Category: Kars Un Juku Laiki (War and Aftermath) - Fiction

Sort

Showing 41-60 of 85

Image for Dzelzs Aizbidni Lust

Dzelzs Aizbidni Lust

By: Maurina Zenta

Price: $16.00

Publisher: Toronto, Astras Apgads: 1960

Seller ID: 001398

Condition: Very Good +


375pp. Dj. with some minor wear to edges, else a very good, clean, tight copy. "--autobiografiskas trilogijas tresa gramata Dzelzs aizbidni lust, kura apcerets laikposms no trisdesmito gadu nogales lidz 1946. gadam, kad vina visupirms neatkarigaja Latvija tika deveta par "vacu gara agenti", padomju okupacijas gada pieskaitita "kaitniekiem" vinas viru Konstantinu Raudivi, gramata devetu par Albatrosu, aresteja gestapo, bet begsana no krievu karaspe... View more info

Sidrabota Saule Lec Kadas Karaviru Dzimtas Stasts.

By: Memenis, Arvids

Price: $16.00

Publisher: Riga, Autora Izdevums: 1998

Seller ID: 001076

Condition: Almost As New


213pp. A very good, clean, tight, bright, almost as new copy. " So karaviru dzimtas stastu iesaku ar vecteviem, kuri atgriezas, viens no turku kariem, otrs no Manddzurijas kara laukiem..... Centras paliek latviesu strelnieks un vina sapnis par brivu Latviju ---So stastu par Robertu un vina laika biedru gaitam aretu uzskatit ka tas laika vestures atspulgu ko veidojusi strelnieki un vinu cinas Krievijas pilsonu karulaukos." (autors) View more info

Image for Marons  Libanonas Kristiesu Jauneklis

Marons Libanonas Kristiesu Jauneklis

By: Mozga, S Translator.

Price: $12.00

Publisher: Andr. Ozolina Apgads: 1955

Seller ID: 002831

Condition: Very Good +


69pp. A very good, clean, tight unmarked copy. Cum approbatione Ecclesiastica " Cienijama kundze, atbildeja atraitne, "mes negribam atgriesties sava dzimtene, jo musu majas ir nodedzinatas un visa musu iedzive izlaupita. Atlaujiet mums iet uz juru, tur uz Beirutu" View more info

Image for Laikmeta Drupas  Stasti

Laikmeta Drupas Stasti

By: Neboisa, Aina ( Aina Vavere)

Price: $12.00

Publisher: Sydney, Salas Apgads: 1963

Seller ID: 003126

Condition: Very Good +


"Nereti kada nejausi verota seja, kaut kur izlasits teikums par vestures vai laikmeta raditu faktu ierosina vinas fantaziju un klust par celoni literaram darbam," - ta saka Janis Sarma piezimes par autori Ainu Neboisu vinas pirmaja stastu gramata. Sena Roma un Egipte, Korejas un Indokinas kara lauki, Australijas skola, lauku dzive un frizieru salons ir Ainas Neboisas vides. Skaidrs, ka ne viss ir vinas dzives pieredzes attelojums, tacu vairak vai mazak autorei pazistamas... View more info

Image for Apvarsni    Telojumi Un Miniaturas

Apvarsni Telojumi Un Miniaturas

By: Pelecis, Valentins

Price: $14.00

Publisher: Tilta Apgads: 1957

Seller ID: 002473

Condition: Very Good +


226pp. Illustrated. Dj. clean and bright, a very good, bright, tight copy. Krajuma "vienkopus saplust smeldzigs Latvijas lauku telojums, atminu surums ar rakstnieka kara laika pieredzejumu un svesuma nepanesamibu----" (I. Daukste -Silasproge) Pirma dala, Saules gredzens pretstata ar otro, Kara kalpa pasakas. View more info

Image for Malenietis Kara  Redzetais Pardzivotais Dzirdetais

Malenietis Kara Redzetais Pardzivotais Dzirdetais

By: Pelecis, Valentins

Price: $16.00

Publisher: Vesteras, Ziemelblazma Janis Abucs: 1974

Seller ID: 003853

Condition: Very Good +


165pp. Dj very good, a very good, clean, tight, bright copy. SIGNED. Ephemera: contains newspaper review clipping. " Drukas kludu jau pa pilnam, bet gan jau pats uzminesi. Valentins 1974.g. junija Svesuma" "Tas ir Valentina Peleca strups stastijums par sevi 2.pasaules kara beigu posma - par latviesu zemnieku, kas iesaukts legiona. Toreiz vins karo pareizaja puse, kas, tagad izpetits, bijusi nepareiza. Publicejot so gramatu, Pelecis, ka radas, atkal ir "nepareiza pu... View more info

Image for Sartbaltsartais Kavukvels   Gandriz Romans

Sartbaltsartais Kavukvels Gandriz Romans

By: Perro, Oskars

Price: $18.00

Publisher: Toronto, Autora Izdevums: 1993

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 002598

Condition: Very Good +


208pp. A very good, clean, bright, tight copy. "Nezinu, par cik seit patiesibas, tacu saja gramata, tapat ka visas ieprieksejas, lasitajks atradis literara forma ieterptus, caur dazadam prizmam skatitus kara notikumus. Darbibas vietas ir vestures blakus arenas. Notikumi autentiski, bet darbojas literaras personas" (Autors) View more info

Mezu Vilki

By: Petersons, Ingo

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1975

Seller ID: 000625

Condition: Very Good +


"Meza vilki attiecas tiesi uz Latvijas meziem un laudim, bet stastijuma uzrada lielu izvairibu faktos...gramata izdota galvenokart tas it ka sensacionala satura del. Tacu to verts uzmanigi izlasit. Atklasies tipiska... vacu virsnieka pasaules skatijums, ar kadu liela dala trimdas latviesu... nebus nakusi tiesa saskare un tapec, iespejams, varetu but ieintereseti. Turpreti tas, kas rakstits par partizanu dzivi un cinam, jauzluko ka televizijai piemerota versija, talu ... View more info

Berline

By: Plivje, Teodors (Plievier, Theodor)

Price: $10.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1955

Seller ID: 000130

Condition: Good +


383pp. Good plus, spine a little cocked, cloth clean, but a little dull, interior clean and tight, sm ownership lable on fep and ownership sig. on tp. Translated by Adolfs Silde. In Latvian. An extraordinary graphic account of the last days of Berlin , the suffering of its people , fantasy world of Hitler and the bestiality of the invaders. View more info

Stalingradas Tragedija Romans

By: Plivje, Teodors (Plievier, Theodor)

Price: $14.00

Publisher: Itzehoe, Germany, Andr. Ozolina Apgads: 1950

Seller ID: 000257

Condition: Good


478pp. In Latvian. Photographs. Endpaper maps by A. Rungis. Cover lightly soiled, interior yellowed, otherwise a good, solid, sound copy. Translated into 26 languages. "Stalingrada" ir uzskatits ka nozimigakais literarais darbs kas celies no otra pasaules kara austruma frontes gaitam. Nesaudzigie kaujas apraksti un Vacijas militaras vadibas trukumi, ka ari nosodosa Hitlera lielummanija paradas autora kara bezjedzibas raksturojuma." " View more info

Maskava Romans

By: Plivje, Teodors (Plievier, Theodor)

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1953

Seller ID: 000912

Condition: Very Good


423pp.Dj. damaged, part spine missing, all else intact, enclosed in an attractive clear plastic protector; presentation on tp., else a very good, clean, tight copy. "Ar autora atlauju no vacu valodas tulkojis J. Kadilis. Autoram slavena kara trilogija: Maskava, Berline, Stalingrada. View more info

Pedeja Kauja [The Last Battle]

By: Raijens, Kornelijs [Cornelius Ryan]

Price: $16.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1966

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 001343

Condition: Very Good +


445pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy with minimal wear to dj. tr. by Arturs & Margarita Voitkus. "Kauja par Berlini - pedejais lieluzbrukums Hitlera Tresajai vastij - sakas tiesi plkst. 4.00 no rita pirmdien, 1945. gada 16. aprili. Rietumu sabiedrotie sai dienai devusi nosaukumu A-diena. [...] Turpmakajas lappuses bus aprakstita pedeja kauja - uzbrukums Berlinei un tas iekarosana. si gramata nav militars zinojums, kaut ari taja ietverti cinu ap... View more info

Noladetas Dveseles Romans Divas Gramatas

By: Raudive, Konstantins

Price: $12.00

Publisher: Lubeck, J. Sina Apgads: 1948

Seller ID: 000773

Condition: Good + +


351pp. Illustrated by J. Soikans. Pages consistently lightly aged. A good++, clean, tight copy. "Lasot Raudives romanu rodas pardomas par karadarbibas atstatajam pedam cilveku dzives - saturu veido stasts par begli, kurs mekle patverumu kara laika - atklati viriesa pardzivojumi, sapes un attieciba ar citiem sastaptajiem begliem. Atspogulota ir ta saucama "tevijas milestiba", kuras del ir veidojusies kari, mirusi miljoniem cilveku, tai skaita ari galveno var... View more info

Laiks Milet, Laiks Mirt

By: Remarks, Erichs Maria (Erich Maria Remarque)

Price: $9.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1970

Seller ID: 000988

Condition: Very Good


336pp. Some edgewear to dj, Dj enclosed in attractive clear mylar; else a very good copy. Translated by K Dzilleja. "Rakstits no vienkarsa vacu zaldata viedokla, redzam Eiropas tradicionalo vertibu sabruksanu un kara sausmas, ka zud atskiribas starp karaviriem fronte un majas palikusiem civiliedzivotajiem. Romans atspogulo 44 gadu, kad austrumu fronte saruk, toties kara vadoni joprojam runa par uzvaru kamer tiesi pretejais sak skaidroties karaviru pratos." (Am... View more info

Rietumu Fronte Bez Parmainam

By: Remarks, Erichs Marija ( Remarque, Erich Maria )

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1960

Edition: Latvian

Seller ID: 000100

Condition: Very Good


206pp. Very good clean tight copy, dj. has some mild wear to extremities. A Grina tulkojums. "centrala tema ir karaviru draudziba un biedriskums. Romans versas pret militarismu, kas iedzina transejas veselu paaudzi un sakroploja to fiziski un garigi. Romans rakstits no ,,zudusas paaudzes pozicijam - ta sauca rakstnieka atteloto vacu tautas dalu, kas atgriezas no ierakumu dubliem, bet nespeja ieklauties normala dzive, jo bija zaudejusi ticibu nakotnei." (liis.lv) View more info

Image for Zelta Motocikls Sesdesmito Gadu Romans

Zelta Motocikls Sesdesmito Gadu Romans

By: Ridzinieks, Richards

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1976

Seller ID: 002319

Condition: Very Good +


245pp. Dj, very good, enclosed in mylar protecyor; a very good, clean, bright, tight copy."...Zelta motocikls var ieskaneties ka rekviems tai trimdas paaudzei, kas nesasniegusi pilngadibu un materialo nobriedumu Latvijas neatkaribas gados, tika norauta no skolas sola un iesviesta kara jucekli. Dzenati caur fanatisku ideologiju stravam, ....vini nespeja isti atrast pareizo egoisma un altruisma, cinisma un idealisma sajaukumu, kas tik biezi raksturo vitalo dzives apliecin... View more info

Image for Cirvis Ozola  18 Skices

Cirvis Ozola 18 Skices

By: Ridzinieks, Richards

Price: $13.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1965

Seller ID: 002320

Condition: Very Good +


143pp. A very good clean bright, tight copy. Dj. very good. "Gramata telotie cilveki - vai nu tas ir legionars kara un apkapsanas jukli, vai ikdienisks trimdnieks, iemests gluzi ikdieniskos svesas zemes notikumos, iet tiem cauri ar dziluma pasleptu apzinu, ka vina istas majas, istais darba lauks, kas gaida ar pamesto cirvi, ir taluma - Latvija." ( Izdevejs) View more info

Ar Navi Uz Tu Romans

By: Rubulis, Aleksis

Price: $12.00

Publisher: Chicago, Janis Skirmants: 1954

Seller ID: 000785

Condition: Very Good


303pp. Vairaki citi autori - Alfreds Dzilums, Dzintars Kirsteins, Aleksis Rubulis, Janis Sudrabins, Arnolds Sinkis, - kuri pasi visi ir bijusi kauju un gusta lidzdalibnieki, ir uzrakstijusi lielakus prozas darbus par savam pieredzem. Vinu vertejuma un skatijuma latviesu karaviru cinam ir atrasta dala ari nacionalas un vesturiskas jegas." (J. Klidzejs) "atkapsanas kaujas un pargajieni Krievija - tiesam teloti iespaidigi" (J. Rudzitis) View more info

Image for Vai, Balini, Talu Jasi

Vai, Balini, Talu Jasi

By: Rungis, Aivars

Price: $14.00

Publisher: Lincoln, Vaidava: 1963

Seller ID: 002475

Condition: Very Good +


235pp. A very good, clean, bright copy. Dj. shows some light wear. "Sis romans -- izsekojot kadas latviesu rotas gaitam ienaidnieka mugura otra Pasaules kara beigu posma, centra nostata atsevisko karaviru izjutas. Kaut neviens neveic seviskus varondarbus, kopa tie visi klust klusie varoni - savas tevuzemes karaviri." ( Izdevejs) View more info

Image for Uz Tam Prusu Robezam

Uz Tam Prusu Robezam

By: Rungis, Aivars

Price: $15.00

Publisher: Huddinge, Memento: 2001

Seller ID: Riga 18k

Condition: Very Good +


260 pp. Illus. A very good, clean, bright, tight copy. Uz tam prusu robezam : kaprala Kocina telefonistu buvgrupas skarbie pieredzejumi 15. divizijas 50 dienu ilgaja kara gajiena pa Rietumprusiju - Polijas koridoru un Pomeraniju : stasts. Autora piezimes, papildinajumi. 260pp. Spine shows some very light creasing, neat blank price sticker on rear cover, else a solid, tight very clean copy. "Kaprala Kocina telefonistu buvgrupas skarbie pieredzejumi 15.divizijas 50 dienu ... View more info