Category: Kars Un Juku Laiki (War and Aftermath) - Fiction

Sort

showing 31-45 of 81

Kurzeme (1944-1945) Latviesu Gara Un Patveruma Cietoksnis

By: Lacis, Visvaldis

Price: $15.00

Publisher: Riga, Jumava, 2010


165pp. Fine, unread. Photographs. Visvaldis Lacis lasitajus iepazistina ar sesam Kurzemes lielkaujam, kas norisinajas no 1944. lidz 1945. gadam. Autors apkopojis pasu kauju dalibnieku - izglitotu latviesu virsnieku - precizas un patiesibai tuvas liecibas par kaujas gaitam. Latviesu lasitajam lidz sim bijis maz iespeju iepazities ar vacu karaspeka darbibu Kurzemes cietoksni. Saja gramata Visvaldis Lacis apkopojis galvenokart divu vacu autoru - Vernera Haupta un Franca Kur... View more info

Image for Kurzemite, Serdienite  Autentisks Romans Par Apstakliem Kurzeme Pec Kapitulacijas

Kurzemite, Serdienite Autentisks Romans Par Apstakliem Kurzeme Pec Kapitulacijas

By: Dzilums, Alfreds

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1976


281pp. A very good, clean, tight copy. "(Dzilums) "ieguvis materialus par padomju laika dzivi kolhozos un aprakstijis to romanos Gaidi mani un Kurzemite, serdienite, ko kritiki pieskaita vina labakajiem veikumiem." ( B. Surmane) View more info

Image for Lai Neaizmirstam   Dienasgramata Par Izdoto Legionaru Atstatam Pedam

Lai Neaizmirstam Dienasgramata Par Izdoto Legionaru Atstatam Pedam

By: Dzilums, Alfreds

Price: $13.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1972


160pp. Attractive yet flamboyant signiature on t.p. else a very good, clean, bright, tight copy. "Dzilums ... atgriezas pie ...menesiem, kas sekoja Otra pasaules kara beigam. "Lai neaizmirstam" ir tirs notikumu un laikmeta dokumentacijas pierakstijums ar nedaudziem autora vai sakartotaja komentariem. Tas ir stasts par izbeguso legionaru cinu par savu brivibu, Dienasgramatas tragiski izbeidzas ar .... izdosanu krieviem..."(I. Briedis) View more info

Image for Laikmeta Drupas  Stasti

Laikmeta Drupas Stasti

By: Neboisa, Aina ( Aina Vavere)

Price: $12.00

Publisher: Sydney, Salas Apgads, 1963


"Nereti kada nejausi verota seja, kaut kur izlasits teikums par vestures vai laikmeta raditu faktu ierosina vinas fantaziju un klust par celoni literaram darbam," - ta saka Janis Sarma piezimes par autori Ainu Neboisu vinas pirmaja stastu gramata. Sena Roma un Egipte, Korejas un Indokinas kara lauki, Australijas skola, lauku dzive un frizieru salons ir Ainas Neboisas vides. Skaidrs, ka ne viss ir vinas dzives pieredzes attelojums, tacu vairak vai mazak autorei pazistamas... View more info

Laiks Milet, Laiks Mirt

By: Remarks, Erichs Maria (Erich Maria Remarque)

Price: $9.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1970


336pp. Some edgewear to dj, Dj enclosed in attractive clear mylar; else a very good copy. Translated by K Dzilleja. "Rakstits no vienkarsa vacu zaldata viedokla, redzam Eiropas tradicionalo vertibu sabruksanu un kara sausmas, ka zud atskiribas starp karaviriem fronte un majas palikusiem civiliedzivotajiem. Romans atspogulo 44 gadu, kad austrumu fronte saruk, toties kara vadoni joprojam runa par uzvaru kamer tiesi pretejais sak skaidroties karaviru pratos." (Am... View more info

Image for Latviesu Karavirs Zem Kaskrusta Karoga  Latviesu Legions - Nacijas Triumfs Vai tragedija?

Latviesu Karavirs Zem Kaskrusta Karoga Latviesu Legions - Nacijas Triumfs Vai tragedija?

By: Varpa, Igors

Price: $33.00

Publisher: Riga, Nordik, 2003


624pp. B&W photographs, maps. " Apjomigaja materialu krajuma autors centies paradit legiona formesanas mehanismu, izmantojot gan arvalstu, gan padomju vesturnieku darbus, vacu okupacijas laika presi, emigracija dzivojoso latviesu vesturnieku un kauju dalibnieku liecibas, ka ari legiona arhiva un Krievijas federala drosibas dienesta centrala arhiva slepenibu zaudejusos VDK dokumentus. Plasa nodala ir veltita pirmajam latviesu militarajam vienibam (kartibas dienesta bata... View more info

Image for Latviesu Legions  Patiesibas Gaisma

Latviesu Legions Patiesibas Gaisma

By: Lacis, Visvaldis

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jumava, 2006


275pp Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. "Parskirstot "Latviesu legionu patiesibas gaisma", klust redzams, ka taja lielaka veriba pieversta tam, kas virmoja un virmo ap so Latvijas vestures epizodi. Piemeram, ka uz legionu raudzijas arvalstis vai kada bija "Baiga gada" netiesa ietekme legiona veidosana. Visvaldis Lacis skar ari samera maz apskatitas detalas - kadel karaviri no policijas bataljoniem centas pariet uz legionu, ko stasta seru sludinajumi... View more info

Image for Latviesu Legions. Dibinasana, Formesana Un Kauju Gaitas Otra Pasaules Kara.

Latviesu Legions. Dibinasana, Formesana Un Kauju Gaitas Otra Pasaules Kara.

By: Silgailis, Arturs

Price: $33.00

Publisher: Copenhagen, Imanta, 1962

Edition: First Edition


399 [1] pp. illustrated, numerous photographs and maps with 5 folded maps in original paper band. List of subscribers. Very good attractive colour photo facsimili dj enclosed in mylar protector. A very good, clean, tight, unmarked copy. Ar 296 atteliem un 30 schemam. " Par legionu ir vismaz divas patiesibas: ta, kuru vaciesi ietina semantiska neskaidriba, un ta, kuru latviesi apvija ar sentimentu un mitiem. Lai pietuvotos tai, mums vispirms butu jaatzist, ka problema k... View more info

Image for Legionari

Legionari

By: Zelcs, Ainars

Price: $12.00

Publisher: Riga, Lauku Avize, 2013


208 pp. AS NEW Unread. Series: Lata Spoguli. Musdienas skola rit vestures stunda. Skolotajs stasta par Otro pasaules karu, jauniesi mazliet bravurigi censas skolotaju "iegazt" ar akigiem jautajumiem. Piepezi aina aiz skolas loga mainas. Ir kars. Un Kurzemes katla satiekas jaunie karotaji, katrs ar savu berni-bas un jaunibas stastu, ar piedzivojumiem lidz frontei un fronte. Kars plosas, legionariem ja-saglaba skaidra doma par to, kapec vini karo, kas notiks pe... View more info

Image for Malenietis Kara  Redzetais Pardzivotais Dzirdetais

Malenietis Kara Redzetais Pardzivotais Dzirdetais

By: Pelecis, Valentins

Price: $16.00

Publisher: Vesteras, Ziemelblazma Janis Abucs, 1974


165pp. Dj very good, a very good, clean, tight, bright copy. SIGNED. Ephenera: contains newspaper review clipping. " Drukas kludu jau pa pilnam, bet gan jau pats uzminesi. Valentins 1974.g. junija Svesuma" "Tas ir Valentina Peleca strups stastijums par sevi 2.pasaules kara beigu posma - par latviesu zemnieku, kas iesaukts legiona. Toreiz vins karo pareizaja puse, kas, tagad izpetits, bijusi nepareiza. Publicejot so gramatu, Pelecis, ka radas, atkal ir "nepareiza pu... View more info

Image for Marons  Libanonas Kristiesu Jauneklis

Marons Libanonas Kristiesu Jauneklis

By: Mozga, S Translator.

Price: $12.00

Publisher: Andr. Ozolina Apgads, 1955


69pp. A very good, clean, tight unmarked copy. Cum approbatione Ecclesiastica " Cienijama kundze, atbildeja atraitne, "mes negribam atgriesties sava dzimtene, jo musu majas ir nodedzinatas un visa musu iedzive izlaupita. Atlaujiet mums iet uz juru, tur uz Beirutu" View more info

Maskava Romans

By: Plivje, Teodors (Plievier, Theodor)

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1953


423pp.Dj. damaged, part spine missing, all else intact, enclosed in an attractive clear plastic protector; presentation on tp., else a very good, clean, tight copy. "Ar autora atlauju no vacu valodas tulkojis J. Kadilis. Autoram slavena kara trilogija: Maskava, Berline, Stalingrada. View more info

Mezos Vel Briviba Elpo

By: Virlaids, Arveds ( Arved Viirlaid)

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1983


435pp. A very good, clean, bright, tight copy. Romans par igaunu mezabralu gaitam. "Romans plasi notelo igaunu tautas pretestibu. --- Krievus igauni nicina ka zemakus radijumus un neielaizas ar tiem nekadas darisanas."" (Ans. Eglitis) "Es Otro pasaules karu neiesaku un ari neatstaju to nepabeigtu. Es neparakstiju ligumus, kas pardeva dzimteni. Es turpinaju nest ierocus un cinijos, cenzdamies nepabeigto karu pabeigt, kad pasaule jau sen bija ta sauktai... View more info

Mezu Aizveja Pa Atminu Tekam

By: Dzilums, Alfreds

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1974


284pp. Dj. a little worn and chipped at top and bottom of spine, else a very good, clean, tight copy. "Visi (bija) viriesi legionari, kas pec Otra pasaules kara caur Vaciju un nometnem bija nonakusi Zviedrija un kas tagad bija nodarbinati mezsaimnieciba Vermlande ..." (Imants Gross) " Autora atminas par ta laika notikuso, ieskaitot par kara gaitam Latvija.--- View more info

Mezu Vilki

By: Petersons, Ingo

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1975


"Meza vilki attiecas tiesi uz Latvijas meziem un laudim, bet stastijuma uzrada lielu izvairibu faktos...gramata izdota galvenokart tas it ka sensacionala satura del. Tacu to verts uzmanigi izlasit. Atklasies tipiska... vacu virsnieka pasaules skatijums, ar kadu liela dala trimdas latviesu... nebus nakusi tiesa saskare un tapec, iespejams, varetu but ieintereseti. Turpreti tas, kas rakstits par partizanu dzivi un cinam, jauzluko ka televizijai piemerota versija, talu ... View more info