Category: Latvian (All Categories))

Sort

showing 16-30 of 1659

Image for 35 Ielapi Feletonu Krajums

35 Ielapi Feletonu Krajums

By: Acuks; Drumais; Rirdans (

Price: $12.00

Publisher: London, E. Rirdana Apgads, 1951


125pp. Illustrated. Some minor edgewear and light ageing, else a good, clean, sound, unmarked copy. Ar Rirdana humoristiskam ilustracijam."Jaatceras Acuka, Druma un Rirdana feletoni" "- Kadel feletona popularitate saglabajusies lidz musu dienam? Varbut tadel, ka to var lasit bez piepules. Nevienam nepatik tiesi izteikta pamaciba vai kritizesana, bet sasutumu par sabiedribu, izsmietu joku stastina, izlasis katrs un pasmiesies pat tad, ja nesapratis, kam si satira adre... View more info

444 Kartupelu Edieni

By: Klavina, A

Price: $10.00

Publisher: Riga, Avots, 1986


184pp. A very good, clean, tight copy. "Edienu receptes sagrupetas pa dazadiem izmantosanas veidiem - jauno kartupelu edieni, zupas, uzkodas, omletes, sacepumi, cepumi u.c." ( izdevejs) View more info

Image for 69 Stundas Esejas Un Verojumi Par Vietam Un Cilvekiem

69 Stundas Esejas Un Verojumi Par Vietam Un Cilvekiem

By: Delins, Emils

Price: $14.00

Publisher: Melbourne, Australijas Latvietis, 1969


158pp. Clear plastic dj. A very good, clean, bright, tight copy. Zurnalista un diplomata Emila Delina pasaules celojuma noverojumi un vertejumi par trimdas latviesiem. " Lielais jautajums tagad ir tas, vai si kopibas sajuta musu vidu patures virsroku nakamajos trimdas 20 gados --- Sai gramata sakopotie cela iespaidu telojumi varbut palidzes atbildet dalu uzdoto jautajumu." ( Autors) View more info

Image for 6K Kas Ko Kad Kur Kapec Ka

6K Kas Ko Kad Kur Kapec Ka

By: Rungis, Aivars

Price: $16.00

Publisher: Latviesu Preses Biedribas Izdevums, 1971


116pp. A very good clean, tight copy. Printed in typewriterscript. " Sis rokas gramatas uzdevums ir instruet laikraksta reportieri. --- Latviesu periodika trimda liecina, ka noluks izstradat sadu gramatu ir gadiem veca ideja. Savukart nepieciesamiba celt celt reportieru arodnisko varesanu un jaunu reportieru instruesanu augusi no dienas diena. -- Si rokas gramata var but noderigs paligs ikvienam laikraksta lasitajam, lai vins izveidotu pats savu kritisku vai izvertet... View more info

7 Sprediki

By: Calitis, Juris

Price: $10.00

Publisher: Riga, Klints, 1997


31pp. Very good, clean, bright copy. "Spredikiem piemit dzila gudriba, vienkarsiba un tiesums, tapat ka macitaja personibai, kas ir briva no svetuligas izliksanas. Si gramatina Septini sprediki ir neliels ieskats evangelija vesti, ko apliecina teologa un macitaja Jura Calisa sprediki." View more info

Image for A History Of Latvia

A History Of Latvia

By: Bilmanis, Alfreds

Price: $33.00

Publisher: Princeton, Princeton University Press, 1951


441pp. Bibliography. Dj. extremities , top of spine show some wear, else a very good, clean, tight, unmarked copy. "A marvel of condensation. The tone is calm, restrained, and the patriotism of the author is overlaid by the statesman's feeling that he must be internationally minded." (American Historical Review) "------ One of the first books of this genre and for years the authoritative general history in the English language is Alfred Bilmanis, A History of Latvia ---... View more info

Image for A Life Reviewed

A Life Reviewed

By: Lams, Visvaldis

Price: $13.00

Publisher: Moscow, Progress Publishers, 1979


252pp. A very good, clean, tight, bright copy. Dj has a very small chip out of the top ofthe rear panel, else dj. clean and bright. A portrait of the "working man" in the best traditions of Latvian realist writing with the tense rhythem of modern narrative and fine portraits of our contemporaries" ( Publisher) Although not quite openly a dissident, Lams wrote with an integrity which often was not acceptable to the Soviet literary establishment, yet on the other hand, e... View more info

Image for A Life's Journey: Vaira Vike-Freiberga, President of Latvia

A Life's Journey: Vaira Vike-Freiberga, President of Latvia

By: Vitols Dixon, Nadine

Price: $22.00

Publisher: Riga, Petergailis, 2005


227pp. Photographs. Almost as new. Biography of Latvia's President, VVF. Includes bibliography and chronology. As a psychology professor, psycholinguist and Latvian folklorist VVF had already established an impressive reputation before her return to Latvia. After the failed Soviet coup against Mikhail Gorbachev in 1991, Latvia along with the two other Baltic nations, Lithuania and Estonia, saw an opportunity to break free and declared independence.Seven Years later, V... View more info

Image for A Study of Rudolfs Blaumanis

A Study of Rudolfs Blaumanis

By: Ziedonis, Arvids

Price: $20.00

Publisher: Hamburg, Helmut Buske Verlag, 1979


532pp. Cover edges and spine show some slight wear, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Hamburger Philologische Studien 48 " This is the first major study on Rudolfs Blaumanis in the English language; it is, in fact, the most thorough study on Blaumanis in any language thus far. The purpose of the study is to familiarise English speaking scholars and students of literature with the life and works of Blaumanis, some of his contemporaries, and those literary ... View more info

Image for Abdi Piedzivojumi  (The Adventures of Abdi)

Abdi Piedzivojumi (The Adventures of Abdi)

By: Madonna

Price: $18.00

Publisher: Riga, Zvaaigzne ABC, 2006

Edition: First Latvian Edition


32pp. Large picture book format. A clean, tight, bright, almost as new copy. Attractively illustrated. "Gramata ir loti krasni un izsmalcinati ilustreta." "gramata vesta par kadu mazu zenu Abdi, kuram uzticets nopietns uzdevums - nogadat karalienei vertigako kaklarotu pasaule. To darinajis Eli - zena skolotajs un izcils juveliermeistars. Veicot so uzdevumu, Abdi nakas izturet dazadus parbaudijumus: tuksnesi vinam uzbruk laupitaji, karala pili vinu iemet cietu... View more info

Image for Adatas Ena

Adatas Ena

By: Aistars, Ernests

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatau Draugs, 1975


220 pp. Dj. shows some light wear to bottom of spine, else a very good, clean, bright, tight copy. Gramata iepita krietna dala realu vietu un notikumu, it seviski sakara ar narkomanijas apkarosanas iestadem un metodem. ---- Par jauniesiem un vinu problemam musu literatura ir daudzi rakstijusi un vel raksta, bet starp musu rakstniekiem tagad arpus Latvijas tikai divi ir tadi, kas nopietni spej iedzilinaties musdienu jauniesu psiche un dzives tveruma, --- Ernests A... View more info

Adzurdzonga

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1951

Edition: First Edition


223pp. Rebound in cloth with original cover included before half title. A couple of small spots on original paper cover, neat presentation on tp., consistent mild ageing throughout, else a very good, clean, tight copy. "Izbedzis baltiesu politieslodzitais, padomju Krievijas agitators, Kanadas zinatniska ekspedicija, senas Hijas teiksmaina valdniece visi vini satiekas Azijas vidiene un notikumi sagriezas neparedzama virpuli, kur katra nakama lappuse sagada lasitajam... View more info

Image for Agrarjautajums Latvju Tautas Dzive : Vesturisks Apskats  & Senas  Kolonijas  Gambija   Tobago

Agrarjautajums Latvju Tautas Dzive : Vesturisks Apskats & Senas Kolonijas Gambija Tobago

By: Bilmans, Alfr(eds) ( Alfreds Bilmanis ) & Bundurs, Z.

Price: $14.00

Publisher: Riga, Saule & Paspalidzibas Izdev(nieciba), 1934


Two pamphlets bound together. 58, [4]pp. & 29, [3]pp. Bound together in an ostensibly private ex libris binding. No interior library marks other than the trace of a former bookplate on the front free end paper. All clean, bright, tight and unmarked. Binding is likewise very good. Marbled boards. Zemesipasuma, zemes reformu un zemnieku vesturisks parskats. Otra pamfleta - par Gambijas un Tobago vesturi herzogistes laika. View more info

Image for Aiz Septiniem Kalniem Dzives Stasts Un Kulturvesturiskas Skices

Aiz Septiniem Kalniem Dzives Stasts Un Kulturvesturiskas Skices

By: Unams, Zanis

Price: $18.00

Publisher: Grandhaven, Aka, 1975


283pp. A very good, clean, bright, tight copy. "--man aiz muguras jau ir septini kalni. Un uz siem kalniem atskatoties, visa sava krasnuma atmirdz latviesu kulturas un sadzives cinu izcilakais vestures posms un vesela rinda tas vaditaju un veidotaju. Ar visiem tiem ir nacis vai nu iet kopsoli, pa blakus takam, vai ari pa celiem, kas krustojas." (Autors) View more info

Aizaugusa Drupas Cinitaju Atminas

By: Dzilums, Alfreds

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1968


256pp. Very good clean copy. some edgewear to dj. " Dziluma darbs ir daudzu cilveku atminu kopojums, galvenokart par laiku no 1944.-45. gadam, pasa autora dzives filozofijas caurausts un ar kommentariem par toreiz notikuso." --- View more info