Category: Geografija (Geography)

Sort

showing 16-24 of 24

Image for Ne Tas Kadam Jazina   (ne)  Bijusi Celojumi

Ne Tas Kadam Jazina (ne) Bijusi Celojumi

By: Ziedonis, Imants

Price: $12.00

Publisher: Riga, Petergailis, 2005


174pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. "Saja gramata viss ir pa maziem gabaliniem, Ziedonis ir drusku tas, kurs arstejas valdibas sanatorijas un nikojas oficialas delegacijas, drusku tas, kurs dzen primadonniskus jokus ar dazadu tautibu smukam meitenem, un drusku tas, kurs no maralbriezu apzageto ragu stumbenisiem suc asinis - lai tad notiek, kas notikdams; skiet, ka teksts, kas talak seko, ir vienigais muslaiku latviesu autora meginajums precizi izstastit... View more info

Image for Pededze Lubans Aiviekste

Pededze Lubans Aiviekste

By: Tomass, Eduards

Price: $12.00

Publisher: Lincoln, Apgads Gauja, 1984

Edition: Reprint Edition


111pp. Photographs. Reprint of the 1937 Valters un Rapa Edition. A very good, clean, tight, bright copy. Pededze un Aiviekste - sis vairak ka 270km garais tiesais udenscels --- Autors ved lasitaju izbraukuma par so celu, aprakstot sastopamas vietas un ipatnejas dabas paradibas. View more info

Image for Rigas  Darzi Un Parki

Rigas Darzi Un Parki

By: Davidsone Irena

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liesma, 1998


159pp. Colour photographs. Garden diagrams. A very good, clean, bright, tight copy. "Gramata stasta par Rigas darzu un parku iekartosanu, sakot ar 18. gs. lidz musdienam, par dazadu laikmetu apstadijumu stilistiskajam ipstnibam, par izcilako latviesu darza arhitektu radoso darbibu. Liela uzmaniba veltita ari jauno mikrorajonu apzalosanai, pilsetas zalas zonas attistibas perspektivam." (izdevejs) View more info

Image for Senie Dzintara Celi Un Austrum-Baltijas Geografiska Atklasana

Senie Dzintara Celi Un Austrum-Baltijas Geografiska Atklasana

By: Spekke, Arnolds

Price: $33.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele, 1962

Edition: Third Expanded Edition


104pp. Illustrated, maps. A very good, clean, bright copy with some light wear to d.j. extremities, enclosed in clear mylar. "Darbs ir zinatnisks, tomer izcili labi lasams Autors izvada lasitaju cauri daudzajam apgabala kartem sakot ar Ptolemaju un beidzot ar Mercatoru---" Canadian Geographical Journal) "Liela formata karsu pielikumi sniedz izmekletus paraugus, kas raksturo gadu simtenu notikumu gaitu, lidz kamer kartes mums izveidojas pazistama aina. Teksts ir saisto... View more info

Image for Story of Cesis

Story of Cesis

By: Polis, Janis, edited by

Price: $12.00

Publisher: Riga, Jana Seta, 1999


95pp. Numerous colour photographs. A very good, clean, bright, tight copy. Half title bears a presentation inscription from the Cesis Bible Institute with several signiatures. Text in English."..... rather it reaches into ancient times and also the present day region of Cesis .... it tries to attract readers' attention to the captivating, but also essential moments in Cesis history and invites them for a short romantic walk in time and space." (Janis Polis) View more info

Image for The Ancient Amber Routes  Travels From Riga to Byzantium

The Ancient Amber Routes Travels From Riga to Byzantium

By: Kalnins, Mara

Price: $36.00

Publisher: Riga, Petergailis, 2014


399pp. Illustrated. NEW - an unread copy,.Illustrated. Scarce. Dr. Mara Kalnins is a Fellow of Corpus Christi College and formerly University of Cambridge Reader in Modern English. "... A work of cultural history, tracing the movement of populations and far-reaching trading relations in Europe and beyond over more than 5000 years. It also serves as a travel guide, especially to the Baltic region where the amber originates, since the book is structured on journeys ... View more info

Image for The Ancient Amber Routes and the Geographical Discovery of the Eastern Baltic

The Ancient Amber Routes and the Geographical Discovery of the Eastern Baltic

By: Spekke Arnolds

Price: $49.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele The Golden Appletree, 1957


120pp. Illustrated Bibliography. A very good, clean, tight, unmarked copy. Very good olour photo facsimili dj reflects some slight wear, some minor dscolouration to rear cover. " In his book, Spekke collected some of the more important writings of the ancient authors, the current geographical descriptions and most importantly the record of the discovery of the Baltic area by the classical world. The chronological emphasis of his book was on the first two centuries A.D.... View more info

Tutepatas

By: Ziedonis Imants

Price: $11.00

Publisher: Riga, Karogs, 1992


251+(5) Photographs. A very good, clean copy. Gramata stasta par entuziastu grupu, ko septindesmito gadu vidu ap sevi pulcinajis Imants Ziedonis. Vairak neka desmit gadus vini pasaizliedzigi veidojusi Latvijas ainavu tur, kur tai trucis kopeja,-izcirtusi briksnus ap dizkokiem, stadijusi jaunas koku audzes, centusies saglabat unikalus dabas veidojumus un pieminas vietas" (Izdevejs) View more info

Ventas Sakta Atradumi, Atzinas, Atminas

By: Henins, Arturs

Price: $16.00

Publisher: Riga, Preses Nams, 2002


490pp. Photographs. A very good, almost as new copy. " Skrundas muizas un tas apkartnes vesturi pamatigi izpetijis un gramata Ventas sakta aprakstijis musu novadnieks Arturs Henins." " uzzinam interesantas hercoga Jekaba, Skrundas hercogienes Elizabetes Sofijas Ketleres laika liecibas, kopa ar gramatas autoru atklajam ipatno vestures liecinieku ventastegu. Varam izsekot lidzi pulkveza Kalpaka un vina sabiedroto gaitam, cinoties par Latvijas neatkaribu. Gramat... View more info