Category: Latvian (All Categories))

Sort

showing 61-80 of 82

Image for Aspazija a Latvian Writer, 1865-1943 : Her Lyrical Prose

Aspazija a Latvian Writer, 1865-1943 : Her Lyrical Prose

By: Stahnke, Astrida B.

Price: $17.00

Publisher: Jurmala, Jurmala : Art and Culture Society: 2015

Edition: First Edition

Seller ID: 003991


"I regard Aspazija not only as a symbol of Latvia but of Everywoman. Aspazija lived in two radically different centuries. Born and raised in rural Latvia, she spent months in Russia and 15 years in Switzerland. All she was and what she encountered she recorded in her poetry, dramas, and prose, giving significant universal dimensions. As her work, so she was compassionate, honest, and beautiful. In spite of daunting obstacles - personal, social, political - Aspazija, her ... View more info

Image for Bildu Abice

Bildu Abice

By: Stenders, Vecais [ Stender, Gotthard Friedrich ]

Price: $18.00

Publisher: Riga, Liesma: 1977

Seller ID: 002973


43pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. This printing has the attractive red faux leather binding. Colour facsimili of the original 1787 edition followed by essays in Latvian. " Budams Apgaismibas laikmeta macitajs, skolotajs, petnieks, Stenders ipasi pieversas tautas garigajai un laicigajai izglitosanai, tostarp lasisanas un rakstisanas macisanai. Vins iestajas par jaunas lasisanas sistemas izveidi un 1787. gada izstrada-a pirmo ilustreto abeci &#... View more info

Image for Kungs   Stasti

Kungs Stasti

By: Strods, Konstantins

Price: $15.00

Publisher: Munich, Latgalu Izdevniceiba: 1974

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003998


231pp. A very good, clean, bright, tight copy. SIGNED by the author with a presentation inscription Autors visiem saviem stastiem izvijis cauri ka zilus un baltus dziparus katoliskas Latgales latviskumu. Katolisms, kas Latgales latviesos ieaudzinajis siksto un spitigo izturibu un tos izvedis cauri svesinieku spaidiem un dazadam nirgam par to piekersanos savai valodai un baznicai, ir dzivs autora stastos. Tas nav uzbazigs ar kaut kadu moralizesanu, bet tikai manams telo... View more info

Image for Trimdas Gramata

Trimdas Gramata

By: Strunke, Niklavs

Price: $20.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1971

Seller ID: 001152


156 pp. Numerous b&w illustrations of the artists work. and A very good, bright tight clean copy.To, ka Niklavs Strunke ir "tik loti pats un savs", liecina ari sis skaistas gramatas bagatigais materials Visai zimigi ir vietumis ironiskie un isti pardrosie Strunkes secinajumi par Latviesu emigraciju - ta esot "savadi reakcionara" sava domasana.--- Vins mudina maksliniekus meklet sava maksla tiesi latvisko, caurstravot to ar pilsoniskam jutam un sabiedris... View more info

Image for Latvijas Dzirnavas  [Mills In Latvia]

Latvijas Dzirnavas [Mills In Latvia]

By: Teivens, Arno

Price: $55.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1985

Seller ID: 003753


298pp. 367 illustrations, photographs, drawings, facsimiles, Very good+. clean, bright, tight unmarked with an excellent photofacsimili dust jacket. In Latvian. Extensive index, extensive bibliography and notes with concise summaries in both English and German. "Par Teivena apbrinojami lielo darbu gramatas sagatavosana un par tas dominejosi zinatnisko raksturu liecina ari beigas pievienotas ap 1000 piezimju avotu norades, literaturas saraksts, kas aptver vairak ka 350 ... View more info

Image for Miklainie Likteni (Die Ungeklarten Falle)

Miklainie Likteni (Die Ungeklarten Falle)

By: Torvalds J (Jurgen Thorvald)

Price: $12.00

Publisher: Manchester, Spidola: 1956

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 003983


217pp. Dj. shows wear to edges. Small chip on rear pannel, enclosed in an attractive mylar protector. Previous ownership on front free endpaper, else a very good, clean, tight copy. Slavenu vacu otra pasaules kara izcilu karotaju likteni.... Zemudens kapteinis Prins; lidotajs Udets; generalis Ditls; .... Dr. Tods; Lass; Serners; Models; Reichenavs. View more info

Image for Latvijas Vestures Atlants

Latvijas Vestures Atlants

By: Turlais, Janis Editor

Price: $14.00

Publisher: Riga, Apgads Jana Seta: 1998

Seller ID: 003951


88pp. Illustrated. Almost as new. [kartografiskais materials] : izdevums veltits Latvijas neatkaribas pasludinasanas 80. gadadienai : eksperimentals macibu lidzeklis / [galvenais red. Janis Turlajs ; kartografi: Aldis Builis ... [u.c.] ; makslinieks Gints Roderts]. " Latvijas vestures atlants ir universals izdevums, kas deres ka skolenam, ta visprasigakajam vestures ekspertam. Atlanta 125 kartes un vairak neka 200 attelos un diagrammas sniegta vispusiga informacija par ... View more info

Image for Vel Ta Gribejas Dzivot   Pardzivojumu Stasts

Vel Ta Gribejas Dzivot Pardzivojumu Stasts

By: U. Rutina (Ruta Upite)

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1979

Seller ID: 004009


152pp. Very good clean dj , a tight bright copy. Cetrpadsmitgadigas meitenes dzives stasts par izsutisanu ar gimeni uz Sibiriju, atgriesanos Latvija un otreizejo izsutisanu. View more info

Image for Latvija Padomju militaristu vara 1939-1999

Latvija Padomju militaristu vara 1939-1999

By: Upmalis I.,Tilgass E.,Stankevics E.

Price: $22.00

Publisher: Riga, Latvijas okupacijas izpetes Biedriba: 2011

Seller ID: 003956


304pp. Photographs, documents. Pocket insert map of soviet military bases in Latvia. A new, unread copy. "Gramata stastits par to, ka... pec Pirma pasaules kara, tris nelielas tautas pie Baltijas juras izveidoja neatkarigas suverenas valstis Latviju, Lietuvu, Igauniju un, ka Padomju Savieniba, izvietojot tur savu karaspeku, uz vairak ka 50 gadiem tas okupeja. Autori ir publicejusi interesantas zinas par PSRS kodolbrunojuma izveidosanu un kosmosa militarizacijas planiem.... View more info

Image for Latvija - PSRS karabaze : 1939.-1998. : materiali un dokumenti par Padomju armijas atrasanos Latvija un tas Izvesanu

Latvija - PSRS karabaze : 1939.-1998. : materiali un dokumenti par Padomju armijas atrasanos Latvija un tas Izvesanu

By: Upmalis, Ilgonis; Tilgass, Eriks; Dinevics, Janis; Gorbunovs, Anatolijs

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zelta Grauds: 2006

Seller ID: 003954


348pp. Maps, photographs, sketches, dokuments. As New. " Sniedzot ieskatu par padomju armijas ienaksanu Latvija un tas uzturesanos seit, autori detalizetak pieversas bijusas PSRS armijas parmantotajas Krievijas armijas izvesanas procesam. Atseviska sadala ir publiceti 50 dokumenti, no kuriem dazi jau bija paspejusi pazust arhiva puteklos. Sis ir viens no pirmajiem meginajumiem dokumentet un apkopot informaciju par so pavisam neseno --- Latvijas vestures posmu --- Gramat... View more info

Image for Kultura Un Latvietiba : Esejas

Kultura Un Latvietiba : Esejas

By: Vike- Freiberga, Vaira

Price: $14.00

Publisher: Riga, Karogs: 2010

Seller ID: 003990


231pp. Bibliography A very good, bright, tight copy "V. Vike-Freiberga uz daudziem jautajumiem par latvietibu un kulturu mekle atbildes esejiski aizraujosa forma, izmantojot plasu kulturvesturisko faktu materialu un liekot lieta gan savas zinasanas etnografija, foklora, valodnieciba, antropologija un citas zinatnes, gan ari politikes pieredzi" ( LNB) ."Gramata tiek runats par mazas tautas kulturas "but vai nebut", par nacionalas kulturas attiecibu ar pasaules lime... View more info

Image for Latvijas Udens Dzivinosais Speks

Latvijas Udens Dzivinosais Speks

By: Viks, Ivars

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jumava: 2011

Seller ID: 001764


156pp. Almost as new. Unread. Latviesu svetavotu un seno zinasanu petnieks Ivars Viks sava gramata atklajis Latvijas upju un ezeru noslepumus, to geografiska izvietojuma kopsakaribas. Aprakstijis juras piekraste noverojamas neparastas dabas paradibas, piekrastes smilsu energetisko speku, ka ari dambju veidosanas vesturi. Pateicoties tiesi Ivaram Vikam, tika atklati Pokaini un Keveles svetavoti. Gramata ieklautas ari dainas un miti par Daugavu un citam udens tilpnem. Gr... View more info

Image for Sarunas Ar Putniem Un Kokiem

Sarunas Ar Putniem Un Kokiem

By: Viks, Ivars

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jumava: 2005

Seller ID: 001765


382pp. As New. An unread copy. "Svetvietu petnieka Ivara Vika gramata vesta par latviesu sencu gadu tukstosiem krato pieredzi. Ta rosina domat par Dabu, putniem, tautas garigo mantojumu, sodienu un senatni. Zinatnieka redzejums piedava no dabaszinatniekiem un folkloristiem atskirigu skatijumu, ir hipotetisks un aicina analizet: ka augi reage uz laika parmainam un cilveku; ka skaidrot koku energetisko starojumu; vai tautasdziesmas apdziedatie putni bija senie latvi... View more info

Image for Trejdevini Latvijas brinumi : [Pokaini, diza sagsa, zalais stars, Skanais kalns, senas zinasanas, Keveles avoti]

Trejdevini Latvijas brinumi : [Pokaini, diza sagsa, zalais stars, Skanais kalns, senas zinasanas, Keveles avoti]

By: Viks, Ivars

Price: $15.00

Publisher: Riga, Jumava: 2007

Seller ID: 004001


267pp Illustrated with line drawings. "Stasti par Latvijas zemi un tautu. Latvija ir brinumu pilna zeme ar neparasti specigu bioenergetisku starojumu. Pari tai ka milzu sagsa klajas blivs senu svetvietu tikls. Seit ir parsteidzosi daudz loti specigu svetavotu, kas talu parspej dziednieciskos avotus citas zemes. Patiesi apbrinojamas lietas notiek musu debesis un udenos. Mums ir tadas izcilas zemeslodes vietas ka Pokaini, trejdevini Keveles avoti, Skanais kalns. Un par t... View more info

Image for Jauna Junda

Jauna Junda

By: Virza Edvards

Price: $13.00

Publisher: Minneapolis, Tilts: 1976

Seller ID: 001563


230pp. Dj rear panel a little wrinkled, author''s name inked on dj spine, neat ex libris stamp on tp, else a clean, bright, tight copy. Si ipata gramata ir kada, Zemgales augligaja seta, Glika Vecas deribas neapsaubamaja sviniguma un pasa dzejnieka Straumenu izraktenos atspulgotais laimibas, pieticibas un nemainibas ideals, lai latviešu tautas valoda un iedzimtiba nekad nebeigtos, bet paklausigi tecetu lidz virsaiša (vadona) gudrajai gribai. --Vins ( Virza) bija aici... View more info

Image for Straumeni Veca Zemgales Maja Gada Gaitas POEMA

Straumeni Veca Zemgales Maja Gada Gaitas POEMA

By: Virza Edvarts

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele: 1946

Edition: Later Edition

Seller ID: 003303


354pp. A very good ++ copy, clean, tight, bright, unmarked in remarkable condition. Among the first books published by Goppers in his reestablished Zelta Abele press in Swedish exile.xx View more info

Image for Lora Muzika Choral Music Volume I Vocal-Instrumental Works  Kora Muzika I Sejums Vokalinstrumentalie Darbi

Lora Muzika Choral Music Volume I Vocal-Instrumental Works Kora Muzika I Sejums Vokalinstrumentalie Darbi

By: Vitols, Jazeps

Price: $24.00

Publisher: Riga, Musica Baltica: 2003

Seller ID: 003038


282pp. Fine. Introduction and comentary in English and Latvian . Songs translated into English. Includes Beverinas dziedonis. Dziesma. Ziemelblazma. No atzisanas koka. Kalna spredikis. Jezus pie akas. Marija un Marta. Jezus un greciniece. Kantate. Iesvetisanai. Jezus Nacarete. Bikeris mironu sala. Dievs augstais, dveseles izredetais. " The aim of this three volume work is to publish all the existing choral works of Jazeps Vitols, both his unaccompanied songs and a... View more info

Image for Rudolfs V. Vitols

Rudolfs V. Vitols

By: Vitols, R.V.

Price: $39.00

Publisher: Cleveland, Olga Vitols:

Seller ID: 003993


28 colour plates. Introduction by Patricia S Daniel. Printed by The Lezius-Hiles Company. An attractive, almost as new copy. Large format A summary of the late artists work as selected by his wife. Selections from the years 1942-1979 "Vitols was a realist who attempted to paint life, symbolic fantasies and ideals. "Vitola darbu klasta sava nozimiga vieta ir jaunu slaidu sieviesu kailfigur[as]---- viegla idiliska noskana, ne bez piemiligas elegances.. Cita ... View more info

Image for Kartis Uz Galda!

Kartis Uz Galda!

By: Vulfsons, Mavriks

Price: $16.00

Publisher: Riga, Liesma: 1997

Seller ID: 003961


203. Photographs. Avery good, clean, tight copy. Vulfsona pirmais "neatminu sejums" -- pirmo Mavrika "autobiografiju" parklaja neskaitamu balto palagu kartas" ( A. Ezergailis) "Atmodas gados Vulfons kluva par savdabigu kulta figuru un valstiskas neatkaribas ideju paudeju. Vins publiski nosodija savus jaunibas maldus, proti, nekritisku aizrausanos ar kreisajam idejam. Vulfsons speja atzit ari savu konformismu okupacijas rezima apstaklos, proti, meligu nostaju, interpre... View more info

Image for Dziedinasana   Komponeti Dzejoli Un Dziesmu Teksti

Dziedinasana Komponeti Dzejoli Un Dziesmu Teksti

By: Zalite, Mara

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liktenstasti: 1996

Seller ID: 003958


163pp. Tiny spot on rear cover, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Sie ir mani laimigakie dzejoli, tadel, ka dzimusi divreiz un nav vientuli. Tos, krajumus skirstot ir izvelejusies komponisti, ------ Otra nodala, dziesmas berniem ." ( Autore) View more info