Category: Atminas (Memoirs)

Sort

showing 76-90 of 126

Mainiga, Mainiga Dzive

By: Jeger - Freimane, Paula

Price: $14.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1973


318pp. Almost as new. Mainiga, maniga dzive aptver laiku no 1915.g. lidz dzimtenes atstasanai 1944. gada. Vai vismaz dala no plasa atminu materiala par attieksmem ar laika biedriem, literatiem, teatra laudim nav pielidzinama autores ieceretajam, bet neuzrakstitajam biografiskajam romanam par Annu Brigaderi, kura vina varetu "iefantazet izraudzitas personas dzivi briva literara apdare --- Jaatzist, ka apskatamaja darba nesamerigi lielas ir nodevas egocentrismam, it se... View more info

Image for Maleniesa Pasaule  Dzirdetais, Redzetais, Izjustais  Tresa Gramata

Maleniesa Pasaule Dzirdetais, Redzetais, Izjustais Tresa Gramata

By: Pelecis, Valentins

Price: $12.00

Publisher: (Mineapolis), Tilta Apgads, 1971

Inscription: Signed by Author


190 pp. A very good, clean, tight, bright copy. SIGNED by author "Ar pasa maleniesu zemnieka sveicienu! Valentins 1969.g. svesuma. "Autora tresa atminu gramata no divam pirmam atskiras ar to, ka te vins spilgtak lavis savai zemnieciskai valsirdibai izsacities par sava muza piedzivojumiem, sakot ar obligata kara dienesta gadiem, apsievosanos, nesaskanam ar vadonibas laikmeta, velak ar Stalina un Hitlera "sutibam" (izdevejs) " Pelecim patiesak un spilgtak neka jebkuram... View more info

Image for Malenietis Kara  Redzetais Pardzivotais Dzirdetais

Malenietis Kara Redzetais Pardzivotais Dzirdetais

By: Pelecis, Valentins

Price: $16.00

Publisher: Vesteras, Ziemelblazma Janis Abucs, 1974


165pp. Dj very good, a very good, clean, tight, bright copy. SIGNED. Ephenera: contains newspaper review clipping. " Drukas kludu jau pa pilnam, bet gan jau pats uzminesi. Valentins 1974.g. junija Svesuma" "Tas ir Valentina Peleca strups stastijums par sevi 2.pasaules kara beigu posma - par latviesu zemnieku, kas iesaukts legiona. Toreiz vins karo pareizaja puse, kas, tagad izpetits, bijusi nepareiza. Publicejot so gramatu, Pelecis, ka radas, atkal ir "nepareiza pu... View more info

Image for Mana Dzimtene Atminu Un Pardomu Atspulga

Mana Dzimtene Atminu Un Pardomu Atspulga

By: Lejins, Janis

Price: $16.00

Publisher: Copenhagen, Ziemelblazma, 1971


333pp. Photographs. A very good, clean tight copy. Autors (Janis Lejins - Leja) bija 4. saimas deputats un latvijas politiskas dzives noverotajs. "Neesmu vesturnieks un si gramata nav vesture. Esmu uzrakstijis savas atminas un pardomas par Latviju starp b1926. - 1945. gadu kas aptver brivibas un nebrivibas laikus.. Gramata nav autobiografija, bet balstas uz sistematiski vestu dienas gramatu un atspogulo to vidi, kura dzivoju un stradaju aprakstama laika." xxyy View more info

Image for Mana Dzive

Mana Dzive

By: Jaunsudrabins, Janis

Price: $15.00

Publisher: Copenhagen, Ziemelblazma, 1957


272pp. Includes an extensive list of the author's publications. A very good, clean, tight copy. Dj very good +. "Jaunsudrabins ir viens no nedaudzajiem latviesu -- rakstniekiem, ka darbi ir ar stingru personibas zimogu. Tapec ari Mana dzive, kas nepretende but makslas darbs, kur autors ievada piesaka, ka stastis neizpuskotu patiesibu, ir vairak makslas vertibu neka viena otra uzbuveta gabala, kura rakstitajs "pacelies pari personigajam". Nenoniecinot formas nozimi, ta... View more info

Image for Mana Muza Atminas

Mana Muza Atminas

By: Bangerskis, Rudolfs

Price: $95.00

Publisher: Copenhagen, Imanta,


4 Vols. Additional postage required. Vols. 2,3,4. posthumously edited by P. Klans & A. Plensners. Many photographs and maps. A charming neatly handwritten full page presentation inscription from ostensibly one old soldier to another on the blank half title. Attractive dark blue full leather bindings. A very good, clean and tight set. [stock photo] In Latvian. Generalis Rudolfs Bangerskis no lojala krievu armijas virsnieka laika gaita izauga par latviesu patriotu...... View more info

Image for Mana Pulka Kaujas Gaitas

Mana Pulka Kaujas Gaitas

By: Janums, Vilis

Price: $30.00

Publisher: Eutin, Author's Publication, 1953


293pp.Enclosed in a very good photo facsimili dj else a very good, unmarked copy. 15pp. illus. including 4 watercolour plates. " Izcilakais no latviesu komandieriem, manuprat, ir pulkvedis Vilis Janums (1894 - 1981), "Daugavas Vanagu" (1946) dibinatajs un vaditajs. No latvju virsnieku rakstita vina "Mana pulka kauju gaitas"" (1953) Legiona kauju taktiska apraksta kvalitates zina vertejama visaugstak." (G. Kalme) View more info

Image for Muzikanta Piezimes

Muzikanta Piezimes

By: Cirulis, Janis

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Literatura, 1961


256pp. Dj. with some light wear, encosed in mylar protector. Front and rear endpapers show some light tape residue, else a very good, clean, tight, unmarked copy. Autora atminas lidz Otra pasaules kara beigam. " Komponists, muzikas kritikis un pedagogs. No agras jaunibas macas vijoles speli (no 1919. g. stude to Latvijas konservatorija), tacu Pirmaja pasaules kara gutais rokas ievainojums liek vijoli atstat, un 1921. g. Cirulis iestajas Latvijas konservatorijas k... View more info

Image for Ne Tas Kadam Jazina   (ne)  Bijusi Celojumi

Ne Tas Kadam Jazina (ne) Bijusi Celojumi

By: Ziedonis, Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Petergailis, 2005


174pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. "Saja gramata viss ir pa maziem gabaliniem, Ziedonis ir drusku tas, kurs arstejas valdibas sanatorijas un nikojas oficialas delegacijas, drusku tas, kurs dzen primadonniskus jokus ar dazadu tautibu smukam meitenem, un drusku tas, kurs no maralbriezu apzageto ragu stumbenisiem suc asinis - lai tad notiek, kas notikdams; skiet, ka teksts, kas talak seko, ir vienigais muslaiku latviesu autora meginajums precizi izstastit... View more info

Neaizmirstami Sporta Brizi Un Zvaigznes

By: Smits, Arnolds; Cika, Vilis

Price: $13.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1966


239pp. Photographs, tables, Index of names. A very good, clean, tight copy with some slight edgewear to dj. "Latvijas un latviesu moderna sporta dzive, kuras vesture nu jau parsniedz vairâk kâ 100 gadus - no pat ta laika, kad 1862 gada Latvija nodiobinas pati pirma sporta organizacija (Rigas vingrotaju biedriba) - ir ka zelta lapam piebarstita ar lieliem vardiem un neaizmirstamiem notikumiem.Par to visu varetu raksstit gramatu pec gramatas, un viena no tam ir si -... View more info

Image for Neatzitie Karaviri Kaujas Virsnieka Stasts 2. Papildinatais Izdevums.

Neatzitie Karaviri Kaujas Virsnieka Stasts 2. Papildinatais Izdevums.

By: Kovtunenko, Rolands

Price: $29.00

Publisher: Riga, Aplis, 2005


463pp. Illustrated. Photographs, maps, documents. An almost as new copy. "Savas atminas uzrakstiju ta, ka es to dienu notikumus patiesi atceros. Ari mani karaviri un cinu biedri, kuri nav vairs sini saule, raksta patiesibu par notikumiem, ko vini pasi ir pieredzejusi. Es viniem ticu ka pats sev.--Visi manis satiktie cilveki gribeja dzivot, katram bija savi nakotnes sapni, bet nezeligais, noziedzigais kars tos izdzesa." (Autors) View more info

Image for Neuzvareto Tragedija

Neuzvareto Tragedija

By: Perro, Oskars

Price: $18.00

Publisher: Toronto, Autora Izdevums ( Self Published), 1987


255pp. Photographs. A very good, bright, tight copy. Atminas. Autora stasts par cinu pret sarkano armiju. kura pats nemis lidzdalîbu. 1941-1945, lielakoties par kurzemes cietoksni, Pec atveselosanas no Holma gutiem ievainojumiem, kur izpelnijis dzelzs krustu, "dienejis Latviesu legiona generalinspekcijas staba un iecelts par si sstaba sakaru virsnieku Rigas radiofona. 1944. gada. 5. aprili Legiona generalinspektors generalis Bangerskis komandejis autoru ka sakaru... View more info

Image for No Arlavas Lidz Nujorkai.

No Arlavas Lidz Nujorkai.

By: Jankevica, Valija

Price: $12.00

Publisher: Gaujas Apgads, 1987


224pp. Some light wear to spine, else a very good, clean, tight, bright copy. Autores dzives un beglu gaitu stasts..... autore, skolotaja macija Arlava, pardzivoja pirmas okupacijas tad kara beigas bega uz Zviedriju no kurienes 50. gada ar arpus kartas beglu kugiti pari okeanam uz Ameriku.... View more info

Image for Noritis   Rakstu Krajums Gleznotaja Naves 10 Gadu Atcerei

Noritis Rakstu Krajums Gleznotaja Naves 10 Gadu Atcerei

By: Ginters, M; Noritis, A; Ginters, V.

Price: $24.00

Publisher: Stokholm, Zelta Abele, 1952


157pp. 1500 copies. Illustrated. Numerous reproductions, photographs. . colour plates. Some faint wear to front cover with some light bumping to spine extremities... else interior bright and clean.. A. Norisa, V. Dambergas, M. Kovalevskas, V. Valdmana, Ans.Eglisa, T. Tomsona, V. Ciesnieka R. Kronberga, J. Kalmisa, M.Vetras, V. Darzina, M Goppera un citu vina pazineju atminas un iespaidi.. View more info

Image for Pa Svesiem Lielceliem Atminu Skicejumi

Pa Svesiem Lielceliem Atminu Skicejumi

By: Berzina, Lucija

Price: $12.00

Publisher: LARAS Gramatu Klubs, 1991


253pp. Small crease to lower rear cover, else a very good, clean copy. "---seko Vacija vadito beglu gaitu apraksts, kas neskaitamas detalas un izjutas atspogulo ne tikai autores un vinas gimenes, bet daudzu liktenbiedru piedzivojumus un pardzivojumus. "Man peksni radas prieksstats par to, kas ir beglis," raksta autore. Es tada biju. Biju pametusi iemiloto pilsetu, biju skirusies no gimenes piederigajiem un tagad ar divi maziem berniem soloju uz kadu nezinam... View more info