Category: Jauniem Cilvekiem (Children's)

Sort

Showing 21-40 of 74

Image for Laba Diena  ( Ein God Dag )

Laba Diena ( Ein God Dag )

By: Eklands, Einars ( Einar Okland )

Price: $15.00

Publisher: Stockholm, Memento: 1980

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 003716

Condition: Very Good


27pp. Full page illustrations. by award winning illustrator Wenche Oyen. Jura Kronberga tulkojums. A very good, clean, bright, unmarked copy. Saistosa trîs bernu deku pilna diena. View more info

Image for Valodina Abece Un Pirma Lasama Gramata

Valodina Abece Un Pirma Lasama Gramata

By: Ezerins, J, Grins, J

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Latviesu Palidzibas Komiteja: 1953

Seller ID: 003425

Condition: Very Good


96pp. Extensively illustrated in b&w. Very light, small crease to lower right cover. very light wear to lower spine. A very good, clean, tight, unmarked copy with attractive b&w illustrations.. In very good condition for a children's primer Sevisku atzinibu izpelnijas un daudzus atkartotus izdevumus piedzivoja Jana Ezerina un Jana Grina sarakstita "Valoda" ---- un lasama gramata "Valodina". View more info

Image for Pasaka Par Diegabiksi

Pasaka Par Diegabiksi

By: Griva, Zanis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevniecîba: 1960

Edition: First Edition

Seller ID: 002197

Condition: Very Good


[44 pp.] Atractive illustrations. Corner tips bumped and worn. Bottom lower edges lightly worn, else a very good, bright, clean, tight unmarked, uncreased copy with neat owner's sig. on fep. and tp. with a pasted in printed children's illustration on rear end paper. Staraste's Illustrations still vibrant in this edition. "Pasaka par brunurupucena Diegabiksa celojumu pec laimes. Apcelojis plaso pasauli, Diegabiksis saprot, ka laimes zeme ir majas. Margaritas Starastes... View more info

Image for Sports Enciklopedija  ( Redzesloka )

Sports Enciklopedija ( Redzesloka )

By: Hemonds, Tims (Tim Hammond )

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC:

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 002871

Condition: Very Good +


63pp. Extensively illustrated. A very good, clean, tight, unmarked copy. "--- iepazistina ar daudzveidigo sporta pasauli, sporta vesturi, noteikumiem, piederumiem un tehniku. " (Izdevejs) View more info

Image for Vienradza Noslepums

Vienradza Noslepums

By: Herge

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 2013

Seller ID: Riga 16bk

Condition: NEW


62pp. NEW. "Gramata VIENRADZA NOSLEPUMS attapigais Tintins dzen pedas neliesiem, kas nozog senlietu tirgu iegadato kuga modeli, pec tam izdemole ari vina dzivokli. Ko zagli mekleja? Tintins ar kapteini Haddoku un uzticamo suni Miluku atklas so noslepumu." (izdevejs) No francu valodas tulkojusi Inese Petersone View more info

Image for Sarkana Rakhama Bagatibas

Sarkana Rakhama Bagatibas

By: Herge ( George Remi)

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 213

Seller ID: 003693

Condition: New


62pp. NEW Unread. Traditional Comic Book format ( aka graphic novel) Gramata SARKANA RAKHAMA BAGATIBAS drosmigais Tintins kopa ar kapteini Haddoku dosies juras brauciena meklet apsleptas bagatibas kuga “Vienradzis” nogrimsanas vieta. Vai vini atradis dargumus? Tintinu un vina komandu gaida piedzivojumi un parpratumi uz kuga un pat juras dzelme. (Izdevejs) View more info

Image for Kiparu Lerpatu Cieps

Kiparu Lerpatu Cieps

By: Jundze, Arno

Price: $13.00

Publisher: Riga, Petergailis: 2008

Seller ID: 003719

Condition: Very Good +


110pp. Illustrated. A very good, clean, tight, unmarked copy. "Kiparu Lerpatu Cieps" saistosa veida stasta mazajiem lasitajiem par Kiparzemi un tas iemitniekiem - Susnirku, Raibciema pastnieku Dipadnieku, telegrafistu Ciepu, profesoru Skruviti, astronomu Teodoru Pecpedinu un citiem. Kiparzeme viss notiek tapat ka pie mums, tikai kiparigak: Kiparzeme tiek dibinats Vasaras teatris, izmeklets kads noziegums un buvets kosmoplans, lai apskatitu Menessneredzamo dalu. Saisto... View more info

Image for Latvian Fairy Tales

Latvian Fairy Tales

By: Karlsberga, Inga, Compiled By

Price: $30.00

Publisher: Riga, Janis Roze: 2017

Seller ID: 004099

Condition: New


96pp. NEW Illustraated. This book is a collection of typical, popular and widely known Latvian fairy tales. However, some non-standard variants of these tales that are not usually included in collections were chosen in order to keep it more interesting. It may seem that the world of fairy tales -- harsh, and filled with ancient myths and echoes of epics -- may not be entirely suited to, or understandable by, children. There is only one story in this collection of twel... View more info

Image for Emils Un Berlines Zeni

Emils Un Berlines Zeni

By: Kestners, Erihs ( ( Erich Kastner)

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC: 2013

Seller ID: 003694

Condition: Very Good +


111pp. A very good clean, bright, tight, unmarked copy. Illustrated in "graphic novel" or commicbook style. "Izabella Kreica ir viena no labakajam komiksu maksliniecem Vacija. ---Par siem komiksiem Izabellai Kreicai tika pieskirta Max und Moritz premija. Emils pirmoreiz drikst braukt uz Berlini viens. Tacu vilciena vinam nozog visu naudu. Izkapis no vilciena, Emils dodas pa pedam zaglim. Par laimi, driz vien vinam piebiedrojas Gustavs – zens ar autotauri – un vina d... View more info

Image for Emils Un Berlines Zeni  Romans Berniem

Emils Un Berlines Zeni Romans Berniem

By: Kestners, Eriks

Price: $10.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1952

Seller ID: 003325

Condition: Very Good


128pp. A neat owner's sig on front end paper and on t.p. Else a very good, clean, tight, unmarked copy. "Kada maza Vacijas pilsetina dzivo Emils. Pirmo reizi zens viens pats drikst braukt pie vecmaminas uz Berlini. Tacu piedzivojumi sakas tad, kad Emilam cela tiek nozagta nauda. Zens sak sekot viram, kurs vilciena vinu apzadzis. Mazajam celotajam lielaja pilseta palidz Gustavs ar draugiem." Valters un Rapa" View more info

Image for Usmas Zenu Dekas  Stasts

Usmas Zenu Dekas Stasts

By: Kezbers, Karlis

Price: $12.00

Publisher: Chicago, (izd. aut.): 1954

Seller ID: 003842

Condition: Very Good +


178pp. A very good clean, bright, tight copy "...vestijums par diviem dzelzcelnieku deliem...dodas uz Usmu lai palidzetu mezsargam darbos ... uzzina stastu par Saksu Moricu un vina sala norakto kara kasi... zeni iepazistas dabu, dzivniekus... meza orienteties" (I. Daukste-Silaraupe) View more info

Image for Ruku Pasaules Celojums

Ruku Pasaules Celojums

By: Kezbers, Karlis

Price: $12.00

Publisher: Vaidava: 1961

Seller ID: 003850

Condition: Very Good +


111pp. Illustrated.....a very good, clean tight, unmarked copy. "K. Kezbers ir rakstijis ari berniem un jaunatnei. Slavenakas ir brinumu pasakas "Ruku pasaules celojums", "Brencitis" un "Takselis Makseliss. " View more info

Image for Vecais Kokgriezejs

Vecais Kokgriezejs

By: Kinens, Janis; Macitajs. (Janis John Kinens)

Price: $12.00

Publisher: Wauwatosa, Guzzy Press:

Inscription: Signed by Author

Seller ID: 003079

Condition: Very Good +


[32] pp. Full page colour illustrations. A very good, clean, bright, unmarked copy. Inscribed by the author to his Godson. Kopsavikums: Vecs, nabags kokgriezejs izglabj iesnigusu ciemu, daloties sava nabadziba ar iedzivotajiem. View more info

Image for Gundega Ievina

Gundega Ievina

By: Kletnieks, Valdis

Price: $14.00

Publisher: Latvijas Skautu Prezidenta Generala Karla Goppera Fonds: 1972

Seller ID: 003987

Condition: Very Good +


88pp. Extensively illustrated. Glossary. A very good, clean, bright, tight copy. " bagatigs kulturvest. un izzinas materials par seno latv. sadzivi, nodarbosanas veidiem, uguns iegusanu un sargaswanu alu laikmeta. Gram. beigas - senu latv. vardu skaidrojums." ( Literatura.lv) Esmu ilustrejis ari V. Kletnieka Gundega Ievina, kas jauniesiem dod ieskatu senas Latvijas akmens laikmeta dzive." ( G. Bite) View more info

Image for Petergaila Pasakas  Tales From The Rooster Of Riga

Petergaila Pasakas Tales From The Rooster Of Riga

By: Krollis, Gunars

Price: $14.00

Publisher: Riga, Petergailis: 2005

Seller ID: Riga 16as

Condition: Very Good ++


64pp. A very good,attractive clean, tight, bright, unmarked copy. Text in both Latvian and English, translated by Inara Cedrins. Many colourfull illustrations by Krollis. "These roosters tell stories, and fairy tales different ones for every age, but all colorful. About Riga's belles, seafarers, little rabbits and a wonderful cake for the feast. The real storyteller is the famous Latvian artist Gunars Krollis - a master of romanticism and poetry, pure tones and powerf... View more info

Runca Vezums Dzejolu Antologija Berniem

By: Kronberga, Lija (Anthologist)

Price: $12.00

Publisher: Copenhagen, Imanta: 1953

Seller ID: 000328

Condition: Very Good


176 pp. Neat ownership stamp on tp. Lower cnrs. bumped, else a very good, clean, tight copy. In Latvian . Anthology of Latvian children's poetry by mostly well known and familiar Latvian authors. Each of the following sections preceded by Jegen's Tomcat with his wheelbarow filled with treasure for the young listener or reader: Kipars; Putna berns; Nebeda; Pasaku kumela View more info

Pieci Kaki

By: Kronenbergs, Alberts

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma: 1978

Seller ID: 000325

Condition: Very Good


70pp. " ... iespeja iepazities..... ka aspratigu, meistarigu ilustratoru un humoristu.... A.Kronenbergs ar saviem zimejumiem, aspratigajiem folkloras parafrazejumiem un originalam varsmam bija pastavîgs, bernu iemilots autors." View more info

Image for 12 Davanas Ziemsvetku Vecitim

12 Davanas Ziemsvetku Vecitim

By: Kunnass, Mauri

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Atvase: 1988

Edition: First Latvian Edition

Seller ID: 002346

Condition: Very Good ++


40 pp. Richly illustrated. Translated from the English by Austra Kreslina. Charming dedication ( Auseklis poem) inscription on front free endpaper. A very good, clean, bright, tight unmarked copy. This First Latvian Edition useses the one s variant spelling of "Ziemsvetku" in the title. " Ville, mazais ruku puika, velas iepriecinat Ziemassvetku veciti. Tacu ka? Lidz Korvatunturu lielajiem svetkiem bija atlikusas tikai divpadsmit dien... View more info

Sena Latvija

By: Liepins, Janis

Price: $22.00

Publisher: Riga, Zvaigzne ABC:

Seller ID: 001292

Condition: As New


72 pp. Extensively illustrated in colour. As New. ""Sena Latvija" bus noderigs ilustrativi un tekstuali informativs materials jauniešiem, kas skolas apgust Latvijas vesturi, ka ari visiem vestures, arhitekturas un amatniecibas interesentiem. Autors ar savu zimejumu, fotografiju un teksta palidzibu stasta par 9.-12. gadsimta jeb t.s. vela dzelzs laikmeta Latvijas teritorijas iedzivotaju dzivesvietam, apgerbu, zirgu rotasanas tradicijam, cilveku nodarbosano... View more info

Image for Rezgale Bernu Svetki

Rezgale Bernu Svetki

By: Lindgrena, Astrida

Price: $11.00

Publisher: Stockholm, Atvase: 1969

Seller ID: 003478

Condition: Very Good +


[24] Illustrated in colour. Neat ownership on front endpaper, else very good, clean, tight, bright, unmarked copy. Tran. by Mara Kaugara. View more info