Category: Latvian (All Categories))

Sort

showing 1636-1649 of 1649

Image for Zimogs Sarkana Vaska  Brali 1162 - 1184

Zimogs Sarkana Vaska Brali 1162 - 1184

By: Lejins, Janis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Karogs, 2011


423pp. New. Bright, tight, unread. Godalgots Romans "...verienigs vesturisks lasamgabals iz XII gadsimta dzives, kas izpelnijas pirmo godalgu Karoga romanu konkursa...aprakstits Talavas konflikts ar Naugardi, nonaksana tas paklautiba un driza atbrivosanas; sadziviskaja limeni sizets veidojas ka divu bralu Talivalza un Valdemara attiecibas." (G. Berelis) View more info

Image for Zimogs Sarkana Vaska Kenins

Zimogs Sarkana Vaska Kenins

By: Lejins, Janis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Karogs, 2011

Edition: Latvian Historical Fiction


407 pp. New. Bright, tight, unread. Otra dala - Kenins - darbiba ilgst astonus gadus, no 1184. lidz 1192. gadam. Aprakstiti dramatiski notikumi gan kenina Talivalza dzive, gan Talava un apkartne. Netrukst tragediju, intrigu, cinu un nodevibas, ari uzupuresanas, varda un goda turesana u.c. Laika vira paregojums: musu visu nelaime ir jau cela un pasaule stav uz naza asmens. (Dz. Purmale) View more info

Image for Zinaida Lazda   Dzejnieces Pieminai Veltits Rakstu Krajums

Zinaida Lazda Dzejnieces Pieminai Veltits Rakstu Krajums

By: Karklins, Valdemars; Rabacs, Karlis

Price: $16.00

Publisher: Zinaidas Lazdas Pieminas Fonds, 1963


422 pp. A very good, clean, bright, tight copy. "---- tas jau aptver veselu virkni Zinaidas Lazdas laika biedru atminu zimejumu, ka ari dazus nozimigus biografiskus un teoretiskus rakstus. --- lidz sim savaktais materials ir diezgan iespaidigs, lai ikvienam lasitajam atgadinatu Zinaidas Lazdas lielo personibu, vinas vietu musu literatura un vinas dzejas vertibu." ( izdevejs) Starp atminu un pardomu autoriem : P. Ermanis, Z. Maurina, J. Rudzitis, J. Grins, K. Raba... View more info

Image for Zinasanai   Raksti Par Musu Un Padomju Lietam

Zinasanai Raksti Par Musu Un Padomju Lietam

By: Germanis, Uldis

Price: $10.00

Publisher: Stockholm, Ziemelzvaigzne Memento, 1986

Edition: Third Edition


241pp. Bibliographic notes, index. Very good, clean copy. "Mums jaapzinas, ka visu, ko mes daram, rakstam un sakam, padomju modribas un izzinas darbinieki izverte no padomju taktikas un merku viedokla un censas to attiecigi izmantot. " Taja pasa laika vins [Germanis] karsti iestajas par kontaktiem ar dzimteni, izmantojot jebkuras, ari Kultkoma, sniegtas iespejas" View more info

Image for Zinasanai   Raksti Par Musu Un Padomju Lietam

Zinasanai Raksti Par Musu Un Padomju Lietam

By: Germanis, Uldis

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Ziemelzvaigzne Memento, 1985

Edition: Second Edition


241pp. Bibliographic notes, index. Very good, clean copy. "Mums jaapzinas, ka visu, ko mes daram, rakstam un sakam, padomju modribas un izzinas darbinieki izverte no padomju taktikas un merku viedokla un censas to attiecigi izmantot. " Taja pasa laika vins [Germanis] karsti iestajas par kontaktiem ar dzimteni, izmantojot jebkuras, ari Kultkoma, sniegtas iespejas" View more info

Image for Zinat Un Neaizmirst

Zinat Un Neaizmirst

By: Berklavs, Eduards

Price: $18.00

Publisher: Riga, Preses Nams, 1998


454pp. A very goood, clean, bright, tight copy. "Eduarda Berklava skatijums uz Atmodas un pecatmodas Latvijas politiskajiem notikumiem."Savas piezimes rakstu tapec, ka gribu, lai mes kopigi pardomatu un izvertetu aizvaditos dzives gadus un kopigi izsecinatu, kapec nav piepildijusas musu ceribas. Vai notikusais bijis likumsakarigs process, neizbegams, vai tas ir musu kludainas un pat noziedzigas darbibas rezultats?" (Autors) View more info

Zosukalna Meitenes

By: Grebzde, Irma

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1958


251 A very good, clean, sound copy, with some mild wear to dj. extremities. "---sadzives romans --divas padsmitgadigas meitenes --latviesu meitenei 15, kanadietei 16. --realistisks romans -- Visvairak taja rakstniece pieversusies personu telojumam tiri visparcilveciska plaksne. Talab, sis personas visai jutami atskirtas, abstrahetas no geografiska fona un nacionala sentimenta." (J. Rudzitis) View more info

Image for Zuburu Rota

Zuburu Rota

By: Muizniece, Lalita

Price: $14.00

Publisher: Shippenville, Pa., Upeskalns [Riverhill Press], 1970

Edition: Limited


Some light wear to dj else a very good, clean copy.. Scarce. Limited to 300 copies. Inscribed "Veronikai (Strelertei?) un Pavilam (Johansonam?) Lilija ( Puze? - close friend of Janis Veselis) 1970 g nov." "Maja, kas ripos lidz majam... Veiksmigi!... Muizniece kal savu dzejas kalamo ari dzejoli "Posta berns", "Tiksanas" un vel dazos. Sie dzejoli norada, ka Muiznieces maja, vinas dzejas maja, joprojam vel uz riteniem, ir tomer cela uz majam" (G.Irbe) View more info

Zvaigzne Vetra

By: Speks, Eglons

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Atvase, 1987


286pp. Gift inscription on title, otherwise a very good clean, bright, tight copy "Latviesu rakstnieciba... maz bus autoru, kas ipasi nodarbotos ar jura brauksanas aprakstisanu. Autors ir labs lauzu un vides verotajs, raksturojumi un apraksti lasas raiti.....gribetos E. Speka gramatu apzimet par sarmantu sedevru." (I Bredrichs) View more info

Zvaigznes Egles Gala Ziemsvetku Stasti

By: Zeltins Teodors

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1968


157pp. Some very mild edgewear to dj., else a very good, clean, bright, tight copy. "Tik dazadas ir Ziemsvetku noskanas ko attelojis rakstnieks: Gan par I Pasaules kara laiku, kad pats vel bijis berns,, tad par Latvijas brivibas gadiem, beglu nometnem un sveszemju gaitam. Zeltinam tik raksturigais humors.... ari saja gramata vairakkart kosi uzdzirksti..." (N. Valtere) View more info

Zvaigznota Junda

By: Kenins, Atis

Price: $13.00

Publisher: Shipenville Pa., Upeskalns [Riverhill Press], 1967


89pp. 300 copies. Inscription on ffep: "TLB sestdienas skolai no Angelikas Gailites" 1974. Clear plastic dj. A very good, clean tight copy. Ar A. Gailites pecvardiem. " Retajam bus ipasuma vai pieejami Kenina dzejolu krajumi Potrimpa zeme (1913) un Rudens un zvaigznes (1936), no kuriem dzejoli izraudziti. Bez tam izlase ievietoti dzejoli no pedeja posma (1937-1961), kas nemaz nav apkopoti sejuma un mums pieejami pirmo reizi...Atis Kenins ir dzivibas apliec... View more info

Image for Zvarde, Gadsimtu Griezos Fakti un Atminu Stasti par Zvardes Pagastu

Zvarde, Gadsimtu Griezos Fakti un Atminu Stasti par Zvardes Pagastu

By: Lace, Dzidra

Price: $34.00

Publisher: Vardes Pagasts(?), Biedriba "Vienoti Zvardei", 2017


696pp. Include Index to names supplement and foldout map. NEW, in original shrinkwrap. "Autores personiskaja arhiva glabajas unikalas vertibas, kas sakratas, uzrunajot, ieinteresejot, aicinot pa Latviju un visu pasauli izklidinatos zvardeniekus liecinat par dzimto Zvardes pagastu un ta laudim. Mums gramata ir iespeja ar daudzo liecinataju acim skatit notikumus Saldus novada Zvardes pagasta pusotra gadsimta garuma un vel senak! Ta nav tikai viena pagasta skarba vesture, k... View more info

Image for Zvejnieku Svetais Vakarediens

Zvejnieku Svetais Vakarediens

By: Dziesma, Fricis [ Fricis Forstmanis ]

Price: $14.00

Publisher: Augsburg, A. G[rapmanis], 1949


45pp. 500 copies with six illustrations by Janis Zvirbulis. Very good ++ condition. Pages bright, unblemished. An attractive copy. Krajumam klat izsmelosa Viljama Metjusa ( William Mathews ) apcere. "Frica Dziesmas baladei ar tas dzili pozitivo simbolismu ir sava nozime tagadnes grutajos laikos, jo ta aicina latviesu cilveku ka dzimtene, ta svesuma uz pacietibu, izturibu un ticibu savai tautai un Dievam. Sai zina, balades jaunais izdevums ir visai apsveicams. Bet ari ka... View more info

Image for Zveru Zvaigznajs Pasakas Pieaugusajiem

Zveru Zvaigznajs Pasakas Pieaugusajiem

By: Bankovskis, Pauls

Price: $12.00

Publisher: Riga, Dienas Gramata, 2012


111pp. Brief presentation inscription on front free endpaper verso, else a very good, clean bright, tight, unmarked copy. “Zveru zvaigznaju” veido sesi stasti/pasakas, kur rakstnieks lauj ieraudzit dazadas dzivniekiem un kukainiem raksturigas ipasibas cilvekos un iztelojas, ka sis radibas aizvada dienas, ko tas doma un ka uztver cilvekus, ar kuriem sastopas. Paulam izdodas radit sajutu, ka sie zveri ne tikai ir tepat lidzas, bet ari patiesam uzmanigi mus vero — vi... View more info