Category: Atminas (Memoirs)

Sort

showing 46-60 of 127

Image for Ilaid

Ilaid

By: Grisans, J (azeps) M.I.C

Price: $18.00

Publisher: Stockbridge, Autora Izdavums, 1973


152pp. Photographs . A very good, clean, bright copy. Scarce, not held by LNB.With a presentation inscription by the author. Romas katolu garidznieks. Dz. 1891.g. Dekans, superiors. Latgaliski. Autora bernibas un jaunibas atminas . View more info

Image for Imperijas pedejas kapeikas. Luzumlaika dienasgramata 1991 - 1996.

Imperijas pedejas kapeikas. Luzumlaika dienasgramata 1991 - 1996.

By: Caklais, Maris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liktenstasti, 1997


156pp. "Gramata pavisam kopa ieklautas tuvu pie piecdesmit esejas, -- sniedz vertigu liecibu un parskatu par noskanojumu un notikumiem nevien Latvija, bet ari citas kadreizejas Padomju Savienibas republikas, un to saturs attiecinams nevien uz virsraksta mineto laika posmu, bet tiesi vai netiesi uz visiem garajiem okupacijas gadiem." ( B. Surmane) View more info

Janis Zabers Atminu Krajums

By: Verina, Sofija; Pamse, Karlis

Price: $13.00

Publisher: Riga, Liesma, 1980


310pp. Photographs. Velta Toma's ownership signiature. Very good, clean, tight copy. "Krajuma apkopotas pazistamu makslinieku, kulturas darbinieku, draugu un tuvinieku atminas par paragri miruso latviesu padomju dziedoni Jani Zaberu (1935-1973), ka ari ievietota apcere par vina dzivi un makslu." (Liesma) View more info

Image for Julijs Feldmans : [pieminas rakstu krajums]

Julijs Feldmans : [pieminas rakstu krajums]

By: Lejins, P.; Meirovics, G.; Albats, B Arranged By.

Price: $22.00

Publisher: Washington, 1963


199pp. 1000 copies. Photographs. A very good, clean, tight copy. Very good original clear plastic dj Saturs: M. Feldmans [Feldmane] : Ievadam. Redakcijas kollegija: Prieksvardi. P. Lejins : Sutnis Julijs Feldmans un Amerikas latviesu apvieniba. A. Berzins: Sirsnigs cilveks un patriots. K. Zarins: Drauga un kollegas pieminai. A. Spekke: Julijs Feldmans. A. Dinbergs: Atminas par nelaika sutna Feldmana pedejo dzives posmu Vasingtona. A. Klive: Sekmiga darba diplomats. O.... View more info

Image for Julijs Roze, Laikmeta Liecinieks  Latvijas Ritausma, Saulrieta.

Julijs Roze, Laikmeta Liecinieks Latvijas Ritausma, Saulrieta.

By: Roze, Julijs

Price: $16.00

Publisher: Stockholm, Daugavas, 1978


158pp. Former library copy but with inconspicuous, minimal library markings. A very good, clean, bright, tight, unmarked copy. "Rozes gramatas interesantakas un ipasi vesturniekam vertigakas nodalas, manuprat, ir: "Latvijas saulriets" (71-75), "Isais kurss" (77-114) un "Agonija" (115-126). Bet ari par citam nodalam var teikt, ka tajas ietverti daudzi zimigi, dazkart anekdotiski fakti, un visur jutama meistariska telota-a roka. --- Par okupac... View more info

Image for Ka Mes Pardzivojam Visinteresantako Laikmetu Vesture Otrais Pasaules Kars Un Manas Paudzes Liktengaitas

Ka Mes Pardzivojam Visinteresantako Laikmetu Vesture Otrais Pasaules Kars Un Manas Paudzes Liktengaitas

By: Juris Ziverts

Price: $20.00

Publisher: Riga, Vesta, 2011


496pp. NEW. Autors pec profesijas ir diplometais inzenieris, bet apdavinats ar vienreizeji izkoptu atminu, labi trenetam zurnalista iemanam un viegli lasamu, saprotamu rakstu valodu. Gramatu silti iesaku. Tur Jus atradisit interesantus faktus, nekonvencionalas, bet logiskas pardomas, ka ari bagatigu atminu un personibu klastu. --- Sejuma apskatita jau it ka labi pazistama viela - pareja no partiju laikiem uz ulmanlaika autoritarismu un nacionalo pacilajumu, Krievijas ul... View more info

Image for Ka Tas Lietas Tika Daritas

Ka Tas Lietas Tika Daritas

By: Niedra, Andrievs

Price: $14.00

Publisher: Gauja, 1987


339pp. A very good, clean, bright clean, unmarked copy. "Vesturiski interesanti memuari " par brivibas cinam --- aprakstiti: Indrikis fon Striks (Heinrich fon Stryk) Otto Goldfelds-Zeltins Balodis un Manteifels Niedras Kabineta sezu protokoli Cesu Kaujas -- Niedru ienida Ulmana laika, ienida sarkano laika, nav vinu ieredzejusi ne trimda, ne dzimtene, ne ari izprasta vina politika Latvijas Atbrivosanas kara, nostadot vinu ka tautas nodeveju. -- Tagad, kad vieni esam gaj... View more info

Kad Es Maza Biju

By: Zeberina, Dzidra

Price: $12.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1969


208pp. Dj. shows some mild edgewear, else a very good, clean, tight copy. "Dzidras Zeberinas gramata "Kad es maza biju" ir pilsetas meitenes bernibas atminu gramata, no kuras staro gaiss, labestigs humors, kas atsauc atmina Annas Brigaderes un Jana Jaunsudrabina jautros, sirsnigos bernu dienu telojumus." View more info

Image for Kadreiz Un Tagad   Stastijumi Par Redzeto, Sastapto, Dzirdeto

Kadreiz Un Tagad Stastijumi Par Redzeto, Sastapto, Dzirdeto

By: Slaucitajs, Leonids

Price: $14.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma, 1973


166pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. "Prof. Leonids Slaucitajs (1899-1971), starptautiski pazistams zinatnieks, aktivs latviesu sabiedrisks darbinieks un ari skanu makslinieks -----Gramatas 1. dala "Kadreiz bija un tagad ir" prof. S. sniedz sava dzimta apgabala geografisko un kulturali vesturisko aprakstu, briziem ietverot taja pat ekskursijas Latvijas vispareja vesture---- 2. dala "Satiksanas" ietilpst atminu fragmenti - par vairak vai mazak ieverojamm ... View more info

Image for Kaliet Sirdis Akmeni, Brali!

Kaliet Sirdis Akmeni, Brali!

By: Kirsteins, Dzintars

Price: $16.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1969


283pp. A very good, clean, tight copy enclosed in clear mylar protector. Dokumentals atminu romans par Latviesu Legionaru dz'ivi Cedelghemas kara gusteknu nometne. "Ne visasvisas sai gramata minetas personas patiesi tadas ir bijusas. Ista ir tikai Cedelgheimas nometne ar saviem 14,000 iemitniekiem --ar vilsanos un ceribam --Bet, ja sagadisanas del,Tu, viens no cetrpadsmit tukstosiem, sais rindas kaut ko no sevis saskatijis, tad zini, si gramata veltita ari Tev." (Autors) View more info

Image for Kapec Es Esmu Caks? Pedeja Desmitgade

Kapec Es Esmu Caks? Pedeja Desmitgade

By: Grinfelde, Milda; Rumnieks , Valdis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma, 1988


. M. Grinfelde bija dzejnieka Aleksandra Caka pedejo gadu lidzgaitniece, kurai veltita A. Caka milas lirika atrodama krajuma "Debesu davana".---Pec Stalina naves vinu ( Grinfeldi) 1956. gada atbrivoja no legera.---Kopa ar rakstnieku Valdi Rumnieku vina sarakstija gramatu "Kapec es esmu Caks?" " Pec morala trieciena --- Caks vairs nebija dross par to, ko raksta: vienmer urdija saubas, vai vins pareizi redz, vai vins pareizi jut, vai vins lieto pareizos vardus. Caka dzejol... View more info

Kara Kalpa Piezimes Latviesu Karavira Ikdiena II Pasaules Kara

By: Memenis, Arvids

Price: $16.00

Publisher: Riga, [n.p.], 1997


234pp. Title on cover : kara Kalps. An as new copy. "Loti interesants Legiona gaitu apraksts" (Karlis 1955) " Saja darba izmantoju ne tikai savus, bet ari savu bedu bralu piedzivojumus un stastijumus, lai palidzetu iepazities ar to raibo, biezi vien jautro, zaldatina ikdienas dziviti, ar kuru mes bijam ta saradusi." ( autors) View more info

Image for Karakalps

Karakalps

By: Pormals, Arturs

Price: $14.00

Publisher: Riga, Pormalu Gimenes Fonds, 2002


190pp. Photographs. Almost as new. "Apcietinato, mobilizeto un citu vienibu karaviru gaitas sabiedroto gusta Italija un Egipte pec Otra pasaules kara, ka ari dazas skices par celu uz majam" "Gramatas sastaditaji no visam pasaules malam ir savakusi 24 karakalpa stastus. Dala no tiem ir isi biografiski atstasti --- Turpreti Artura Pormala, Vila Rutka un Igora Gara raksti ir svarigi pienesumi latviesu kara gaitu literatura. Rakstu pamata ir stastijumi par pieredzi un dzivi... View more info

Image for Karaviksnes Loka

Karaviksnes Loka

By: Perro, Oskars

Price: $18.00

Publisher: Toronto, Autora Izdevums (Self Published), 1988

Inscription: Signed by Author


203pp. Photographs a very clean, bright, tight unmarked copy. SIGNED by the author with an inscription: "Ordena bralim Valdim Bemberam" Autora atminu un pardomu savirknojums par kara laika piedzivoto. View more info

Image for Kas Kaiteja Nedzivot  Stasti

Kas Kaiteja Nedzivot Stasti

By: Ievina, Marianna

Price: $15.00

Publisher: LARAS Gramatu Klubs, 1990


294pp. AS NEW. Gramata apbalvota ar generala Gopera fonda balvu. 'Ar siem bernibas dienu atminu stastiem, kas ir vinas pirma gramata, Marianna Ievina aizved mus uz Nitaures pagasta Domeru majam Vidzeme. Ar vieglu roku vina it ka atbida sanus sesdesmit vai vairak gadu sienu un lauj lasitajam ieskatities sena, mila pasaule, kur goda daudzi tagad sen aizmirsti tikumi un padomi. --- Stastinu virkne attelota meitenu ikdiena un svetku reizes, majas laudis, radi, ciemini, ip... View more info