Category: Atminas (Memoirs)

Sort

showing 16-30 of 127

Image for Austrumprusijas Dienasgramata  ( Ostpreussisches Tagebuch )

Austrumprusijas Dienasgramata ( Ostpreussisches Tagebuch )

By: Lendorfs, Grafs Hans Fon ( Hans, Graf Von Lehnsdorff )

Price: $18.00

Publisher: Copenhagen, Imanta, 1962


251pp. Dj shows surface wear but enclosed in a clear plastic protector, else a very good, clean tight copy. Neat former ownership stamp on t.p. No vacu valodas tulkojis Pavils Klans. Dizciltigais autors, pret nacistiem noskanotais arsts un kristietis ( Vina bralens bija iesaistits 44.gada 24 jullija pret Hitlera iecereta atentata) apraksta notikumus Austrumprusija no 44.-47. gadam. - Krievu karaspeka ienaksanu un ta nezelibas ka ari raksta par savam arsta gaitam. View more info

Image for Balandnieki Priestera Petera Upenieka Atminu Zimejumi

Balandnieki Priestera Petera Upenieka Atminu Zimejumi

By: Upenieks, Peteris

Price: $30.00

Publisher: Riga, Madris, 2005


757pp. Photographs Glossary.An as new copy "Peteris Upenieks bija macitajs, kuram jau no bernibas piemitusas lielas noverosanas spejas. Alsunga, kur vins dzivoja, vins berna acim veroja visu apkart notiekoso. Gramata loti interesanti aprakstitas dazadas dzimtas, tam piemitosais un raksturigais, tradicijas, notikumi. Gramata aprakstita dzive slavenaja Alsungas katolu novada." " Tas tiesam ir liels izaicinajums un uzdrikstesanas meginat paradit cilveka dvese... View more info

Image for Barikades Latvijas Milestibas Gramata

Barikades Latvijas Milestibas Gramata

By: Daugmalis, (Viktors Compiled By)

Price: $13.00

Publisher: Riga, BAF, 2001


Loti atzinigi ( Latvijas Zinatnu akademijas prezidents akademikis Janis Stradins) izteicas par jauno barikazu pieminas gramatu, uzsverot tas galveno vertibu - publicetajas atminas nepastarpinata veida izpauzas barikazu tieso, no tautas nakuso ierindas dalibnieku redzetais un pardzivotais. Saja gramata, kuras izdevejs ir 1991. gada barikazu dalibnieku atklatais sabiedriskais fonds, publiceti 133 atminu stasti. Atminu krajuma sastaditajs un redaktors ir pazistamais public... View more info

Image for Barjerskrejiens Pirma Gramata  Dienasgramata 1969-1979

Barjerskrejiens Pirma Gramata Dienasgramata 1969-1979

By: Skapars, Janis

Price: $14.00

Publisher: Riga, SIA Laikraksts Diena, 2008


353pp. photographs As new. Tiesi par so laikposmu [Brezneva] vesta Jana Skapara 1969. - 1979. gada dienasgramata Barjerskrejiens, kura aprakstita vina darbiba Literaturas un Makslas galvena redaktora amata. --- Barjerskrejiens iezimigs ar to, ka autoram ar literaturu bija visai attals sakars - pirms iecelsanas redaktora kresla vins bija tipisks LKP CK funkcionars, instruktors, kura parzina atradas Rakstnieku un Kinematografistu savieniba ----- Barjerskrejiena nav nedz... View more info

Image for Bataljona Arsts

Bataljona Arsts

By: Beldavs, Jazeps T.

Price: $12.00

Publisher: Riga, Antava, 2005


71pp. A very good, clean, tight, bright copy. " notikumiem un koloritu cilveku, piem., legendara latviesu legiona virsnieka Miervalza Adamsona ("Marokas baigais") portretejumiem bagats stastijums, kas aptver gan Latvijas brivvalsts laiku, gan tragiskas parmainas pie okupacijas, cilveku attiecibas, raksturus dazadas vietas - Cesis, Livanos, Talsos, Ventspili, Riga u.c. --- klasisks memuarliteraturas paraugs" ( M. Ruks) View more info

Image for Bet - Debesis Iesiets Mezgls

Bet - Debesis Iesiets Mezgls

By: Cakla, Ieva

Price: $12.00

Publisher: Riga, Lauku Avize, 2008


207pp. Photographs; extensive, detailed bibliography of Caklais work. "Dzejnieka sievas atminu gramatu par Mari Caklo veido spilgtas epizodes, ko Ieva Cakla, budama laba stastitaja, karto krasaina mozaika. Sakot ar abu nejauso iepazisanos literara sarikojuma Liepaja, tas papildina Mara Cakla laikabiedru atminas, Ievas izraudziti dzejoli un fotografijas. Gramata pastarpinati, bet spilgti iezimejas M.Cakla draugu un laikabiedru portreti. Roalds Dobrovenskis par gramatas... View more info

Image for Bet Majas Palika Die Hauser Aber Blieben

Bet Majas Palika Die Hauser Aber Blieben

By: Bilensteins, Bernhards ( Bernhard Bielenstein )

Price: $15.00

Publisher: Riga, Jumava Edition Baltica, 1998


82, [5], 94, [2] , [8] Photographs. Pages slightly aged, else a very good, clean tight, unmarked copy. Bilingual edition Latvian German. Latvian translation by Inara Korsaka. " Latvija pazistams arhitekts daudzu savdabigu jugendstila eku autors Riga, celies no senas tradicijam bagatas Baltijas vaciesu dzimtas. Vina tevs Augusts Bilensteeins bija latviesu valodas, etnografijas, Latvijas senvestures petnieks. Bet majas palika ir saistoss stasts par autora bernibu, skol... View more info

Image for Briva Latvija Latvijas Tapsana Atminas Verojumi Atzinumi

Briva Latvija Latvijas Tapsana Atminas Verojumi Atzinumi

By: Klive, Adolfs

Price: $28.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1969


489pp. A very good, clean, tight, bright copy. Dj spine a little sunned, some light wear to extremities. " Mani memuari nav vesture un nepretende tadi but....Atceroties so laiku acu prieksa slid garam iespaidiga rinda cienijamu Latvijas brivibas celmulauzu ar kuriem man bija gods sadarboties." Adolfs Klive- Latviesu Zemnieku Savienibas centralas valdes prieksedetaja biedrs, vaditajs 1. pasaules kara beglu un armijas apgades iestades, Latviesu pagaidu nacionalas padomes l... View more info

Image for Caur Kara Ugunim

Caur Kara Ugunim

By: Reimers, Alberts

Price: $10.00

Publisher: Latvia, Autora Izdevums, 1998


80pp. Photographs. A very good, clean, unmarked copy. "Uzvilkt svesu karotaju formas mums lika tevzemes un tautas milestiba ------- Vilsanos radija vacu virskundziba frontes apstaklos, radot naidu pret tiem. Vini neuzticejas latviesu formejumiem, centas tos sadalit, radija konflikta situaciju starp abu tautibu karaviriem. ---- Speciga musu karaviru nicinasana izpaudas Prusija un Pomeranija, strauji tuvojoties kara beigu posmam. Tur latviesu karaviriem vajadzeja sekt vacu... View more info

Image for Cauri Komunistu Ellei

Cauri Komunistu Ellei

By: Grinups, Kurts

Price: $12.00

Publisher: Latvia, Autora Izdevums, 2005


111p. Photographs. An as new copy. Kureliesa un partizana Grinupa atminas."Bez pagatnes nav nakotnes, tadel, dzivojot uz prieksu, mums ir jaatskatas pagatne. No pagatnes varam gut macibu turpmakajam darbam un dzivei, atceroties pagatni, varam sausmas nodrebet vai patikamas atminas veldzet noguruso pratu un sirdi. Kad mani 1946.gada tiesaja par piedalisanos Latvijas nacionalo partizanu darbiba, es sevi neatzinu par PSRS pilsoni. "Esmu bijusas Latvijas brivvalsts pilsonis... View more info

Image for Cepure Ar Zelta Varpu Atminu Stasts

Cepure Ar Zelta Varpu Atminu Stasts

By: Zarins, Janis

Price: $13.00

Publisher: Toronto, Amber Printers & Publishers, 1975


390pp. Neat ownership on f.f.e. else a very good, clean, bright, tight copy. Janis Zarins (1915-1973). Gramata "Cepure ar zelta varpu" rakstijis par Smiltenes novadu, macibam Smiltenes lauksaimniecibas tehnikuma. "1922. gada 1. oktobri Smiltene saka darboties Piensaimniecibas un Lopkopibas vidusskola. Lai atrak gutu pozitivus rezultatus, skolai bija palielinata programma ---- Js arzemnieki bija izbrina par latviesu saimniecisko uzplaukumu, tad te liela nozime Smilten... View more info

Image for Cilveks Bez Majas Macitajs Beglu Gaitas

Cilveks Bez Majas Macitajs Beglu Gaitas

By: Lusis, Arnolds

Price: $15.00

Publisher: LELBAs Apgads, 1976

Inscription: Signed by Author


191pp. A very good, clean, bright, tight copy. Presentation inscription signed by the Author. No Kureliesiem un vinu tragisko likteni.. begsana uz Vaciju un macitaja gaitas Vacijas kara pedeja posma juku laikos - lidz kara noziedznieku meklesana beglu nometnes... "Atkal jautaju: kad tiesas Stalinu un vina satrapus? Bez Stalina atbalsta Hitlers diez vai butu so karu uzsacis" ( Autors) View more info

Image for Cits Kekis Zem Likumiga "Jumta"

Cits Kekis Zem Likumiga "Jumta"

By: Lapsa, L.; Margevica, A; Jancevska, K

Price: $14.00

Publisher: Riga, Atena, 2011


259 + [236] pp. Illus. AS NEW. View more info

Image for Daugaviesi Stasti, Pasakas Un Drusku Par Sevi

Daugaviesi Stasti, Pasakas Un Drusku Par Sevi

By: Sirmanis, Janis

Price: $15.00

Publisher: Siracuse, Autora Izdevums, 1989


253pp. Illustrated Neat bookplate on inner cover. SIGNED by author on tp. A very good, clean, bright, tight copy Stastini un galvenokart atminu vinetes un iespaidi .... ari par vairakiem trimdas autoriem un kulturas darbiniekiem. View more info

Image for Dialogi Vestules Un Publikacijas 1989 - 1977

Dialogi Vestules Un Publikacijas 1989 - 1977

By: Germanis, Uldis; Berklavs, Eduards

Price: $20.00

Publisher: Riga, Valters Un Rapa, 2007


294pp. Gramata apkopota divu nozimigu Latvijas personibu privata sarakste, atklajot ne tikai izcila publicista Ulda Germana un legendara politika Eduarda Berklava spriedumus un vertejumus nacionali politiskajas aktualitates, bet ari iepazistinot ar pieredzes bagato viru viedokliem par vienu otru musdienu politika loti aktivu un redzamu darbinieku. View more info