Category: Atminas (Memoirs)

Sort

showing 61-75 of 127

Image for Krusttevs Oskars: Atminas Par Draugu Pulkvedi Kalpaku

Krusttevs Oskars: Atminas Par Draugu Pulkvedi Kalpaku

By: Goppers, K[arlis], Generalis

Price: $11.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele, 1966

Edition: Second Edition


54, [2] lpp. A very good, clean, bright, tight copy. "Patstavigs iespiedums no salikuma, kas sagatavots gramatai "Generalis Goppers - materiali biografijai" un rindu pa rindai atveido "Krusttevs Oskars" 2. izd. (1939) tekstu; skaitli armala norada lappuses, resp., attelu novietojumu taja." (L.Osis) View more info

Image for Kurzemes Vilkacu Nostasti 12 Stastu izlase

Kurzemes Vilkacu Nostasti 12 Stastu izlase

By: Kokins, Ralfs

Price: $12.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC, 2011


153pp. A very good, clean, tight copy. "Ralfs Kokins ir macitajs, LU Teologijas fakultates dekans. "Kurzemes vilkacu nostasti” ir autora Ralfa Kokina gaisas, zinatkaras personibas apstarota gramata. Tas pamati ielikti jau Kurzeme vadito draisko bernibas vasaru stiku un niku laika. Ka neaizmirstami iespaidi saglabajusas atminas par mezos, purvos sastaptajiem divainajiem teliem un par mistiskajam sausalam, kad realitate dod labu atsperienu iztelei, bet sirds patiesi... View more info

Image for Laikmetu Maina Atminas Un Atzinas Vols. 1. 2. 3.

Laikmetu Maina Atminas Un Atzinas Vols. 1. 2. 3.

By: Cielens, Feliks

Price: $45.00

Publisher: Lidingo, Memento,


Vol 1. 509pp. Vol 2. 510pp. Vol. 3. 444pp. Dates of publication 1961; 1963; 1964 Index of names in vol.3 All volumes very good +, clean, tight. . I sejums: No bezvestures tautas lidz pilntiesigai nacijai. II sejums Latvijas neatkarigas demokratiskas republikas lielais laiks III sejums Latvija Eiropas tragedija. Satura raditajs. Cielens bija Latvijas jurists, politikis, rakstnieks un sabiedrisks darbinieks. Bijis Latvijas arlietu ministrs (1926-1928), ka ari Satversme... View more info

Image for Latviesi Hamburgas Sveta Jurga Pili. Kadas Koncentracijas Nometnes Arkomandas Chronika

Latviesi Hamburgas Sveta Jurga Pili. Kadas Koncentracijas Nometnes Arkomandas Chronika

By: Zichmanis, Manfreds

Price: $14.00

Publisher: Toronto, Autora Izdevums, 1989


,184pp. Photographs augmented by the author's illustrations,. Fine white crease next to spine on front cover, some light surface wear, else a good, bright, tight copy. In Latvian. This book vividly documents Latvian martyrdom in a Nazi concentration camp. Autora atminas par piedzivoto vacu KZ nometne. "Lidz sai dienai vel nav publicets plasaks darbs par latviesu ciesanam vacu koncentracijas nometnes --- par daudziem moceklu nave mirusajiem tautiesiem mes neko ... View more info

Image for Latviesi Ukraina 1917. -1919. gados  Pilsonu kara apstaklos Cina Pret vacu varu Latviesu vajasana Latviesu nacionalais darbs

Latviesi Ukraina 1917. -1919. gados Pilsonu kara apstaklos Cina Pret vacu varu Latviesu vajasana Latviesu nacionalais darbs

By: Bachmanis, Kristaps

Price: $20.00

Publisher: lincoln, Gauja, 1979


384pp. reprint of the 1926 Riga edition. Some light wear to front cover with a small crease to lower front corner, else a very good, clean, unmarked copy. " Si brosura lai butu parskats nevien par visu latviesu nacionalo un politisko darbibu Ukraina, bet ari par mana pasa darbibu Latviesu Pagaidu Nacionalas Padomes uzdevuma. -- iss parskats par visparejiem latviesu dzives un politiskiem apstakliem Ukraina 1917. - 1919. gados ---ievietotas oficialas zinas par svarigakiem... View more info

Image for Latviesi, Kars Ir Sacies!  Atminas Par Liktenigiem Gadiem

Latviesi, Kars Ir Sacies! Atminas Par Liktenigiem Gadiem

By: Treiguts - Tale

Price: $24.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1996


464pp. Photographs. Almost as new. A clean, bright, tight copy. "E. Treiguta atminam ir liela dokumentala vertiba, tapec, ka vina stastijuma pamata ir dienasgramatas ieraksti; lielakoties tie ir ta laika notikumu un iespaidu tiesi fiksejumi. Musu acu prieksa reljefi paradas Latvijas diplomatiskie darbinieki, ipasi sutnis Berline Esgars Krievins, militarais atasejs pulkvedis Aleksandrs Plensners un citi sutniecibas darbinieki,. Isas sarunas ar Vilhelmu Munteri labi ... View more info

Image for Latviesu Karazenu Stasti

Latviesu Karazenu Stasti

By: Lielkajs, Arvids; Vizulis Oskars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Fonds Latvijas Vesture, 1999


405pp. Photographs. A very good, clean, tight, copy, some very light wear to cover. "Izveloties sai gramatai materialus, centos paradit bijuso GSI dienesta gaitas dazadas vietas un vienibas, vinu gusta gaitas dazado valstu gusteknu nometnes, peckara laiku, atgriesanos dzimtene, otro dienestu dazado valstu militaras strukturas, ka ari mitnes zemju "iekarosanu" bez ierociem. --ceru, ka saja gramata ievietotie raksti dos lasitajam nelielu ieskatu par 3614 la... View more info

Image for Latviesu Lidotaji Otra Pasaules Kara Kaujas Atminu Krajums

Latviesu Lidotaji Otra Pasaules Kara Kaujas Atminu Krajums

By: Loza, V. ; Ozolins, A.S.

Price: $16.00

Publisher: [Riga], Latvijas Kulturas Fonds, 1994


159pp. 1000 copies. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "Atminu krajums ir turpinajums Latviesu lidotaju kauju un gustu gaitam Otra pasaules kara laika. Sini krajuma vairums atminu uzrakstijusiti bijusie lidotaji, kuri kara pedeja posma cinijusies Austrumprusijas ielenkumos un nokluvusi sovjetu gusta. Krajuma ievietotas par pilotiem, kuri lidoja ar iznicinatajiem, izcinitam gaisa kaujam. Lasitaja vertejumam doti dazi vestures materiali." (Izdevejs) View more info

Image for Latviesu Strelnieki Muzibas Gaisma

Latviesu Strelnieki Muzibas Gaisma

By: Goldmanis, Janis; Mednis, Edvins

Price: $20.00

Publisher: New York, Strelnieks, 1953


237pp. Photographs. A Good ++ copy. Some light wear to cover extremities. Gold lettering on cover fading. Neat ownership stamp on ffe. Else a very good, clean, tight, unmarked copy.." Rakstu krajumu sakartojusi Janis Goldmanis un Edvins Mednis "Parrunajot so stavokli ar otru musu valsts domnieku Jani Zaliti, nacam pie atzinas, ka vislabakais butu, ja mes dabutu atlauju noorganizet Krievijas armijas sastava nacionalas latviesu vienibas." ( J. Goldman... View more info

Image for Latviesu Tauta Lielo Maldu Un Iznicibas Celos 1915 - 1940

Latviesu Tauta Lielo Maldu Un Iznicibas Celos 1915 - 1940

By: Duks, Jekabs

Price: $18.00

Publisher: Grand Haven Mich., Aka, 1974


330pp. Previous ownership and date on tp., else a very good, clean, tight, bright copy. " Esmu 1915 gada latviesu lielas savas zemes atstasanas lidzgaitnieks. Ir man bijusi laime 1, pasaules kara latviesu beglus sastapt un nelaime vinu postu un boja eju redzet dazados laikos ....." (autors) "Sava gramata "Latviesu tauta lielo maldu un iznicibas celos" Jekabs Duks iegaismo so tragisko celojumu. Apmeram pusmiljons tautiesu atrada savu kapu Krievija.... View more info

Image for Latvietis Krokodilu Mednieks Australija;  Ilgas Pec Saules Arvida Blumentala Pieredzejumu Un Piedzivojumu Apraksts

Latvietis Krokodilu Mednieks Australija; Ilgas Pec Saules Arvida Blumentala Pieredzejumu Un Piedzivojumu Apraksts

By: Blumentals, Arvids

Price: $40.00

Publisher: Brisbane, Sauleskrasts, 1957


151pp + 159pp. Photographs. Two books bound as one with the binder's title of "Krokodilu mednieku gaitas" Second volume publisged in1958 by Sauleskrasts in Brisbane. Both edited by Ernests Jurka. But for a very slight small tape transfer mark on front and free endpapers, this is a very good, clean, bright, tight bound pair. " Arvids Blumentals bija trimdnieks, Australijas latvietis, petnieks un krokodilu mednieks, prototips Krokodilam Dandijam, kas bija galvenais t... View more info

Latvijas Preses Karalis Atminas Par Jaunako Zinu Laikiem

By: Karklins, Janis

Price: $16.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1962


255pp. A very good, clean, tight bright copy. "Veiklie diplomati zina, ka nepietiek tikai ar akreditaciju valsts prezidenta pili kaut neoficiali, tada jaizdara ari Benjaminu pili, lai nodrosinatu visizplatitaka laikraksta labvelibu saviem uzdevumiem." (autors) Jaunako Zinu galvena redaktora atminas par sava laika piedzivoto, notikumiem un personibam. View more info

Image for Latvijas Tautas Fronte Rietumos

Latvijas Tautas Fronte Rietumos

By: Ivans, Dainis

Price: $13.00

Publisher: Riga, Elpa, 2001


274pp. Photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Neat ownership sig. on front free endpaper. Latvijas Tautas Frontes laiks vienoja tautiesus Latvija- un trimda.1988.gada LTF grupas, nodalas un atbalsta kopas strauji veidojas latviesu trimdas zemes - ASV, Kanada, Australija, Zviedrija, Vacija, pat Sveice un Izraela. TF globalizejas. Katrs Latvijas patriots vareja iesaistities valsts neatkaribas cina." ( Izdevejs) View more info

Image for Living and Succeeding with the Divine Father

Living and Succeeding with the Divine Father

By: Kesse- Harris, Ida

Price: $12.00

Publisher: Lynchburg, Warwick House, 2003

Inscription: Signed by Author


249pp. An engaging personal narrative of a Latvian devout believer's (from Lutheran to Christian Scientist) life story, the relative tribulations of the war years with the escape from occupied Latvia and subsequent refugee life followed by freedom in America. The author's story has some occasional historical blemishes and the English is quite plain. Nevertheless a sincere, heartfelt, engaging account of the author's family history and subsequent adventures. View more info

Image for Los, Los! Davai, Davai! Otrais Pasaules Kars Manas Atminas 1940 -1950

Los, Los! Davai, Davai! Otrais Pasaules Kars Manas Atminas 1940 -1950

By: Bankovics, Vilnis

Price: $16.00

Publisher: Riga, Mansards, 2014


377pp. Photographs. NEW Otrais paplasinatais izdevums "Bankovics gramata stasta par savam gaitam no skolotaju seminara lidz armijai un cinam gan austrumu fronte Krievija, gan Polijas koridora dienvidos no Dancigas. Par gustu, filtraciju, celu uz gulagu, dienestu Padomju armija un beidzot pec piecu gadu prombutnes - atgriesanos Latvija." (Diena) ".... Viens ir macities no vesturnieku sarakstitam macibu gramatam, pavisam kas cits (papildus) izsekot viena j... View more info