Category: Biografija (Biography)

Sort

showing 121-135 of 135

Image for Tals Ir Cels Atpakal Uz Dzimteni

Tals Ir Cels Atpakal Uz Dzimteni

By: Berzins, Alfreds

Price: $14.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs,


327pp. Photographs. A very good clean tight copy, dj. likewise, very good. Ministra atminas kara gados vacu okupacijas laika un trimda. " Varbut pati interesantaka nodala Alfreda Berzina gramata ir: valdibu "taisisana" vairuma bez visiem tiesamibas atstastijumiem autors ietveris viena isa un neapstridami patiesa atlejuma, proti, izmisuma brizos cilveki, pat tadi, kas ir ar aukstu pratu, tic neiespejamam. Talak seko gan autora pasa visai izvairiga un sajukus... View more info

Image for Talu Taluma, Liela Plasuma  Australijas Piezimes

Talu Taluma, Liela Plasuma Australijas Piezimes

By: Germanis, Uldis

Price: $16.00

Publisher: Brooklyn, NY, Gramatu Draugs, 1977


293pp. Neat sig. on fep. else a very good, clean, bright, tight copy. "Talu taluma, liela plasuma nav izdota tikai, lai daritu godu Dr. Ulafam Jansonam....gramatas saistauds ir Germana celojums uz Australiju, lai turienes latviesiem populara interpretejuma un ar raksturigo trapigumu daritu zinamus dazus faktus par lielinieku taktiku, padomju diplomatiju, latviesiem Padomju Savieniba 20.-tos un 30.-tos gados un tagadejo "varas iestazu" sacha kaulinu vilcieniem pret latvi... View more info

Tresais Zvans

By: Eglitis, Anslavs

Price: $15.00

Publisher: Cikago, Gramatu Draugs, 1965


351pp. Dj shows some slight wear to extremities, spine mildly sunned, else a very good, clean, tight copy. Autora teatra turnija pie latviesiem Zemelamerika un Kanada. Tiksanas ar maksliniekiem, rakstniekiem, kulturas veicinatajiem... Visadi interesanti iespaidi un noverojumi. View more info

Triju Zvaigznu Atspidums Atminas Par Andri Slapinu Gvido Zvaigzni Juri Podnieku

By: Mellupe, Anita

Price: $12.00

Publisher: Riga, Liktenstasti, 1994


433pp. Illustrated. Limited Edition. "Bibliografisks retums"(A. Mellupe) Filmetaji... tris atmodas, barikazu laika liecinieki.... tris upuri vinu draugu, kolegu un atmodas laika darbinieku raksturojumos. View more info

Tuvplani Dzemma Skulme

By: Repse, Gundega

Price: $12.00

Publisher: Jumava, 2000


130pp. Illustrated. Gramata sakas ar intrigu - Gundegas Repses pierakstiem iztelota filmesanas laukuma, kura it ka top filma par Dz.Skulmi... Stasts turpinas jau realas sarunas par makslinieces dzimtu, radoso dzivi, attiecibam ar varu un sabiedribu. Gramata bagatigs fotografiju un makslinieces darbu reprodukciju klasts. View more info

Image for Ulmanis Liela Karla Testaments

Ulmanis Liela Karla Testaments

By: Udris, Janis

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zvaigzne,

Inscription: Signed by Author


502pp. A fine copy. SIGNED Presentation inscribed in the author's hand "Udris izpetijis pieejamos dokumentus, laikabiedru atminas un biografiskaja romana emocionali iedzivojies K. Ulmana domas un pardzivojumos, sakot no 1940. gada, kad Latvija zaude neatkaribu, lidz pat bijusa prezidenta navei. Ari par to autoram ir sava versija. Nozimigu vietu gramata ienem K. Ulmana atminas par jaunibas gadiem, attiecibam ar sievietem, karjeru un patriotiskajiem centieniem Latvijas la... View more info

Valstsviri Un Demokrati Biografiskas Studijas

By: Silde, Adolfs

Price: $16.00

Publisher: (Brooklyn, NY), Gramatu Draugs, 1985


379pp. A very good, cleanb, tight, bright, al;most as new copy. " --autors saka, ka vina "noluks nav bijis sini biografiju kopuma kadu slavinat", tad tomer ar savu deviniem latviesu valstsviriem - Janim Cakstem, Zigfridam Meierovicam, Voldemaram Zamuelam, Arvedam Bergam, Mikelim Valteram, Margeram Skujeniekam, Gustavam Zemgalam, Paulam Kalninam un Jazepam Rancanam - veltito darbu vins lasitaju acu prieksa vij patiesas cienas un godbijibas vainagus tiem, kas... View more info

Image for Varmacibas Torni II  "Kara Noziedznieka Stasts"

Varmacibas Torni II "Kara Noziedznieka Stasts"

By: Hazners, Vilis

Price: $39.00

Publisher: Lincoln, Vaidava, 1985


515pp. A very good, clean, bright, tight copy. Documents, photographs, Newspaper articles. Materials in English with a substantial introduction in Latvian. A very good, clean, bright, tight copy. Hazners was accused by the US Justice department of participating in the killing of Jews in 1941, a charge of which he was aquitted. Since the aquittal he has put together a volume of court documents and published it as the second volume of Varmacibas Torni. (D.S. Wyman) ... View more info

Image for Veiss   Iss Dzives Stasts Ar 14 Illustracijam

Veiss Iss Dzives Stasts Ar 14 Illustracijam

By: Vanadzins, Ints

Price: $14.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele, 1955


39pp. A very good, clean, tight, uniformly yellowed copy. "Si gramata, tapat ka visa varonu serija, veltita nakosajiem Latvijas karaviriem, tiem kam manta pasaule ir tauta un briva valsts Latvija. ----- Pulkvedim Voldemaram Veisam piemita ipatns sarms. Tas vinu nekad neatstaja viskritiskaja bridi kauja, tas bija ar vinu visdailako damu sabiedriba. ----" (Izdevejs) View more info

Image for Vidzemes Auna Zime   Olgerts Liepins Vesturiska Panorama

Vidzemes Auna Zime Olgerts Liepins Vesturiska Panorama

By: Akmentins Osvalds

Price: $22.00

Publisher: Waverly, Latvju Gramata, 1974


" Nesen redaktora Osvalda Akmentina sakartojuma iznaca gramata Vidzemes auna zime. Ta ir gramata par Olgerta Liepina muza darbu un cinam, no ka vins nav vairijies agra jauniba, nevairas ari tagad ----Jurisprudences students budams, Latvijas sakuma gados, vins ar savu aso spalvu griez uz sevi lielo redaktoru un ari Saeimas viru uzmanibu. Redaktoriem vins patik, - "kungiem" nepatik. Driz vien vins klust par Saeimas notikumu, teatra, makslu redaktoru ipasi nacionalaja diena... View more info

Image for Virstoni

Virstoni

By: Kremers, Gidons

Price: $13.00

Publisher: Riga, Norden, 2002


287pp. A very good, clean, bright, tight copy.. Vinifreds Kraucis, tulkojums no vacu valodas. "Pasaulslavenais vijolnieks Gidons Kremers ( dzimis 1947. gada Riga) saja plasi ieverotaja un slavinataja gramata lauj mums piedalities sava muzika karjera un iepazistina mus ar glezni, poetiski rakstitu autobiografiju ( Izdevejs) " Maceklis kluvis par meistaru un devies pasaule. Aizraujoss ir Gidona Kremera vestijums par iepazito, pieredzeto, pardzivoto ari parsapeto. Pari ... View more info

Image for Zenta Maurina  Bilder Aus Ihrem Leben

Zenta Maurina Bilder Aus Ihrem Leben

By: Sigg, Isa (Compiled by)

Price: $13.00

Publisher: Memmingen, Maximilian Dietrich Verlag, 1983


158pp. 150 photographs. A very good clean, tight copy Bibliography of published works 1949 -1978 Introduction by Christoph Lippelt. Photo comentary by Isa Sigg View more info

Zidtarpinu Musinasana Mara Zalite Makslas Un Varas Bistamie Sakari

By: Ikstena, Nora

Price: $11.00

Publisher: Riga, Petergailis, 2003


183pp. Very good copy. Brief three page overview in English of a leading Latvian poet and literary activist " Ikstenas gramata par Maru Zaliti veidota ka stastijums par spilgtu, ar Latvijas liktengaitam ciesi savijusos personibu, gan ka dzejniece, gan ka muziklu libretu autore, publiciste un sabiedriska darbiniece.Gadiem ilga abu rakstniecu pazisanas ir labs pamats tam, ka gramata ir atklata gan dzejnieces personiba, gan literara devuma ipatnejums." View more info

Image for Zilakalna Marta

Zilakalna Marta

By: Plaudis, Janis Arvids

Price: $10.00

Publisher: Riga, Jumava,


142pp. As New. Photographs. Bibliography. Vina bija viena no slavenakajam pasaules dziedniecem, kadu nav daudz. Vina bija slavenaka Latvijas dziedniece. Vina stradaja savas tautas laba, pari saviem spekiem un visu muzu. Vina atdeva veselibu tukstosiem cilveku, budama to pedejais glabins. Reizem vareja domat, ka sava dziedinasana vina parkapj dabas likumus. Legendara, brinumdare un neparasta visaugstakaja pakape, un tomer varbut ari nelaimiga. Tada bija Zilakalna Marta.... View more info

Image for Zinaida Lazda   Dzejnieces Pieminai Veltits Rakstu Krajums

Zinaida Lazda Dzejnieces Pieminai Veltits Rakstu Krajums

By: Karklins, Valdemars; Rabacs, Karlis

Price: $16.00

Publisher: Zinaidas Lazdas Pieminas Fonds, 1963


422 pp. A very good, clean, bright, tight copy. "---- tas jau aptver veselu virkni Zinaidas Lazdas laika biedru atminu zimejumu, ka ari dazus nozimigus biografiskus un teoretiskus rakstus. --- lidz sim savaktais materials ir diezgan iespaidigs, lai ikvienam lasitajam atgadinatu Zinaidas Lazdas lielo personibu, vinas vietu musu literatura un vinas dzejas vertibu." ( izdevejs) Starp atminu un pardomu autoriem : P. Ermanis, Z. Maurina, J. Rudzitis, J. Grins, K. Raba... View more info