for Latvju Seta  (The Latvian Farmstead)

Latvju Seta (The Latvian Farmstead)

By: Kundzins, Pauls

Price: $62.00

Publisher: Daugava: 1974

Seller ID: 004010


449pp. Extensively illustrated; photographs, line drawings. Extensive bibliography, notes; 30 page summary in English. A clean, bright, tight copy with avery good dj . "...tas, ko veicis P. Kundzins, ir tiesam apbrinas cienigs..autors norada, ka darbu sarakstijis, lai saglabatu zinas par to vidi, kur Latvju tautas paaudzes 2000 gadus vadijusas un veidojusas savu dzivi,..Daugavas apgadam pienakas atziniba par si kapitaldarba kvalitativi augstvertigo izdevumu." (A. Tei... View more info

Image for Otrais Pasaules Kars    Eiropa Lisemas No Nordkapa Lidz Kretai  V1

Otrais Pasaules Kars Eiropa Lisemas No Nordkapa Lidz Kretai V1

By: Lacis, Visvaldis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Elpa: 1993

Seller ID: 003955


142pp. Photographs. A very good, clean unmarked copy. Pierma gramata V. Laca serija par otro pasaules karu. Ietipst nodala par Molotova Ribentropa paktu. View more info

Image for Iecavas Muiza

Iecavas Muiza

By: Lancmanis, Imants

Price: $16.00

Publisher: Bauska, Rundales Pils Muzejs: 2001

Edition: First Edition

Seller ID: 003968


Illustrated in b&w and in colour. Photographs, drawings, portraits. A very good, clean, bright copy. A monographic study devoted to the history of the estate, architecture, works of art and the family of the counts von der Pahlen. Text in Latvian and German with a summary in English and Russian. Monografisks petijums par muizas vesturi, arhitekturu, makslas vertibam un grafu fon der Palenu dzimtu. Teksts latviesu un vacu valoda, kopsavilkums anglu un krievu valoda. View more info

Image for These Names Accuse  Nominal List of Latvians Deported to  Soviet Russia in 1940-41 Second Edition with Supplementary List

These Names Accuse Nominal List of Latvians Deported to Soviet Russia in 1940-41 Second Edition with Supplementary List

By: Latvian National Foundation

Price: $45.00

Publisher: Stockholm, Latvian National Foundation: 1982

Edition: Second Edition

Seller ID: 004008


LVIII+678pp. A very good, clean tight unmarked copy. Introductory historical material (pp. 5-56) followed by list of some 14,000 Latvian citizens and residents forcibly deported by the Soviets to be executed and to labour camps. "...provide historical and documentary evidence of the facts that the genocide carried out .... is an essential part of the administrative and ecconomic system founded by the Bolshevik Party." Heavy book, may require extra postage. View more info

Image for Staru Viesulis  Dzejoli

Staru Viesulis Dzejoli

By: Lazda, Zinaida

Price: $12.00

Publisher: Minneapolis, Selzemnieka Apgads: 1962

Seller ID: 003978


158pp. A very good,clean, bright, tight copy. "Savdabiga, noskanota dzeja, ietverta tira, cieta forma. Galvenie temati - daba, milestiba, dzimtene, bet visas sis temas apvieno un domine Zinaidas Lazdas ciesa saistiba ar kosmu, dzila iespiesanas dabas mistika, vinas smalka jausma par dzivibas noslepumainajam rosmem un likumibam, ka tas atklajas daba."(J.G.) View more info

Image for Sigismunds Vidbergs

Sigismunds Vidbergs

By: Liepins, Olgerts

Price: $38.00

Publisher: Waverly, Latvju Gramata: 1974

Edition: Second Edition

Seller ID: 003984


187pp. Dj spine faded, covers quite clear, very minimal edgewear, enclosed in a clear mylar protector, else a very good, clean, bright, tight copy. Second, expanded edition. Extensively illustrated with examples of the artist's work. In Latvian with a brief introduction in English. Titles in Latvian and English. ( first published in Riga in 1942) "The most notable representative of Art Deco in Latvian graphic art was Sigismunds Vidbergs -- focused on many varied the... View more info

Image for Slepeni   Par Cekas Darbibu Riga 1960. Gados Pret Latviesiem

Slepeni Par Cekas Darbibu Riga 1960. Gados Pret Latviesiem

By: Melnais, Peteris ( J. Mazulans )

Price: $11.00

Publisher: Riga, Sellers: 1993

Seller ID: 003979


121pp. A very good, clean , unmarked copy. Spine faded. Agenta piedzivojumi, uzdevumi un atminas cekas darba noverojot tautiesus gan Latvija gan Zviedrija ..... Velak J. Mazulans atgriezies Latvija, un 1993. gada ar segvardu Melnais Peteris izdota vina brosura "Slepeni. Par cekas darbibu Raga 1960. gados pret latviesiem". Ta laikam domata ka sava veida greksudze----- " ( Letonica) View more info

Image for Latvians in the Ordnungspolizei and Waffen-SS

Latvians in the Ordnungspolizei and Waffen-SS

By: Michaelis, Rolf

Price: $22.00

Publisher: Atglen PA, Schiffer Publishing: 2012

Edition: First Edition

Seller ID: 004004


111pp. Illustrated. An amost as new copy. " Roughly 40,000 Latvians served in the Waffen-SS from 1943 to the end of war in the 15. Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr.1) and 19. Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr.2). They fought in Russia, Latvia, West Prussia and eventually Berlin in April 1945. This book is the complete operational history of this little-known unit and includes first-hand accounts, maps, and very rare war-era photographs, a... View more info

Sampinjonu Deribas Melnie Balti Keltos

By: Muktupavela, Laima

Price: $13.00

Publisher: Riga, Daugava: 2002

Seller ID: 000101


369pp. Some light creasing to spine, else a clean, bright copy. Neat ownership sig. on tp. ....."tema ir aktuala - musu tautiesu, sobrid "lieko"" cilveku dosanas plasaja pasaule..." jauna sieviete ...dodas uz Iriju laimi un naudu meklet ...Saviem piedzivojumiem pa vidu satiek daudzus neciešamus, bet visada zina loti koloritus cilvekus."( G. Berelis) View more info

Image for Okupacijas varu nodaritie postijumi Latvija, 1940-1990 : rakstu Krajums

Okupacijas varu nodaritie postijumi Latvija, 1940-1990 : rakstu Krajums

By: Puisans, Tadeuss Editor

Price: $16.00

Publisher: Stockholm, Memento: 2000

Seller ID: 002731


592pp. As New. Rakstu autori: J. Mezaks, J. Riekstins, F. Gordons. I. Andersons, A. Petersons, A. Balodis, H. Strods, N. Balabkins, S. Dimantas, A. Aizsilnieks, M.KJ. Baltais, A. Ezergailis, T. Puisans, U.Germanis, J. Dreifelds, A. Silde..... u.c. "Krievija turpina savu draudu politiku pret Baltijas valstim un nepartraukti iejaucas so valstu iekseja dzive. Vel aizvien baltiesi gaida no Krievijas prezidenta un valdibas atvainosanos par tiem milzigajiem noziegumie... View more info

Image for Dzives Drumstalinas Amerika 1949 -2003

Dzives Drumstalinas Amerika 1949 -2003

By: Ritmanis, Andris

Price: $14.00

Publisher: Portland, Published By the Author: 2003

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003988


336pp. SIGNED by the author. His brief dedication of some two or three words has been neatly whited out else a very good, clean, bright, tight unmarked copy. "izpauzas Andra piesardziga zelta vidus cela gajeja daba ---Kaut ari vardos tas nav izteikts, var secinat, ka Andra arsta prakse nodrosina gimenei labu iztiku. Vecaki ar berniem daudz celo, apmekle un piedalas latviesu sarikojumos brivaja pasaule. Autors ir labs Portlandes Dzintara, dziesmu svetku, 2x2 nometnu admin... View more info

Image for Vejs Pori Azarim

Vejs Pori Azarim

By: Rubenis, Arturs

Price: $11.00

Publisher: Latgales Centra Izdevnieciba: 1983

Seller ID: 004011


64pp. A faint, almost imperceptible crease to front cover, else a very good, clean, bright, unmarked copy. ( Naatrostos Latgolas gromotas ; 3. luga ) " Ar [latgaliesu] dramatiskajiem darbiem trimda gajis vistrucigak. Gandriz ka vienigais lugu autors jamin Arturs Rubenis" (J. Kursite) "Teatru vajadzeibom pats ari sarakstejs vairuok nakai 70 lugu gon latvisu literaraja voluda, gon latgalisu rokstu voluda, tuos izdutys kai kruojumus, tai atseviski." (Rezeknes Centrala Bib... View more info

Image for Satiksimies Miglas Kroga Pie Melnas Saules Dzejolu Izlase

Satiksimies Miglas Kroga Pie Melnas Saules Dzejolu Izlase

By: Salins, Gunars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Preses Nams: 1993

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003974


164pp. Fine. With a dedicatory inscription by the author. " Ainai [Zemdegai] un Ja---- un tad tiesam tiksimies Roja basam kajam - G" Ar Mara Cakla ievadeseju . Klat ari autora isas piezimes par daziem dzejoliem. "1977. gada Gunara Salina dzeju pirmoreiz publice Latvija. Publikacijas klust biežakas Atmodas laika, un likumsakarigs turpinajums ir Latvija izdota 100 dzejolu izlase Satiksimies Miglas kroga pie Melnas saules (1993)." ( K. Verdins) View more info

Image for Praktiska anglu walodas mahziba preeksch paschmahzibas latweescheem / sastahdita pehz wisjaunakas metodes no skolotaja F. Sandera.

Praktiska anglu walodas mahziba preeksch paschmahzibas latweescheem / sastahdita pehz wisjaunakas metodes no skolotaja F. Sandera.

By: Sanders, Frederick

Price: $30.00

Publisher: Methuen Mass., Methuen Press: 1909

Edition: First Edition

Seller ID: 003989


240pp. Some light wear to top and bottom of spine extremities else a very good, clean, tight, unmarked copy. Teksts latviesu un anglu valoda. Gramata rakstita vecaja ortografija. Ar autora ievadu. : "Preface. Prieksvards" ( izvilkums) " Ak varga, jauka Latvija,/ Cik gruti tev ir gajis!/ Ak mana mila tevija,/ Ka liktens tevi rajis!/ Es sajutu ar skumju prat,/ It ka es butu bijis klat,/ Kad tevi mocija, kad tevi mocija. So dziesmu es medzu dziedat a... View more info

Image for Salemas Kenins

Salemas Kenins

By: Sarma, Janis

Price: $15.00

Publisher: Tilta Apgads: 1966

Seller ID: 004012


448pp. Some slight edgewear to dj., else a very good, clean, tight copy. "Lielu atzinibu Sarma pelnijis par rupigo darbu kas ieguldits vielas apgusana." (J. Rudzitis) "... bibeles tema no vecas deribas vesturiskajam gramatam par kenina Davida valdisanas beigu posmu...Darbibas galvenos sarezgijumus veido Davida delu savstarpeja sacensanas pec kenina troni." View more info

Rusa

By: Sarma, Janis

Price: $13.00

Publisher: Australijas Latvietis: 1954

Seller ID: 004019


Sarma isteni savu stastnieku talantu izkopa tiesi trimda ka septindesmit gadnieks atsakdams ar ieverojamo darbu " Rusa Verojumi Bauska un Daugavpili atspoguloti romana. "Rusa" (1954) un "Mila pilseta" Kura no Jusu gramatam vislabak patik Jums pasam? "Rusa". Te visvairak piestradats, tris reizes parrakstiju no viena gala lidz otram. Raksturi pamatigi izstradati. Darbs rakstits desmit gadus (1944.-1954. g.) View more info