Category: Atminas (Memoirs)

Sort

showing 121-127 of 127

Image for Vel Cina Nav Gala    1899 -1920

Vel Cina Nav Gala 1899 -1920

By: Kalnins, Bruno

Price: $26.00

Publisher: Memento, 1983


278pp. Dj shows wear at extremities but enclosed by attractive clear mylar jacket, else a very good, clean, tight, bright copy. "Gramatas pozitivie momenti ir lieli un svarigi, pat neatsverami. Ta izklaj socialdemokratu viedokli skaidri un bez kompleksiem; ta parada un pierada, ka partija bija ne tikvien svariga, bet ari nepieciesama Latvijas republikas nodibinasana un izcinisana, galvenokart ta pienes Bruno pasa personigos aculiecinieka piedzivojumus, noverojumus un ... View more info

Image for Vestures Veidotaji

Vestures Veidotaji

By: Perro, Oskars

Price: $20.00

Publisher: Autora Izdevums (Katolu Dzeive), 1985

Inscription: Signed by Author


224pp. Photographs A very good, clean, bright, tight copy. "Apzinos, ka saja gramata daudz kas bus savadaks neka tas bija ,"Holmas cietoksni", un tiesi si iemesla del es stavu pagalam nelagas problemas prieksa. Ja es seit vispar gribu apgaismot savas talakas kara gaitas, man bus jastasta par visu ta, ka tas isteniba bija. Un ja ta darisu, tad man patiesibas labad bus japieskaras daudz itin nepatikamam lietam un paradibam, kuram sakars ar manam gaitam un nove... View more info

Image for Vini. Cela

Vini. Cela

By: Zigure, Anna

Price: $16.00

Publisher: Riga, Jumava, 2010


226pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Anna Zigure sava gramata stasta par tragisko 1944.gada vasaru un rudeni Latvija, ka ari par 1945.gada pirmo pusi Vacija. --- Autore centusies izprast, kapec cilveki devas cela, ko vini juta un domaja, kad bija spiesti pamest visu, kas mils un tuvs. Gramatas nosaukums ir "Vini" - bet patiesiba nav vinu un mus, ir viena, divu okupaciju sadalita tauta. Visus garos gadus latviesu begli turejusies pie musu valstij nozimigam... View more info

Image for Vini. Svesos Pagalmos

Vini. Svesos Pagalmos

By: Zigure, Anna

Price: $16.00

Publisher: Rîga, Jumava, 2012


247pp. Illus. A very good, clean, bright, tight copy. Vairak neka simts tukstosi latviesu pec Otra pasaules kara beigam palika Vacija. Veci un jauni, viriesi, sievietes, berni. Tagad jau beglu nometnu patveruma. Katra jauna zina attalinaja ceribu atgriezties Latvija. Katra diena stiprinaja sajutu, ka dzivei jasakas no jauna. Driz vien kluva skaidrs, ka cels daudziem vedis talak - uz citam valstmm un pat kontinentiem. Si gramata lauj ieraudzit DP nometnu laika atspidumu,... View more info

Image for Vorkutas Gustekna Stasts

Vorkutas Gustekna Stasts

By: Simsons, Janis

Price: $14.00

Publisher: Lincoln, Vaidava, 1965


376pp. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. 1.cm. fine inconspicuous repaired crack to front top gutter. "Noziegumus, par kuriem neruna, cilvekiem ir tendence aizmirst, it seviski, ja noziegumu izdaritajam ir iespejas noklusesanu veicinat. Tacu tapat ka zidi censas panakt, lai pasaule neaizmirstu zidu tautai nodaritas parestibas, ta ari mums, esot apzinigiem latviesiem, jacensas panakt, lai pasaule neaizmirst to postu un ciesanas --- latviesu tautai. Bet p... View more info

Image for Women in Soviet Prisons

Women in Soviet Prisons

By: Celmina, Helene

Price: $16.00

Publisher: New York, Paragon House, 1985

Inscription: Signed by Author


238pp. Author's drawings. SIGNED and inscribed by author on tp. "Cien A. Berzinai Pateiciba par lielo darbu Helena Celmina" Includes publisher's promo. Celmina served from 1962 to 1966 in a Soviet labor camp for intent to disseminate anti-Soviet material - expelled from the USSR, she has now brought the personal tale of her prison experience to the Western reader. The episodes and people she describes vividly depict the life of a woman prisoner during that per... View more info

Image for Zalo Cietoksnu Varonu Pieminai  Ziemellatgales (Abrenes Aprinka) Nacionala Partizana, Izluka - Sakarnieka Jana Barkovska ("Smilgas") Atminas 1944.G. 20. 11. -1949. G. 23. )9

Zalo Cietoksnu Varonu Pieminai Ziemellatgales (Abrenes Aprinka) Nacionala Partizana, Izluka - Sakarnieka Jana Barkovska ("Smilgas") Atminas 1944.G. 20. 11. -1949. G. 23. )9

By: Barkovskis, Janis

Price: $12.00

Publisher: Balvi, 2002


160 pp. Photographjs. A very good, clean, tight, bright copy. Autors "Darbojies Ziemellatgales nacion. partiz. grupa, kuru vadija A.Roskoss (1944). 1945 kopa ar partiz. grupu parcelas uz Stompaku partiz. nometni pie komand. P.Supes, piedal. daudzas kaujas, ari uzbruk. Berzpils un Tilzas izpildkom." (Balvu regiona kulturvestures datu baze) "Sie talie drausmu brizi mudina atcereties sis dienas un naktis ka ipasu pieminu par tiem, kas gaja blakam, bet neatnaca lidz mu... View more info