Category: About Latvia

Sort

showing 31-45 of 64

Image for Latvijas Autocelu Atlants 1:200000

Latvijas Autocelu Atlants 1:200000

By: Turlais, Janis Editor

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jana Seta, 2002


340pp. A very good, clean, bright, tight copy. Table of Contents and important information for drivers in Latvian, English, German, Russian. Maps of cities, towns and villagesat 1:20000 Maps of larger city surroundings at 1: 100000. This paricular publication won the Canadian mapmakers international competion when it was published. Still a very useful travel guide. View more info

Image for Latvijas Udens Dzivinosais Speks

Latvijas Udens Dzivinosais Speks

By: Viks, Ivars

Price: $18.00

Publisher: Riga, Jumava, 2011


156pp. Almost as new. Unread. Latviesu svetavotu un seno zinasanu petnieks Ivars Viks sava gramata atklajis Latvijas upju un ezeru noslepumus, to geografiska izvietojuma kopsakaribas. Aprakstijis juras piekraste noverojamas neparastas dabas paradibas, piekrastes smilsu energetisko speku, ka ari dambju veidosanas vesturi. Pateicoties tiesi Ivaram Vikam, tika atklati Pokaini un Keveles svetavoti. Gramata ieklautas ari dainas un miti par Daugavu un citam udens tilpnem. Gr... View more info

Image for Latvijas Vesture 20. Gadsimts

Latvijas Vesture 20. Gadsimts

By: Bleiere, Daina; Butulis, Ilgvars; Feldmanis, Inesis; Styranga, Aivars; Zunda, Antonijs

Price: $24.00

Publisher: Riga, Jumava, 2005


443pp. A very good, clean, bright, tight copy. Photographs. " Ir tapusi musdieniga gramata par valsts attistibu 20. gadsimta. Paveikts nozimigs darbs, kas paver iespejas plasai sabiedribai, akademiskai videi, skoleniem, studentiem, visiem tiem, kas interesejas par vesturi, ar gramatas palidzibu, iegut realu prieksstatu par notikumiem nesenaja pagatne."" ( Vaira Vike-Freiberga) View more info

Image for Latvijas Viduslaiku Pilu Petnieciba 18. - 20. Gadsimta

Latvijas Viduslaiku Pilu Petnieciba 18. - 20. Gadsimta

By: Ose, Ieva

Price: $24.00

Publisher: Riga, Latvijas Vestures Instituta Apgads, 2001


382pp. Illustrated. Extensive Bibliography. 23 page summary in German. As new. " Gramata veltita Latvijas viduslaiku pilu petniecibas vesturei. Pirmaja nodala sniegts mura pilu izpetes historiografiskais apskats, sakot no 18. gs. beigam, kad senatnes petnieki saka vakt un apkopot zinas un darinat pilu zimejumus, lidz pat 20. gs. 90. gados tapusajiem petijumiem. Otra nodala ietverti petijumi par vairakiem ieverojamiem Latvijas pilu petniekiem. Tresa nodala veltita ... View more info

Image for Latvju Enciklopedija Vol1, Vol2, Vol3. With Supplement

Latvju Enciklopedija Vol1, Vol2, Vol3. With Supplement

By: Svabe, Arveds

Price: $72.00

Publisher: Stockholm, Tris Zvaigznes, 1950


Vol1.957pp. Vol2- -1916 Vol3 - -2879 Supplement 214pp. A very good, attractive set. Arveds Svabe Zviedrija bijis redaktors trim "Latvju enciklopedijas" sejumiem, kuri iznaca piecdesmitajos gados Stokholma un vel sodien ir liela ciena dazadas valstis dzivojosu latviesu gimenes. Piemeram, talaja Australija si enciklopedija ir gandriz katra latviesu maja. Ta jau pusgadsimtu kalpo ka bagatigs uzzinu avots par Latviju. Ari sodien enciklopedija tiek biezi pieprasita Latvij... View more info

Image for Liela Pirts Gramata

Liela Pirts Gramata

By: Pavare, Lolita

Price: $14.00

Publisher: Riga, Aplis, 2003


250 pp. Almost as new. "Liela pirts gramata" sniegs jums izsmelosu un daudzveidigu informaciju par pirti. Taja sakopotas atzinas, kas jums palidzes pilnvertigi izbaudit pirts proceduras; taja pastastits viss par musdienu pirti - sakot no latviesu tautas ticejumiem un beidzot ar infrasarkano staru kabinem. Gramata satur informaciju par latviesu, krievu, somu, japanu, turku u.c. nacionalajam pirtim - to prieksrocibam un ipatnibam. Masaza ar kuplu un smarzigu slotu, arom... View more info

Image for Malupes Pagasts  Laiki Un Cilveku Likteni.

Malupes Pagasts Laiki Un Cilveku Likteni.

By: Ozols, Ernests

Price: $26.00

Publisher: Lincoln, Vaidava, 1976


271pp. Large detailed foldout map. A very good, clean, bright, tight copy. " Atminu stasti par dzivibu un ciesanu upuriem Malupes pagasta Latvijas tapsanas un bojaejas laika" "interesantu sadzivisku faktu bagatas ir Ernesta Ozola atminas par Malupes pagastu. Ta, piemeram, vins norada, ka iedzivotaji, kuriem bija saglabajies kads spekrats, ka motocikls vai tamlidzigi, vareja no vacu karaviriem pret partiku iemainit benzinu. Svariga ir atzime, ka partizani ... View more info

Image for Nogrimusas Jaunavas Mantojums

Nogrimusas Jaunavas Mantojums

By: Puisans, Tadeuss

Price: $22.00

Publisher: Chicago, Jana Skirmanta Apgads,


"Vesturnieks Tadeus Puisans izdevis otru Latgales vestures problemu apcerem veltitu gramatu. [Latgale. Vesturiskas skices] Pirma - Nogrimusas jaunavas mantojums - Ludza - iznaca Jana Skirmanta apgada 1973. gada un guva lielu ieveribu." ( A. Spogis) Latvijas brivibas gadi ir atstajusi legendu, iesledzot sevi senu tradiciju bagatu dzivi, kas veidoja atsevisku novadu ipatnibas un vienoja tos kopeja- senc(u mantojuma. Ludzas novads, ka likas, bija palicis paberna lo... View more info

Image for Pededze Lubans Aiviekste

Pededze Lubans Aiviekste

By: Tomass, Eduards

Price: $12.00

Publisher: Lincoln, Apgads Gauja, 1984

Edition: Reprint Edition


111pp. Photographs. Reprint of the 1937 Valters un Rapa Edition. A very good, clean, tight, bright copy. Pededze un Aiviekste - sis vairak ka 270km garais tiesais udenscels --- Autors ved lasitaju izbraukuma par so celu, aprakstot sastopamas vietas un ipatnejas dabas paradibas. View more info

Image for Riga Kajamgajejiem

Riga Kajamgajejiem

By: Kolbergs, Andris

Price: $16.00

Publisher: Riga, A.K.A., 2001


560pp. Illustrated. A very good, clean, tight, bright copy. Walking tour guide of Riga by one of Latvia's most popular writers. In Latvian. Still current. "Si gramata ir domata priviligetai lauzu kartai kajamgajejiem - Rigas priekspilsetas nav mazak interesantas ka Vecpilseta vai eklektikas stila aplipinatie bulvari. Gramata ir vairak ka simts illustraciju bet nevienas fotografijas. Ja sekosiet noradem teksta, Jus neapmaldisieties. Uzdevums: visisaka laika visva... View more info

Image for Riga Tuvplana Riga in Cose Up  Riga Im Detail

Riga Tuvplana Riga in Cose Up Riga Im Detail

By: Salcevics, Romvalds

Price: $18.00

Publisher: Riga, Fosal IU, 2008


143pp. Fine. Extensively illustrated in colour. Text in Latvian, English and German. A Visual survey of Riga's architectural sculpture over the centuries with some prominence given to its magnificent Art Nouveau public sculpture. View more info

Image for Rigas Gramata Rigas Vesture Vecpilseta

Rigas Gramata Rigas Vesture Vecpilseta

By: Kolbergs, Andris

Price: $13.00

Publisher: Riga, Jana Seta, 1998


155pp. Photographs. Illustrations. An unread copy. from publisher's storage. Joprojam saistosa un deriga gramatina par Vecrigas vesturi ar pastaigu marsrutiem un paskaidrojumiem. View more info

Image for Rigas Kaku Kenins Un Citas Kada Arzemju Korespodenta Atminas

Rigas Kaku Kenins Un Citas Kada Arzemju Korespodenta Atminas

By: Lamejs, Bernhards ( Bernhardt Lamey)

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1979


184 pp. A very good, clean, bright tight copy. Dj very good. Lamejs ir vacu zurnalists, kas gandriz visu Latvijas neatkaribas laiku nodzivojis Riga un iemacijies ari latviski. Izcelot savas draudzigas jutas pret latviesiem, Lamejs cildina latviesu tautas sparu, patiesu jusmu, neiedragatu dzivotprieku un Rietumu orientaciju. Lamejs savos rakstos akcepteja un atbalstija latvieu centienus izveidot savu patstavigo valsti saimniecibas un kulturas zina taisnigu, stabilu,... View more info

Image for Rigas Vecpilseta Pirms 100 Gadiem  Pilseta Un Pilsernieki 19.gs. Beigu Un 20.gs. Sakuma Atklatnes

Rigas Vecpilseta Pirms 100 Gadiem Pilseta Un Pilsernieki 19.gs. Beigu Un 20.gs. Sakuma Atklatnes

By: Caune, A(ndris)

Price: $22.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1994


250pp. Illustrated. 100 postcard reproductions. As New. Brief summary in German and English. "Ka toreiz izskatijas nami un ielas, kadi bija satiksmes lidzekli, ka gerbas cilveki. To visu jus varesit aplukot saja gramata, kura ievietotas 100 vecas pastkartes ar paskaidrojumiem. Uzzinasiet, ari, kas no katra attela redzama ir palicis nemainigs un kas un kada veida mainijies. Jus atradisiet Vecrigas skatus pirmajas 19. gadsimta atklatnes, Rigas 700 gadu jubilejai (1901) ... View more info

Image for Rigas Vestures un Kugniecibas Muzejs. Museum of the History of Riga and Navigation. Das Rigaer Geschichts- und Schiffahrtsmuseum.

Rigas Vestures un Kugniecibas Muzejs. Museum of the History of Riga and Navigation. Das Rigaer Geschichts- und Schiffahrtsmuseum.

By: Galvanovska, Ilona et al.

Price: $20.00

Publisher: Riga, Liesma, 1990


[256] pp. 500 illustrations. Printed in East Germany. Profusely illustrated in colour. Text in Latvian, English, German and Russian. In an attractive illustrated slipcase.. An excellent introduction to the Museum's collection and to the History of Riga. "The Museum of the History of Riga and Navigation is a remarkable collection including about 400,000 articles of artistic and historic value. The present edition gives an insight into the treasure-house of the Museum ... View more info