Category: Atminas (Memoirs)

Sort

showing 106-120 of 126

Image for Skolotajs Antons

Skolotajs Antons

By: Smugajs, Eduards

Price: $15.00

Publisher: Gauja, 1982


208pp. A very good clean, bright copy. Clear embossed ownership imprint on tp. Eduards Smugajs - pedagogs, publicists, rakstnieks, Australijas latviesu sabiedriskais darbinieks. Par izciliem nopelniem izglitibas un kulturas darba sanemis Krisjana Barona premiju. Stradajis par skolotaju Zelcu 1. pakapes pamatskola no 1929. lidz 1931. gadam. Gramata "Skolotajs Antons" , izd. 1982. g., beletrizeti apraksta savu darbu un dzivi Zelcu pamatskola." xx View more info

Image for Slepeni   Par Cekas Darbibu Riga 1960. Gados Pret Latviesiem

Slepeni Par Cekas Darbibu Riga 1960. Gados Pret Latviesiem

By: Melnais, Peteris ( J. Mazulans )

Price: $11.00

Publisher: Riga, Sellers, 1993


121pp. A very good, clean , unmarked copy. Agenta piedzivojumi, uzdevumi un atminas cekas darba noverojot tautiesus gan Latvija gan Zviedrija ..... Velak J. Mazulans atgriezies Latvija, un 1993. gada ar segvardu Melnais Peteris izdota vina brosura "Slepeni. Par cekas darbibu Raga 1960. gados pret latviesiem". Ta laikam domata ka sava veida greksudze----- " ( Letonica) View more info

Image for Smeldzigais Smaids Atminas Un Sapni

Smeldzigais Smaids Atminas Un Sapni

By: Ermanis, Peteris

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1958


326pp. V.G. Dj . shows some light wear to extremities, enclosed in mylar protector, else a very good, clean, bright copy. "Ermanim ir izveidojies savs "ermanisks" stastijums, ar ko atminu virtuozs klust par atminu makslinieku. " ( J. Rudzitis) "Tie ir sapni parnesta nozime, Ermana atminu sapni par Rigu. isteni sakot, ta ir fainomenalas atminas uzglabata redzeta, dzirdeta, izjusta, izpriecata, domu domas izdomata- paradibu un telu virkne. Sais sapnos ka kada milzu se... View more info

Spelmanu Cilts

By: N/A

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1965


254pp. Photographs. Avery good, clean, bright, tight copy." Aktieris un rezisors, dramaturgs un gleznotajs Janis Lejins (1899-1990) bija macijies Maskavas Borozdinu - Muzilu dramatiskaja skola (1916-1918). Spelejis Rigas Krievu teatri (1919), no 1919. lidz 1944. gadam ar partraukumiem Nacionala teatra aktieris un rezisors. Skatuviski pievilcigs, emocionals makslinieks ar strauju temperamentu un improvizacijas azartu. Stradajis ari Liepajas Jaunaja teatri, bijis Liepa... View more info

Image for Starp Dzirnakmeniem

Starp Dzirnakmeniem

By: Valdmanis, Gundars

Price: $16.00

Publisher: Riga, 2000


303pp. Cover shows some mild wear, else a very good copy. "Gra-mata ir unikals latvieu politiskas autobiografijas darbs. Autors, tiesi, atklati, vispusigi, bez aizvainojuma apraksta notikumus, kuros nemis dalibu un kam bijis liecinieks. Gramata paver ne tikai Latvijas, bet ari globalas politikas aizkulises. Autora atklatums, zinasanas un plasais skatijums so autobiografisko darbu parvers par sava veida macibu lidzekli sabiedriskiem darbiniekiem." View more info

Image for Starp Provinci Un Eiropu

Starp Provinci Un Eiropu

By: Rudzitis Janis

Price: $16.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma, 1971


256pp. A very good, clean, bright, tight copy. Interesantaka nodala, man skiet, Rudzisa darbu izlase ir ta, kura sakopoti Rudzisa parskati par trimdas literaturas attistibu un izredzem. -- Otra interesanta nodala gramata ir ta, kura Rudzitis skice dazu ieverojamu latviesu dzejnieka portretus - no atminas, no noklausita. Raksts "Karlis Skalbe vacu gada" ir katram pasam jaizlasa." (G. Irbe) View more info

Image for Ta Tas Bija Toreiz

Ta Tas Bija Toreiz

By: Kruklitis, Karlis

Price: $27.00

Publisher: East Lansing, Gaujas Apgads, 1983


635pp. Photographs . A very good, clean, tight copyin a very good dj. Autors stradajis Latvijas Radiofona..."atceras un verte neatkarigas Latvijas pedejos piecpadsmit gadus, it ipasi, personas, paradibas un notikumus..."' View more info

Image for The Red Fog   A Memoir of Life in the Soviet Union

The Red Fog A Memoir of Life in the Soviet Union

By: Zarina, Lilija

Price: $12.00

Publisher: New York, IUniverse, Inc,


210pp. Fine. "As a teenager during World War II, author Lilija "Lita" Zarina's idyllic life of perfumed soaps, shelves full of books, and carefree parties explodes into irretrievable pieces after a Soviet bomb strikes her family's property in Latvia. The Russian army demands the surrender of passports, radios, and typewriters, destroys books, and changes the local language and street signs. Independent thinking is discouraged and success is guaranteed for those who denou... View more info

Toreiz Blusas Leca Augstak Pirmskara Puikas Un Palaidnibas

By: Skailis, Andrejs

Price: $12.00

Publisher: Riga, A.Mellupes SIA BO Liktenstasti, 2001


197pp. A very good, clean, bright, tight copy. " Sada tonkarta rakstita memuaru literatura Latvija ir liels retums. - Skaila humors ir labsirdigs, gribetos teikt - miligs. Vins izprot un smejas lidzjutigi, iecietigi. Tiesi te, skiet meklejams magnets, kas lasitajus pie Skaila prozas velk un saista. Gudrs, aspratigs skatijums uz pasauli ir joprojam liels deficits." ( Z. Skujins) View more info

Toreiz Lubes Dzirnavas

By: Zemdega, Aina

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1979


189pp. Clean dj in attractive mylar protector; a very good, bright, tight copy. "Savu bernibas telojumu -- Zemdega ir nosaukusi par sapni par istenibu" ( M. Lasmanis) "Reizem stastitajas veriens uz dzivi piebriest ar pieredzi un pasapzinu, ari ar skeptisku vertejumu, tacu vienmer pauzot dzives apliecinajumu un apbrinu par apkartnes pasakaino skaistumu un lidzcilveku labestibu. Maza stastitaja ludz dzives pieredzejusos, it seviski vectevu un tevu, stastit p... View more info

Image for Tresa Atmoda  Pazistamas, Nepazistamas u n Jau Aizmirstas Sejas   Subjektivas Piezimes Uz Laikraksta Malam

Tresa Atmoda Pazistamas, Nepazistamas u n Jau Aizmirstas Sejas Subjektivas Piezimes Uz Laikraksta Malam

By: Ziemins, Modris

Price: $11.00

Publisher: Riga, Author's Publication, 1998

Edition: Second Revised Edition.


324pp. Photographs. With a lengthy presentation inscription ostensibly by the author on the t.p. A very good, clean, unmarked copy. " Gra-matu «Tresa- atmoda» pats autors Modris Ziemins uzluko par savdabigu «Ka znaudza Baltiju» turpinajumu. Par notikumu attistibu Latvija Modris Ziemins parstav ASV politologam Paulam Goublam lidzigus uzskatus, ko tas nesen izteicis Toronto, Kanada, proti: viss, ko Krievija Baltijas valstis ir darijusi kops 1991. gada, bijis jau... View more info

Image for Tris Armijas  Kada Vidzemnieka Atminas II Dala (1939 - 1945)

Tris Armijas Kada Vidzemnieka Atminas II Dala (1939 - 1945)

By: Straubs, Viktors

Price: $16.00

Publisher: Aizpute, Harro Von Hirschheydt", 2003


"Sis atminas ir ne tikai nozimigs autobiografisks sacerejums, bet ari vertigs pienesums dokumentacijai par latviesu tragisko iesaistisanu lielvaru bezjedzigajos militarajos pasakumos II Pasaules kara laika. -- Straubs apraksta savu dienestu Latvijas armija, Padomju armijas Latvijas okupesanu, savas militaras vienibas parskaitisanu Padomijas brunotajos spekos, II Pasaules kara sakumu, vacu brunoto speku Latvijas okupesanu, savu medicinisko studiju turpinasanu lidz to nobe... View more info

Image for Varmacibas Torni  Atminas

Varmacibas Torni Atminas

By: Hazners, Vilis

Price: $39.00

Publisher: Lincoln, Vaidava, 1977


643pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Small previous owner's label on front endpaper and on blank verso of front free endpaper. Some very mild edge and corner wear, endemic to this edition. "Si ir viena no musu labakam atminu gramatam. Ne tikvien Haznera dzive ir bijusi notikumiem bagata, vinam ir ari "laba spalva", vietvietam pat meistariska.-- Visu, ko Hazners ir uznemies veikt, vins ir veicis ar uzslavu. Tas laikam ir ta sauktais latviskais gars. Un v... View more info

Vasara, Kura Saluza Likteni Trispadsmitgadiga Zenu Verojumi Un Pardzivojumi Likteniga 1944. Gada Vasara

By: Birkmanis, Gunars

Price: $12.00

Publisher: Latvia, 1998


364pp. A very good, clean, bright, tight copy. " bernibas un 1944.gada dramatiskos piedzivojumus esmu atspogulojis gramata Vasara, kura saluza likteni." ""Pa so celu 1944.gada vasara, glabdamies no krievu uzbruceju atgriešanas, vairakas dienas gaja, brauca Selijas un Zemgales begli uz Kurzemi, uz Rietumiem. Daudzi tukstosi nekad vairs neatgriezas dzimtene" (Autors) View more info

Image for Vel Cina Nav Gala    1899 -1920

Vel Cina Nav Gala 1899 -1920

By: Kalnins, Bruno

Price: $26.00

Publisher: Memento, 1983


278pp. Dj shows wear at extremities but enclosed by attractive clear mylar jacket, else a very good, clean, tight, bright copy. "Gramatas pozitivie momenti ir lieli un svarigi, pat neatsverami. Ta izklaj socialdemokratu viedokli skaidri un bez kompleksiem; ta parada un pierada, ka partija bija ne tikvien svariga, bet ari nepieciesama Latvijas republikas nodibinasana un izcinisana, galvenokart ta pienes Bruno pasa personigos aculiecinieka piedzivojumus, noverojumus un ... View more info