Category: Kars Un Juku Laiki (War and Aftermath) - Fiction

Sort

Showing 21-40 of 85

Image for Pakapies Torni Vesturisks Romans - Pirma Dala  + Otra Dala

Pakapies Torni Vesturisks Romans - Pirma Dala + Otra Dala

By: Germanis U[ldis]

Price: $24.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1987

Seller ID: 003545

Condition: Very Good


400pp. + 164pp Parts 1 & 2 Clean, bright, tight copies. Illustrated, mixed media impressions."Pakapies torni, drosirdigais karavir, un pazino, ka norisinas cina!" Germanis, ka karazinotajs "Kurzemes cietoksni nodomajis ka pirma gramata, ja paliks dzivs bus "Pakapies Torni" Daudz gramatu velak, ta paradijas ka "vesturisks romans par legionaru gaitam." View more info

Image for Varonu Gramata

Varonu Gramata

By: Grins, Aleksandrs

Price: $12.00

Publisher: Gauja:

Seller ID: 002041

Condition: Almost As New


125pp. Illustrations Reprint of the 1935 "Varaviksna" edition. " Stajoties pie sis gramatas sastadisanas, redakcija nolema piegriezt galveno veribu Latvijas valsts neatkaribas cinu laikam un si laika varoniem, un bez tam, atzimet tos senas patstavibas laikmeta karotajus, par kuriem uzglabajusas kadas zinas plasakam lasitaju aprindam maz pazistamas chronikas" (izdevejs "---Ta bija gramata, kas vestija par Latvijas varoniem un idealiem, pec kuriem tiecas tauta. So gramat... View more info

Esafots Par Vacu Generalu Tiesasanu Riga

By: Grutups, Andris

Price: $14.00

Publisher: Riga, Atena: 2007

Seller ID: 000984

Condition: Almost As New


Gramata lasitaja gara acu priekša nostajas plaša personu galerija: tiesajamie vacu virsnieki, padomju apsudzetaji, tiesneši un advokati, dažadu tautibu liecinieki.--Te it ka taisnigas tiesas varda viena prettiesiska vara izrekinas ar otru tikpat prettiesisku okupeta teritorija, kuras pamatiedzivotaji tikai nomainijuši vienu beztiesiskas paklaušanas formu pret citu--Viscaur jutama autora patriota staja un sapes par latviešu tautas un valstiskuma tragiski neveiksmig... View more info

Image for Karoliniesi

Karoliniesi

By: Heidenstams, Verners Von

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Daugava: 1955

Seller ID: 002930

Condition: Very Good +


371pp. A very good, clean, bright, tight copy. Dj. shows some mild wear to extremities, enclosed in attractive mylar protector. "Spraigos telojumos musu acu prieksa aiznirb Karla XII dzive un karagajieni - pusaudza trakuligie jajieni Stokholmas ielas, magiskais speks kas no pirmajam kaujam piesasta vinam karavirus, tos raujot lidz ne tikai uzvaras, bet ari varonu nave; raiba karapulka dzive ar pakal klistoso kara sievu un marodieru baru, aplenkta Riga. Poltava, kur sadur... View more info

Putnu Stunda

By: Indrane, Ilze

Price: $10.00

Publisher: Riga, Karogs: 1996

Seller ID: 000978

Condition: Very Good +


248pp. Gramata ieguvusi pirmo godalgu zurnala "Karogs" un R. Gerkena 3. romanu konkursa. "Putnu stunda atainots laika posms Latvija sakot ar apmeram cetrdesmitajiem gadiem lidz musu dienam.--Irbisu gimenes mikropasaule butiba ir modelis latviesu tautas tragedijai baigajos apspiestibas gados. Ka noprotams, piemeram, no 25. marta atceres sarikojuma apraksta, Alisei nav daudz iluziju ari par tresas atmodas sakuma gadiem --" (B.Surmane) View more info

Kur Sunim Vieta Stasti Par Krievu Laiku

By: Janovskis, Gunars

Price: $12.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1978

Seller ID: 000306

Condition: Very Good +


326pp. Dj shows slight ageing at edges, Neat ownership on tp.; else a very good, clean, tight copy. Satura: Stasti par krievu laiku; stasti par dzivniekiem, cilvekiem un lopiem; Tumsa. Novele. "aprakstits 1940. - 1941. gads Latvija, darba meklejumi, slepsanas no varas iestadem, darbs malkas stacijas krautuve, lopkautuve un uz slikonu kuga"..... (Kur sunim vieta) ... "ir viens no nedaudzajiem lasamgabaliem, kura stastits, ka isti klajies latviesiem Anglija.&... View more info

Image for Balsis Aiz Tumsas

Balsis Aiz Tumsas

By: Janovskis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1972

Seller ID: 003962

Condition: Very Good +


302pp A very good, clean, bright, tight copy. Dj. very good. "Titullapa rakstits, ka Balsis aiz tumsas ir 3. sejums noslegtu romanu cikla. Pirmais -Sola, otrs - Par Trentu kapj migla." (JG) "Gara slima, ko parasti deve par traku dienasgramata" "Atriebiba par Hirosimu, atriebiba par Dresdeni, atriebîba par Katinu, par Liteni -- Janovskis problemu nostada tik nezeligi logiski, ka skiet ir tikai divas iespejas: parversties vienaldznieka vai zaudet pratu" ( Z. Maurina) View more info

Image for Pilseta Pie Upes

Pilseta Pie Upes

By: Janovskis, Gunars

Price: $11.00

Publisher: Riga, Artava: 1992

Seller ID: 004089

Condition: Very Good


175pp. Some small clear almost invisible tape residue on half title else a very good, clean bright copy.. " Pilseta pie upes ir viens no retajiem literarajiem darbiem par holokaustu, ko ir sarakstijusi latviesi.-- Janovskis nenokluse to, ka ari atseviski latviesi bijusi vainigi saja nozieguma Jekabpils pilseta, taja pasa laika vins parada objektivos apstaklus. Viss notika pec stingram vacu pavelem, nekas nenotika uz savu roku. Ir zinams, ka vel pirmsiebrukuma PSRS bija... View more info

Image for Brivibas Ena  Vesturisks Romans

Brivibas Ena Vesturisks Romans

By: Kalme, Egils

Price: $12.00

Publisher: Lincoln, Gaujas Apgads: 1985

Seller ID: 003448

Condition: Very Good


145pp. A very good, clean, tight copy. Ar autora ilustracijam. "Atminas toties specigas. Par kara pedejam dienam. Par gadu ilgo gustu Vacija un Belgija. Bailes, ceribas, vilsanas, sapni un bads....briesmiga maldisanas, kad brivibas ena, ka Kalme saka, bija japiedzivo bads, dubli, pajumtes trukums. Un kas vel briesmigak - tas lielas netaisnibas sape..." (Br. Rubess)xx View more info

Image for Divi Reiz Divi Ir Pieci

Divi Reiz Divi Ir Pieci

By: Karlsons, Zanis

Price: $15.00

Publisher: Vesteras, Ziemelblazma: 1966

Seller ID: 002006

Condition: Very Good +


501pp. A very good, clean, tight copy. Dj. very good. "2x2=5 ir kulturvesturisks problemu romans. Tas risinas laika kad sakas Otrais pasaules kars un nosledzas ar Latvijas valsts bojaeju --- Latviju tautas dzila nelaime un Latvijas liktena tragedija paradita ka dramatiska iluziju un istenibas sadursme uz Otra pasaules kara fona. ---- Darbibas risinajuma autors lasitaju aizved Riga, paradot to no gadsimtena sakuma, cauri revolucijam un kariem, atmina zimejot tas ielas, ... View more info

Image for Alkazars  Romans

Alkazars Romans

By: Kezbers, Karlis

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1979

Seller ID: 003682

Condition: Very Good +


212pp. Some slight wear to dj, else a very good, clean bright copy. "Romana galvena persona Janis Dzons Zebrenieks studenta gados aiz sagadisanas iekulas Spanijas kara nacionalistu puse. Velak vins ka Legiona virsnieks piedalas Volchovas un Kurzemes cinas, pedeja bridi izglabdamies ara no Liepajas. Vecuma dienas Zebrenieks vada Amerika, tuvinieku vidu, bet tomer gariga atskirtiba. Vina domas ir palikusas Kurzeme, vina dzive ir it ka apstajusies kapitulacijas diena....... View more info

Image for Kad Lielgabali Kluse  Romans  Par Latviesu Karaviriem Danija

Kad Lielgabali Kluse Romans Par Latviesu Karaviriem Danija

By: Kirsteins, Dzintars

Price: $15.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1966

Seller ID: 002051

Condition: Very Good +


334pp. Very good dj. with some light wear to extremities, else a very good, clean, bright, tight copy. Klusejusa chronista lieciba - Ari Kirsteina romana nomanama plaisa kareivju un virsnieku starpa, notikumi skatiti no "vardes perspektivas", kura- iezimejas un it ka acs tiklene iededzinati paliek sadistu tipi, kam ir plaujas laiks sadas situacijas. Vini ir stavokla noteiceji, liktena lemeji un vestures taisi-taji. Vienkarsie legionari saja hierarchija ir tie, kas red... View more info

Image for Kaliet Sirdis Akmeni, Brali!

Kaliet Sirdis Akmeni, Brali!

By: Kirsteins, Dzintars

Price: $16.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs: 1969

Seller ID: 002670

Condition: Very Good +


283pp. A very good, clean, tight copy enclosed in clear mylar protector. Dokumentals atminu romans par Latviesu Legionaru dz'ivi Cedelghemas kara gusteknu nometne. "Ne visasvisas sai gramata minetas personas patiesi tadas ir bijusas. Ista ir tikai Cedelgheimas nometne ar saviem 14,000 iemitniekiem --ar vilsanos un ceribam --Bet, ja sagadisanas del,Tu, viens no cetrpadsmit tukstosiem, sais rindas kaut ko no sevis saskatijis, tad zini, si gramata veltita ari Tev." (Autors) View more info

Eiropas Vartos

By: Kocina, Elvira

Price: $15.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs: 1981

Edition: Second Edition

Seller ID: 000852

Condition: Very Good +


419pp. a very good, clean, bright, tight copy. Romans par pirmo okupaciju. "vestijums par latvijas valsts bojaeju, latviesu virsnieku likteni un latviesu ciesanam zem okupacijas nastas." (I.Daukste-Silasproge) ""Sakdama romanu ar gatavosanos uz balli pili, Kocina ari talak lasitajus valdzina ar augstu sabiedribu, ar virsnieku formas terpiem, skaistam damam un vinu tualetem, ar talu zemju diplomatiem --- ieraugam (ari) latviesu cilvekus savu tragiska st... View more info

Image for Lidojums Uz Vietas

Lidojums Uz Vietas

By: Kross, Jans

Price: $14.00

Publisher: Riga, Atena: 2002

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 004062

Condition: Very Good +


405pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Igaunu rakstnieka romans atklaj Igaunijas vesturi. Tas ir stastijums par 20. gadsimta sakuma dzimusa daudzas jomas talantiga cilveka Ullo Paeranda un vina lidzaudzu likteniem. «Lidojums uz vietas» 1999. gada sanemis Igaunijas Valsts premiju un Baltijas asamblejas premiju. No igaunu valodas darbu tulkojusi Maima Grinberga." (Bauskas Dzive) View more info

Kurzeme (1944-1945) Latviesu Gara Un Patveruma Cietoksnis

By: Lacis, Visvaldis

Price: $15.00

Publisher: Riga, Jumava: 2010

Seller ID: 001245

Condition: New


165pp. Fine, unread. Photographs. Visvaldis Lacis lasitajus iepazistina ar sesam Kurzemes lielkaujam, kas norisinajas no 1944. lidz 1945. gadam. Autors apkopojis pasu kauju dalibnieku - izglitotu latviesu virsnieku - precizas un patiesibai tuvas liecibas par kaujas gaitam. Latviesu lasitajam lidz sim bijis maz iespeju iepazities ar vacu karaspeka darbibu Kurzemes cietoksni. Saja gramata Visvaldis Lacis apkopojis galvenokart divu vacu autoru - Vernera Haupta un Franca Kur... View more info

Image for Latviesu Legions  Patiesibas Gaisma

Latviesu Legions Patiesibas Gaisma

By: Lacis, Visvaldis

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jumava: 2006

Seller ID: 003639

Condition: Very Good +


275pp Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. "Parskirstot "Latviesu legionu patiesibas gaisma", klust redzams, ka taja lielaka veriba pieversta tam, kas virmoja un virmo ap so Latvijas vestures epizodi. Piemeram, ka uz legionu raudzijas arvalstis vai kada bija "Baiga gada" netiesa ietekme legiona veidosana. Visvaldis Lacis skar ari samera maz apskatitas detalas - kadel karaviri no policijas bataljoniem centas pariet uz legionu, ko stasta seru sludinajumi... View more info

Image for Karavira Nenosutitas Vestules

Karavira Nenosutitas Vestules

By: Lecmanis, Nikolajs

Price: $12.00

Publisher: Furth i Bay, 1947

Seller ID: 002195

Condition: Very Good


112pp. A very good, clean, tight, unmarked copy. Miniature book. Scarce. . dala. Uz rietumiem. 2. dala. Skumja vasara. 3. dala. Cilveks, zeme un zvaigznes. Dzejiskas prozas meditacijas par dabas skaistumu kara laika, ieskaitot pat atminas par kara sausmam. Specigs kontrasts starp vienu un otru. View more info

Image for Kaila Dziviba   Dienasgramata  Romans

Kaila Dziviba Dienasgramata Romans

By: Leimane, Ilona

Price: $12.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1953

Seller ID: 003468

Condition: Very Good +


153pp. A very good, clean, tight copy. Dj. very good, some light wear to extremities. "Romans par aizvestajiem-- Deporteto dzives ainas Leimane rikojas ar pakapeniski sabiezinatam krasam, merktiecigi vina sava telojuma akcente virsraksta formuleto ideju par kailo dzivibu , ka vienigo un augstako vertibu, kas saglabajama,lai kads aizvestais vispar varetu uz kaut ko ceret." (J. Rudzitis) View more info

Image for Zimogs Sarkana Vaska  Brali 1162 - 1184

Zimogs Sarkana Vaska Brali 1162 - 1184

By: Lejins, Janis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Karogs: 2011

Seller ID: 002287

Condition: New


423pp. New. Bright, tight, unread. Godalgots Romans "...verienigs vesturisks lasamgabals iz XII gadsimta dzives, kas izpelnijas pirmo godalgu Karoga romanu konkursa...aprakstits Talavas konflikts ar Naugardi, nonaksana tas paklautiba un driza atbrivosanas; sadziviskaja limeni sizets veidojas ka divu bralu Talivalza un Valdemara attiecibas." (G. Berelis) View more info