Category: Atminas (Memoirs)

Sort

showing 31-45 of 127

Divdesmita Gadsimta Verdziba PSRS

By: Kurzemnieks, Ervins

Price: $16.00

Publisher: Grand Haven Mich., Autora Izdevums, 1974


254pp. Dj. slightly scuffed, else a very good, clean, tyight copy. "Nav daudz latviesu, kas no gusta Krievija atgriezusies briviba arpus PSRS. Autora notelotas atmnas labi parada kopejo ainu padomju gustnieciba-- sniedz ari skersgriezumu par apstakliem pec kara dzila Krievijas aizmugure, spilgti paradot socialistiskas valstiekartas nedziedinamo posta stavokli, lauzu grutumus un ideologijas nenozimigumu prakse."(Izdevejs) View more info

Image for Dulla Daukas Piezimes  Impresijas Un Ekspresijas

Dulla Daukas Piezimes Impresijas Un Ekspresijas

By: Lapenieks, Vilis

Price: $16.00

Publisher: Gauja 1980, 1977


399pp. Photographs. An as new, bright, tight copy. Very good dj enclosed in mylar protector. "sis gramatas caurviju pavadiens ari bus - filma. Galvenakarta latviesu filma un tas gaitas no pasiem pirmsakumiem lidzpat musu dienam"(1977) "Ka Zvejnieka dela rezisors esmu palicis lauzu atmina tikai tapec, ka ta bija pirma ista latviesu makslas filma, kas guva sensacionalus panakumus ne tikai Latvija, bet ari arzemes" (V. Lapinieks) View more info

Image for Dzimtenes Ares Pa Majam, Tirgiem, Pilsetam

Dzimtenes Ares Pa Majam, Tirgiem, Pilsetam

By: Freinats, Atis

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1969


252pp. Illustrated. Some very light wear to spine extremities, else very good, clean, tight, bright copy. Atis Freinats - "Gramatizdevejs un rakstnieks 20.gadsimta 20-30-tajos gados, veicot gramatizplati-ta-ja darbu, apcelojis Latviju. Ar humoru un vieglu ironiju apraksta pa majam un tirgiem verotos notikumus un sastaptos cilvekus." (( Gulbenes biblioteka) View more info

Image for Dzives Opera  Atminu Telojumi

Dzives Opera Atminu Telojumi

By: Kaktins, Adolfs

Price: $18.00

Publisher: Stockholm, Daugavas, 1965


261pp. Illustrated. Dj spine and cover edge shows uniform ageing, else covers clean and unmarked. A very good, clean, tight, unmarked copy. Ar Edgara Andersona ievadu. "Adolfs Kaktins ir vienreizeja, arkartteja paradiba latviesu kulturas vesture. --- Nacionala Opera neaapsaubami veidojusies netiesi, bet speciga vina lielas makslinieciskas personibas ietekme." ( E. Andersons) "Baltaja nama nebija muzikali uzticamaka makslinieka par Adolfu Kaktinu" (M.... View more info

Dzives Stasts Atminas Darbi

By: Alksnis, Jekabs Prof. Dr. Med

Price: $15.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma- Janis Abucs, 1970


235pp. Illustrated. A very good, clean, tight copy in clear dj. protector --galvena LU medicinas fakultates veidotaja, musu kirurgijas patriarcha prof. Dr. Med. Jekaba Alksna dzives stasts, gan savos gan citu vardos. Kara arsta piedzivojumi pirms un pec pirma pasaules kara... darba gadi gimenes un kolegu atminas. Profesora J. Alksna publikaciju saraksts. View more info

Image for Dzives Straume  Atminas

Dzives Straume Atminas

By: Bastjanis, Voldemars

Price: $22.00

Publisher: Stockholm, Dr. Emils Ogrins, 1970


302pp. A very good, clean, tight, bright copy. Saturs: Dzives sakums. 1905 revolucija. Raibais studiju laiks. Darbs Krievijas zemste un Pirmaispasaules kars. Divas krievu revolucijas un to sekas. Darbs Latvijas dzelzcelu virsvalde. " Atstajot dzelzcelu un parejot uz Saeimu, sakas jauns sabiedriskas dzives un darbibas posms, par kuru esmu rakstijis agrak iespiestas gramatas Demokratiska Latvija un Gala sakums." (Autors) "Bastjanis tika ar lielu parsvaru ieve... View more info

Image for Dzives Supotnes   Atminas

Dzives Supotnes Atminas

By: Aizsilnieks, Arnolds

Price: $23.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1979


167pp. Illustrated, photographs. Gift presentation inscription on front free endpaper. A very good, clean, tight copy. " Diemzel, man jabridina lasitajs, ka manas atminas sniegs pilnigi pretejo ainu. Tas radis, cik strauji ir mainijusies ta vide un ta sabiedriska dzive, kura man nacies pavadit savu aprakstito muza dalu , un ka si mainiga vide ir veidojusi manu----dzivi. Lai lasitajs nebrinas, ka mana dzives stastijuma iezagusas ari vairakas anekdotes." (autors) View more info

Image for Es Izdzivoju Rumbula

Es Izdzivoju Rumbula

By: Mihelsone, Frida

Price: $20.00

Publisher: Riga, ICEJ Latvija, 2014


208pp. il. A very good, clean bright, tight copy. Davida Zilbermana literarais pieraksts un tulkojums no jidisa ; tulkojusi Ilze Eris. Frida Mihelsone ir viena no retajam izdzivojusajam aculieciniecem par drausmigajiem Rumbulas notikumiem, kad 1941. gada 30. novembra un 8. decembra akcijas tika iznicinati 25 tukstosi ebreju. trīsdesmitajos gados apmetusies uz dzivi Riga, kur stradaja par suveju-modeletaju. 1941. gada Frīda tika ieslodzita Rigas geto. Ebreju... View more info

Image for Es Karai ... Kara Gaitu Atminas

Es Karai ... Kara Gaitu Atminas

By: Barda, Edvins

Price: $10.00

Publisher: Limbazi, Bruno Plume, 2003


190pp. A very good, clean, tight, bright copy "---gramata ir citadaka. --autors to veido pec diendiena izdaritam piezimem kabatas gramatina ---ir viens no nedaudzajiem legionariem --- kas Vacija kara gaitas ir rakstijis dienasgramata --- mes varam izsekot 15. divizija iesaukto latviesu puisu gaitam un likteniem Pomeranijas kaujas Vacija. Lidztekus rodas ari ieskats par vacu tatas ciesanam un citam ar karu saistitam nejedzibam." ( Bruno Plume) View more info

Image for Eselons Dodas Uz Vorkutu

Eselons Dodas Uz Vorkutu

By: Vilerts, Arnolds

Price: $10.00

Publisher: Talsi, 1993


109pp. A very good, clean, unmarked copy. "Vorkutas oglu sahtu melnas piramidas ir tipisks sataniskas varas simbols. Sis atminas stasta par melno piramidu ena nonakuso dveseli un miesu. ---- Cietuma kamera, karceri, nometnes baraka - vietas, kur valdija pilniga atkariba no varas, pretosanas iespejas tomer pastaveja, ja vien cilveks sirdi un prata sekoja apustula Petera aicinajumam. "Un uzceliet no sevis pasiem ka dziviem akmeniem garigu namu----" ( Anda Lice) View more info

Image for Gadijuma Karakalps

Gadijuma Karakalps

By: Ivans, Dainis

Price: $14.00

Publisher: Riga, Vieda, 1995


380 pp. Illustrated. Includes a chronology of events. "Ar aizrautibu var lasit par notikumiem, kas risinas Latvijas teritorija: Baltijas Celu, Tautas Frontes darbibu, barikadem utt. Un tas viss ir tik del, viena merka - lai panaktu Latvijas neatkaribu. Latvieu starpa valda vienotibas sajuta, kas diez vai vel kadreiz tik spilgti izpaudisies. Sais nodalas ir rakstits par notikumiem, kas izmainija visu latvieu dzives." ( Atlants) Tautas frontes priekssedetaja D... View more info

Image for Ganuzena Darbi Un Nedarbi  Bernibas Atminas

Ganuzena Darbi Un Nedarbi Bernibas Atminas

By: Bebru Juris ( Juris Bebris )

Price: $10.00

Publisher: Riga, ?, 1992

Edition: Second Edition


94pp. illustrated. Cover and 22 line drawings by Kronenbergs. Neat gift inscription on t.p. Reissue of the 1942 Gulbis Riga edition. Precise date of second edition not known. Jaukas maza laukuzena bernibas atminas "Bebru Juris savos [pedagogiskos] darbos pauda audzinasanas idealu: jaunatne ir jaaudzina tikuma, dailuma un Tevzemes milestibas gara, tadejadi audzinasanas merki bija saistiti ari ar pozitivu rakstura iezimju veidosanu." (Baiba Kalke) View more info

Image for Gorkija Iela 11a  Jeb Cels Atpakal Uz Majam

Gorkija Iela 11a Jeb Cels Atpakal Uz Majam

By: Lejins, Atis

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Memento, 1976


Apbraukaju Eiropu ar "ikski". "Nonacu Stokholma, kur satiku Bruno Kalninu un Uldi Germani. Iestajos LSDSP. Aizbraucu ka "Kulturas sakaru" viesis uz Rigu un atgriezoties uzrakstiju "Gorkija iela 11a"- vienigo trimdas gramatu, kur atmaskota si VDK iestade. Par to nonacu melnaja saraksta - sanemu aizliegumu braukt uz Latviju." (A. Lejins) View more info

Image for Grenadieru Gramata

Grenadieru Gramata

By: Eglitis, Alberts

Price: $11.00

Publisher: Riga, Nacionalo Daugavas Vanagu Latvijas Apvieniba, 1998


135pp. A very good, clean, bright, tight copy. Illustrated with drawings by Laugalis. "A. Eglitis raksta par 19. diviziju un uzcel tai garigu pieminekli, ipasi majora Ernesta Laumana izluku bataljonam, kura pats cinijies. Gramata lasama apjomiga un emocionala komandiera E. Laumana biografija un bataljona kauju vesture. Saistoss ir apraksts par Bruninieku krusta kavalieri kaprali Alfredu riekstinu. Iespaidiga ir impresija "Melnas dienas vidu", kura telota kapitulacijas ... View more info

Image for Hercoga Petera Gimnazija Academia Petrina 1775-1975. Rakstu Krajums

Hercoga Petera Gimnazija Academia Petrina 1775-1975. Rakstu Krajums

By: Veisbergs, Arturs

Price: $20.00

Publisher: Vasteras, Ziemelblazma, 1974


263pp. Photographs A very good, clean, tight copy. Dzilaku vesturisku perspektivu sim rakstu krajumam pieskir, Jura Leca "Hercoga Petera g,mnazijas prieksvesture" - sakot ar 13. gadu simteni. Plasaks veriens ir ari agraka- skolas direktora Artura Veisberga telojumam, aprakstot ne vien skolas dzivi, bet ari sava laika politisko gaisotni un notikumus padomju un vacu okupacijas laika. Literaram problemam dzejiska raksta pieskaras Edgars Suna, izejot no literatu-as ... View more info